Підходи до удосконалення управлінських стилів в процесі підготовки керівних медичних кадрів на різних рівнях освіти

Крячкова, Л.В. and Сімон, К.І. and Борвінко, Е.В. and Семенова, Л.С. (2022) Підходи до удосконалення управлінських стилів в процесі підготовки керівних медичних кадрів на різних рівнях освіти. Клінічна та профілактична медицина = Clinical and preventive medicine, 2 (20). pp. 73-80. ISSN 2616-4868

[img] Text
journal/article/view/208

Download (50kB)
[img] Text
_1776~1.PDF

Download (2MB)
Official URL: https://cp-medical.com/index.php/journal

Abstract

Ефективне спрямовуюче керівництво, яке є однією із найважливіших функцій системи охорони здоров’я (ОЗ), неможливо без дієвого лідерства. Мета дослідження. Дослідити самосприйняття свого стилю управління серед керівних медичних кадрів та студентів- медиків для визначення підходів щодо їх оптимізації у напрямку підвищення особистісної та професійної ефективності.Матеріали і методи. Проведене дослідження серед 76 керівників різних рівнів управління закладів охорони здоров’я Дніпропетровської області (основна група) та 74 студентів- медиків старших курсів (група порівняння). Використовувалася методика розроблена та апробована фахівцями ВООЗ у відповідному навчальному модулі з лідерства та стратегічного управління для боротьби з туберкульозом. Для збору інформації та для отримання результатів респондентами було створено спеціальний сайт https://leader- style.herokuapp.com. Результати аналізувалися із використанням загальноприйнятих статистичних підходів із використанням програмного забезпечення Jupyter Notebook software (https://jupyter.org/install). Результати. Серед домінуючих управлінських стилів керівників різного рівня у порядку убування зустрічалися: стиль вирішення проблем, підтримуючий, гнучкий та новаторський. Серед студентів медиків у частоті стилів спостерігають подібні закономірності але із статистично суттєво меншою частотою (р<0,05) зустрічаються підтримуючий стиль та стиль вирішення проблем. Щодо ефективності застосування управлінських функцій, то розбіжностей між групами не виявлено між регулюючою та реагуючою функціями, тоді як інші мають більший ступінь ефективності у організаторів ОЗ. Керівниками найбільш ефективно використовується функція управління роботою, креативна та виховна, найменш ефективно–регулювання та пристосовування.Висновки. Формування лідерського потенціалу серед студентів медиків, дозволить у майбутньому підвищити ефективність прояву управлінських функцій організаторів ОЗ. Визначення провідних управлінських стилів та подальше формування необхідних навичок у керівників є провідним шляхом удосконалення їх діяльності. Abstract. Effective leadership, which is one of the most important functions of the health care system, is im-possible without effective leadership.Objective. Exploring the self-perception of own management style among senior medical staff and medical students to determine approaches for their optimization in the direction of improving personal and profes-sional efficiency.Materials and methods. A study was conducted among 76 managers of different levels of management of health care institutions in the Dnipro region (main group) and 74 senior medical students (comparison group). The methodology developed and tested by WHO specialists in the relevant training module on leadership and strategic management was used. A special website https://leader- style.herokuapp.com was created to collect information and obtain results. The results were analyzed using generally accepted statistical approaches us-ing the Jupyter Notebook software (https://jupyter.org/install)Results. Among the dominant management styles among managers of different levels in descending order were: Problem- solving style, Supportive, Resilient and Innovative. Similar patterns are observed among med-ical students in the frequency of styles, but with a statistically significantly lower frequency (p <0.05) there are Supportive and Problem- solving styles. Regarding the effectiveness of management functions, no differences were found between the groups between Regulating and Adaptive functions, while others had a greater de-gree of effectiveness in the organizers of health. Managers most effectively use the next functions: Task Man-agement, Creative and Nurturing, the least effective–Regulating and Adaptive.Conclusions. The formation of leadership potential among medical students will in the future increase the effectiveness of the management functions of health care organizers. Defining leading management styles and further developing the necessary skills of managers is the leading way to improve their performance.

Item Type: Article
Additional Information: Крячкова, Л., Сімон, К., Борвінко, Е., & Семенова, Л. (2022). ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ СТИЛІВ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИХ МЕДИЧНИХ КАДРІВ НА РІЗНИХ РІВНЯХ ОСВІТИ. Клінічна та профілактична медицина, 2(20), 73-80. https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(20).2022.09
Uncontrolled Keywords: керівні медичні кадри, управлінські стилі, ефективність управлінських функцій; leading medical personnel, managerial styles, efficiency of managerial functions
Subjects: Social medicine, organization and health economics
Divisions: Faculty of Postgraduate Education > Department of social medicine, public health and health care management
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 27 Mar 2023 13:19
Last Modified: 27 Mar 2023 13:19
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/8255

Actions (login required)

View Item View Item