Items where Subject is "Obesity"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: K | А | Б | Д | З | К | М | С | Ф
Number of items at this level: 20.

K

Kostyshyn, N.M. and Gzhegotskyi, M.R. and Yarova, O.A. and Kostyshyn, L.P. and Kulyk, Yu.O. (2021) Effect of whole body vibration on bone nanocomposites organisation and prevention of loss of bone mineral density under conditions of modeling obesity and sedentary lifestyle: experimental study. Медичні перспективи, 1. pp. 30-39. ISSN 2307-0404

А

Абатуров, О.Є. and Нікуліна, А.О. (2021) Значення αβТ-клітин у розвитку метазапалення жирової тканини при ожирінні. Здоров’я дитини = Zdorov’e Rebenka, 16 (2). pp. 173-192. ISSN 2224-0551 (print), 2307-1168 (online)

Агарков, С.Ф. and Толстикова, О.А. (2018) Медико-соціальні аспекти гастроінтестинальних розладів при ожирінні у осіб молодого віку. In: IX Международная научно-практ. интернет-конф., 2018, Славянск.

Б

Березницкий, Я.С. and Дука, Р.В. (2013) Технические особенности и результаты выполнения видеоэндоскопической продольной резекции желудка в лечении пациентов с морбидным ожирением. Вестник неотложной и восстановительной медицины, Т. 14 (№ 4). pp. 522-523. ISSN 2304-4110

Березницкий, Я.С. and Дука, Р.В. and Колеснік, Т.В. and Колеснік, Е.Л. and Надюк, А.В. and Косова, Г.А. (2017) Принципи обстеження хворих на морбідне ожиріння і метаболічний синдром, які є кандидатами для виконання баріатричного оперативного втручання. Sciences of Europe, Vol. 1 (No 21). pp. 5-11. ISSN 3162-2364

Д

Дука, Р.В. (2017) Вплив різних методів хірургічного лікування морбідного ожиріння на показник сироваткового заліза та методи корекції його дефіциту у віддаленому післяопераційному періоді. Sciences of Europe, VOL 1 (#22(22). pp. 41-48. ISSN 3162-2364

Дука, Р.В. (2017) Характеристика показателей углеводного обмена у больных с морбидным ожирением до и после оперативного лечения в зависимости от вида оперативного вмешательства. European Journal of Technical and Natural Sciences, № 6. pp. 45-51. ISSN 2414-2352

Дука, Р.В. (2017) Динаміка змін показників маси тіла у пацієнтів з ожирінням після виконання баріатричних оперативних втручань. Sciences of Europe, Vol. 1 (No 18). pp. 19-26. ISSN 3162-2364

Дука, Р.В. (2017) Характеристика ліпідного профілю у хворих з морбідним ожирінням до та після оперативного лікування залежно від виду оперативного втручання. Медичні перспективи, Т. 22 (№ 4). pp. 87-92. ISSN 2307-0404

Дука, Р.В. (2019) Характеристика генетичної детермінованості розвитку артеріальної гіпертензії та метаболічного синдрому у пацієнтів із морбідним ожирінням. Sciences of Europe, Vol. 1 (No 40). pp. 13-18. ISSN 3162-2364

Дука, Р.В. and Кошарний, В.В. and Абдул-Огли, Л.В. and Алексюк, Л.О. and Соболева, Т.О. (2018) Зміни біофізичних та морфологічних властивостей міокарда при ожирінні. Клінічна анатомія та оперативна хірургія (1). pp. 67-71. ISSN 1727-0847 (print), 1993-5897 (online)

Дука, Р.В. and Кошарний, В.В. and Абдул-Огли, Л.В. and Кушнарьова, К.А. (2018) Морфометричні зміни серця при ожирінні та після його хірургічного лікування. Вісник проблем біології і медицини=Bulletin of problems biology and medicine, В. 3 (145). pp. 282-284. ISSN 2077-4214 (Print), 2523-4110 (Online)

З

Залигіна, Є.В. (2018) Роль отечественного фитобальзама Herbal park в профилактике и комплексной терапии ожирения. Advances of science: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 1 June 2018. pp. 115-122.

К

Колесник, Т.В. and Березницкий, Я.С. and Дука, Р.В. and Надюк, А.В. and Косова, А.А. and Колесник, Э.Л. (2019) Влияние терапии на показатели гемодинамики у больных с артериальной гипертензией и морбидным ожирением после бариатрического лечения. Міжнародний медичний журнал, № 2. pp. 5-8. ISSN 2308-5274 (print)

Колесник, Т.В. and Березницкий, Я.С. and Дука, Р.В. and Надюк, А.В. and Косова, А.А. and Колесник, Э.Л. (2018) Влияние антигипертензивной терапии и бариатрического хирургического лечения на упруго-эластические свойства артериальной стенки у больных с артериальной гипертензией и морбидным ожирением. Міжнародний медичний журнал, № 4. pp. 5-10. ISSN 2308-5274 (print)

Королёва, Ж.В. (2010) Ожирение – фактор риска развития неуточненной инфекции подкожно-жировой клетчатки. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-2. pp. 10-13. ISSN 1561-3607

М

Мокия-Сербина, С.А. and Заболотняя, Н.И. (2019) Ожиріння у дітей. Materials of the XV International scientific and practical Conference : Science and сivilization - 2019, (30 January - 07 February, 2019). Biological sciences. Veterinary. Ecology. Medicine. Chemistry and chemical technology, Vol.10. pp. 42-47.

С

Степанов, Ю.М. and Завгородня, Н.Ю. and Лук’яненко, О.Ю. (2017) Клініко-сонографічні особливості стеатозу підшлункової залози у дітей з надмірною вагою та ожирінням. Гастроентерологія, 4. pp. 249-256. ISSN 2308-2097

Степанов, Ю.М. and Філіппова, О.Ю. (2017) Морфологічні основи оцінки стеатозу, стеатогепатиту та фіброзу у хворих на неалкогольну жирову хворобу у поєднанні з ожирінням і патологією біліарного тракту. Гастроентерологія, № 3 (Т. 51). pp. 196-204. ISSN 2308-2097

Ф

Філіппова, О.Ю. (2017) Структурні зміни печінкової тканини у хворих з жировою хворобою печінки неалкогольного та алкогольного генезу на тлі ожиріння і патології біліарного тракту за даними ультразвукового дослідження. Одеський медичний журнал, № 4 (162). pp. 52-60. ISSN 2226-2008

This list was generated on Tue Oct 26 02:11:50 2021 EEST.