Items where Subject is "Fundamentals of Ecology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (8598)
    • Fundamentals of Ecology (11)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Г | Д | З | К | М | С | Х | Я
Number of items at this level: 11.

Г

Главацька, В.І. (2006) Комплексна гігієнічна оцінка регіональних особливостей забруднення об’єктів навколишнього середовища свинцем і його впливу на показники здоров’я дітей : автореф дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / В. І. Главацька. - Донецьк, 2006. - 21 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Донецький державний медичний університет ім. М. Горького.

Григоренко, Л.В. and Байбаков, В.М. (2019) Сучасний стан здоров’я дорослого і дитячого населення як медико-соціальна проблема. In: Развитие социально-культурной сферы в современном обществе. Серия «Развитие социально- культурной сферы в современном обществе», Ч. 1 . КУПРІЄНКО СВ, Одесса, pp. 12-19. ISBN 978-617-7414-73-4

Д

Дзяк, М.В. (2013) Еколого-гігієнічна оцінка використання осадів міських стічних вод при формуванні вторинних екосистем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / М. В. Дзяк. - Київ, 2013. - 23 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України».

З

Земляний, О.А. (2014) Деякі особливості виведення кадмію з екскреціями лабораторних щурів в умовах експерименту. Біологічний вісник МДПУ (№ 3). pp. 55-69.

Земляной, А.А. (2012) Количественная оценка уровня тяжелых металлов в сообществах микромаммалий трансформированных экосистем. Вестник Волгоградского гос. ун-та. Сер. 11, Естественные науки (№ 2 (4). pp. 44-49.

К

Кешекар, Юссеф and Слободнюк, Р.Є. and Клебанський, Є.О. (2017) Хімічний моніторинг води ріки Дніпро. Матеріали V Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації». Том 10: Екологічні проблеми регіону. pp. 78-79.

М

Магрламова, К.Г. (2011) Виховання в учнів ціннісного ставлення до природи як складової природоохоронної роботи в основній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук / К. Г. Магрламова. - Умань, 2011. - 23 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

С

Слободнюк, Р.Є. (2018) Екологічні аспекти курсу неорганічної хімії. In: Молодь: наука та інновації – 2018: Матеріали VІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 15-16 листопада 2018 року). Секція 10 Екологічні проблеми регіону. НТУ ДП, Дніпро, pp. 96-97.

Х

Хмельникова, Л.І. and Більчук, В.С. and Збаранський, П.Ю. (2018) Технології навчання основ екології на підставі формування здоров’язбережувальних компетенцій. Матеріали другого міжнародного симпозіуму «Освіта і здоров’я підростаючого покоління»: Зб. наук. праць в 2-х частинах / За ред. Страшка С.В. – Київ: Алатон, 2018, Вип. 2 (Ч. 2). pp. 131-132.

Хмельникова, Л.І. and Більчук, В.С. and Слєсарчук, В.Ю. (2021) Екологічне навчання і виховання як складова європейських стандартів при навчанні провізорів. In: International scientific and practical conference «Challenges, threats and developments in biology, agriculture, ecology, geography, geology and chemistry» : conference proceedings, July 2–3, 2021. «Baltija Publishing», Lublin, 2021, pp. 107-111.

Я

Янко, Н.В. (2012) Стан та оцінка рівнів забруднення атмосферного повітря Шацького національного природного парку. Медичні перспективи, XVII (2). pp. 88-91.

This list was generated on Tue Jun 25 02:06:05 2024 EEST.