Items where Division is "Faculty of Postgraduate Education > Department of Anesthesiology, Intensive Care and Emergency Medicine states FPE" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | Е | К | П | С
Number of items: 26.

Є

Єхалов, В.В. and Кравец, О.В. and Корпусенко, В.Г. and Алейник, Д.В. and Галущак, А.Я. and Лаврищев, О.Д. (2016) Особливості оволодіння практичними навичками інтернів-анестезіологів на клінічних базах. Зб. Матеріалів міжнародної наукової конференції «Перспективні напрямки розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук». Дніпропетровськ. pp. 16-21.

Єхалов, В.В. and Святенко, Т.В. and Хоботова, Н.В. (2016) Міжпредметна інтеграція в тематичному тестуванні при підготовці лікарів-інтернів різних спеціальностей до ліцензійного іспиту «Крок-3». Молодий вчений, № 8 (35). pp. 198-201. ISSN 2304-5809 (Print), 2313-2167 (Online)

Єхалов, В.В. and Седінкін, В.А. (2016) Міжнародні стандарти у навчанні прийомам серцево-легеневої реанімації лікарів-інтернів різних спеціальностей. Актуальні питання освіти і науки : збірник наук. статей ІV міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 листопада 2016 р., Харків. pp. 108-114.

Єхалов, В.В. and Станін, Д.М. and Седінкін, В.А. and Хоботова, Н.В. (2016) Оптимізація роботи молодого викладача в процессі підготовки лікарів-інтернів за різними фахами. Південноукраїнський медичний науковий журнал, № 13 (13). pp. 76-78. ISSN 2306-7772

Е

Ехалов, В.В. and Гайдук, О.И. and Хоботова, Н.В. and Егоров, С.В. and Зозуля, О.А. (2016) Некоторые психологические особенности врачей-интернов разных специальностей при обучении на цикле «Неотложные состояния». Південноукраїнський медичний науковий журнал, № 14 (14). pp. 51-53. ISSN 2306-7772

Ехалов, В.В. and Дюдюн, А.Д. and Горбунцов, В.В. and Клигуненко, Е.Н. and Святенко, Т.В. (2016) Принцип априорной мотивации в междисциплинарной интеграции в обучении специальности «Дерматовенерология». Південноукраїнський медичний науковий журнал, № 14 (14). pp. 58-61. ISSN 2306-7772

Ехалов, В.В. and Егоров, С.В. and Кущ, Е.А. and Кильчевская, Е.В. and Барков, Г.С. (2016) Оптимизация работы начинающих асистентов в процессе подготовки врачей-интернов разных специальностей. Організація наукових медичних досліджень «Salutem». Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та стан розвитку медичної науки та практики в Україні», 15-16 січня. pp. 17-21.

Ехалов, В.В. and Лященко, О.В. and Дюдюн, А.Д. and Горбунцов, В.В. and Святенко, Т.В. (2016) Особенности подготовки врачей-интернов по специальности "Дерматовенерология" на цикле "Неотложные состояния". Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції "Вітчизняна та світова медицина в умовах сучасності (15-16 січня 2016)". - Дніпропетровськ: "Salutem". pp. 132-136.

К

Клигуненко, Е.Н. and Ехалов, В.В. and Сединкин, В.А. and Гайдук, О.И. (2016) Современные аспекты обучения врачей циклов специализации приемам сердечно-легочной реанимации. Молодий вчений, № 12 (39). pp. 307-310. ISSN 2304-5809 (Print), 2313-2167 (Online)

Клигуненко, Е.Н. and Кравець, О.В. and Болтянский, С.В. and Ехалов, В.В. (2016) Эффективность декскетопрофена трометамола при лечении послеоперационной боли. Медицина неотложных состояний, № 6 (77). pp. 35-41. ISSN 2224-0586

Клигуненко, О.М. and Єхалов, В.В. and Седінкін, В.А. and Халімончик, В.В. (2016) Впровадження об’єктивного структурованого клінічного іспиту для проміжної атестації лікарів-інтернів 1 року навчання за фахом «Анестезіологія та інтенсивна терапія». Південноукраїнський медичний науковий журнал, 14 (14). pp. 54-57. ISSN 2306-7772

Клигуненко, О.М. and Єхалов, В.В. and Седінкін, В.А. and Халімончик, В.В. (2016) Впровадження об’єктивного структурованого клінічного іспиту для проміжної атестації лікарів-інтернів I року навчання за фахом «Анестезіологія та інтенсивна терапія». Південноукраїнський медичний науковий журнал, № 14. pp. 54-57. ISSN 2306-7772

