Items where Subject is "Abdominal surgery"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (6695)
    • Abdominal surgery (37)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: K | P | T | Б | В | Г | Д | К | М | П | С | Т | Ф | Э | Я
Number of items at this level: 37.

K

Kryshen, Valerii and Kudryavtsev, Andrii and Dubchenko, Volodymyr and Vaschuk, Karina (2017) Laparoscopic Method for Incisional Hernia Repair. 68 – th Congress of the Association of Polish Surgeons, 68. p. 514.

Kryshen, Valerii and Lyaschenko, Pavel and Trofim, Mykola and Panik, Tatyana and Litvinenko, Dmytro and Ivanova, Anna (2017) Express Diagnostics of Abdominal Compartment Syndrome. 68 – th Congress of the Association of Polish Surgeons, 68. p. 527.

Kryshen, Valerii and Lyashenko, Pavel and Barannik, Sergiy and Zadorozhny, Victor and Ivanova, Anna (2017) Treatment of Abdominal Compartment Syndrome. 68 – th Congress of the Association of Polish Surgeons, 68. p. 526.

Kudryavtsev, Andrii and Kryshen, Valerii and Dubchenko, Volodymyr (2017) Postoperative Results of Laparoscopic Hernioplasty at Incisional Hernia. 68 – th Congress of the Association of Polish Surgeons, 68. p. 515.

P

Pimakhov, V. and Petrachenko, I. (2010) Videoendoscopy in diagnosis and treatment of intraabdominal and intrathoracic damages in polytrauma. Abstract Book, April 14-16. pp. 109-110.

T

Trofim, Mykola and Кryshen, Valerii and Muntyan, Sergey and Lyaschenk, Pavel and Zadorozhny, Viktor and Kaira, Kateryna (2017) Features assisting pregnant women with gastrointestinal bleeding non varicose genesis. 68 – th Congress of the Association of Polish Surgeons, 68. p. 445.

Б

Баранник, С.І. and Лященко, П.В. and Грабчук, В.М. and Бендецький, О.М. (2017) Конституційно обумовлені компенсаторні можливості організму у відповідь на гастро-інтестинальну кровотечу. Медичний форум (№12(12). pp. 8-10.

Березницкий, Я.С. and Астахов, Г.В. and Курыляк, С.Н. (2013) Особенности хирургического лечения вентральных грыж с применением малоинвазивных технологий. Вестник неотложной и восстановительной медицины, Т. 14 (№ 4). pp. 445-447.

Березницкий, Я.С. and Дука, Р.В. (2013) Технические особенности и результаты выполнения видеоэндоскопической продольной резекции желудка в лечении пациентов с морбидным ожирением. Вестник неотложной и восстановительной медицины, Т. 14 (№ 4). pp. 522-523. ISSN 2304-4110

Березницький, Я.С. and Сулима, В.П. (2013) Гемостатичні заходи при хірургічному лікуванні хворих на рак прямої кишки після виконання сфінктерозберігаючих операцій, що ускладнилися інтраопераційною кровотечею. Хірургія України, 2013 (№ 4). pp. 45-48.

В

Васильченко, Д.С. and Десятерик, В.І. and Шейко, С.О. and Звєрєвич, І.І. (2016) Профілактика ускладнень лапароскопічної холецистектомії у пацієнтів при ішемічній хворобі серця. Клінічна хірургія, № 3. pp. 23-25. ISSN 0023-2130

Г

Гапонов, А.В. (2009) Обгрунтування та тактичні особливості виконання первинно-відновних оперативних втручань при обструктивній непрохідності ободової кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. мед. наук : 14.01.03 / А. В. Гапонов. - Дніпропетровськ, 2009. - 27 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДЗ Дніпропетровська медична академія МОЗ України.

Д

Десятерик, В.І. and Васильченко, Д.С. and Шейко, С.О. (2016) Ризики лапароскопічної холецистектомії у хворих на жовчнокам’яну хворобу на тлі ішемічної хвороби серця. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука, № 2. pp. 112-113. ISSN 1681-2778

Дука, Р.В. (2004) Особливості вибору способу операції у хворих з ускладненими формами хронічного панкреатиту та оцінка його результатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Р. В. Дука. - Дніпропетровськ, 2004. - 23 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДЗ Дніпропетровська медична академія МОЗ України.

