Використання інформаційних технологій у навчанні лікарів на етапі післядипломної освіти

Потабашній, В.А. and Степанов, Ю.М. and Шендрик, Л.М. and Косинська, С.В. and Будзак, І.Я. (2017) Використання інформаційних технологій у навчанні лікарів на етапі післядипломної освіти. Гастроентерологія, 4. pp. 82-85. ISSN 2308-2097

[img]
Preview
Text
Потабашній_Степанов.pdf

Download (7MB) | Preview

Abstract

В даний час на кафедрі терапії, кардіології та сімейної медицини факультету післядипломної освіти розробляється технологія дистанційного навчання з актуальних питань внутрішніх хвороб. Використання Skype дозволяє організувати навчальний процес з допомогою лекцій, семінарів, дискусій. Також передбачено самостійне вивчення тестів у режимі тренування з подальшою оцінкою знань за допомогою онлайн-тестування. Ці дані використовуються для комплексної оцінки результатів навчання на циклі тематичного удосконалення. Крім того, слухачам на заняттях надається можливість вивчити матеріал на web-порталі кафедри в розділі «Конференції». Важливим у підготовці лікаря є створення мультимедійної презентації з використанням можливостей сучасного програмного забезпечення та мережі Інтернет. Самостійна робота курсантів у комп’ютерному класі дозволяє більш диференційовано засвоїти навчальний матеріал за фахом. На сайті кафедри є інформація з передциклової підготовки лікарів, презентаційні лекції, перелік питань для передатестаційної підготовки, перелік тем рефератів. Використання інформаційних технологій у навчанні лікарів на етапі післядипломної освіти дозволяє забезпечити високий кваліфікаційний рівень медичних кадрів.Currently, at the department of therapy, cardiology and family medicine of the faculty of postgraduate education, there is being developed the technology of the distance education for actual problems of internal diseases. The use of SKYPE allows to organize an educational process by means of lectures, and also seminars and discussions. The independent study of tests is also provided in the mode of training with the subsequent evaluation of knowledge by means of online-testing. These data are used for the comprehensive analysis of education achievements on the cycle of thematic improvement. In addition, students in the classroom are given the opportunity to study the material on the web-portal of the department in the “Conferences” section. Important in training a doctor is to create a multimedia presentation using the capabilities of modern software and the Internet. The independent work of students in a computer class allows you to more differentially learn the material on the specialty. On the website of the department, there is information on pre-cycle training of doctors, presentation lectures, a list of questions for to pre-attestation preparation, and a list of topics for abstracts. The use of information technology in the training of doctors at the stage of postgraduate education allows to ensure a high qualification level of medical personnel.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: інформаційні технології; навчання лікарів;information tehnologies;training of doctors.
Subjects: Medicine. Education
Postgraduate education
Divisions: Faculty of Postgraduate Education > Department of Therapy, cardiology and family medicine FPE
Depositing User: Оксана Мажуга
Date Deposited: 15 Nov 2018 12:54
Last Modified: 15 Nov 2018 12:54
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/3543

Actions (login required)

View Item View Item