Items where Author is "Дзяк, Г.В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 42.

Article

Дзяк, Г.В. and Перцева, Т.О. and Науменко, Л.Ю. and Горбунова, Г.В. and Захаров, С.В. and Канюка, Г.С. and Ліхолетова, Н.В. (2016) Формування позитивних змін в роботі викладачів академії на підставі анкетування. XIII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти».

Дзяк, Г.В. and Колесник, Е.Л. (2016) Взаємозв'язок пружно-еластичних властивостей артеріальної стінки із гіпертрофією лівого шлуночка у чоловіків, хворих на гіпертонічну хворобу І та ІІ стадії. Тези наукових доповідей науково-практичної конференції “Актуальні питання внутрішньої медицини” присвяченої 100-річчю ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”, 18-19 травня 2016 р., м. Дніпропетровськ.

Дзяк, Г.В. and Неханевич, О.Б. (2016) Раптова смерть у спорті. Здоров'я України. Тематичний номер: Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія, № 2 (45). pp. 17-19.

Дзяк, Г.В. (2016) Шлях слави та пошани. Медичні перспективи, Т. 21 (№ 3). pp. 4-14. ISSN 2307-0404

Дзяк, Г.В. and Василенко, А.М. and Потабашний, В.А. and Шейко, С.А. and Васильева, Л.И. (2015) Почему диагноз ТЭЛА впервые чаще ставят патологоанатомы, а не клиницисты? Медична газета «Здоров’я України». Тематичний номер «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія», № 1 (38). pp. 20-23. ISSN 2412-4451

Дзяк, Г.В. and Колесник, Э.Л. (2015) Структурно-функциональное состояние миокарда левого желудочка и упруго-эластические свойства артериальной стенки у больных гипертонической болезнью. Запорожский медицинский журнал, № 4 (91). pp. 4-10. ISSN 2306-4145

Васильєва, Л.І. and Сапожниченко, Л.В. and Калашникова, О.С. and Дзяк, Г.В. and Пивоварова, С.О. (2015) Структурно-функціональні характеристики міокарда в пацієнтів із різними формами фібриляції передсердь. Запорожский медицинский журнал, № 1 (88). pp. 20-24. ISSN 2306-4145

Дзяк, Г.В. and Неханевич, О.Б. (2015) Діастолічна функція лівого шлуночка у спортсменів з малими антомаліями розвитку серця. Медичні перспективи, Т. 20 (№ 3). pp. 10-15. ISSN 2307-0404

Дзяк, Г.В. and Колесник, Э.Л. (2015) Структурно-функциональное состояние миокарда левого желудочка и упруго-эластические свойства артериальной стенки у больных гипертонической болезнью. Запорожский медицинский журнал, № 4 (91). pp. 4-10. ISSN 2306-4145 (print), 2310-1210 (online)

Дзяк, Г.В. and Колесник, Э.Л. (2015) Упруго-эластические свойства артериальной стенки в зависимости от возраста у мужчин с артериальной гипертензией. Українській кардіологічний журнал, № 3. pp. 13-19. ISSN 1608-635X

Дзяк, Г.В. and Юрьева, Л.Н. and Дукельский, А.А. (2015) Депрессии у больных ишемической болезнью сердца, перенесших стентирование коронарных артерий. Український кардіологічний журнал, Дод. 1. p. 128. ISSN 1608-635Х

Дзяк, Г.В. and Перцева, Т.О. and Науменко, Л.Ю. and Горбунова, Г.В. (2014) Досвід роботи щодо підвищення якості підготовки іноземних студентів. Медична освіта = Medical Education, № 2. pp. 59-61. ISSN 1681-2751 (print), 2414-5998 (online)

Дзяк, Г.В. and Шульга, С.М. and Адаб, М. and Дроздов, А.Л. and Глух, И.С. (2014) Влияние биопрепаратов из сухих лецитинов сои и подсолнечника на липидный состав сыворотки крови. Biotechnologia Acta, V. 7 (No 2). pp. 79-85. ISSN 2410-7751 (print); 2410-776X (online)

Дзяк, Г.В. and Колесник, М.Ю. (2014) Особенности деформации и ротации миокарда у мужчин с артериальной гипертонией и разной степенью гипертрофии левого желудочка. Кардиология = Kardiologiia, Т. 54 (№ 6). pp. 9-14. ISSN 0022-9040

Дзяк, Г.В. and Ханюков, А.А. (2013) Применение комбинированного препарата глюконовой кислоты в сочетании с амиодароном для восстановления синусового ритма при фибрилляции предсердий. Український кардіологічний журнал, № 6. pp. 77-81. ISSN 1608-635Х

Дзяк, Г.В. and Перцева, Т.О. and Канюка, Г.С. and Горбунова, Г.В. (2013) Досвід психолого-педагогічного супроводу студентів як складова системи управління якістю підготовки лікарів. Медична освіта = Medical Education (№ 2). pp. 58-60. ISSN 1681-2751 (print), 2414-5998 (online)

