Items where Subject is "Therapy. Therapeutic interventions"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (7187)
    • Therapy. Therapeutic interventions (32)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: C | H | P | А | Б | Г | Д | З | К | М | П | Р | С | Т | У | Ф | Ш | Я
Number of items at this level: 32.

C

Corren, Jonathan and Mansfield, Lyndon E. and Pertseva, Tetyana and Blahzko, Viktor and Kaiser, Kirsten (2013) Efficacy and safety of fluticasone/formoterol combination therapy in patients with moderate-to-severe asthma. Respiratory Medicine, V. 107 (Iss.2). pp. 180-195. ISSN 0954-6111

H

Haiduk, T.A. and Cherhinets, A.V. and Shostakovych-Koretskaya, L.R. (2019) Effect of antibacterial therapy on the clinical course of streptococcal tonsillopharyngitis in children. Медичні перспективи=Medicni perspektivi, Т. 24 (№ 4). pp. 69-74. ISSN 2307-0404

P

Pozharova, Inga and Daragan, Galyna and Stepanskiy, Stepanskiy and Kolesnikova, Iryna (2018) Morbidity surveillance and treatment of MDR-TB withthe support of NGOs in Ukraine. Online Journal of Public Health Informatics (№ 10). p. 152. ISSN ISSN 1947-2579

А

Агарков, С.Ф. and Толстикова, Е.А. (2015) Терапія метаболічного синдрому у підлітків. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю ”Актуалні питання фізіології, патології та органцзації медичного забезпечення дітей школьного віку та підлітків. Проблема реабілітації дітей з хронічною патологією”. p. 3.

Б

Березуцкий, В.И. (2017) Возможности применения музыкальной терапии в кардиологии. Кардиология: от науки к практике, № 4 (28). pp. 72-82. ISSN 2312-7015

Березуцкий, В.И. and Березуцкая, М.С. (2018) Нужна ли музыкальная терапия в хосписе? Журнал Гродненского государственного медицинского университета, Т. 16 (№ 3). pp. 263-271. ISSN 2221-8785 (Print), 2413-0109 (Online)

Березуцкий, В.И. and Кравченко, А.И. (2016) Проблемы комплаенса в гериатрии и пути их преодоления. Південноукраїнський медичний науковий журнал, № 13 (13). pp. 35-37. ISSN 2306-7772

Г

Гарміш, І.П. and Курята, О.В. (2017) Ефективність комбінованої антигіпертензивної терапії у пацієнтів з хронічною хворобою нирок у поєднанні з субклінічним гіпотиреозом. Сімейна медицина, № 3 (71). pp. 22-27. ISSN 2307-5112

Горбунцов, В.В. (2009) Комплексна таргетна терапія маласезіозу шкіри. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-2 (12). pp. 5-26. ISSN 1561-3607

Гордієнко, Ю.А. (2014) Активність матриксних металопротеїназ ММП2 та ММП9 у пацієнтів з мієло- та лімфопроліферативними захворюваннями. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина (№ 5(1). pp. 54-57.

Гордієнко, Ю.А. and Шаульська, О.Е. and Дяченко, Л.М. and Ніколаєнко-Камишова, Т.П. and Шевцова, А.І. (2015) Зміни протеазно-інгібіторного балансу за онкогематологічних захворювань. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина. pp. 63-67. ISSN 2310-4155 print, 2312-7295 online

Д

Дзяк, Г.В. and Колесник, Т.В. and Колесник, Э.Л. (2012) Центральное аортальное давление на фоне длительной комбинированной антигипертензивной терапии. Укр. мед. часопис (№ 4(90). pp. 89-93.

Дзяк, Л.А. and Шульга, О.О. (2020) Концепція комплексної терапії у відновному лікуванні дискогенних попереково-крижових радикулопатій. Медичні перспективи = Medicni perspektivi, Т. 25 (№ 1). pp. 32-44. ISSN 2307-0404

Дубоссарська, Ю.О. and Дубоссарська, З.М. and Грек, Л.П. (2021) Можливості терапії больового синдрому при ендометріозі. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України (№ 1). pp. 23-29. ISSN 2664-0767 (print): 2707-1677 (online)

З

Заболотная, А.А. and Песоцкая, Л.А. and Глухова, Н.В. and Саблева, Л.И. (2015) Кирлианография в оценке влияния арттерапии. Вестник Харьковского Национального университета имени В.Н. Каразина, вып.19 (№1149). pp. 110-114.

