Items where Subject is "Neurological disease"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (2412)
    • Neurological disease (22)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: S | А | Б | Д | К | Р | С | Ф | Ч
Number of items at this level: 22.

S

Salkov, Mykola and Zozylia, Natalia and Tsymbaliuk, Vitaliy and Dzyak, Lydmila and Kozlov, Sergey and Titov, German and Salkova, Margaryta (2015) New Concept of the Development of Brainstem Ischemia in the Setting of Occlusions of the Vertebral Arteries and Radicular and Medullary Arteries in the Presence of the Cervical Spinal Injury. Brain Disord Ther, Vol. 4 (Iss. 5). p. 1000193. ISSN 2168-975X

А

Аяш, Імад Умар Халіль (2005) Нейродинамічні і гемодинамічні показники, їх динаміка у хворих на гіпертонічну хворобу в процесі формування мозкової судинної недостатності (дисциркуляторної енцефалопатії): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Аяш Імад Умар Халіль. - Харків, 2005. - 23 с. Pre-Doctoral thesis, Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України.

Б

Баркалова, Э. Л. (2010) Нейроспецифическая енолаза как индикатор поражения нервной системы при разных формах нейросифилиса. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 3-4. pp. 56-59. ISSN 1561-3607

Бордий, Т. and Бондарева, М. (2015) Судорожный синдром в практике педиатра. З турботою про дитину, № 4 (54). pp. 22-25.

Д

Дзяк, Л.А. and Мизякина, Е.В. (2017) Посттравматические психоневрологические нарушения. Український вісник психоневрології, Т. 25 (вип. 1). p. 80. ISSN 2079-0325

Дзяк, Л.А. and Сальков, Н.Н. and Цуркаленко, Е.С. (2016) Особенности нарушений кровообращения при травме шейного отдела спинного мозга. Міжнародний неврологічний журнал, № 3 (81). p. 144. ISSN 2224-0713 (print), 2307-1419 (online)

Дзяк, Л.А. and Цуркаленко, Е.С. (2016) Головокружение в клинической практике: общность методологии и патогенетически обоснованные дифференцированные подходы к лечению. Международный неврологический журнал, № 1 (79). pp. 11-19. ISSN 2224-0713

Дзяк, Л.А. and Цуркаленко, Е.С. (2016) Актуальные проблемы в лечении пациентов с рецидивирующе-ремиттирующим рассеянным склерозом. Український неврологічний журнал, № 2. pp. 17-26. ISSN 1998-4235

Дзяк, Л.А. and Цуркаленко, Е.С. (2016) Головокружение в клинической практике - общность методологии и патогенетически обоснованные дифференциальные подходы к лечению. Семейная медицина, № 1 (63). pp. 113-120. ISSN 2307-5112

Дзяк, Л.А. and Цуркаленко, Е.С. (2016) Тревожные расстройства в общей медицинской практике. Семейная медицина, № 5 (67). pp. 55-59. ISSN 2307-5112

Дзяк, Л.А. and Цуркаленко, Е.С. (2016) Церебральная гемодинамика у пациентов с артериовенозными мальформациями. Міжнародний неврологічний журнал, № 3 (81). pp. 144-145. ISSN 2224-0713 (print), 2307-1419 (online)

Дзяк, Л.А. and Цуркаленко, Е.С. (2017) Клинические характеристики головной боли у пациентов с артериовенозными мальформациями головного мозга. Український вісник психоневрології, Т. 25 (вип. 1). pp. 80-81. ISSN 2079-0325

Дзяк, Л.А. and Цуркаленко, Е.С. and Мизякина, Е.В. and Диброва, М.С. (2015) Острый вестибулярный нейронит. Український неврологічний журнал, № 3. pp. 49-53. ISSN 1998-4235

Дзяк, Л.А. and Цуркаленко, Е.С. and Сальков, Н.Н. (2015) Возможности комплексной реабилитации пациентов, перенесших позвоночно-спинномозговую травму. Міжнародний неврологічний журнал, № 6 (76). pp. 120-126. ISSN 2224-0713

Дзяк, Л.А. and Цуркаленко, Е.С. and Терещенко, Л.А. and Сысенко, И.В. (2016) Современные подходы к диагностике и лечению синдрома малой грудной мышцы. Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського, Т. 4 (№ 3). pp. 34-42. ISSN 2524-0412 (print), 2524-0420 (online)

К

Кирпа, І.Ю. and Сірко, А.Г. (2017) Досвід хірургічного лікування хворих з  тунельними нейропатіями верхніх кінцівок. Український вісник психоневрології, Т. 25 (вип. 1). p. 85. ISSN 2079-0325

Кузьміна, Г.П. and Азаренко, В.Є. and Князєва, О.В. and Василенко, А.М. (2017) Актуальні проблеми викладання нервових хвороб на циклі вторинної спеціалізації «Загальна практика – сімейна медицина». Медичні перспективи, Т. 22 (№2 ч.1). pp. 99-101. ISSN 2307-0404

Р

Росицька, О.А. (2017) Аналіз клінічних випадків пацієнтів із синдромом когнітивних порушень в амбулаторній практиці лікаря. Медичні перспективи, Т. 22 (№2 ч.1). pp. 61-64. ISSN 2307-0404

С

Соколов, А.Б. (2014) Методическая разработка к практическому занятию для студентов. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ф

Федоренко, О.Є. (2009) Психосоматична медицина та якість життя у хворобі. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-2 (12). pp. 198-208. ISSN 1561-3607

Фесенко, Г.Д. (2015) Особенности когнитивных нарушений у лиц в отдаленном периоде ЧМТ. East European Scientific Journal, № 3. pp. 65-68.

Ч

Чумак, В.І. and Ахундова, Ю.К. and Чемерис, О.Л. and Шматко, Г.П. and Суременко, М.С. and Біла-Попович, Г.С. and Шевченко, О.П. (2009) Захворюваність та бактеріологічна діагностика менінгококової інфекції та гнійних менінгітів у міській клінічній лікарні № 21 м. Дніпропетровська. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-2 (12). pp. 256-258. ISSN 1561-3607

This list was generated on Wed Mar 21 02:18:14 2018 EET.