Items where Division is "Departments > Department of Language Training" and Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: F | K | L | M | T | Є | А | Ж | К | Л | М | Н | П | Р | С | Т | Ф | Ц | Ш
Number of items: 41.

F

Filat, T. (2021) Поэтика заглавий прозы Шмелева (соеобразие семантики и структуры). In: The I International Science Conference on Multidisciplinary Research, January 19 – 21, 2021. International Science Group, Berlin, Germany, pp. 803-808. ISBN 978-1-63684-352-0

Filat, T. (2021) Проблема взаимоотношений мужчины и женщины в классической зарубежной литературе (гендерный аспект). In: Trends of development modern science and practice. Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference. International Science Group, Stockholm, Sweden. 2021, pp. 434-439. ISBN 978-1-68564-518-2

Filat, T. (2021) Воплощение античного идеала гармонии духовного и телесного в литературе Средневековья, Возрождения, XVIII – XXI веков. In: Theoretical foundations in practice and science. Abstracts of XIV International Scientific and Practical Conference. International Science Group, Bilbao, Spain. 2021, pp. 444-449. ISBN 978-1-68564-523-6

Filat, T. and Zaporozhets, O. and Sydora, M. and Serbinenko, L. (2021) Особливості та проблеми викладання мови в умовах дистанційного навчання. In: Interaction of society and science: problems and prospects. Abstracts of XXX International Scientific and Practical Conference. International Science Group, London, England, pp. 403-410. ISBN 978-1-63848-652-7

K

Klymenko, I.M. and Tokun, I.I. (2021) Medical English terminology for students, postgraduates and teachers of Medicine. Dnipro State Medical University, Language Training Department, Дніпро, 2021.

L

Loshchynova, Inna (2021) Interactive methods of teaching ukrainian as a foreign language. The XXVII International Science Conference «Multidisciplinary academic research and innovation», May 25 – 28, 2021. pp. 508-509.

M

Mahrlamova, K. and Chabanovych, N. (2021) Implementation of Interactive Methodology in Medical Education: Blended Learning Approach, E-Learning vs Conventional Learning. Linguistics and Culture Review, Vol. 5 (No. S4). pp. 1154-1160. ISSN 2690-103X (online)

Mahrlamova, Kamilla and Razumnyi, Roman and Shponka, Igor and Shandruk, Svitlana and Smirnova, Lina (2021) The Importance of Reformation of Ukrainian Medical Higher Education. Journal of Higher Education Theory and Practice, Vol.21 (14). pp. 177-182. ISSN 2158-3595

T

Tokun, I.I. and Rezunova, V.V. (2021) Teaching English for Medical Purposes. In: Неперервна освіта для сталого розвитку: філософсько-теоретичні контексти та педагогічна практика: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. 03-04 грудня 2021 р., м. Дніпро, КЗВО «ДАНО» ДОР». СПД «Охотнік», Дніпро, 2021, pp. 302-304.

Tokun, I.I. and Rezunova, V.V. (2021) Teaching English for Medical Purposes. In: Неперервна освіта для сталого розвитку: філософсько-теоретичні контексти та педагогічна практика: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. 03-04 грудня 2021 р., м. Дніпро, КЗВО «ДАНО» ДОР». СПД «Охотнік», Дніпро, 2021, pp. 302-304.

Tryfоnоva, Yrina (2021) Age and critical period hypothesis. In: Multidisciplinary academic research and innovation. Abstracts of XXVII International Scientific and Practical Conference. International Science Group, Amsterdam, Netherlands. 2021, pp. 515-517. ISBN 978-1-63848-662-6

Є

Єгорочкіна, В. and Апоненко, І.М. (2021) Фундаментальність латинської мови. Європейські мови – 2020: інновації та розвиток: Матеріали ХVІІІ міжнародної студентської конференції. pp. 34-35.

А

Апоненко, І.М. (2021) Синонімія кінцевих терміноелементів у клінічній термінології (труднощі викладання в іноземній аудиторії). Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали ХХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 5-7.

Апоненко, І.М. (2021) Формування навичок читання та мотивація вивчення латинської медичної термінології іноземними здобувачами освіти. In: Методика та специфіка викладання іноземних мов у закладах вищої освіти. Тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції. Національна академія Національної гвардії України, Харків, 2021, pp. 139-141.

Апоненко, І.М. and Лощинова, І.С. and Клочко, О.О. and Запорожець, О.С. and Сидора, М.Ю. and Сербіненко, Л.М. (2021) Навчальний посібник з латинської мови для студентів-іноземців. Дніпровський державний медичний університет, кафедра мовної підготовки, Дніпро, 2021.

Апоненко, И.Н. (2021) Поэтика онимов в «Истории живописца» Л.С. Петрушевской. Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах: Х міжнародна наукова конференція: матеріали. pp. 6-8.

Ж

Жадлун, М.И. (2021) Лингвокультурная доминанта «вода — сакральная стихия» в поэзии А. Ахматовой и М. Цветаевой. Мова (№ 35). pp. 92-96. ISSN 2307-4558 (Print), 2414-9489 (Online)

К

Карпенко, Т. and Апоненко, І.М. (2021) Алхімія та латина. Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали ХХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 132-134.

