Items where Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: C | Є | А | Б | Г | Д | Е | К | Л | М | Н | О | П | С | Ф | Ш | Щ
Number of items: 50.

C

Catano, G. and Chykarenko, Z.A. and Mangano, A. and Anaya, J-M and He, W. and Smith, A. and Bologna, R. and Sen, L. and Clark, R.A. and Lloyd, A. and Shostakovich-Koretskaya, L. and Ahuja, S.K. (2011) Concordance of CCR5 Genotypes that Influence Cell-Mediated Immunity and HIV-1 Disease Progression Rates. Journal of Infectious Diseases (№ 203). pp. 263-272.

Є

Єфімова, Н.О. (2011) Оцінка тютюнопаління як фактора ризику розвитку та прогресування хронічного обструктивного захворювання легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Н. О. Єфімова. - Ялта, 2011. - 24 с. Pre-Doctoral thesis, Кримська республіканська установа «Науково-дослідний інститут фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. І. М. Сєченова», МОЗ України.

А

Абатуров, О.Є. and Герасименко, О.М. (2011) Особливості експресії TLR-аксесуарних молекул у дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт. Современная педиатрия, Т. 37 (№ 3). pp. 100-102.

Абдул-Огли, Л.В. (2011) Морфогенетичні паралелі розвитку серця та плаценти у пренатальному онтогенезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук / Л. В. Абдул-Огли. - Харків, 2011. - 31 с. Pre-Doctoral thesis, Харківський національний медичний університет МОЗ України.

Андрейко, Д.М. (2011) Психічні розлади при резистентній скроневій епілепсії та їх динаміка на різних етапах відновного лікування : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Д. М. Андрейко. - Харків, 2011. - 24 с. Pre-Doctoral thesis, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології Академії медичних наук України».

Б

Белов, А.В. (2011) Исследование качества жизни у больных туберкульозом после резекции легкого с коррекцией объёма плевральной полости. Сучасні медичні технології, № 3-4. pp. 26-29. ISSN 2072-9367

Березницкий, Я.С. and Гапонов, В.В. and Сулима, В.Ф. and Малиновский, С.Л. and Ющенко, И.В. (2011) Опыт и результаты имплантации стентов при стенозах колоректальных анастомозов. Сучасні медичні технології, № 3-4. pp. 30-32. ISSN 2072-9367

Березницкий, Я.С. and Дука, Р.В. (2011) Отдаленные результаты и технические особенности выполнения продольной резекции желудка и билиопанкреатического шунтирования в лечении пациентов с ожирением. Сучасні медичні технології (№ 3-4). pp. 33-35. ISSN 2072-9367

Березнюк, В.В. and Ковтуненко, А.В. and Зайцев, А.В. and Чернокур, А.А. (2011) Наш опыт внедрения кредитно-модульной системы оценки знаний студентов на кафедре оториноларингологии. Журн. вушних, носових і горлових хвороб, 2011 (6). pp. 66-68.

Бондаренко, І.М. and Асєєв, О.І. and Завізіон, В.Ф. and Артеменко, М.В. (2011) Рак шкіри (немеланомні різновиди). [Teaching Resource]

Бондаренко, І.М. and Завізіон, В.Ф. and Асєєв, О.І. (2011) Рак молочної залози. [Teaching Resource]

Бондаренко, І.М. and Завізіон, В.Ф. and Кислицина, В.С. and Асєєв, О.І. (2011) Рак щитоподібної залози. [Teaching Resource]

Бондаренко, І.М. and Завізіон, В.Ф. and Кислицина, В.С. and Ніколаєнко-Камишова, Т.П. and Асєєв, О.І. (2011) Гемобластози. Лімфома Ходжкіна. Неходжкінські лімфоми. Частина перша. [Teaching Resource]

Бондаренко, І.М. and Завізіон, В.Ф. and Кислицина, В.С. and Ніколаєнко-Камишова, Т.П. and Асєєв, О.І. (2011) Гемобластози. Лімфома Ходжкіна. Неходжкінські лімфоми. Частина друга. [Teaching Resource]

Бєлоконь, В.М. (2011) Електрофізіологічна характеристика активності структур рефлекторної дуги сегментарних рефлексів за умов експериментального гіпотиреозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук / В. М. Бєлоконь. - Херсон, 2011. - 24 с. Pre-Doctoral thesis, Херсонський державний університет.

Білов, О.В. (2011) Корекція гемітораксу при резекціях легені у хворих на туберкульоз з використанням плевроколагенопластики : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. мед. наук / О. В. Білов. - Дніпропетровськ, 2011. - 23 с. Pre-Doctoral thesis, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Г

Гончарова, Г.С. (2011) Імуноморфологічна діагностика мезенхімальних пухлин тіла матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Г. С. Гончарова. - Запоріжжя, 2011. - 22 с. Pre-Doctoral thesis, Запорізький державний медичний університет МОЗ України.

