Items where Subject is "Ethics and deontology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (8588)
    • Ethics and deontology (18)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | І | А | Б | Г | Д | К | Л | Н | С | У | Ф | Ш
Number of items at this level: 18.

Є

Єхалов, В.В. and Павлиш, О.С. and Єгоров, С.В. (2019) Медична етика та деонтологія в практиці лікаря — дитячого анестезіолога. Медицина невідкладних станів, № 3 (98). pp. 124-126. ISSN 2224-0586 (print), 2307-1230 (online)

І

Ільченко, С.І. and Мишина, Н.В. and Єфанова, А.О. (2018) Особливості викладання етики та деонтології студентам-фармацевтам. Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій.

А

Абатуров, О.Є. and Нікуліна, А.О. (2019) Академічна доброчесність – основна інституційна цінність. Академічна доброчесність: виклики сучасності / Збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 28.01 – 08.02.2019). – Варшава, 2019. pp. 117-123.

Б

Баранник, С.І. and Стусь, В.П. and Трофімов, М.В. and Єхалов, В.В. and Бараннік, К.С. (2017) Деонтологічні та індивідуально-психологічні аспекти підготовки майбутніх лікарів хірургічних спеціальностей. Медичний форум, № 11 (11). pp. 5-8.

Г

Гарагуля, А.А. and Черкасова, О.Г. (2018) Морально-етичне становлення майбутніх лікарів. In: Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах : Мат-ли всеукр. наук. конф., присвяченої 100-річчю Дніпропетровського національного університету ім.Олеся Гончара., 30–31 березня 2018 р., м. Дніпро.

Гарагуля, Г.А. and Черкасова, О.Г. (2017) Курація хворого як складова морально-етичного становлення майбутніх лікарів. In: Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 24-25 листопада 2017, м.Дніпро.

Д

Дюдюн, А.Д. and Захаров, С.В. and Федотов, В.П. and Захаров, В.К. and Горбунцов, В.В. and Башмаков, Д.Г. and Погребняк, Л.А. (2010) Дерматовенерологія: деонтологічні мотиви у літературному і медико-філософському пізнанні взаємовідносин «лікар – хворий». Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-2. pp. 114-124. ISSN 1561-3607

К

Калашникова, О.С. (2022) Основи формування академічної доброчесності. In: Академічна доброчесність: виклики сучасності: збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 27.06.2022 – 05.08.2022). Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці; Фундація АДД, Варшава, Республіка Польща, pp. 119-122.

Кий-Кокарєва, В.Г. (2020) Роль викладача медичного закладу вищої освіти у формуванні академічної доброчесності студентів. In: Академічна доброчесність: виклики сучасності : збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 10.08 – 18.09.2020). Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці», Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського, Фундація ADD, Варшава, 2020, pp. 67-70.

Кобеляцький, Ю.Ю. and Канчура, Т.В. and Петрашенок, Є.В. (2018) Біомедична етика як невіддільна складова світогляду лікаря. Медицина неотложных состояний, 5. pp. 22-23. ISSN 2224-0586

Кривуша, О.Л. (2019) Науковий плагіат як розповсюджений різновид порушення академічної доброчесності. Академічна доброчесність: виклики сучасності / Збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 28.01 – 08.02.2019). – Варшава, 2019. pp. 89-93.

Л

Лук’яненко, Д.М. and Семеніхіна, В.Є. and Завалко, Ю.М. (2022) Фактори сприяння порушенню принципів академічної доброчесності та правові аспекти її забезпечення в Україні. In: Академічна доброчесність: виклики сучасності: збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 27.06.2022 – 05.08.2022). Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці; Фундація АДД, Варшава, Республіка Польща, pp. 156-160.

Н

Науменко, Л.Ю. and Аршава, І.Ф. and Борисова, І.С. and Березовський, В.М. and Лепський, В.В. (2017) Дистанційна освіта для професійного росту лікарів в питаннях медичної етики і психології хворих та людей з інвалідністю. Семейная медицина, 1. pp. 158-160. ISSN 2307-5112

Нікуліна, А.О. and Кривуша, О.Л. (2019) Використання елементів гуманізації та гуманітаризації при викладанні педіатрії студентам стоматологічного факультету. Інновації у вищій медичній та фармацевтичній освіті України (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XVІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 16–17 трав. 2019 р.). p. 121.

С

Стусь, В.П. and Моісеєнко, М.М. and Соколовський, Д.М. (2021) Аспекти формування світоглядно-філософських моделей поведінки лікарів у розрізі особливостей функціонування медичної сфери України. In: Неперервна освіта для сталого розвитку: філософсько-теоретичні контексти та педагогічна практика: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 04 грудня 2020 р., м. Дніпро, КЗВО «ДАНО» ДОР». СПД «Охотнік», 2021, Дніпро, pp. 61-63.

У

Усенко, Л.В. and Кобеляцкий, Ю.Ю. and Клопоцкая, Н.Г. and Царев, А.В. and Усенко, A.A. and Оленюк, Д.В. (2020) Конфликтные ситуации в медицинской практике: этические и правовые аспекты. Медицина невідкладних станів=Медицина неотложных состояний=Emergency Medicine, 16 (1). pp. 115-119. ISSN 2224-0586 (print), 2307-1230 (online)

Ф

Федотов, В.П. (2010) Об этике и долге врача, врачебной деонтологии и врачевании. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-2. pp. 88-113. ISSN 1561-3607

Ш

Шевченко, А.А. and Тимошенко, М.П. and Шевякова, А.В. and Шрамко, И.А. (2019) К вопросу о социальной поддержке специалистов в системе «больной-врач» (на примере агpессии). The 3rd International scientific and practical conference “Topical issues of the development of modern science” (November 13-15, 2019). pp. 54-58.

This list was generated on Sun Jun 16 02:06:28 2024 EEST.