Біоплівкоутворюючі властивості клінічних ізолятів pseudomonas aeruginosa, виділених від дітей хворих на муковісцидоз, та можливості впливу bacillussubtilis на них in vitro.

Іщенко, О.В. and Юхименко, А.О. and Кошова, І.П. and Ільченко, С.І. and Степанський, Д.О. (2019) Біоплівкоутворюючі властивості клінічних ізолятів pseudomonas aeruginosa, виділених від дітей хворих на муковісцидоз, та можливості впливу bacillussubtilis на них in vitro. Морфологія = Morphologia, Т. 13 (№ 3). pp. 40-47. ISSN 1997-9665

[img]
Preview
Text
Стаття журнал Морфология.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Актуальність. Інфікування Pseudomonas aeruginosa визначає клінічний прогноз упацієнтів з муковісцидозом. Мукоїдніморфотипи P. Aeruginosa здатні до формування біоплівок та росту в них. З огляду на множинну резистентність біоплівок обговорюється можливість використання Bacillusspp. зметою санітарної обробки поверхонь, на яких можуть зберігатися патогени. Мета– вивчити біоплівкоутворюючі властивості клінічних ізолятів P. aeruginosa, виділених від дітей з муковісцидозом, та вплив на них Bacillus subtilis in vitro. Методи. Зразки мокротиння та/або слизу з глибокого мазку з задньої стінки глотки взяті від дітей хворих на муковісцидоз. Використано бактеріологічний, мікроскопічний, біохімічний та статистичний методи дослідження. Антагоністичні властивості P. Aeruginosa та B. Subtilis вивчали методом відстроченого антагонізму з використанням методики перпен- дикулярних штрихів та при спільному культивуванні в рідкому поживному середовищі з наступним висівом серійних розведень суспензій.Здатність до утворення біоплівоквизначали експрес-методом з ви- користанням 96-луночних планшетів. Результати. При бактеріологічному дослідженні встановили, що P. aeruginosa виділяється з 34,21% (95% ДІ 32,50-35,92) зразків. При вивченні відстроченого антагонізму між P. Aeruginosa і B. subtilis, а також при їх спільному культивуванні в рідкому поживному середовищі виявили, що B. Subtilis володіють прямим помірним антагонізмом по відношенню до P. aeruginosa. Після спільної культивації культура бацил давала рясний ріст в усіх дослідах при всіх повтореннях, обмежую- чи ріст P. aeruginosa. Серед виділених ізолятів P. aeruginosa встановлено здатність до біоплівкоутворення в 76,92% (95% ДІ 73,02-80,77) випадків, серед зразків B. subtilis – в 100%. При спільному культивуванні B. subtilis утворювали біоплівку в присутностіP. aeruginosa в більшості випадків. Висновки. Клінічні ізоляти P. aeruginosa, виділені від дітей з муковісцидозом помірно чутливі до дії B. subtilisinvitro. Біоплівкоутворення P. Aeruginosa in vitro може бути пригнічене дією B. subtilis. Background. Pseudomonas aeruginosa infection determines clinical prognosis in patients with Cystic Fibro- sis. Mucoid strains of P. aeruginosa are capable of forming biofilms and growing in them. Given the multiple resistance of microorganisms forming biofilms, the perspective of using Bacillus spp.for the purpose of sanitizing surfaces where patho- gens may persist is being discussed. Objective. To study the biofilm-forming ability of P. aeruginosa clinical isolates from children with Cystic Fibrosis and to determine the impact of B. subtilis on them in vitro. Methods. Sputum and/or mucus samples from a deep smear from the posterior pharyngeal wall were collected from children with Cystic Fibrosis. Bacterio- logical, microscopic, biochemical and statistical research methods were used. The antagonistic properties of P. aeruginosa and B. subtilis were studied by the method of delayed antagonism and inco-cultivation experiments in a liquid nutrient medi- um followed by inoculation serial dilutions. Biofilm forming ability was determined by express-method using 96-well plates. Results. Bacteriological surveysshowed thatP. Aeruginosa was isolated from 34.21% (95% CI 32.50-35.92) of samples. It was found that B. subtilis has direct moderate antagonism againstP. aeruginosa in the delayed antagonism studyas well asafter their co-cultivation in a liquid nutrient medium.After co-cultivation the abundant growth of bacilli in all experiments at all repetitions as well as limitation of the P. aeruginosa growth was showed. The biofilm formation wasdetermined in 76.92% (95% CI 73.02-80.77) of P. aeruginosa clinical isolates, and in 100% of B. subtilis samples The B. subtilis was able to form biofilm in the presence of P. aeruginosa in most cases during co-cultivation experiments. Conclusion. Clinical iso- lates of P. aeruginosa isolated from children with Cystic Fibrosis are moderately susceptible to B. subtilisin vitro. Biofilm formation of P. aeruginosa can be suppressed by B. subtilis in vitro.

Item Type: Article
Additional Information: DOI: https://doi.org/10.26641/1997-9665.2019.3.40-47
Uncontrolled Keywords: муковісцидоз, P. aeruginosa, мукоїдний фенотип, біоплівка, B. subtilis, антагонізм. cystic fibrosis, P. aeruginosa, mucoid phenotype, biofilm, B. subtilis, antagonism.
Subjects: Microbiology, Virology and Immunology
Pediatrics
Divisions: Departments > Department of Children's Diseases
Departments > Department of Microbiology, virology, immunology and epidemiology
Depositing User: Анастасия Жигар
Date Deposited: 17 Jan 2020 10:19
Last Modified: 17 Jan 2020 10:19
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/4800

Actions (login required)

View Item View Item