Дзяк, Г.В. and Потоцкая, О.Ю. (2013) Легитимность и конкурентоспособность электронных периодических научных изданий Украины, утвержденных для публикации результатов диссертаций. Морфологія = Morphologia, Т. 7 (№ 4). pp. 97-103. ISSN 1997-9665

Пархоменко, А.Н. and Амосова, Е.Н. and Дзяк, Г.В. and Нетяженко, В.З. and Иркин, О.И. and Голобородько, Б.И. and Коваль, О.А. and Копица, Н.П. and Шумаков, В.А. and Тащук, В.К. and Лутай, Я.М. and Коваленко, В.Н. and Сиренко, Ю.Н. and Свищенко, Е.П. and Мищенко, Т.С. and Дзяк, Л.А. and Полищук, Н.Е. and Волошин, П.В. and Шлапак, И.П. and Черний, В.И. and Титов, И.И. and Ткаченко, Р.А. and Малыш, И.Р. and Лоскутов, О.А. and Згржебловская, Л.В. and Смирнова, Н.М. and Городник, Г.А. (2013) Гипертензивные кризы: диагностика и лечение. Консенсус Ассоциации кардиологов Украины и Украинской ассоциации по борьбе с инсультом (Часть 2). Особенности коррекции артериального давления при осложненных гипертензивных кризах в зависимости от поражения органа-­мишени. Медицина невідкладних станів = Медицина неотложных состояний = Emergency Medicine, № 2 (49). pp. 198-208. ISSN 2224-0586 (print), 2307-1230 (online)

Дзяк, Г.В. and Перцева, Н.О. (2013) Динаміка змін поверхневої цитоархітектоніки еритроцитів у хворих на цукровий діабет 2-го типу з артеріальною гіпертонією при корекції артеріального тиску лозартаном. Морфологія = Morphologia, Т. 7 (№ 1). pp. 31-38. ISSN 1997-9665

Дзяк, Г.В. and Васильєва, Л.І. and Сапожниченко, Л.В. and Калашникова, O.С. and Аносова, Н.П. and Мелещик, Л.В. (2013) Діастолічна функція лівого шлуночка та рівень N–кінцевого промозкового натрійуретичного пептиду у хворих на фібриляцію передсердь. Медичні перспективи, 2013 (№ 2). pp. 17-24.

Дзяк, Г.В. and Колесник, М.Ю. (2012) Двовимірна спекл-трекінг ехокардіографія – нова технологія дослідження кінетики та деформаціі міокарда. Методологія та референтні значення. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 22-27.

Дзяк, Г.В. and Колесник, Т.В. and Колесник, Э.Л. (2012) Центральное аортальное давление на фоне длительной комбинированной антигипертензивной терапии. Укр. мед. часопис (№ 4(90). pp. 89-93.

Дзяк, Г.В. and Васильєва, Л.І. and Сапожниченко, Л.В. and Калашникова, O.С. (2011) Оцінка частоти призначення непрямих антикоагулянтів у хворих на гострий коронарний синдром з наявністю фібриляції передсердь неклапанного генезу та тромбоемболічних ускладнень в анамнезі та оптимізація цієї терапії. Медичні перспективи, Т. 16 (№ 2). pp. 9-14. ISSN 2307-0404

Дзяк, Г.В. and Васильева, Л.И. and Сапожниченко, Л.В. and Литвекова, С.В. and Пивоварова, С.А. (2011) Оценка эффективности тиотриазолина по данным тредмил-теста в комплексном лечении больных со стабильными формами ишемической болезни сердца. Газета «Новости медицины и фармации», 13-14 (376-77).

Дзяк, Г.В. and Стусь, В.П. and Кравченко, А.И. and Хомазюк, Т.А. (2010) Эректильная дисфункция и сердечно-сосудистые риски: состояние вопроса и перспективы решения. Урологія, 14 (4'10). pp. 75-86.

Дзяк, Г.В. and Курята, А.В. and Коваленко, В.Н. and Гирина, О.Н. and Нетяженко, В.З. and Павлик, С.С. and Визир, В.А. and Вакалюк, И.П. and Золотарева, Н.А. and Андриевская, С.А. and Васильева, Л.И. and Сапожниченко, Л.В. and Литвякова, С.В. and Коваль, И.И. (2010) Эффективность терапии с использованием тиотриазолина в лечении пациентов ИБС и стабильной стенокардией напряжения II–III ФК. Запорожский медицинский журнал, Т. 12 (№ 5). pp. 32-33. ISSN 2306-4145 (print), 2310-1210 (online)

Дзяк, Г.В. and Ханюков, А.А. (2009) Современные представления о роли блокаторов бета-адренорецепторов в лечении хронической сердечной недостаточности: особенности клинического применения карведилола. Український медичний часопис, 4 (72). pp. 17-23. ISSN 1562-1146 (print), 1680-3051 (online)

Дзяк, Г.В. (2009) Острая ревматическая лихорадка: принципы диагностики и лечения. Сучасні медичні технології, № 1. pp. 56-63. ISSN 2072-9367

