Items where Subject is "Microbiology, Virology and Immunology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (6695)
    • Microbiology, Virology and Immunology (32)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: C | P | S | T | Є | І | А | В | Г | Д | К | Н | П | С | Ш
Number of items at this level: 31.

C

Cтепанський, Д.О. and Кременчуцький, Г.М. and Кошова, І.П. (2016) Доклінічне вивчення властивостей аутосимбіонтів людини A.Viridans. Медичні перспективи, Т. 21 (№ 2). pp. 87-93. ISSN 2307-0404

P

Perceva, Tetyana and Borysova, Inna and Naumenko, Leonid and Stepanskiy, Dmitriy (2016) Nosocomial Pneumonia Hematologic Patients Caused by Р.Aeroginosa: the Problem of Rational Antibacterial Therapy. Нозокомиальные пневмонии у гематологических больных: внимание на Р. Аеroginosa. EHA-1113. (Submitted)

S

Stepanskyi, D.O. and Koshova, I.P. and Kremenchutskyi, G.M. (2016) Investigation the long-term storage of Aerococcus. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal), № 2 (6). pp. 70-73.

Stepanskyi, D.O. and Koshova, I.P. and Kremenchutskyi, G.M. and Fedoryak, Xeniya (2015) Biotipes of Aerococcus Viridans. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal), № 3. pp. 38-43.

Stepanskyi, D.O. and Kremenchutskyi, G.M. and Koshova, I.P. and Lukianenko, D.M. (2014) Efficiency of probiotic autosymbions association (A. viridans and B. subtilis 3 strains) research. European Applied Science, N 12. pp. 3-6.

T

Torumkuney, D. and Pertseva, T. and Bratus, E. and Dziublik, A. and Yachnyk, V. and Liskova, A. and Sopko, O. and Malynovska, K. and Morrissey, I. (2018) Results from the Survey of Antibiotic Resistance (SOAR) 2014–16 in Ukraine and the Slovak Republic. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 5. pp. 28-35. ISSN 0305-7453 (Print), 1460-2091 (Online)

Є

Єгорова, С.Ю. and Кудрявцева, В.Є. and Татарчук, О.М. and Вінник, Н.В. (2017) Взаємозв’язки показників імунного статусу та стану мікрофлори кишечнику у хворих на неспецифічний виразковий коліт. Південноукраїнський медичний науковий журнал, № 16 (16). pp. 43-46. ISSN 2306-7772

І

Іщенко, О.В. and Юхименко, А.О. and Кошова, І.П. and Ільченко, С.І. and Степанський, Д.О. (2019) Біоплівкоутворюючі властивості клінічних ізолятів pseudomonas aeruginosa, виділених від дітей хворих на муковісцидоз, та можливості впливу bacillussubtilis на них in vitro. Морфологія = Morphologia, Т. 13 (№ 3). pp. 40-47. ISSN 1997-9665

А

Абатуров, О.Є. and Герасименко, О.М. and Шликова, О.А. and Кайдашев, І.П. (2013) Генетичний поліморфізм ASP299GLY гена ТОЛ-подібного рецептора 4 в дітей із хелікобактерною інфекцією. Клінічна педіатрія, Т. 49 (№ 6). pp. 14-18.

Анісімова, А.А. and Шутка, І.В. (2016) Сучасні методи діагностики туберкульозу. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 28-29 жовтня 2016 р., м. Дніпро, Ч. 2. pp. 277-279.

В

Вальчук, С.І. (2004) Вплив з'єднань йоду на біологічні властивості мікроорганізмів, продукуючих водень пероксид : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / С.І. Вальчук. - Харків, 2004. - 22 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Ін-т мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова.

Вальчук, С.И. and Степанский, Д.А. and Шевченко, Т.Н. and Кошевая, И.П. and Рыженко, С.А. and Кременчуцкий, Г.Н. (2015) Биологические свойства аэрококков и бацилл – компонентов нового ассоциативно-пробиотического комплекса. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина, Т. 6 (№ 1). pp. 57-62. ISSN 2310-4155 print, 2312-7295 online

Г

Гамота, І.О. and Штепа, О.П. and Резвих, В.Г. and Кузьменко, О.В. and Головіна, Ю.Ю. and Колеснікова, І.П. and Степанський, Д.О. and Дараган, Г.М. and Крушинська, Т.Ю. (2017) Результати мікробіологічного моніторингу клінічних ізолятів у закладах охорони здоров’я Дніпропетровської області у 2014–2015 роках. Безпека пацієнтів в Україні: стан і шляхи її покращення : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 6–7 червня 2017 року. pp. 161-163.

Д

Деркач, Г.А. and Смотрова, Н.Г. (2016) Вірусні гепатити як соціальна проблема суспільства. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 28-29 жовтня 2016 р., м. Дніпро, Ч. 2. pp. 82-84.

