Items where Subject is "Clinical Pharmacology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (3357)
    • Clinical Pharmacology (18)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: S | Г | К | М | Н | О | П | С | Ф | Х
Number of items at this level: 18.

S

Stepanskyi, D.O. and Kremenchutskyi, G.M. and Koshova, I.P. and Lukianenko, D.M. (2014) Efficiency of probiotic autosymbions association (A. viridans and B. subtilis 3 strains) research. European Applied Science, N 12. pp. 3-6.

Г

Громов, Л.А. and Дзяк, Г.В. and Дроздов, А.Л. and Крауз, В.А. (2009) Пептиды вазопрессинового ряда и поведение. Other. Днепропетровск : "Пороги", 2009, Днепропетровск.

К

Коваленко, В.Л. and Коваленко, О.Ю. and Ярошенко, В.О. (2018) Акценти на безпеку застосування знеболюючої терапії при захворюваннях суглобів. The development of medical sciences: problems and solutions: Conference Proceedings, April 27-28, 2018, Vol. 1. pp. 72-74.

Коваленко, Е.Ю. and Каминская, Т.А. (2017) Необходимость акцента на фармакотерапию неотложных состояний в курсе обучения клинической фармакологии студентов стоматологического профиля. Materials of the XIII International scientific and practical conference, «Science without borders - 2017», 30 March -07 April , 2017 on Agriculture . Medicine . Ecology . Veterinary . Biological sciences, Vol.10. pp. 61-63.

Коваленко, Е.Ю. and Колесниченко, Г.Г. and Каминская, Т.А. (2018) Акцент на изучение побочных эффектов лекарственных средств в курсе клинической фармакологии. Здоров'я людини у сучасному світі: питання медичної науки та практики : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18-19 травня 2018 року). pp. 8-11.

Коваленко, Е.Ю. and Мамчур, В.И. and Колесниченко, Г.Г. (2017) Особенности рациональной фармакотерапии у лиц пожилого возраста. Materiály XIII Mezinárodní vĕdecko - praktická konference, «Efektivní nástroje moderních vĕd - 2017», 22 - 30 kvĕtna 2017 г. on Zemĕdĕlství. Medicína. Ekologie. Biologické vĕdy, Vol.11. pp. 3-5.

Коваленко, О.Ю. (2008) Пошук шляхів підвищення анальгетичної активності та безпечності місцевих анестетиків при їх інтратекальному введенні (експериментальне дослідження): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. Ю. Коваленко. - Київ, 2008. - 24 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДУ «Інститут фармакології та токсикології АМН України».

Курт-Аметова, Г.С. (2012) Експериментальне дослідження анальгетичних властивостей пропіленгліколевої комбінації екстрактів «Фіталгін» : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фарм. наук / Г. С. Курт-Аметова. - Харків, 2012. - 24 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Національний фармацевтичний університет МОЗ України.

М

Макаренко, О.В. (2013) Особливості навчального процесу з фармакоекономіки для провізорів за спеціальністю «Клінічна фармація». In: VІ наук-практ. конференція «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку»., 22 листопада 2013, Харків.

Макаренко, О.В. and Карімова, М.М. (2016) Основні аспекти фармакотерапії захворювань гастродуоденальної зони в дітей. Фармакологія та лікарська токсикологія, № 6 (51). pp. 97-104. ISSN 2227-7943

Машейко, А.М. and Макаренко, О.В. and Маврутенков, В.В. (2017) Eкспертна оцінка системної антибактеріальної хіміотерапії гострого стрептококового тонзилофарингіту у дітей. Фармакологія та лікарська токсикологія, № 2 (53). pp. 99-106. ISSN 2227-7943

Н

Нефьодов, О.О. (2010) Експериментальне дослідження спазмолітичних властивостей неопіоїдних анальгетиків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. О. Нефьодов. - Київ, 2010. - 23 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДУ «Інститут фармакології і токсикології АМН України».

О

Опришко, В.І. (2010) Антиоксидантна модуляція фармакологічної активності анальгетичних та протисудомних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук / В. І. Опришко. - Київ, 2010. - 36 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_engd" not defined] thesis, ДУ «Інститут фармакології і токсикології АМН України».

П

Потапова, Т.М. and Залигіна, Є.В. and Соколова, К.В. and Слєсарчук, В.Ю. and Подплетня, О.А. (2016) Гастроцитопротекторні властивості лікарських рослин в фармакотерапії кислотозалежних захворювань ШКТ. Актуальні проблеми клінічної, теоретичної, профілактичної медицини, стоматології та фармації. pp. 149-153.

С

Сквирський, О.В. (2012) Характер остеотропних ефектів аторвастатину, атенололу та гідрохлортіазиду в умовах експериментального остеопорозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. В. Сквирський. - Київ, 2012. - 22 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДУ «Інститут фармакології і токсикології АМН України».

Слєсарчук, В.Ю. (2009) Церебропротекторні ефекти препаратів кверцетину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук / В. Ю. Слєсарчук. - Київ, 2009. - 23 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Державна установа «Інститут фармакології та токсикології» АМН України.

Ф

Филат, Т.В. and Кутарева, Л.В. and Сербиненко, Л.Н. and Смешливая, И.А. (2011) Краткий справочник по фармацевтической терминологии (в помощь студентам). [Teaching Resource]

Х

Хомяк, О.В. (2012) Особливості фармакологічної дії знеболюючих препаратів в умовах експериментальної депресії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. В. Хомяк. - Київ, 2012. - 23 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДУ «Інститут фармакології і токсикології НАМН України».

This list was generated on Thu Nov 15 02:14:43 2018 EET.