Items where Subject is "Diabetes"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: P | А | Г | К | Л | П | Р | С | Т | Ч
Number of items at this level: 28.

P

Pertseva, N.O. and Khrustaliova, L.O. (2018) Influence of diabetes mellitus type 2 on manifestation of anxiety in patients with myocardial revascularization. The Pharma Innovation Journal, 7 (3). pp. 148-152.

А

Абатуров, А.Е. and Агафонова, Е.А. and Бабич, В.Л. (2015) Транзиторный неонатальный сахарный диабет, ассоциированный с нарушением импринтинга хромосомы 6q24. Часть 1. Импринтированный кластер PLAGL1 (NYMA). Здоровье ребенка, № 8 (68). pp. 56-62. ISSN 2224-0551-p, 2307-1168-e

Абатуров, А.Е. and Кривуша, Е.Л. and Ивашина, В.И. and Логвинов, Д.В. and Турова, С.В. (2016) Транзиторный неонатальный сахарный диабет, ассоциированный с нарушением импринтинга хромосомы 6q24. Часть 2 (эпидемиология, этиология и патогенез). Здоровье ребенка, № 1 (69). pp. 126-132. ISSN 2224-0551-p, 2307-1168-e

Абатуров, А.Е. and Никулина, А.А. and Русакова, Е.А. and Гирина, И.А. and Лыбенко, Н.Н. (2016) Транзиторный неонатальный сахарный диабет, ассоциированный с нарушением импринтинга хромосомы 6Q24 Часть 4. Дифференциальная диагностика и лечение. Здоровье ребенка, № 3 (71). pp. 143-148. ISSN 2224-0551-p, 2307-1168-e

Абатуров, А.Е. and Петренко, Л.Л. and Ермолаева, О.А. and Енговатова, В.А. and Узилевская, И.А. (2016) Транзиторный неонатальный сахарный диабет, ассоциированный с нарушением импринтинга хромосомы 6q24. Часть 3. Клиника и диагностика. Здоровье ребенка, № 2 (70). pp. 126-130. ISSN 2224-0551-p, 2307-1168-e

Абатуров, А.Е. and Петренко, Л.Л. and Логвинов, Д.В. and Белецкая, Н.А. and Лыбенко, Н.Н. and Козлова, Н.А. (2016) Хейропатия у детей с сахарным диабетом. Кинезо- и физиотерапия. Здоровье ребенка, № 7 (75). pp. 14-17. ISSN 2224-0551-p, 2307-1168-e

Г

Гударьян, А.А. and Мащенко, И.С. and Шандыба, С.И. (2019) Генерализованный пародонтит у больных сахарным диабетом 2 типа (тактика и особенности хирургического лечения). LAP LAMBERT Academic Publishing. ISBN 978-620-0-09122-2

Гудименко, Я.А. and Черниловский, А.В. (2016) Профилактика сахарного диабета 2 типа в практике семейного врача. Новини і перспективи медичної науки. pp. 109-111.

Гузь, В.А. (2012) Нейрофізіологічні механізми інтегративної діяльності нервової системи за умов експериментального цукрового діабету у щурів різного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / В. А. Гузь. - Луганськ, 2012. - 18 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДЗ «Луганський державний медичний університет».

К

Кальбус, О.І. (2012) Особливості нейродинамічних та структурних змін головного мозку при формуванні когнітивних порушень у хворих на цукровий діабет 2 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. І. Кальбус. - Київ, 2012. - 23 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України.

Л

Лебедюк, М. М. and Грехова, О. В. and Прокоф’єва, Н. Б. (2016) Етіологічні аспекти вульвовагінітів у хворих на цукровий діабет. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 265-269. ISSN 1561-3607

Літвінов, В.А. and Федотов, В.П. (2017) Динаміка рівня NO-синтази у хворих на акантолітичну пухирчатку в процесі терапії глюкокортикостероїдами. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 65-69. ISSN 1561-3607

П

Перцева, Н.О. (2016) Выбор сахароснижающей терапии на разных стадиях диабетической нефропатии. Діабет-Ожиріння-Метаболічний Синдром, № 2 (V). pp. 76-80.

