Вплив різних методів хірургічного лікування морбідного ожиріння на показник сироваткового заліза та методи корекції його дефіциту у віддаленому післяопераційному періоді

Дука, Р.В. (2017) Вплив різних методів хірургічного лікування морбідного ожиріння на показник сироваткового заліза та методи корекції його дефіциту у віддаленому післяопераційному періоді. Sciences of Europe, VOL 1 (#22(22). pp. 41-48. ISSN 3162-2364

[img]
Preview
Text
Дука Р.В..pdf

Download (328kB) | Preview

Abstract

Проаналізовані результати впливу різних видів баріатричних втручань у хворих на морбідне ожиріння (29 (50,9 %) хворих, в яких було застосовано біліопанкреатичне шунтування (БПШ) в модифікації Hess- Marceau, та 28 (49,1%) пацієнтів із поздовжньою резекцією шлунка (ПРШ)) на показники сироваткового заліза. Аналіз показників рівня сироваткового заліза у цих пацієнтів на початку дослідження показав зниження його вмісту у 22 (38,6 %) пацієнтів без суттєвих розбіжностей між клінічними групами. Водночас, середній вміст цього мікроелементу у сироватці крові пацієнтів із БПШ був достовірно меншим за відповідний показник у пацієнтів із ПРШ (коефіцієнт кореляції із індексом маси тіла rs=-0,269 (p<0,05). Після проведення баріатричного лікування у пацієнтів обох груп впродовж 6 місяців після нього виявлені тенденції до зменшення вмісту сироваткового заліза, з найбільшими змінами в групі проведення БПШ (р<0,05 між групами). Однак вже через 1 рік після оперативного лікування подібні розбіжності між групами зникали (p>0,05 при усіх порівняннях). Доведено, що довжина тонкої кишці, яка залишена, не має значення, для зберігання рівня заліза у сироватці крові, так як не може замінити собою дванадцятипалу кишку, при збереженні загальної тенденції зниження маси тіла. The results of the influence of various types of bariatric interventions in patients with morbid obesity (29 (50.9%) patients using bilious pancreatic bypass surgery (BPSH) in Hess-Marceau modification and 28 (49.1%) patients with longitudinal resection of the stomach (PRS) were analyzed) on the parameters of serum iron. The analysis of serum iron levels in these patients in the beginning of the study showed a decrease in its content in 22 (38.6%) patients without significant differences between clinical groups. At the same time, the average content of this micronutrient in the blood serum of patients with BPSH was significantly lower than that of patients with PRS (correlation coefficient with body mass index rs=-0.269 (p<0.05). After bariatric treatment in patients of both groups during six months after it, tendencies in reduction of serum iron content were revealed, with the largest changes in the group of BPSH (p <0.05 among the groups). However, after 1 year after the operation, such differences between the groups disappeared (p> 0.05 in all comparisons). It is proved that the length of the small intestine that is left is irrelevant for keeping the iron level in the blood serum, since it can not replace the duodenum, while maintaining the overall tendency for weight loss.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ожиріння, баріатрична хірургія, біліопанкреатичне шунтування, поздовжня резекція шлунка, сироваткове залізо. obesity, bariatric surgery, biliopancreatic diversion, sleeve gastrectomy, serum iron.
Subjects: Obesity
Surgery
Divisions: Departments > Department of Surgery №1
Depositing User: Анастасия Жигар
Date Deposited: 28 Feb 2018 08:12
Last Modified: 28 Feb 2018 08:12
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/2440

Actions (login required)

View Item View Item