Застосування методів варіаційної статистики для оцінки діяльності медичного персоналу

Крячкова, Л.В. and Махова, І.Б. and Борвінко, Е.В. and Козир, О.А. (2019) Застосування методів варіаційної статистики для оцінки діяльності медичного персоналу. Український журнал медицини, біології та спорту, 4(20). pp. 171-176. ISSN 2415-3060 (Print), 2522-4972 (Online)

[img]
Preview
Text
Застосування методів варіаційної статистики для оцінки діяльності медичного персоналу.pdf

Download (367kB) | Preview

Abstract

В умовах реформування охорони здоров’я, коли змінюються підходи до управління медичними закладами з метою збільшення їх автономії, виникає необхідність запровадження адекватної системи оцінки медичного персоналу. Обов’язкова оцінка медичного персоналу шляхом порівняння індивідуальних показників ефективності із зовнішніми цілями є стандартною практикою в багатьох системах охорони здоров’я.Дослідження проведено з метою визначення можливостей застосування методів варіаційної статистики для оцінки діяльності медичного персоналу на сучасному етапі трансформації системи охорони здоров’я.Оцінювалися можливості застосування класичних статистичних методів, зокрема варіаційної статистики на прикладі аналізу результатів роботи окремих лікарів, що фіксуються медичною інформаційною системою закладів охорони здоров’я. Використовувалися історичний, бібліосемантичний та медико-статистичний методи.Ефективність системи охорони здоров’я досягається взаємодією трьох основних груп учасників, а саме користувачів медичних послуг (широких верств населення), менеджерів охорони здоров’я та медичних працівників. Медичний персонал здатний працювати таким чином, щоб справедливо та ефективно реагувати на запити населення для досягнення якомога кращих результатів.Визначено, що підґрунтям системи оцінки діяльності кадрів охорони здоров’я є взаємозв’язок трьох узгоджених груп основних показників: ділових, трудової поведінки і результатів діяльності. Доведено, що зміни у системі охорони здоров’я, пов’язані з підвищенням її ефективності, вимагають використання статистичних оцінок кількісних і якісних показників роботи медичного персоналу.Оцінка медичного персоналу передбачає порівняння окремих елементів їх роботи з відповідними стандартами, вимогами, параметрами. Це порівняння може бути найбільш адекватно проведено статистичними методами, починаючи з засобів описової та варіаційної статистики, і закінчуючи складними методами, на кшталт, «Six Sigma».Висновки. Визначено, що в еру кількісного менеджменту, новітніх підходів до управління, коли широко застосовують математичні і статистичні методи, формалізовані оцінки діяльності медичного персоналу здатні сприяти підвищенню ефективності медичного обслуговування. In the conditions of health care reform, when approaches to the management of medical institutions change in order to magnify their autonomy, there is a need to introduce an adequate system of assessing medical personnel activity. Mandated assessment of medical personnel by comparing individual performance averages to external targets is standard practice in many health care systems. The purpose of the research was to study the possibilities of applying the methods of variation statistics to assessment of medical personnel at the present stage of transformation of the health care system. Material and methods. The possibilities of using classical statistical methods, variation statistics were evaluated using the analysis of the results of work of medical staff which were recorded by the information system of medical institutions. Historical, bibliographic and medical statistical methods were also used. Results and discussion. We found out that the basis of the medical personnel evaluation system is the interrelation of the three agreed groups of key indicators: business, labor behavior and performance. It is proved that changes in the health care system associated with improving its efficiency require the use of statistical estimates of quantitative and qualitative indicators of the work of medical personnel. The system of medical personnel assessment in a health care institution, based on a statistic approach, has a purpose to ultimately increase the labor efficiency of all categories of workers and the effectiveness of health care. The effectiveness of health system can be reached by cooperation of three main groups of participants, as follows medical service users (wide circle of population), health system managers and medical personnel. It is medical personnel who are able to work the way they can react on population’s requests fairly and effectively to get the best result. Assessment of medical staff provides for the comparison of certain elements of their work with the relevant standards, requirements, and parameters. This comparison can be most adequately carried out by statistical methods, starting with means of descriptive and variation statistics, and ending with complex technologies, for example, «Six Sigma». The «Six Sigma» is methodological improvement developed in the manufacturing industry and has been applied to healthcare. This concept provides a quality management system with many useful tools for managing quality. Conclusions. The study has showed that in the era of quantitative management, new approaches to management, when mathematical and statistical methods are widely used, formalized assessments of the activities of medical personnel can contribute to improving the efficiency of medical care.

Item Type: Article
Additional Information: DOI: 10.26693/jmbs04.04.171
Uncontrolled Keywords: оцінка діяльності медичного персоналу, кількісний менеджмент, статистичні методи, assessment of medical personnel, quantitative management, statistical methods.
Subjects: Social medicine, organization and health economics
Divisions: Faculty of Postgraduate Education > Department of social medicine, public health and health care management
Depositing User: Оксана Мажуга
Date Deposited: 19 Feb 2020 12:54
Last Modified: 19 Feb 2020 12:54
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/4989

Actions (login required)

View Item View Item