Антимікробні полімери з іммобілізованими активними групами для використання в медицині

Торопін, В.М. and Мурашевич, Б.В. and Кременчуцький, Г.М. and Степанський, Д.О. and Маслак, Г.С. and Бурмістров, К.С. (2019) Антимікробні полімери з іммобілізованими активними групами для використання в медицині. Вісник Вінницького національного медичного університету, 4. pp. 659-666. ISSN 1817-7883 e-ІSSN 2522-9354

[img] Text
698-Article Text-1339-1-10-20200503.pdf

Download (561kB)

Abstract

Полімерні матеріали з іммобілізованими активними групами широко використовуються в медицині. Деякі з них мають яскраво виражені антимікробні властивості і в певній мірі є альтернативою антибіотикам. Метою даної роботи є дослідження властивостей нових полімерних матеріалів з іммобілізованими групами-донорами активного хлору та активного кисню. В якості носія вперше використані полімери марки ФІБАН у формі штапельного волокна та нетканого полотна, зручні зокрема для виробництва перев'язувальних матеріалів. Розроблена спеціальна технологія хімічного прищеплення на них N-хлорсульфонамідних та перкислотних функціональних груп. Синтезовані матеріали зберігають відповідні фізико-механічні властивості і є достатньо стабільними. Доведено, що при контакті з середовищем, що містить домішки біологічного походження, відбувається емісія активного агенту з полімеру. Модифікованим методом "агарових пластин" було досліджено антимікробну активність таких матеріалів in vitro. Доведено, що всі вони виявляють потужні мікробіцидні властивості, особливо по відношенню до S. aureus, що є надзвичайно важливим, так як ці мікроорганізми є одними з найбільш розповсюджених мультирезистентних збудників захворювань. Було досліджено антимікробну і ранозагоювальну активність N-хлорсульфонамідного матеріалу in vivo на штучно інфікованих ранах лабораторних щурів. Полімер застосовувався аплікаційно в якості ранової пов'язки. Встановлено, що застосування таких пов'язок в 4-10 разів зменшує кількість патогенних стафілококів та прискорює репаративні процеси. Полімерні матеріали з іммобілізованими активними групами широко використовуються в медицині. Деякі з них мають яскраво виражені антимікробні властивості і в певній мірі є альтернативою антибіотикам. Метою даної роботи є дослідження властивостей нових полімерних матеріалів з іммобілізованими групами-донорами активного хлору та активного кисню. В якості носія вперше використані полімери марки ФІБАН у формі штапельного волокна та нетканого полотна, зручні зокрема для виробництва перев'язувальних матеріалів. Розроблена спеціальна технологія хімічного прищеплення на них N-хлорсульфонамідних та перкислотних функціональних груп. Синтезовані матеріали зберігають відповідні фізико-механічні властивості і є достатньо стабільними. Доведено, що при контакті з середовищем, що містить домішки біологічного походження, відбувається емісія активного агенту з полімеру. Модифікованим методом "агарових пластин" було досліджено антимікробну активність таких матеріалів in vitro. Доведено, що всі вони виявляють потужні мікробіцидні властивості, особливо по відношенню до S. aureus, що є надзвичайно важливим, так як ці мікроорганізми є одними з найбільш розповсюджених мультирезистентних збудників захворювань. Було досліджено антимікробну і ранозагоювальну активність N-хлорсульфонамідного матеріалу in vivo на штучно інфікованих ранах лабораторних щурів. Полімер застосовувався аплікаційно в якості ранової пов'язки. Встановлено, що застосування таких пов'язок в 4-10 разів зменшує кількість патогенних стафілококів та прискорює репаративні процеси. Таким чином, синтезовані нами полімери з іммобілізованими активними групами є ефективними антимікробними засобами місцевої дії та можуть бути рекомендовані для використання в якості компонентів перев'язувальних матеріалів. Доцільне подальше вивчення їх гемостатичних властивостей, субхронічної та хронічної токсичності, впливу на основні біохімічні показники, а також дослідження хімічного складу різних середовищ, що ними обробляються.Polymeric materials with immobilized active groups are widely used in medicine. Some of them have pronounced antimicrobial properties and, to a certain extent, are alternatives to antibiotics. The aim of this research is to study the properties of new polymeric materials with immobilized groups-donors of active chlorine and active oxygen. Polymers of the FIBAN brand in the form of staple fiber and non-woven fabric, which are convenient for the manufacture of dressings, have been used as carriers. A special technology has been developed for the chemical grafting of N-chlorosulfonamide and peroxycarboxylic functional groups on them. The synthesized materials retain appropriate physical and mechanical properties and are stable enough. The antimicrobial activity of these materials has been studied in vitro with the modified method of "agar plates". It has been proven that all of them have powerful microbicidal properties, especially against S. aureus, which is extremely important, given that these microorganisms are one of the most common multi-resistant pathogens. The antimicrobial and wound healing activity of N-chlorosulfonamide material in vivo has been studied on artificially infected wounds of laboratory rats. The polymer has been used as a component of the sticky wound dressing. It has been found that the use of such dressings reduces the number of pathogenic staphylococci 4-10 times and accelerates reparative processes. Thus, the synthesized polymers with immobilized active groups are effective local antimicrobial agents and can be recommended as components of wound dressings. It is advisable to further study their hemostatic properties, subchronic and chronic toxicity, their effect on basic biochemical parameters, as well as the study of the chemical composition of the different environments that are processed with them.

Item Type: Article
Additional Information: DOI: 10.31393/reports-vnmedical-2019-23(4)-17
Uncontrolled Keywords: іммобілізація, полімери, активний хлор, активний кисень, перев'язувальні матеріали, антимікробна активність,immobilization, polymers, active chlorine, active oxygen, wound dressings, antimicrobial activity.
Subjects: Medicinal chemistry
Divisions: Departments > Department of Biochemistry and medical chemistry
Departments > Department of Microbiology, virology, immunology and epidemiology
Depositing User: Оксана Мажуга
Date Deposited: 14 Sep 2020 10:36
Last Modified: 14 Sep 2020 10:36
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/5695

Actions (login required)

View Item View Item