Д

Десятерик, В.И. and Давыденко, А.В. and Слободянюк, В.А. and Желизняк, В.Г. and Богатырев, А.Б. and Кабаченко, В.В. and Прокуда, А.Н. and Малюта, С.В. (2011) Опыт хирургического лечения пациентов с критической ишемией нижних конечностей при мультифокальных поражениях в сочетании с патологией брахиоцефальных артерий. Сучасні медичні технології, № 3-4. pp. 113-116. ISSN 2072-9367

Дубоссарская, З.М. (2011) Проблемы этики в репродукции человека. Медицинские аспекты здоровья женщины (№ 3(42). pp. 36-39.

Дубоссарская, З.М. and Дубоссарская, Ю.А. (2011) Антифосфолипидный синдром как причина невынашивания беременности (обзор литературы). Жіночий лікар (№ 6). pp. 35-37.

Дубоссарская, З.М. and Дубоссарская, Ю.А. (2011) Беременность и роды с позиций перинатальной психологии. Здоров'я України. Тематичний номер, березень. pp. 26-28.

Дубоссарская, З.М. and Дубоссарская, Ю.А. (2011) Маточные кровотечения в репродуктивном возрасте. Здоров'я України. Червень. Тематичний номер. pp. 44-46.

Е

Елисеева, М.Ю. and Медведев, М.В. and Донская, Ю.В. and Космас, И.П. and Мынбаев, О.А. (2011) Cочетание кондиломатоза и опухоли Бушке-Левинштейна (клиническое наблюдение и обзор литературы). Женская консультация (№ 1). pp. 4-5.

К

Кошова, І.П. (2011) Мікробіологічне обгрунтування розробки складу і технології асоційованого пробіотичного препарату на основі оригінальних штамів Aerococcus viridans та Bacillus subtilis : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / І. П. Кошова. - Харків, 2011. - 21 с. Pre-Doctoral thesis, ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова АМН України».

Крячкова, Л.В. (2011) Чутливість системи охорони здоров’я до очікувань населення - фундаментальна ціль діяльності та перспективний напрямок розвитку галузі. Медичні перспективи, Т. ХVІ (№ 1). pp. 126-131.

Курята, А.В. and Фролова, Е.А. (2011) Липидный спектр и функция эндотелия сосудов у пациентов с хронической болезнью почек III стадии. Эффективность применения комбинированной терапии эзетимиб/аторвастатин. Український медичний часопис, № 6 (86). pp. 71-73. ISSN 1562-1146

Кутовой, А.Б. (2011) Применение торакоскопии для дианостики и лечения спонтанного пневмоторакса /А. Б. Кутовой, И. В. Корпусенко, В. В. Пимахов, А. Я. Гавура. Харківська хірургічна школа, 2011 (2). pp. 59-62.

Кутовой, А.Б. and Козловский, И.В. and Кутовой, М.А. and Мирошниченко, А.Ю. and Шкура, М.Н. (2011) Возможности и результаты использования малоинвазивных операций при хирургической коррекции варикоцеле. Сучасні медичні технології, № 3-4. pp. 199-201. ISSN 2072-9367

Л

Лоскутов, А.Е. (2011) Развитие модульного эндопротезирования тазобедренного сустава отечественными системами «ОРТЭН». Сучасні медичні технології, № 3-4. pp. 207-210. ISSN 2072-9367

Лєвих, А.Е. (2011) Порівняльний аналіз анти- та проагрегаційних властивостей НПЗЗ в залежності від їхньої антициклооксигеназної селективності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фарм. наук / А. Е. Лєвих. - Харків, 2011. - 23 с. Pre-Doctoral thesis, Національний фармацевтичний університет.

М

Магрламова, К.Г. (2011) Виховання в учнів ціннісного ставлення до природи як складової природоохоронної роботи в основній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук / К. Г. Магрламова. - Умань, 2011. - 23 с. Pre-Doctoral thesis, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Макаренко, О.В. (2011) Фармакологія знеболення за умов експериментального паркінсонізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук / О. В. Макаренко. - Київ, 2011. - 39 с. Pre-Doctoral thesis, ДУ «Інститут фармакології та токсикології АМН України».

Мальцева, Л.А. and Мосенцев, Н.Ф. and Кутовой, А.Б. and Закачурина, Е.Е. (2011) Рациональное применение карбапенемов у больных с тяжелым сепсисом и септическим шоком. Сучасні медичні технології, № 3-4. pp. 218-225. ISSN 2072-9367

Медведєв, М.В. (2011) Кількісна морфологічна оцінка стану мікросудинного русла міоматозної тканини і різних шарів міометрія у хворих на лейоміому матки при гіпо- та гіперестрогенних станах. Морфологія (№ 5(3)). pp. 59-65.

Медведєв, М.В. (2011) Кількісна морфологічна оцінка стану міоматозної тканини і різних шарів міометрія у хворих на лейоміому матки при корекції гормонального статусу за допомогою золадексу. Морфологія (№ 2(5)). pp. 24-31.

