Безпосередні та віддалені результати оперативного лікування вентральних гриж серединної та нижньої локалізації методом трансабдомінальної преперитонеальної герніопластики та особливості його застосування у клінічній практиці

Дубченко, В.С. and Кришень, В.П. (2021) Безпосередні та віддалені результати оперативного лікування вентральних гриж серединної та нижньої локалізації методом трансабдомінальної преперитонеальної герніопластики та особливості його застосування у клінічній практиці. Вісник проблем біології і медицини = Bulletin of problems biology and medicine (2). pp. 96-100. ISSN 2077-4214 (Print), 2523-4110 (Online)

[img] Text
_F8D9~1.PDF

Download (526kB)
Official URL: https://vpbm.com.ua/ua/

Abstract

Метою цього дослідження було вивчення та обґрунтування особливостей застосування лапароскопічної герніопластики ТАРР методом, аналіз безпосередніх та віддалених результатів застосування даного методу у лікуванні гриж серединної та нижньої локалізації. Об’єкт і методи дослідження. В процесі даного наукового дослідження використовувався метод порівняння з використанням описової статистики, заснований на результатах хірургічного втручання, виконаного у 405 пацієнтів методами ТАРР та SUBLAY. Результати дослідження. Вихідні клініко-анамнестичні дані суттєво не відрізнялись серед обох груп прооперованих пацієнтів: вони є однорідними за віком, статтю, ІМТ. Усі дані збирались виключно за інформованою згодою пацієнта з дотриманням міжнародних етичних норм. Опитувальник пацієнтів згідно з формою SF-36 проводився для оцінки їх фізичного та психоемоційного стану перед операцією та у віддаленому післяопераційному періоді. Вивчали вихідні дані, частоту ускладнень, тривалість госпіталізації. У результаті, значними перевагами застосування лапароскопічного методу лікування методом ТАРР у порівнянні з відкритою герніопластикою, став порівняно менший рівень ускладнень (відповідно 9.24% та 11.25%), характер ускладнень є також меншим, значно коротшим є термін перебування пацієнта на госпіталізації (4 дні ТАРР, 5-7 днів SUBLAY), повернення до звичної фізичної та трудової діяльності є значно швидшим. Висновки. Оперативне лікування пацієнтів вентральних, пупкових та післяопераційних гриж методом ТАРР має більш сприятливі результати у пацієнтів у порівнянні із відкритими техніками герніопластики, завдяки меншій кількості ранніх та пізніх ускладнень, їх характеру і важкості. Дані ускладнення є більш прогнозованими, легше піддаються корекції, не є загрозливими станами для життя пацієнтів, що спричинює значне вкорочення періоду госпіталізації та реабілітації пацієнтів. Також, суттєвими перевагами лапароскопічної герніопластики ТАРР методом є можливість його застосування при великих та запущених грижах, коморбідній патології, незалежно від віку і наявності хронічних захворювань у пацієнтів. Abstract. Goal. The purpose of this research was to study and substantiate the peculiarities of the performance of laparoscopic hernioplasty by using TAPP method, as well as to analyze the immediate and long-term results of its application in the treatment of middle and lower localization hernias. Objects and methods. In the course of this scientific study, the comparison method using descriptive statistics was used based on the results of the TAPP and SUBLAY surgical intervention performed on 405 patients. Results and discussion. The initial clinical and anamnestic data did not differ significantly between the two groups of operated patients since the participants were homogeneous in age, sex, and BMI. The data was collected only with the informed consent of the patient in compliance with international ethical standards. The patients were questioned according to SF-36 form in order to assess their physical and psychoemotional state before surgical intervention and in the remote postoperative period. The authors studied the initial data, the incidence of complications, and the duration of hospital stay. The significant advantages of performing laparoscopic treatment by using the TAPP method over open hernioplasty include relatively low complication rates (9.24% and 11.25% respectively), easier nature of complications, shorter hospital stay (4 days for ТАРР and 5-7 days for SUBLAY), and quicker return to habitual activities. Administration of operative treatment to patients with ventral, umbilical and postoperative hernias by using the TAPP method shows more favorable results as compared to open hernioplasty techniques due to less incidence of early and late complications and the specificity of their nature and severity. Conclusions. Importantly, these complications are associated with high predictability and require less effort to correct. Additionally, they are not life-threatening conditions, which significantly reduces hospitalization and rehabilitation periods. Another significant advantage of using the TAPP method in performing laparoscopic hernioplasty is the possibility of its application for massive and advanced hernias and in cases of comorbid pathology, regardless of patients’ age and the presence of chronic conditions.

Item Type: Article
Additional Information: https://doi.org/10.29254/2077-4214-2021-2-160-96-100
Uncontrolled Keywords: лапарокопічна герніопластика, післяопераційна грижа, пупкова грижа, вентральна грижа, рецидив. laparoscopic hernioplasty, postoperative hernia, umbilical hernia, ventral hernia, recurrence.
Subjects: Abdominal surgery
Divisions: Departments > Department of General surgery
Depositing User: Анастасия Жигар
Date Deposited: 17 Nov 2021 12:24
Last Modified: 17 Nov 2021 12:24
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/7127

Actions (login required)

View Item View Item