Items where Subject is "Clinical Pharmacology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (4600)
    • Clinical Pharmacology (32)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: P | S | Z | Г | Д | З | К | М | Н | О | П | С | Ф | Х
Number of items at this level: 32.

P

Podpletnya, О.А. and Khomiak, O.V. and Koshova, I.P. (2017) NSAIDs: can the presence of infectious agent influence the choice of analgesic drug? Патологія = Pathologia, Т. 14 (№ 2). pp. 219-223. ISSN 2306-8027 (print), 2310-1237 (online)

S

Stepanskyi, D.O. and Kremenchutskyi, G.M. and Koshova, I.P. and Lukianenko, D.M. (2014) Efficiency of probiotic autosymbions association (A. viridans and B. subtilis 3 strains) research. European Applied Science, N 12. pp. 3-6.

Z

Zalyhina, Ye. and Kaidash, S. and Khomiak, N. and Slesarchuk, V. and Lohvynenko, N. and Selina, I. (2019) Hepatoprotective Effect of Spissum Extract from Immature Walnut based on Model of Paracetamol-Induced Acute Liver Injury in Rats. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 11(1). pp. 12-19. ISSN 0975-7384

Г

Громов, Л.А. and Дзяк, Г.В. and Дроздов, А.Л. and Крауз, В.А. (2009) Пептиды вазопрессинового ряда и поведение. Other. Днепропетровск : "Пороги", 2009, Днепропетровск.

Д

Дронов, С.Н. and Мамчур, В.И. and Кошевая, И.П. and Степанский, Д.А. and Кременчуцкий, Г.Н. and Торопин, В.Н. and Мурашевич, Б.В. and Бурмистров, К.С. (2019) Новые перевязочные материалы пролонгированного действия. Запорожский медицинский журнал = Zaporozhye medical journal, Т. 21 (№ 3). pp. 365-372. ISSN 2306-4145 (print), 2310-1210 (online)

З

Залигіна Євгенія Володимирівна (2017) Застосування густого водно-спиртового екстракту з незрілих плодів горіха волоського як безпечного гастропротекторного засобу. Номер заявки: u 2017 01441.

Залигіна, Є.В. and Подплетня, О.А. and Соколова, К.В. (2018) Визначення окислювальних поліфенолів у складі густих екстрактів з незрілих плодів горіха волоського. Фітотерапія. Часопис, 2. pp. 56-57. ISSN 2522-9680

Залигіна, Є.В. and Подплетня, О.А. and Соколова, К.В. (2018) Дослідження поліфенольних сполук у складі густих екстрактів з незрілих плодів горіха волоського. Український біофармацевтичний журнал, 2. pp. 70-73. ISSN 2519-8750

Залигіна, Є.В. and Подплетня, О.А. and Соколова, К.В. (2018) Хромато-мас-спектометричне визначення компонентів у густих екстрактах із незрілих плодів горіха волоського. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики, 2. pp. 163-171. ISSN 2306-8094

К

Коваленко, В.Л. and Коваленко, О.Ю. and Ярошенко, В.О. (2018) Акценти на безпеку застосування знеболюючої терапії при захворюваннях суглобів. The development of medical sciences: problems and solutions: Conference Proceedings, April 27-28, 2018, Vol. 1. pp. 72-74.

Коваленко, Е.Ю. and Каминская, Т.А. (2017) Необходимость акцента на фармакотерапию неотложных состояний в курсе обучения клинической фармакологии студентов стоматологического профиля. Materials of the XIII International scientific and practical conference, «Science without borders - 2017», 30 March -07 April , 2017 on Agriculture . Medicine . Ecology . Veterinary . Biological sciences, Vol.10. pp. 61-63.

Коваленко, Е.Ю. and Каминская, Т.А. and Колесниченко, Г.Г. (2017) Основные принципы лечения болевого синдрома как важная мультидисциплинарная проблема. Здоров’я людини у сучасному світі: питання медичної науки та практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19–20 травня 2017 року). – Одеса: ГО «Південна фундація медицини», 2017. pp. 9-10.

Коваленко, Е.Ю. and Колесниченко, Г.Г. and Каминская, Т.А. (2018) Акцент на изучение побочных эффектов лекарственных средств в курсе клинической фармакологии. Здоров'я людини у сучасному світі: питання медичної науки та практики : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18-19 травня 2018 року). pp. 8-11.

Коваленко, Е.Ю. and Мамчур, В.И. and Колесниченко, Г.Г. (2017) Особенности рациональной фармакотерапии у лиц пожилого возраста. Materiály XIII Mezinárodní vĕdecko - praktická konference, «Efektivní nástroje moderních vĕd - 2017», 22 - 30 kvĕtna 2017 г. on Zemĕdĕlství. Medicína. Ekologie. Biologické vĕdy, Vol.11. pp. 3-5.

Коваленко, О.Ю. (2008) Пошук шляхів підвищення анальгетичної активності та безпечності місцевих анестетиків при їх інтратекальному введенні (експериментальне дослідження): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. Ю. Коваленко. - Київ, 2008. - 24 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДУ «Інститут фармакології та токсикології АМН України».

