Технології навчання основ екології на підставі формування здоров’язбережувальних компетенцій

Хмельникова, Л.І. and Більчук, В.С. and Збаранський, П.Ю. (2018) Технології навчання основ екології на підставі формування здоров’язбережувальних компетенцій. Матеріали другого міжнародного симпозіуму «Освіта і здоров’я підростаючого покоління»: Зб. наук. праць в 2-х частинах / За ред. Страшка С.В. – Київ: Алатон, 2018, Вип. 2 (Ч. 2). pp. 131-132.

[img]
Preview
Text
ozpp_v_2_ch_2-p131-132.pdf

Download (234kB) | Preview
Official URL: http://autta.org.ua/files/files/ozpp_v_2_ch_2.pdf

Abstract

Впровадження технологій навчання основ здоров’я та екології є актуальним і сприяє підвищенню якості навчального процесу при підготовці майбутніх провізорів. Оновлений підхід у вивченні екологічно обґрунтованих та здоров’язбережувальних компетенцій вимагає наскрізного вивчення цих питань на всіх етапах, включаючи довузівську спеціалізовану освіту і практичне застосування підсумків такого навчання в науково-дослідницькій роботі студентів. Такий підхід можна назвати в певній мірі інноваційним процесом в навчанні. Майбутні фармацевтичні фахівці мають оволодіти базовими знаннями та набути навички збереження здоров’я, сформувати позицію здорового способу життя, виробити стійкість до професійних чинників впливу на організм. Практичне застосування таких питань в науково-дослідніцькій роботі студентів привносить риси інноваційного процесу в вивченні хімічних дисциплін. Отже, першочерговим завданням під час занять має бути створення умов для гармонійного формування як основних предметних компетенцій, так і екологічної і здоров’язберігаючої компетенцій -базових у становленні особистості. The introduction of technologies for the training of health and environmental foundations is relevant and contributes to improving the quality of the learning process in the preparation of future pharmacists. An updated approach to the study of environmentally sound and health-saving competences requires an in-depth study of these issues at all stages, including preuniversity specialized education and the practical application of the results of such training in the research work of students. This approach can be called to some extent the innovation process in learning. Future pharmaceutical professionals must master basic knowledge and skills in preserving health, to form a healthy lifestyle, and to develop a resilience to professional factors of influence on the body. The practical application of such questions in the research work of students brings the features of the innovation process in the study of chemical disciplines. Consequently, the priority task during the classes should be the creation of conditions for the harmonious formation of both the main subject competences, as well as environmental and healthcare-based competencies-bases in the formation of the individual

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: здоров’язбережувальні технології, екологія, провізор; health-saving technologies, ecology, pharmacist.
Subjects: Valeology
Fundamentals of Ecology
Teaching method
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 06 Feb 2019 15:13
Last Modified: 06 Feb 2019 15:13
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/3797

Actions (login required)

View Item View Item