Медведєв, М.В. (2011) Особливості викладання акушерства та гінекології в умовах болонського процесу. Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ-IV рівнів акредитації. pp. 291-292.

Моісеєнко, Р.О. and Коломейчук, В.М. and Сінєнко, Н.О. and Чибісова, І.В. and Камінський, В.В. and Татарчук, Т.Ф. and Думчева, А.Ю. and Гойда, Н.Г. and Жук, С.І and Кулік, О.О. and Глазков, І.С. and Дубоссарська, З.М. and Вовк, І.Б. and Посохова, С.П and Квашенко, В.П. and Майструк, Г.П. and Банніков, В.І. and Ошовська, Т.Т. and Чечельницький, О.Є. and Дудіна, О.О. (2011) Клінічний протокол "Комплексна медична допомога під час небажаної вагітності". Здоровье женщины, № 2 (58). pp. 9-20. ISSN 1992-5921

Н

Николаенко-Камышова, Т.П. and Беленький, И.В. and Завизион, В.Ф. and Николаенко, Н.С. (2011) Прогностические факторы в оценке прогрессии индолентных неходжскинских лимфом. Клиническая онкология. Специальный выпуск, № II. p. 165. ISSN 2410-2792

О

Островська, С.С. (2011) Ефекти іонізуючого випромінення та солей важких металів у серцево-судинній системі (експериментальне дослідження): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора біол. наук / С. С. Островська. - Київ, 2011. - 40 с. Doctoral thesis, ГУ «Научный центр радиационной медицины НАМН Украины».

П

Падалко, Л.И. and Дубоссарская, З.М. and Дубоссарская, Ю.А. and Захарченко, Л.Г. and Филимонова, Л.Р. and Щепанкова, Н.Ф. (2011) Опыт органосохраняющего лечения прогрессирующей шеечной беременности (обзор литературы и клинический случай). Жіночий лікар (№ 1). pp. 12-16.

С

Сергеев, О.А. and Люлько, И.В. and Спиридонов, А.В. and Петров, В.В. and Соколов, А.В. (2011) Анализ результатов хирургического лечения больных с инфраренальными аневризмами брюшной аорты. Сучасні медичні технології, № 3-4. pp. 328-332. ISSN 2072-9367

Снісар, А.В. (2011) Медико-соціальна оцінка результатів лікування ускладненої виразкової хвороби та можливості хірургічної реабілітації хворих з обмеженням життєдіяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / А. В. Снісар. - Дніпропетровськ, 2011. - 23с. Pre-Doctoral thesis, ДЗ Дніпропетровська медична академія МОЗ України.

Сорокіна, О.Ю. (2011) Органопротекторна інтенсивна терапія при оперативному лікуванні тяжких опіків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук / О. Ю. Сорокіна. - Дніпропетровськ, 2011. - 43 с. Doctoral thesis, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України.

Сірко, А.Г. (2011) Застосування декомпресивної краніектомії в лікуванні потерпілих з тяжкою черепно-мозковою травмою. Сучасні медичні технології, № 3-4. pp. 333-335. ISSN 2072-9367

Ф

Федорова, Н.С. (2011) Клінічне значення фекального кальпротектина у діференційній діагностиці хронічних запальних та функціональних захворювань кишечника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Н. С. Федорова. - Дніпропетровськ, 2011. - 19 с. Pre-Doctoral thesis, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, Інститут гастроентерології АМН України.

Филат, Т.В. and Кутарева, Л.В. and Сербиненко, Л.Н. and Смешливая, И.А. (2011) Краткий справочник по фармацевтической терминологии (в помощь студентам). [Teaching Resource]

Фоменко, О.З. (2011) Вміст, тканинний розподіл та біохімічні властивості нейрон- та астроцит-специфічних білків за експериментальної енцефалопатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук / О. З. Фоменко. - Одеса, 2011. - 22 с. Pre-Doctoral thesis, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.

Ш

Шаповал, С.Д. and Савон, І.Л. and Рязанов, Д.Ю. and Зінич, О.Л. and Смирнова, Д.О. and Софілканич, М.М. and Фомін, П.Д. and Березницький, Я.С. and Бойко, В.В. and Логачев, В.К. (2011) Від класифікації до стандартів надання хірургічної допомоги хворим на ускладнений синдром діабетичної стопи. Сучасні медичні технології, № 3-4. pp. 407-411. ISSN 2072-9367

Шевченко, О.П. (2011) Клініко-діагностичне значення активності протеолітичних процесів при вірусних гепатитах та їх наслідках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. П. Шевченко. - Київ, 2011. - 19 с. Pre-Doctoral thesis, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України».

Щ

Щудро, С.А. (2011) Критеріальне значення соціально−гігієнічних чинників та умов навчання у формуванні здоров’я підлітків загальноосвітніх закладів у сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук / С. А. Щудро. - Київ, 2011. - 39 с. Doctoral thesis, ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України».

This list was generated on Wed Feb 21 02:13:29 2018 EET.