Items where Subject is "Medicinal chemistry"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (8583)
    • Medicinal chemistry (18)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: K | M | P | S | T | Б | М | Н | П | Р | Т | Ч | Ш
Number of items at this level: 18.

K

Khmelnikova, L.I. and Maslak, G.S. (2023) Stem-oriented approach in teaching Chemical disciplines. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософсько-світоглядні та культурологічні контексти неперервної освіти», 26 травня 2023 р., м. Дніпро. pp. 132-133.

M

Murashevych, B. and Girenko, D. and Toropin, M. and Koshova, I. and Kovalenko, V. and Lebed, O. and Chuiko, V. and Kotok, V. and Stepanskyi, D. (2023) New multifunctional bromine-active polymers: synthesis, properties, and antimicrobial activity. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(6) (122). pp. 32-42. ISSN ISSN 1729-3774 (print) ISSN 1729-4061 (online)

P

Peleshenko, H.B. and Masheyko, I.V. (2019) Information technologies in teaching courses to students of higher medical educational establishments. In: Матеріали науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток природничих наук як основа новітніх досягнень у медицині», 27 листопада 2019 р., м.Чернівці.

S

Sokolova, K.V. and Stavytskyi, V.V. and Konovalov, S.О. and Podpletnya, O.A. and Kovalenko, S.I. and Avdeenko, A.P. (2022) Design and search for prospective diuretics (CA II inhibitors) among aroylhydrazones of esters quinone oxime using in silico and in vivo methodology. Медичні перспективи = Medicni perspektivi (Medical perspectives) (4). pp. 27-37. ISSN 2307-0404 (print), 2786-4804 (online)

T

Toropin, Volodymyr M. and Murashevych, Bohdan V. and Stepanskyi, Dmytro O. and Toropin, Mykola V. and Kremenchutskiy, Henadii M. and Burmistrov, Kostiantyn S. (2019) New forms of immobilized active chlorine and its potential applications in medicine. Журнал Національної академії медичних наук України, 3. pp. 340-352. ISSN 2413-7944

Б

Бразалук, О.З. and Маслак, Г.С. and Серебритська, Л.Ф. and Черноусова, Н.М. (2015) Організація навчального процесу викладання дисциплін "Медична хімія" та "Біоорганічна хімія" для іноземних студентів I курсу медичних та стоматологічного факультетів за умов кредитно-трансферної системи навчання. Медична освіта, № 3. pp. 103-106. ISSN 1681-2751

М

Маслак, Г.С. and Долгіх, Г.В. and Цокур, Н.І. and Шевцова, К.В. (2017) Самостійна робота студентів – основа високого професійного рівня фахівця (лікаря). Досвід роботи кафедри біохімії і медичної хімії ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”. Медична освіта, № 1. pp. 90-95. ISSN 1681-2751

Маслак, Г.С. and Шевцова, К.В. and Долгіх, Г.В. and Цокур, Н.І. (2017) Цілісність і послідовність системи викладання хімії у середній школі та медичному вищому навчальному закладі: проблеми та пропозиції. European Humanities Studies: State and Society, 4 (4). pp. 73-86. ISSN 2450-6486

Маторіна, К.В. (2015) Розробка електрохімічного сенсору для визначення вмісту Молібдену (VI) у біорідинах. Восточно-европейский журнал передовых технологий, Т. 75 (№ 6). pp. 25-31.

Маторіна, К.В. and Чмиленко, Т.С. and Чмиленко, Ф.О. (2015) Електродно-аналітичні властивості полівінілхлоридних мембран на основі потрійних металополімерних комлексів. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Хімя, Т. 23 (Вип.1). pp. 40-49.

Н

Нетроніна, О.В. (2015) Вільні та зв'язані форми сіалових кислот у плазмі крові хворих на хронічний лімфолейкоз. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина. 2015, 6 (2). pp. 108-112. ISSN 2310-4155 print, 2312-7295 online

Нетроніна, О.В. and Абраїмова, О.Є. and Пелешенко, Г.Б. and Маслак, Г.С. (2018) Особливості викладання медичної хімії для студентів медичних ВНЗ за спеціальністю «Фізична реабілітація». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXІV КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ) (м. Полтава, 29-30 травня 2018 р.). pp. 220-222.

П

Паронік, В.А. and Шаульська, О.Е. and Дяченко, Л.М. and Шевцова, А.І. (2016) Вплив кардіопротекторів на протеазно-інгібіторний потенціал крові та серця щурів з адреналін-індукованою ішемією міокарда. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина. 2016, 7 (1). pp. 27-31.

Паронік, В.А. and Шаульська, О.Е. and Жилюк, В.І. and Шевцова, А.І. (2015) Активність антиоксидантних ферментів та желатиназ за умов адреналінової ішемії міокарда в щурів. Медична та клінічна хімія, Т. 17 (№ 3). pp. 71-75. ISSN 2410-681Х

Р

Родинський, О.Г. and Гузь, Л.В. and Войченко, Я.С. (2022) Оцінка наслідків підвищеної тривожності у щурів різного віку при дослідженні антиоксидантної та прооксидантної системи у структурах головного мозку за умов експериментальної гіпертироксинемії. In: Збірник наукових праць «SCIENTIA» III Міжнародна науково-теоретична конференція «Рухова сила науки та тенденції її розвитку» Ковентрі, Великобританія. United Kingdom: European Scientific Platform, Coventry, pp. 151-153. ISBN 979-8-88831-316-9

Т

Торопін, В.М. and Мурашевич, Б.В. and Кременчуцький, Г.М. and Степанський, Д.О. and Маслак, Г.С. and Бурмістров, К.С. (2019) Антимікробні полімери з іммобілізованими активними групами для використання в медицині. Вісник Вінницького національного медичного університету, 4. pp. 659-666. ISSN 1817-7883 e-ІSSN 2522-9354

Ч

Черненко, Г.П. and Черноусова, Н.М. and Маслак, Г.С. (2017) Роль студентського наукового товариства (СНТ) в організації науково-дослідницької роботи студентів. Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні : Матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 60-річчю ТДМУ. Тернопіль, 18–19 травня 2017 р., Вип. 2. pp. 148-149.

Ш

Шевцова, К.В. and Маслак, Г.С. and Долгіх, Г.В. and Цокур, Н.І. and Черненко, Г.П. (2017) Особливоcті викладання хімічних дисциплин іноземним студентам в медичному вищому навчальному закладі. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 15. pp. 258-264. ISSN 2078-4643

This list was generated on Fri Jun 14 02:06:31 2024 EEST.