К

Кравец, О.В. (2019) Оценка жидкостного баланса при разных режимах инфузионной терапии у больных высокого хирургического риска с острой абдоминальной патологией. Медичні перспективи=Medicni perspektivi, Т. 24 (№ 3). pp. 39-45. ISSN 2307-0404

Кришень, В.П. and Лященко, П.В. and Діденко, В.І. and Грабчук, В.М. and Робертс, М.О. and Мунтян, С.О. (2015) Прогнозування післяопераційних ускладнень та летальності на підставі мікробіологічної характеристики перитонеального ексудату у хворих з поширеним перитонітом при використанні пролонгованого інтраабдомінального сорбційно-трансмембранного діалізу. Хірургія України, № 4. pp. 67-71. ISSN 1818-5398

Кришень, В.П. and Лященко, П.В. and Задорожний, В.В. and Діденко, В.І. and Грабчук, В.М. and Робертс, М.О. and Лозенко, Л.В. (2016) Кількісний та якісний склад мікрофлори перитонеального ексудату у хворих з розповсюдженим перитонітом при використанні інтраабдомінального сорбційно-трансмембранного діалізу. Харківська хірургічна школа, № 4 (79). pp. 9-12. ISSN 2308-7005

Кришень, В.П. and Лященко, П.В. and Задорожний, В.В. and Лісічкін, В.В. and Бендецкий, О.М. (2014) Динаміка вмісту CD-лімфоцитів за подовженого інтраабдомінального сорбційно-трансмембранного діалізу у хворих при поширеному перитоніті. Динамика содержания CD-лимфоцитов при пролонгированном интраабдоминальном сорбционо-трансмембранном диализе у больных с распространенным перитонитом. Dynamics of a CD-lymphocytes contents during intraabdominal sorption-transmembranous dialysis in patients with extended peritonitis. Клінічна хірургія, № 5. pp. 16-17.

Кутовий, О.Б. and Завізіон, Є.М. and Перцева, О.М. and Кучерявенко, А.І. and Степаненко, Р.М. (2017) Удосконалення профілактики абдомінального компартмент-синдрому після лапаротомії. Клінічна анатомія та оперативна хірургія, Т. 16 (№ 2(60). pp. 63-66. ISSN 1727-0847 (print), 1993-5897 (online)

Кутовой, А.Б. and Завизион, Е.Н. and Мосенцев, Н.Ф. and Агиевец, И.Б. and Степанский, Д.А. (2017) Варианты микробной контаминации операционной раны при различных формах перитонита. Харківська хірургічна школа, Т. 83 (№ 2). pp. 50-54. ISSN 2308-7005

Кутовой, А.Б. and Косульников, С.О. and Завизион, Е.Н. and Степанский, Д.А. (2017) Этапная изоляция брюшной полости при разлитом перитоните. Медичні перспективи, Т. 12 (№ 2). pp. 66-71. ISSN 2307-0404

Кутовой, А.Б. and Пелех, В.А. and Самаре, Э.Ф. and Губарь, А.С. and Пимахов, В.В. and Мамчур, Д.В. and Баринов, И.В. (2010) Диагностика и хирургическое лечение механической желтухи разного генеза. Вісник Вінницького національного медичного університету (№ 4(1). pp. 122-125.

Кутовой, А.Б. and Пимахов, В.В. and Пелех, В.А. and Чайка, В.А. (2013) Диагностические и лечебные возможности видеолапароскопии при синдроме внутрибрюшного кровотечения у пациентов с сочетанной краниоабдоминальной травмой. Вісник ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія", Т. 13 (Вип. 1). pp. 267-270.

Кутовой, А.Б. and Самарец, Э.Ф. and Пелех, В.А. and Люлька, В.И. and Пимахов, В.В. (2010) Применение малоинвазивных технологий в диагностике и лечении обтурационной желтухи обусловленной холедохолитиазом. Материали наукового конгресу "IV міжнар. пироговські читання" присвяч. 200-річчю з дня народження М. І. Пирогова, 2-5 червня, Т. 1. С. 282.

Кутовой, А.Б. and Самарец, Э.Ф. and Пелех, В.А. and Пимахов, В.В. and Губарь, А.С. (2009) Применение малоинвазивных технологий в диагностике и лечении холедохолитиаза. Український Журнал Хірургії (№ 2). pp. 90-93.