Кремпова, Л.О. (2021) Розробка та впровадження в навчальний процес критеріїв оцінювання з дисципліни «Українська мова як іноземна». In: Scientific Collection «InterConf», (60): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Scientific Trends and Trends in The Context of Globalization» (June 7-8, 2021). Scientific Publishing Center «InterConf», Umeå, Sweden, 2021, pp. 150-158. ISBN 978-91-8002-432-7

Кремпова, Л.О. (2021) Дослідження готовності педагога-лінгвіста гуманітарної освіти до викладання української мови як іноземної в медичному закладі вищої освіти. In: Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. MDPC Publishing, Berlin, Germany. 2021, pp. 341-343. ISBN 978-3-954753-03-1

Л

Лощинова, І.С. (2021) Функційно-стилістичні особливості неолексем у творах письменників Дніпропетровщини. The I International Science Conference on Multidisciplinary Research, January 19 – 21, 2021. pp. 856-860.

Лощинова, І.С. (2021) Мотивація як рушійна сила опанування іноземною мовою. The VI International Science Conference «Trends and directions of development of scientific approaches and prospects of integration of Internet technologies into society», February 23 – 26, 2021. pp. 454-455.

Лощинова, І.С. (2021) Префіксальний словотвір оказіональних лексем. The XXV International Science Conference «Implementation of modern science and practice», May 11 – 14, 2021. pp. 457-461.

Лощинова, І.С. (2021) Сучасні терміни, що походять від латинських слів. The XII International Science Conference «Topical tendencies of science and practice», December 07 – 10, 2021, Edmonton, Canada. pp. 444-445.

М

Мельник, С.М. and Слюсар, Н.О. (2021) Українська мова (лексико-граматичний практикум для слухачів підготовчого відділення). Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», Дніпро.

Н

Нашиванько, О.В. and Третьякова, О.Є. (2021) Психолого-педагогічні особливості використання комп'ютерного навчання: переваги та недоліки. In: Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. 26-27 березня 2021 р., м.Дніпро. Частина І. СПД «Охотнік», Дніпро, 2021, pp. 164-168.

П

Перинець, К.Ю. (2021) Категорія часу дієслів на заняттях з УМІ (початковий рівень). Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka (68). pp. 11-16. ISSN 2450-8160

Р

Резунова, О.С. and Резунова, В.В. (2021) Формування крос-культурної компетентності викладачів іноземної мови як ефективний засіб підвищення їх професійної компетентності. Академічні студії. Серія «Педагогіка», Вип. 3 (ч. 1). pp. 98-103. ISSN 2786-4758 (Print), 2786-4766 (Online)

С

Семенова, Л.С. and Клименко, I.М. (2021) Використання сучасних технологiй для покращення морального виховання студентів-медикiв. In: Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку : матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції. ФОП КАНДИБА Т.П., Київ; Дублін, 2021, pp. 66-69.

Семенова, Л.С. and Клименко, І.М. (2021) Іван Васильович Лешко-Попель – відомий лікар та гуманіст. [Teaching Resource] (Unpublished)

Сербул, А. and Апоненко, І.М. (2021) Латинізми у творах художньої літератури. Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали ХХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 155-157.

Т

Токун, І.І. and Резунова, В.В. (2021) Розвиток особистості студента на заняттях з іноземної мови. In: Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. 26-27 березня 2021 р., м.Дніпро. Частина І. СПД «Охотнік», Дніпро, 2021, pp. 195-201.

Третьякова, О.Є. and Нашиванько, О.В. (2021) Основні напрямки розвитку відкритого духовного суспільства в Україні. In: Неперервна освіта для сталого розвитку: філософсько-теоретичні контексти та педагогічна практика: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. 03-04 грудня 2021 р., м. Дніпро, КЗВО «ДАНО» ДОР». СПД «Охотнік», Дніпро, 2021, pp. 39-41.

Ф

Філат, Т. and Сидора, М. and Запорожець, О. and Сербіненко, Л. and Клименко, І. (2021) The role of the teacher and his influence on the efficiency of learning in distance format. In: Multidisciplinary academic research, innovation and results. Proceedings of the ХIII International Scientific and Practical Conference. International Science Group, Prague, Czech Republic. 2022, pp. 614-619. ISBN 979-8-88526-749-6 (Unpublished)

Філат, Т.В. and Сидора, М.Ю. and Запорожець, О.С. and Сербіненко, Л.М. (2021) Дистанційне навчання української мови: проблеми та шляхи їх вирішення. In: Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали XХIІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Дніпровський державний медичний університет, Дніпро, 2021, pp. 98-103.

Ц

Цимбалов, В.С. (2021) Проблеми двоякості української писемності для студентів-носіїв арабської мови. In: Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали XХIІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Дніпровський державний медичний університет, кафедра мовної підготовки, Дніпро, 2021, p. 104.

Ш

Шубкіна, К.А. (2021) Автобіографізм романів П. Модіано як ключова складова авторського пошуку «себе» у творах. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Слово як факт і фактор літератури» (ХVІІІ Філологічні читання пам'яті Н. С. Шрейдер). pp. 91-93.

Шубкіна, К.А. (2021) Розвиток французького роману кінця ХХ – початку ХХІ століть. In: Норма и отклонение в литературе, языке и культуре. ЮрСаПринт, Гродно, pp. 174-180. ISBN 978-985-7257-29-4

Шубкіна, К.А. (2021) П’ятиактна модель еволюції автофікціональної парадигми. Modern directions of scientific research development : proceedings of VI international scientific and practical conference, Chicago, 24–26 November 2021. pp. 761-770.

Шубкіна, К.А. (2021) Invia est in medicina via sine lingua latina. Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. pp. 110-113.

Шубкіна, К.А. (2021) La pièce de cinq actes du genre des XX-XXI siècles: «Autofiction». Мови, науки та практика. p. 143.

This list was generated on Tue Jul 23 02:07:14 2024 EEST.