Коваленко, О.Ю. and Коваленко, В.Л. and Камінська, Т.А. (2017) Можливості уникнення небажаної побічної дії лікарських засобів у хворих похилого віку. Медична наука та практика на сучасному історичному етапі : міжнародна науково-практична конференція, Київ, 5-6 травня 2017 р.: тези доп. – Київ, 2017. pp. 52-54.

Колесниченко, Г.Г. and Коваленко, Е.Ю. and Бондаренко, Ю.П. and Чумаков, А.Н. (2017) Алгоритм самостоятельной работы студентов на курсе клинической фармакологии в современных условиях. Нове у медицині сучасного світу: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 24–25 листопада 2017 року). pp. 93-94.

Курт-Аметова, Г.С. (2012) Експериментальне дослідження анальгетичних властивостей пропіленгліколевої комбінації екстрактів «Фіталгін» : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фарм. наук / Г. С. Курт-Аметова. - Харків, 2012. - 24 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Національний фармацевтичний університет МОЗ України.

М

Макаренко, О.В. (2013) Особливості навчального процесу з фармакоекономіки для провізорів за спеціальністю «Клінічна фармація». In: VІ наук-практ. конференція «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку»., 22 листопада 2013, Харків.

Макаренко, О.В. and Карімова, М.М. (2016) Основні аспекти фармакотерапії захворювань гастродуоденальної зони в дітей. Фармакологія та лікарська токсикологія, № 6 (51). pp. 97-104. ISSN 2227-7943

Макаренко, О.М. and Петров, П.І. and Хомяк, Н.В. (2018) Методологічний аналіз ідентифікації астроцитів. ХV111 Всеукраїнська науково-практична конференція «Медико-біологічні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини», 18. pp. 23-29.

Машейко, А.М. and Макаренко, О.В. and Маврутенков, В.В. (2017) Eкспертна оцінка системної антибактеріальної хіміотерапії гострого стрептококового тонзилофарингіту у дітей. Фармакологія та лікарська токсикологія, № 2 (53). pp. 99-106. ISSN 2227-7943

Н

Нефьодов, О.О. (2010) Експериментальне дослідження спазмолітичних властивостей неопіоїдних анальгетиків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. О. Нефьодов. - Київ, 2010. - 23 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДУ «Інститут фармакології і токсикології АМН України».

О

Опришко, В.І. (2010) Антиоксидантна модуляція фармакологічної активності анальгетичних та протисудомних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук / В. І. Опришко. - Київ, 2010. - 36 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_engd" not defined] thesis, ДУ «Інститут фармакології і токсикології АМН України».

П

Потапова, Т.М. and Залигіна, Є.В. and Соколова, К.В. and Слєсарчук, В.Ю. and Подплетня, О.А. (2016) Гастроцитопротекторні властивості лікарських рослин в фармакотерапії кислотозалежних захворювань ШКТ. Актуальні проблеми клінічної, теоретичної, профілактичної медицини, стоматології та фармації. pp. 149-153.

С

Сквирський, О.В. (2012) Характер остеотропних ефектів аторвастатину, атенололу та гідрохлортіазиду в умовах експериментального остеопорозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. В. Сквирський. - Київ, 2012. - 22 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДУ «Інститут фармакології і токсикології АМН України».

Слєсарчук, В.Ю. (2009) Церебропротекторні ефекти препаратів кверцетину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук / В. Ю. Слєсарчук. - Київ, 2009. - 23 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Державна установа «Інститут фармакології та токсикології» АМН України.

Соколова Катерина Віталіївна (UA), Подплетня Олена Анатоліївна (UA), Залигіна Євгенія Володимирівна (UA), Дарзулі Наталя Петрівна (UA), Грошовий Тарас Андрійович (UA) (2018) Застосування сухого екстракту з листя грушанки круглолистої як протизапального та нефропротекторного засобу. u 2017 09935.

Ф

Филат, Т.В. and Кутарева, Л.В. and Сербиненко, Л.Н. and Смешливая, И.А. (2011) Краткий справочник по фармацевтической терминологии (в помощь студентам). [Teaching Resource]

Х

Хомяк, Н.В. and Опришко, В.І. and Подплетня, О.А. and Слєсарчук, В.Ю. and Кайдаш, С.П. (2019) Безпека використання НПЗЗ як складова успішної фармакотерапії. In: Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 березня 2019 року, м.Харків.

Хомяк, Н.В. and Подплетняя, Е.А. and Кайдаш, С.П. and Потапова, Т.Н. and Слесарчук, В.Ю. and Хомяк, Е.В. (2019) Алгоритмы фармакотерапии (фармакотерапия в таблицах). Литограф, г.Днепр.

Хомяк, О.В. (2012) Особливості фармакологічної дії знеболюючих препаратів в умовах експериментальної депресії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. В. Хомяк. - Київ, 2012. - 23 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДУ «Інститут фармакології і токсикології НАМН України».

This list was generated on Fri Jan 24 02:27:29 2020 EET.