Кутовой, А.Б. and Чайка, В.А. (2013) Лапароскопия у пострадавших с сочетанной краниоабдоминальной травмой. Вестник неотложной и восстановительной медицины, Т. 14 (№ 4). pp. 462-464. ISSN 2304-4110

М

Мунтян, С.О. and Кришень, В.П. and Задорожний, В.В. and Лященко, П.В. (2013) Лікування ускладнених форм раку товстого кишечника в умовах загальнохірургічного стаціонару. Хірургія України (№4). pp. 512-516.

Мунтян, С.О. and Кришень, В.П. and Лященко, П.В. and Чабаненко, Г.М. and Гайтеров, А.М. and Чередниченко, Є.І. and Ціпко, В.І. (2016) Мікробіологічні характеристики перитонеального ексудату у хворих на розповсюджений перитоніт при використані пролонгованого інтраабдомінального сорбційно-трансмембранного діалізу. Харківська хірургічна школа, № 2 (77). pp. 69-72. ISSN 2308-7005

Мунтян, С.О. and Кришень, В.П. and Лященко, П.В. and Чекан, Л.О. and Діденко, В.І. and Грабчук, В.М. and Недоступ, А.І. (2016) Прогнозування післяопераційних ускладнень та летальності на підставі мікробіологічного пейзажу перитонеального ексудату у хворих з розповсюдженим перитонітом при використанні інтраабдомінального сорбційно-трансмембранного діалізу. Харківська хірургічна школа, № 1 (76). pp. 154-157. ISSN 2308-7005

П

Павлов, О.О. (2009) Профілактика та інтенсивна терапія синдрому гострого ураження шлунку в абдомінальній хірургії (клініко-експериментальне дослідження): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук / О. О. Павлов. - Дніпропетроськ, 2009. - 38 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_engd" not defined] thesis, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

С

Снісар, А.В. (2011) Медико-соціальна оцінка результатів лікування ускладненої виразкової хвороби та можливості хірургічної реабілітації хворих з обмеженням життєдіяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / А. В. Снісар. - Дніпропетровськ, 2011. - 23с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДЗ Дніпропетровська медична академія МОЗ України.

Сулима, В.П. and Ярошенко, К.О. and Малиновський, С.Л. (2020) Принципи сучасного навчання іноземних студентів за модулем «Абдомінальна хірургія» для професійної підготовки кваліфікованого лікаря. Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень: матеріали міжнародної наукової конференції, 10 квітня, 2020 рік. Луцьк, Україна, Т. 3. pp. 77-79.

Т

Трофимов, Н.В. and Кузнецов, Г.Э. and Корпусенко, В.Г. and Гетман, В.В. and Чабаненко, Г.Н. and Задорожный, В.В. and Балаш, К. (2017) Клинический случай лейомиомы тела желудка, осложненного кровотечением. ІХ симпозіум "Сучасна діагностична та лікувальна ендоскопія" (Коблево, 21-22 вересня 2017 р.). pp. 35-36.

Ф

Фірас, Таляль Оді Сархан (2005) Обгрунтування реабілітаційного лікування та оцінка його результатів у хворих з ушиванням перфоративної виразки дванадцятипалої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Фірас Таляль Оді Сархан. - Дніпропетровськ, 2005. - 24 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДЗ Дніпропетровська медична академія МОЗ України.

Э

Эль-Катарних, Хайсам (2004) Клинико-функциональные результаты лапароскопической и лапаротомной холецистэктомии и пути их улучшения : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук / Эль-Катарних Хайсам. - Днепропетровск, 2004. - 26 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДЗ Дніпропетровська медична академія МОЗ України.

Я

Ярошенко, К.О. (2013) Удосконалення комплексу діагностичних та лікувальних заходів при гострокровоточивих виразках пілородуоденальної зони автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / К. О. Ярошенко. - Дніпропетровськ, 2013. - 28 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Ярошенко, К.О. and Малиновський, С.Л. and Верхолаз, І.Л. (2020) Проведення модулю «Абдомінальна хірургія» згідно рівнів професійної підготовки та з відпрацюванням пропущених занять. Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2020. pp. 499-502.

This list was generated on Wed Oct 27 02:10:24 2021 EEST.