Перцева, Н.О. (2015) Диабетическая нефропатия. Особенности контроля гликемии. Выбор антигипертензивной терапи. Діабет-Ожиріння-Метаболічний синдром, № 2 (IV). pp. 82-83.

Перцева, Н.О. (2017) Диабетическая болезнь почек - возможны ли профилатика и лечение? Діабет Ожиріння Метаболічний синдром, № 5. pp. 47-48. ISSN 2304-6090 (Print), 2415-7252 (Online)

Перцева, Н.О. (2017) Выбор перорального сахароснижающего препарата в дополнение к инсулинотерапии при сахарном диабете 2 типа. Діабет Ожиріння Метаболічний синдром, № 2. pp. 25-30. ISSN 2304-6090 (Print), 2415-7252 (Online)

Перцева, Н.О. (2015) Морфологический субстрат повреждения тромбоцитарного гемостаза у больных сахарным диабетом 2 типа с артериальной гипертензией. Morphologia, Т. 9 (№ 4). pp. 57-65.

Перцева, Н.О. (2016) Зв’язок морфологічних змін формених елементів крові з ендотеліальною функцією, функцією нирок і ліпідемічним профілем у хворих на цукровий діабет 2 типу з субоптимальним глікемічним контролем і артеріальною гіпертензією. Morphologia, Т. 10 (№ 1). pp. 62-71.

Р

Родинський, А.Г. and Зінов’єва, О.Г. and Мозгунов, О.В. (2012) Електрофізіологічний аналіз збудливості нервово-м’язового комплексу за умов експериментального цукрового діабету. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія (№ 3). pp. 7-12.

Родинський, А.Г. and Зінов’єва, О.Г. and Мозгунов, О.В. and Трушенко, А.С. (2013) Активність інтернейронних пулів спинного мозку за умов експериментального цукрового діабету. Фізіологічний журнал, Т. 59 (№ 5). pp. 50-56.

Родинський, О.Г. and Зінов’єва, О.Г. and Романенко, Л.А. (2014) Моносинаптичні відповіді вентральних корінців спинного мозку в умовах експериментального цукрового діабету. Медичні перспективи, Т. XIX (№ 1). pp. 16-21. ISSN 2307-0404

С

Седінкін, В.А. (2008) Ефективність різних варіантів нейропротекторної терапії при кетоацидотичних кризах у хворих на цукровий діабет : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / В. А. Седінкін. - Дніпропетровськ, 2008. - 25 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Синяченко, О.В. and Ермолаева, М.В. and Синяченко, Т.Ю. and Егудина, Е.Д. (2015) Сахарный диабет как проявление метаболического синдрома при подагре. Університетська клініка: цукровий діабет з позицій полі профільного підходу: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю до 210-річчя Харківського національного медичного університету (м. Харків, 26 травня 2015 року). pp. 52-54.

Ступак, О. П. and Левицький, А. П. and Скрипников, П. М. and Нідзельський, М. Я. and Дудченко, М. О. (2017) Мукозопротекторна дія пасти чорниці при алоксановому діабеті у щурів. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 23-26. ISSN 1561-3607

Ступак, О. П. and Скрипников, П. М. and Нідзельський, М. Я. and Дудченко, М. А. (2016) Особливості салівації у хворих з кандидозом слизової оболонки порожнини рота на тлі цукрового діабету. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 284-286. ISSN 1561-3607

Ступак, О. П. and Скрипников, П. М. and Нідзельський, М. Я. and Дудченко, М. О. (2017) Особливості клінічного перебігу кандидозу слизової оболонки порожнини рота у хворих на цукровий діабет типу 1. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 46-49. ISSN 1561-3607

Т

Толстикова, Е.А. (2018) Диабетическая нефропатия у детей. З турботою про дитину, 1(63). pp. 12-17.

Ч

Чемирисов, В.В. and Задесенець, П.П. and Казанова, А.М. and Соловйов, О.Я. and Мороз, О.Л. (2015) Особливості діагностики цукрового діабету в практиці медико-соціальної експертизи. Український журнал медицини, біології та спорту, № 2. pp. 215-217.

This list was generated on Tue Sep 17 02:23:35 2019 EEST.