Можливості терапії больового синдрому при ендометріозі

Дубоссарська, Ю.О. and Дубоссарська, З.М. and Грек, Л.П. (2021) Можливості терапії больового синдрому при ендометріозі. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України (№ 1). pp. 23-29. ISSN 2664-0767 (print): 2707-1677 (online)

[img] Text
242670-Текст статті-558882-1-10-20211029.pdf

Download (702kB)
Official URL: http://zbirnyk.aagu.com.ua/

Abstract

Лікувальна тактика ендометріоза спрямована в першу чергу на подолання больового синдрому, відсутності рецидиву основного захворювання, збереження фертильності та покращення психоемоційного стану жінки. Мета роботи: розробити, патогенетично обґрунтувати лікувально-реабілітаційні заходи, з урахуванням патогенетичних передумов, у жінок з ендометріозом в поєднанні з больовим синдромом. Матеріали і методи: проведено обстеження 85 пацієнток з генітальним ендометріозом з тяжким тазовим болем (ВАШ 7–10 балів) (n=44) – група І та помірним (ВАШ 4–6 балів) (n=41) – група ІІ. Середній вік жінок І та ІІ клінічної групи дослідження склав відповідно 37,71±0,93 та 41,05±1,08 (М±m) років. Вибір лікувальної тактики було визначено на підставі імуногістохімічних маркерів: рецепторів естрогенів (ER), прогестерона (PGR), індекса проліферації (Кі-67), васкулоендотеліального фактора росту (VEGF), циклооксигенази-2 (COX-2) в еутопічному ендометрії (ЕЕ), психоемоційної характеристики та інтенсивності тазового болю. Результати дослідження: дотримуючись запропонованих методів лікування у хворих досліджувних груп визначено суттєве (р < 0,05) зрушення тазового болю у бік слабкого болю, як у короткотривалій, так і довготривалій перспективах. Через 6 місяці рівень особистісної тривожності зменшувався – на -38,62 %, через 12 міс. – на -48,15 % (р < 0,05). Темпи зниження рівня депресивних порушень за шкалою Гамільтона серед усіх досліджуваних жінок складали: -32,2 % через 6 місяців та -42,15 % через 12 місяців (р < 0,05). Висновок. Визначений підхід до лікування ендометріоза сприяв подоланню больового синдрому у 83,53% жінок, поліпшенню психоемоційного і загального стану, нормалізації сну – було визначено у 88,3 % жінок, зменшення реактивної тривожності і депресивних розладів у 84,7 % пацієнток, що свідчить про ефективність запропонованої терапії. Therapeutic tactics of endometriosis are aimed primarily at overcoming the pain syndrome, the absence of recurrence of the underlying disease, maintaining fertility and improving the psycho-emotional state of women. The objective to develop, pathogenetically substantiate treatment and rehabilitation measures taking into account pathogenetic preconditions in women with endometriosis in combination with pain. Materials and methods 85 patients with genital endometriosis with severe pelvic pain (VAS 7-10 points) (n = 44) - group I and moderate (VAS 4-6 points) (n = 41) - group II. The mean age of women in clinical trials I and II of the study was 37.71 ± 0.93 and 41.05 ± 1.08 (M ± m) years, respectively. The choice of treatment tactics was determined on the basis of immunohistochemical markers: estrogen receptors (ER), progesterone (PGR), proliferation index (Ki-67), vasculoendothelial growth factor (VEGF), cyclooxygenase-2 (COX-2) in eutopic acid., psychoemotional characteristics and intensity of pelvic pain. Rеsultes of treatment in the examined patients a significant (p <0.05) reduction of pelvic pain was determined, both in the short and long term. After 6 months, the level of personal anxiety decreased - by - 38.62%, after 12 months. - at - 48.15% (p <0.05). The rate of decrease in the level of depressive disorders on the Hamilton scale of all studied women was: - 32.2% after 6 months and -42.15% after 12 months (p <0.05). Conclusion our approach to treating endometriosis helped to overcome pain in 83.53% of women, improve psycho-emotional and general condition, normalize sleep - was determined in 88.3% of women, reduce reactive anxiety and depressive disorders in 84.7% of patients, indicates the effectiveness proposed therapy.

Item Type: Article
Additional Information: https://doi.org/10.35278/2664-0767.1(47).2021.242670
Uncontrolled Keywords: тазовий біль, ендометріоз, імуногістохімічні маркери, лікування. pelvic pain, endometriosis, immunohistochemical markers, treatment.
Subjects: Therapy. Therapeutic interventions
Divisions: Faculty of Postgraduate Education > Department of Family Medicine FPE
Faculty of Postgraduate Education > Department of Obstetrics, Gynecology and Perinatology FPE
Depositing User: Анастасия Жигар
Date Deposited: 30 Nov 2021 08:18
Last Modified: 30 Nov 2021 08:18
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/7176

Actions (login required)

View Item View Item