Items where Subject is "General hygiene"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (3063)
    • General hygiene (27)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | Z | Б | Г | З | О | С
Number of items at this level: 27.

B

Beletskaya, E.N. and Antonova, E.V. and Onul, N.M. (2013) Extracurricular tests for students of medical faculties on hygiene.Part 2. [Teaching Resource]

Beletskaya, E.N. and Onul, N.M. (2014) Morphological changes of feto-placental barrier during lead intoxication and under the condition of correcting zinc influence. Austrian J. Technical and Natural Sciences, № 5-6. pp. 38-42. ISSN 2310-5607

Beletskaya, E.N. and Onul, N.M. and Zemlyakova, T.D. and Antonova, E.V. (2015) Influence of technogenic air pollution on the state of health of newborn (review of literature). News of science and education, № 14. pp. 26-30. ISSN 2312-2773

Beletskaya, E.N. and Zemlyakova, T.D. and Antonova, E.V. (2015) Dynamics of indicators of psychological compatibility of medical faculty’s students' groups. Central European Journal for Science and Research, № 12. pp. 41-47. ISSN 2336-3630

Z

Zemlyakova, T.D. and Antonova, O.V. (2016) Physiological and hygienic characteristics of relations of biorhytms and tendency to stress among Medical academy students and schoolboys. Філософсько-гуманітарні читання, № 3. pp. 259-263.

Б

Белецкая, Э.Н. and Безуб, О.В. and Калиничева, В.В. (2016) Остеопатии на рубеже веков: проблемы и прогнозы (взгляд гигиениста). Оралдын гылым жаршысы : научно-теоретический и практический журнал, № 27. pp. 62-69. ISSN 1561-6908

Белецкая, Э.Н. and Безуб, О.В. and Околова, В.В. (2015) Формирование остеопатий: эколого-гигиенические аспекты проблемы на современном этапе. Медичні перспективи, Т. 20 (№ 2). pp. 100-108. ISSN 2307-0404

Белецкая, Э.Н. and Землякова, Т.Д. and Антонова, Е.В. (2016) Психологическая совместимость в студенческих группах медицинских факультетов. Оралдын гылым жаршысы : научно-теоретический и практический журнал, № 26. pp. 61-68. ISSN 1561-6908

Белецкая, Э.Н. and Землякова, Т.Д. and Антонова, Е.В. and Безуб, О.В. (2015) Особенности психологического микроклимата в группах студентов бюджетной и платной форм обучения в медицинском вузе. Оралдын гылым жаршысы : научно-теоретический и практический журнал, № 19. pp. 22-27. ISSN 1561-6908

Белецкая, Э.Н. and Околова, В.В. (2015) Остеотропность свинца как фактор риска патологии костной системы человека в условиях промышленного города. Екологія і природокористування : Збірник наукових праць Інституту проблем природокористування та екології НАН України, Вип.19. pp. 192-199.

Белецкая, Э.Н. and Онул, Н.М. (2015) Сравнительные аспекты эмбриотоксичности свинца в неорганической форме и в виде цитрата, полученного с использованием нанотехнологий. Донозология и здоровый образ жизни, № 1. pp. 24-28. ISSN 2222-8802

Белецкая, Э.Н. and Онул, Н.М. and Безуб, О.В. (2014) Гигиенические аспекты остеотропности свинца как фактора риска кальцийдефицитной патологии у человека (обзор литературы). Медичні перспективи, Т. 19 (№ 2). pp. 130-138. ISSN 2307-0404

Белецкая, Э.Н. and Онул, Н.М. and Шаторная, В.Ф. and Кононова, И.И. and Демура, Е.В. (2014) Гистоморфологическое состояние плаценты и особенности плацентогенеза под воздействием хлорида цинка у экспериментальных животных. Світ медицини та біології, № 4 (46). pp. 71-74. ISSN 2079-8334

Білецька, Е.М. and Онул, Н.М. (2015) Гігієнічна діагностика екологозалежної патології у населення промислового регіону. Екологія і природокористування : Збірник наукових праць Інституту проблем природокористування та екології НАН України, Вип.19. pp. 200-206.