К

Кошова, І.П. (2011) Мікробіологічне обгрунтування розробки складу і технології асоційованого пробіотичного препарату на основі оригінальних штамів Aerococcus viridans та Bacillus subtilis : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / І. П. Кошова. - Харків, 2011. - 21 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова АМН України».

Кременчуцкий, Г.Н. and Степанский, Д.А. and Кошевая, И.П. and Турлюн, С.А. (2016) Визуализация биохимической активности микроорганизмов рода Aerococcus вида Aerococcus viridans. Анналы мечниковского института, № 1. pp. 73-79. ISSN 1993-4327

Кременчуцький, Г.М. and Крушинська, Т.Ю. and Степанський, Д.О. and Юргель, Л.Г. (2010) Практичні заняття з медичної мікробіології, вірусології та імунології (Модулі 1, 2). [Teaching Resource]

Кременчуцький, Г.М. and Степанський, Д.О. and Юргель, Л.Г. and Кошова, І.П. (2010) Інформаційні комунікації мікроорганізмів. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Медицина, 1 (1). pp. 66-70.

Крушинська, Т.Ю. (2017) Потенціал дисципліни «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» у вихованні відповідального ставлення до безпеки пацієнтів. Безпека пацієнтів в Україні: стан і шляхи її покращення : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 6–7 червня 2017 року. pp. 58-60.

Н

Нікітенко, Т.Г. and Зубарева, І.М. and Жерносєкова, І.В. and Вінніков, А.І. (2017) Вплив метаболітів стрептоміцетів на фізіологічну активність кукурудзи. Вісник проблем біології і медицини, Вип. 1 (135). pp. 242-246. ISSN 2077-4214

П

Панченко, А.С. and Степанский, Д.А. and Сладкова, Л.М. (2018) Современные взгляды на проблему внутрибольничных инфекций. Новини і перспективи медичної науки : зб. мат. XVІІІ конф. студ. та мол. учених. pp. 53-55.

С

Сердюк, А.Г. and Григоренко, Д.А. and Жерносекова, І.В. (2016) Микробные ферменты и их практическое применение в медицине. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 28-29 жовтня 2016 р., м. Дніпро, Ч. 2. pp. 283-285.

Серпенінов, В.В. and Олійник, А.В. (2016) Пробіотик: модний міф чи ключ до здоров’я? Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 28-29 жовтня 2016 р., м. Дніпро, Ч. 2. pp. 276-277.

Смешко, А.А. and Смотрова, Н.Г. (2016) Респираторные вирусные и бактериальные инфекции как социальная и медицинская проблема. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 28-29 жовтня 2016 р., м. Дніпро, Ч. 2. pp. 88-90.

Степанський, Д.О. (2009) Вплив селену на пробіотичну асоціацію Aerococcus viridans 167, Bacillus subtilis 3 та Ecsherihia coli М 17 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Д. О. Степанський. - Харків, 2009. - 23 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДУ “Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова АМН України”.

Степанський, Д.О. and Дараган, Г.М. and Колеснікова, І.П. (2017) Використання аутосимбіонтів роду Aerococcus для корекції дисбіотичних станів. Матеріали науково-практичної конференції «Фармакотерапія при інфекційних захворюваннях», 6-7 квітня 2017 р. - Київ. pp. 81-83.

Степанський, Д.О. and Кошова, І.П. and Хомяк, О.В. (2016) Мікробіологічний моніторинг мікрофлори нижніх дихальних шляхів у дітей, хворих на муковісцидоз, що живуть у промисловому регіоні. Актуальні питання медицини : матеріали міжнар. наук.-метод. конф.. pp. 166-167.

Степанський, Д.О. and Крушинська, Т.Ю. and Кременчуцький, Г.М. and Турлюн, С.Я. and Кошева, І.П. and Вальчук, С.І. and Стеценко, И.Ю. and Іщенко, О.В. (2018) Відновлення нормальної мікрофлори лабораторних тварин з індукованим дисбіозом. Вісник Вінницького національного медичного університету, Т. 22 (№ 2). pp. 276-279. ISSN 1817-7883 e-ІSSN 2522-9354

Стеценко, И.Ю. and Баркан, А.А. (2016) Использование электронной микроскопии: преимущества и недостатки. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 28-29 жовтня 2016 р., м. Дніпро, Ч. 2. pp. 275-276.

Стеценко, И.Ю. and Гамзаева, Л.Г. (2016) Использование фазово-контрасной микроскопии в микробиологии. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 28-29 жовтня 2016 р., м. Дніпро, Ч. 2. pp. 288-289.

Ш

Шарун, А.В. (2005) Вплив активних форм кисню різного походження на представників мікробіоценозу ротової порожнини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / А. В. Шарун. - Харків, 2005. - 29 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Інститут мікробіології та імунології ім. И.И. Мечникова АМН України.

This list was generated on Wed Oct 27 02:10:37 2021 EEST.