К

Колесник, Т.В. and Березницкий, Я.С. and Дука, Р.В. and Надюк, А.В. and Косова, А.А. and Колесник, Э.Л. (2019) Влияние терапии на показатели гемодинамики у больных с артериальной гипертензией и морбидным ожирением после бариатрического лечения. Міжнародний медичний журнал, № 2. pp. 5-8. ISSN 2308-5274 (print)

Колесник, Т.В. and Березницкий, Я.С. and Дука, Р.В. and Надюк, А.В. and Косова, А.А. and Колесник, Э.Л. (2018) Влияние антигипертензивной терапии и бариатрического хирургического лечения на упруго-эластические свойства артериальной стенки у больных с артериальной гипертензией и морбидным ожирением. Міжнародний медичний журнал, № 4. pp. 5-10. ISSN 2308-5274 (print)

Колісник, Н.С. and Марченко, Н.А. and Стаднік, О.І. and Єлісєєв, В.В. and Степанова, Т.О. (2019) Клінічний випадок хіміорезистентного туберкульозу у хворої на туберозний склероз: труднощі діагностики, особливості перебігу, лікування. Медичні перспективи=Medicni perspektivi, Т. 24 (№ 4). pp. 182-190. ISSN 2307-0404

М

Макуріна, Г.І. (2015) Особливості вегетативної регуляції у хворих на псоріаз у поєднанні з артеріальною гіпертензією. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 3-4. pp. 40-45. ISSN 1561-3607

П

Перцева, Н.О. (2018) Новые препараты для лечения сахарного диабета: уроки мировой и отечественной реальной клинической практики. Діабет Ожиріння Метаболічний синдром, № 2 (VII). pp. 58-61. ISSN 2304-6090 (Print), 2415-7252 (Online)

Перцева, Н.О. and Эйнер, К.Н. (2017) Особливості впливу субклінічного гіпотиреозу на серцево-судинну систему. Медичні перспективи, Т. 22 (№ 4). pp. 49-55. ISSN 2307-0404

Песоцкая, Л.А. (2012) Учебно-методическое пособие по гематологии для иностранных студентов 6 курса (Составлено по учебной программе кредитно-модульной системы обучения). [Teaching Resource]

Песоцкая, Л.А. and Кулькина, Е.А. and Полешко, Е.В. (2015) Индивидуализация терапии больных железодефицитными анемиями. Міжвідомчий збірник «Гематологія и переливання крові», №38. pp. 138-142.

Потапова, Т.М. and Слєсарчук, В.Ю. and Подплетня, О.А. and Логвиненко, Н.В. (2019) Проблема надання паліативно-хоспісної допомоги населенню в Україні. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів», 2. pp. 217-218.

Р

Родіонова, В.В. and Бойко, О.О. (2020) Спосіб контролю змін нутритивного статусу у хворих на артеріальну гіпертензію. Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров'я, № 88.

Родіонова, В.В. and Карасьова, О.В. and Бех, О.Е. and Гордієнко, Ю.А. (2020) Спосіб контролю прогресування ідіопатичного легеневого фіброзу за допомогою визначення рівня матриксних металопротеїназ. Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров'я, № 89.

С

Степанов, Ю.М. and Кононов, І.М. and Будзак, І.Я. and Косинська, С.В. and Саленко, А.В. (2015) Роль педагогічного спілкування між викладачами та слухачами курсів післядипломної підготовки з терапії та гастроентерології в оптимізації навчального процесу. Медичні перспективи, № 4. pp. 45-57. ISSN 2307-0404

Т

Толстикова, Е.А. and Агарков, С.Ф. and Клименко, О.В. (2015) Актуальные вопросы диагностики и терапии внегоспитальной терапии у детей. Пульмонология детского возраста: проблемы и решения, В. 15. pp. 155-159.

У

Усенко, Л.В. and Царев, А.В. and Петров, В.В. and Кобеляцкий, Ю.Ю. (2016) Современные принципы инфузионно-трансфузионной терапии кровопотери при политравме и протокол массивной гемотрансфузии. Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа, Т.2№1 (4). pp. 64-75. ISSN 2411-8966

Ф

Філіппова, О.Ю. (2016) Клінічна характеристика хворих на стеатоз печінки та неалкогольний стеатогепатит у поєднанні з ожирінням і патологією біліарного тракту залежно від індексу маси тіла. Медичні перспективи, Т. ХХІ (№ 1). pp. 70-79. ISSN 2307-0404

Ш

Шостакович-Корецька, Л.Р. and Ревенко, Г.О. and Будаєва, І.В. and Даниліна, О.С. and Лук´яненко, П.В. (2015) Сучасні аспекти перебігу та терапії вітряної віспи. Проблеми військової охорони здоров’я: збірник наукових праць Української військово-медичної академії, В. 44 (Т. 2). pp. 403-409.

Я

Ярошевская, Т.В. (2020) Этиологическая характеристика пиелонефрита у детей. Dinamics of the development of world science. pp. 980-985.

This list was generated on Sat May 21 02:12:53 2022 EEST.