Дзяк, Г.В. and Васильева, Л.И. and Сапожниченко, Л.В. and Николаенко-Камышова, Т.П. and Троценко, И.В. (2009) Антикоагулянты непрямого действия в кардиологии: показания и противопоказания, дозирование и осложнения. Ліки України = Medicine of Ukraine, № 7 (133). pp. 115-121. ISSN 1997-9894

Вікторов, О.П. and Дзяк, Г.В. and Базика, О.Є. and Піняжко, О.Р. and Дядик, О.І. and Рудик, Ю.С. and Цивіна, С.А. (2008) Рофекоксиб: продовжуємо контроль за безпечністю в медичному застосуванні. Український терапевтичний журнал, № 1. pp. 78-87. ISSN 1605-7295 (Print), 2522-1175 (Online)

Сиренко, Ю.Н. and Рековец, О.Л. and Дзяк, Г.В. and Багрий, А.Э. and Поливода, С.Н. and Визир, В.А. and Андриевская, С.А. and Ханюков, А.А. and Черепок, А.А. and Приколота, О.А. and Березин, А.Е. and Говорова, О.В. (2006) Антигипертензивная эффективность метопролола ретард у больных с мягкой и умеренной артериальной гипертензией (результаты многоцентрового исследования «ProlongER»). Российский кардиологический журнал, № 2 (58). pp. 67-72. ISSN 1560-4071 (Print), 2618-7620 (Online)

Дзяк, Г.В. and Колесник, Т.В. (2001) Опыт использования блокатора AT1-ангиотензиновых рецепторов – апровеля у больных артериальной гипертензией. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія Медицина, № 523 (Вип. 2). pp. 29-34. ISSN 0453-8048

Book Section

Дзяк, Г.В. and Колесник, Т.В. and Останина, Т.Г. and Косова, А.А. and Колесник, Э.Л. (2014) Распространенность дислипидемий у больных с артериальной гипертензией. In: Проблеми атеросклерозу як системної патології : Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 20 березня 2014 р. ДУ “Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України”, Харків, p. 38.

Дзяк, Г.В. and Колесник, Т.В. and Останіна, Т.Г. and Косова, Г.А. and Колесник, Е.Л. (2014) Поширеність дисліпідемії у випадковій виборці популяції дорослого населення Дніпропетровська. In: Проблеми атеросклерозу як системної патології : Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 20 березня 2014 р. ДУ “Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України”, Харків, p. 39.

Дзяк, Г.В. and Сімонова, Т.А. and Гетман, М.Г. (2013) Методика проведення практично-орієнтованого комплексного державного іспиту. In: Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості : зб. праць Х всеукр. наук.-метод. конф., 28–29 листоп. 2013 р., Київ. НТУУ «КПІ», 2013, Київ, p. 522. ISBN 978-966-622-604-7

Monograph

Дзяк, Г.В. (2014) Кардіотоксичність індукована антиметаболітами : монографія / Т. О. Перцева, А. П. Кузьміна, В. А. Потабашній, С. І. Сміян ; за ред. Г. В. Дзяка. Other. Днепропетровск, Іма-прес. - 228 с..

Громов, Л.А. and Дзяк, Г.В. and Дроздов, А.Л. and Крауз, В.А. (2009) Пептиды вазопрессинового ряда и поведение. Other. Днепропетровск : "Пороги", 2009, Днепропетровск.

Conference or Workshop Item

Дзяк, Г.В. and Перцева, Т.О. and Науменко, Л.Ю. and Горбунова, Г.В. and Захаров, С.В. and Канюка, Г.С. and Ліхолетова, Н.В. (2016) Формування позитивних змін в роботі викладачів академії на підставі анкетування. In: XIII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти». (Unpublished)

Book

Дзяк, Г.В. and Перцева, Т.О. and Васильєва, Т.Л. and Хомазюк, Т.А. (2022) Витоки і традиції мистецтва лікування в пазлах всесвітньої історії: від давнини до середньовіччя. Герда, Дніпро, 2022. ISBN 978-617-7639-80-9

Дзяк, Г.В. and Коваленко, В.Н. and Хомазюк, Т.А. (2020) Подагра: взгляд в будущее. МОРИОН, 2020, Киев. ISBN 978-966-2066-76-0

Дзяк, Г.В. and Перцева, Т.О. and Курята, О.В. and Потабашній, В.А. and Ханюков, О.О. (2016) Актуальні питання внутрішньої медицини : тези наукових доповідей науково-практичної конференції. Дніпропетровськ : Герда, 2016, Україна. ISBN 978-617-7097-53-1

Дзяк, Г.В. and Дроздов, О.Л. and Білозуб, В.В. and Рясков, О.А. (2011) Збірник запатентованих робіт ЦНДЛ 1963 – 2011. ЧМП "Економіка", 2011, Дніпропетровськ. ISBN 978-966-2637-08-3

This list was generated on Sun Apr 14 02:08:53 2024 EEST.