Білецька, Е.М. and Онул, Н.М. (2013) Вплив свинцю у макроформі і у вигляді цитрату, отриманого за нанотехнологією, на перебіг вагітності та антенатальний розвиток щурів. Медицина сьогодні і завтра, № 2. pp. 5-9.

Білецька, Е.М. and Онул, Н.М. (2013) Селен у довкіллі: еколого-гігієнічні аспекти проблеми. Other. Акцент, Дніпропетровськ, Україна.

Білецька, Е.М. and Онул, Н.М. and Головкова, Т.А. (2015) Вміст металів у біосубстратах вагітних промислового регіону. Вісник проблем біології і медицини, Вип. 2 (4). pp. 65-68. ISSN 2077-4214

Білецька, Е.М. and Стусь, В.П. and Онул, Н.М. and Поліон, М.Ю. (2015) Вміст важких металів в індикаторних біосередовищах фертильних та інфертильних чоловіків, які мешкають на урбанізованих територіях. Медичні перспективи, Т. XX (№ 1). pp. 112-116. ISSN 2307-0404

Г

Гамота, І.О. and Штепа, О.П. and Резвих, В.Г. and Кузьменко, О.В. and Головіна, Ю.Ю. and Колеснікова, І.П. and Степанський, Д.О. and Дараган, Г.М. and Крушинська, Т.Ю. (2017) Результати мікробіологічного моніторингу клінічних ізолятів у закладах охорони здоров’я Дніпропетровської області у 2014–2015 роках. Безпека пацієнтів в Україні: стан і шляхи її покращення : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 6–7 червня 2017 року. pp. 161-163.

Головкова, Т.А. (2004) Важкі метали в умовах промислових міст як фактор ризику для здоров'я населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Т. А. Головкова. - Київ, 2004. - 18 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзеєва АМН України.

З

Землякова, Т.Д. and Головкова, Т.А. (2015) Застосування хронобіологічного підходу щодо оцінки стану здоров’я студентів з метою його збереження. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика, Вип.24 (4). pp. 165-171. ISSN 2227-7404

О

Онул, Н.М. (2015) Гігієнічна оцінка регіональних особливостей частоти та структури репродуктивних ускладнень у вагітних Дніпропетровської області. Вісник проблем біології і медицини, Вип. 3 (2). pp. 190-194. ISSN 2077-4214

Онул, Н.М. (2015) Наукове обгрунтування системи управління ризиком розвитку екологічно зумовленої репродуктивної патології у населення. Медичні перспективи, Т. 20 (№ 3). pp. 127-132. ISSN 2307-0404

Онул, Н.М. (2015) Порівняльна оцінка балансу мікроелементів в організмі фертильних чоловіків екоконтрастних територій. Довкілля та здоров’я, № 3. pp. 17-21.

Онул, Н.М. (2015) Порівняльна оцінка балансу мікроелементів в організмі фертильних чоловіків екоконтрастних територій. Довкілля та здоров'я, № 3. pp. 17-22.

Онул, Н.М. (2013) Експериментальна оцінка ембріотоксичності свинцю як фактору малої інтенсивності. Таврический медико-биологический вестник, Т.16 (№1 ч.1). pp. 165-168. ISSN 2070-8092

С

Сердюк, А.М. and Білецька, Е.М. and Стусь, В.П. and Онул, Н.М. (2016) Репродуктивне здоров’я чоловіків промислових територій: фактори ризику, донозологічна діагностика, профілактика. Медичні перспективи, Т. 21 (№ 1). pp. 109-116. ISSN 2307-0404

This list was generated on Mon Sep 24 02:13:45 2018 EEST.