Items where Author is "Шамелашвілі, К.Л."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 15.

Article

Шамелашвілі, К.Л. and Шаторна, В.Ф. (2021) Ембріотоксична дія хлориду кадмію на організм щурів. Вісник проблем біології і медицини = Bulletin of problems biology and medicine, Вип. 1 (159). pp. 147-150. ISSN 2077-4214 (Print), 2523-4110 (Online)

Шамелашвілі, К.Л. and Скляр, М.В. and Шаторна, В.Ф. (2021) Ембріотоксична дія солей кадмію та ступень їх накопичення в ембріонах щурів. Актуальні питання сучасної медицини: тези доповідей XVІІІ Міжнародної наук. конф. студентів, молодих вчених та фахівців, яка присвячена 25-річчю заснування кафедри загальної та клінічної патології мед. фак. Харківського нац. університету ім. В.Н. Каразіна. pp. 176-177.

Шамелашвілі, К.Л. and Штеменко, Н.І. (2020) Вплив сполук ренію на антиоксидантну систему захисту за розвитку звичайної та резистентної до цисплатину карциноми Герена. Science, society, education: topical issues and development prospects Abstracts of II International Scientific and Practical Conference. pp. 86-88.

Шаторна, В.Ф. and Гарець, В.І. and Кононова, І.І. and Шамелашвілі, К.Л. (2020) Експериментальне дослідження модифікуючої дії цитрату церію на ембріотоксичність хлориду кадмію у щурів. Priority directions of science development. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. pp. 132-136.

Шаторна, В.Ф. and Гарець, В.І. and Байбаков, В.М. and Кононова, І.І. and Слесаренко, О.Г. and Шамелашвілі, К.Л. (2020) Визначення модифікуючої дії цитратів металів на ембріотоксичність кадмію у щурів. Вісник проблем біології і медицини=Bulletin of problems biology and medicine (В. 1). pp. 316-320. ISSN 2077-4214 (Print), 2523-4110 (Online)

Шамелашвілі, К.Л. and Шаторна, В.Ф. (2020) Експериментальне визначення модифікуючого впливу сукцинату цинку на ембріотоксичність хлориду кадмію у щурів. Вісник проблем біології і медицини = Bulletin of problems biology and medicine, Вип. 3 (157). pp. 58-61. ISSN 2077-4214 (Print), 2523-4110 (Online)

Перцева, Т.О. and Науменко, Л.Ю. and Захаров, С.В. and Нефьодов, О.О. and Шаторна, В.Ф. and Нефьодова, О.О. and Кузнецова, О.В. and Шамелашвілі, К.Л. (2019) Перший досвід підготовки іноземних студентів франкомовної форми навчання у державному закладі «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України». Інновації у вищій медичній та фармацевтичній освіті України (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XVІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 16–17 трав. 2019 р.). pp. 215-217.

Шамелашвілі, К.Л. and Штеменко, Н.І. (2019) Регуляція оксидативного стресу крові щурів-пухлиноносіїв за введення протипухлинної системи Реній-Платина. Медична та клінічна хімія, Т. 21 (№3 дод). p. 149. ISSN 2410-681Х

Шамелашвілі, К.Л. and Штеменко, Н.І. (2019) Регуляція оксидативного стресу крові щурів-пухлиноносіїв за введення про типухлинної системи реній-платина. Медична та клінічна хімія, Т.21№3 (додат.). p. 149. ISSN 2410-681Х

Шамелашвілі, К.Л. and Шаторна, В.Ф. and Грабовська, О.І. and Штеменко, Н.І. (2018) Характеристика оксидативного стресу еритроцитів щурів-пухлиноносіїв за введення кластерних сполук ренію(III) з біологічно активними лігандами. Вісник проблем біології і медицини, 4. pp. 197-200. ISSN 2077-4214

Величко, О.В. and Штеменко, Н.І. and Шамелашвілі, К.Л. and Штеменко, О.В. (2017) Каталазна активність деяких кластерних сполук диренію. Вопросы химии и химической технологии, Т. 3 (112). pp. 4-9. ISSN 2413-7987 (Online), 0321-4095 (Print)

Дяговець, К.І. and Марченко, Д.Г. and Морозова, С.Б. and Петрук, Н.С. and Романенко, Л.А. and Станішевська, Н.В. and Султанова, Н.М. and Філімонова, Л.А. and Хріпков, І.С. and Шамелашвілі, К.Л. and Шевченко, К.М. and Твердохліб, І.В. (2016) Використання інтегральних параметрів багатовимірних об'єктів для розв'язання медико-біологічних завдань. Морфологія = Morphologia, Т. 10 (№ 4). pp. 84-87. ISSN 1997-9665

Дяговець, К.І. and Марченко, Д.Г. and Морозова, С.Б. and Петрук, Н.С. and Романенко, Л.А. and Станішевська, Н.В. and Султанова, Н.М. and Філімонова, Л.А. and Хріпков, І.С. and Шамелашвілі, К.Л. and Шевченко, К.М. and Твердохліб, І.В. (2016) Використання інтегральних параметрів багатовимірних об’єктів для розв’язання медико-біологічних завдань. Морфологія = Morphologia, Т. 10 (№ 4). pp. 84-87. ISSN 1997-9665

Conference or Workshop Item

Грабовська, О.І. and Шамелашвілі, К.Л. and Штеменко, Н.І. (2018) Вплив сполук ренію на вміст церулоплазміну в крові тварин за розвитку новоутворень. In: XX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених до 100-річчя заснування Національної академії наук України, 17-20 вересня 2018 р., м.Дніпро.

Шамелашвілі, К.Л. and Штеменко, Н.І. (2018) Антиоксидантна система захисту еритроцитів щурів за введення цитостатиків і розвитку звичайної та резистентної карциноми Герена. In: XX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених до 100-річчя заснування Національної академії наук України.

This list was generated on Mon Oct 2 02:08:48 2023 EEST.