Клигуненко, О.М. and Площенко, Ю.О. (2016) Зміни рівня маркерів запалення та ушкодження ендотелію при позасерцевих оперативних втручаннях у пацієнтів похилого віку. Медицина неотложных состояний, № 4 (75). pp. 59-63. ISSN 2224-0586

Клигуненко, О.М. and Яровенко, В.В. (2016) Динаміка маркерів запалення у хворих після протезування кланпанів серця. Медицина неотложных состояний, № 6 (77). pp. 76-80. ISSN 2224-0586

Клигуненко, О.М. and Яровенко, В.В. (2016) Динаміка маркерів запалення у хворих після протезування кланпанів серця. Медицина неотложных состояний, № 6 (77). pp. 76-80. ISSN 2224-0586

Коваль, О.А. and Клигуненко, О.М. and Муризіна, О.Ю. and Павленко, О.М. (2016) Ефективність та безпечність системного тромболізису у хворих з гострою тромбоемболією легеневої артерії та ризиком ранньої смерті. Українській кардіологічний журнал, № 3. pp. 21-29. ISSN 1608-635X

Коваль, О.А. and Клигуненко, О.М. and Муризіна, О.Ю. and Павленко, О.М. (2016) Ефективність і безпечність системного тромболізису у хворих з гострою тромбоемболією легеневої артерії та ризиком ранньої смерті. Український кардіологічний журнал, № 3. pp. 21-29. ISSN 1608-635Х

Кравец, О.В. and Клигуненко, Е.Н. and Ехалов, В.В. (2016) Стратификация периоперационного риска у больных с неотложной хирургической патологией органов брюшной полости. Медицина неотложных состояний, № 6 (77). pp. 90-94. ISSN 2224-0586

П

Перцева, Т.О. and Кірєєва, Т.В. and Бєлослудцева, К.О. and Болтянський, С.В. and Назаренко, О.П. (2016) Тяжкі вірус-асоційовані негоспітальні пневмонії: предиктори летальності. Запорожский медицинский журнал, № 3 (96). pp. 38-45. ISSN 2306-4145

Площенко, Ю.О. (2016) Покращення комунікативних навичок лікарів – анестезіологів під час навчання на курсах тематичного удосконалення як шлях до підвищення професійної компетенції. Збірник наукових праць Національного медичного університету ім.. О.О.Богомольця. pp. 197-202.

Площенко, Ю.О. and Станін, Д.М. (2016) Взаємодія лікарських засобів у практиці лікаря - анестезіолога. Острые и неотложные состояния в практике врача, № 1. pp. 19-27.

Попад’їна, Г.А. and Єгрішина, О.М. and Станін, Д.М. (2016) Анализ частоты постпункционной головной боли в акушерстве и пути уменьшения количества осложнений. «Сучасні проблеми світової медицини та її роль у забезпеченні здоров’я співтовариства» Збірник тез наукових робіт.- 19-20 лютого 2016.- Одеса. pp. 58-59.

Попад’їна, Г.А. and Юрченко, М.С. and Станін, Д.М. (2016) Частота розвитку постпункційної головної болі та методи її усунення. Міжнародна науково-практична конференція «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників медичної науки» : збірник тез наукових робіт, Львів, 26-27 лютого 2016. pp. 45-46.

С

Седінкін, В.А. and Клигуненко, О.М. (2016) Збалансовані кристалоїдні розчини в акушерстві. Медицина неотложных состояний, № 6 (77). pp. 72-75. ISSN 2224-0586

Седінкін, В.А. and Хасхачих, Д.А. and Євсевський, Г.М. and Макарчук, Г.М. and Чорноморець, С.М. (2016) Стан рідинних секторів організму перед пологами у вагітних з нормальним перебігом вагітності. ScienceRise, № 1/3 (18). pp. 62-66.

Стусь, В.П. and Бараннік, К.С. and Єхалов, В.В. and Крижановський, І.Д. (2016) Медикаментозна реабілітація порушень кровотоку в періопераційному періоді у пацієнтів з однобічним патологічним ураженням нирок. Південноукраїнський медичний науковий журнал, № 14 (14). pp. 5-8. ISSN 2306-7772

This list was generated on Tue Sep 28 02:10:48 2021 EEST.