Items where Subject is "Postgraduate education"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (4147)
    • Postgraduate education (57)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: R | Є | А | В | Г | Е | Ж | К | М | Н | П | Р | С | Т | Х | Ч | Ш | Ю
Number of items at this level: 57.

R

Romaniuta, I.A. and Samoilenko, I.I. and Nazarova, D.I. and Hryhorenko, L.V. and Shevchenko, I.V. (2017) Organization of Intern-Doctors’ Training in the Therapeutic Dentistry Department. Український журнал медицини, біології та спорту, № 6 (8). pp. 175-177. ISSN 2415-3060 (Print), 2522-4972 (Online)

Є

Єхалов, В.В. and Кравець, О.В. and Гайдук, О.І. and Лавріщєв, О.Д and Волкова, Н.О. (2015) Роль медичних стандартів у навчанні лікарів-інтернів різних спеціальностей. Медицина неотложных состояний, № 6 (69). pp. 132-134. ISSN 2224-0586

Єхалов, В.В. and Кущ, К.О. (2018) Особливості сучасних типів конспектування лекційного матеріалу у післядипломному медичному навчанні. Південноукраїнський медичний науковий журнал, Вип.20. pp. 40-42. ISSN 2306-7772

Єхалов, В.В. and Мізякіна, К.В. and Бараннік, С.І. and Чеха, К.В. (2018) Клінічне та «кліпове» мислення у лікарів-інтенів за фахом «Нервові хвороби». Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії, Т. 18 (Вип. 4). pp. 111-115. ISSN 2077-1096 (print), 2077-1126 (online)

Єхалов, В.В. and Самойленко, А.В. and Романюта, І.А. (2019) Методики "конкурентних пар" у навчанні лікарів-інтернів стоматологів. Український стоматологічний альманах, № 1. pp. 37-40. ISSN 2409-0255 (Print), 2410-1427 (Online)

Єхалов, В.В. and Самойленко, А.В. and Романюта, І.А. and Бараннік, С.І. (2018) Клінічне та "кліпове" мислення у лікарів-інтернів. Український журнал медицини, біології та спорту, Т. 3 (№1(10)). pp. 241-244. ISSN 2415-3060 (Print), 2522-4972 (Online)

Єхалов, В.В. and Святенко, Т.В. and Хоботова, Н.В. (2015) Особливості психологічної підготовки лікарів-інтернів різних спеціальностей до роботи в екстремальних умовах. Медичний форум, № 6 (6). pp. 120-122.

Єхалов, В.В. and Седінкін, В.А. (2016) Міжнародні стандарти у навчанні прийомам серцево-легеневої реанімації лікарів-інтернів різних спеціальностей. Актуальні питання освіти і науки : збірник наук. статей ІV міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 листопада 2016 р., Харків. pp. 108-114.

А

Агарков, С.Ф. and Толстикова, Е.А. (2017) Использование кафедральной электронной библиотеки в самостоятельной работе интернов и курсантов медицинской академии. Матеріали Всеукр. наук. конф. «Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій». 24-25 листопада 2017 р., м. Дніпро, Ч. 1. pp. 86-87.

Агарков, С.Ф. and Толстікова, О.О. (2016) Деякі проблеми безперервної професійної освіти лікаря на сучасному етапі. Матеріали ІІ Всеукр. наук. конф. «Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації». - Дніпро, Ч. 1. pp. 211-213.

В

Височина, І.Л. and Башкірова, Н.С. and Єфімова, Н.О. and Черніловський, А.В. (2016) Оптимізація підготовки лікарів - інтернів до ліцензійного іспиту Крок-3. Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти», Т. 2. pp. 222-223.

Височина, І.Л. and Башкірова, Н.С. and Крамарчук, В.В. and Гайдук, О.І. and Черниловський, А.В. and Єфімова, Н.О. and Росицька, О.А. and Яшкіна, Т.О. (2016) Досвід застосування пізнавальних ігр, як методу підвищення мотивації лікарів-інтернів. Медичні перспективи, Т. ХХI (№2,ч.1). pp. 116-119. ISSN 2307-0404

Височина, І.Л. and Башкірова, Н.С. and Крамарчук, В.В. and Яшкіна, Т.О. (2018) Динаміка самооцінки рівня оволодіння практичними навичками лікарів-інтернів за фахом «загальна практика – сімейна медицина» упродовж навчання в інтернатурі. Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні». pp. 373-374.

Височина, І.Л. and Василевська, І.В. (2018) Нові форми проведення циклу «Паліативна допомога» для лікарів–слухачів циклу «Спеціалізація» за фахом «загальна практика – сімейна медицина». Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні». p. 374.

Височина, І.Л. and Гайдук, О.І. and Чухрієнко, Н.Д. and Башкірова, Н.С. (2016) Можливості та ефективність інтегративного підходу щодо оцінки базового рівня засвоєння практичних навичок лікарями-інтернами першого року навчання за фахом «Загальна практика – сімейна медицина». Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти», Т. 2. pp. 225-227.

Г

Гайдук, О.І. and Єхалов, В.В. and Башкірова, Н.С. and Гайдук, Т.А. (2018) Результати впровадження сучасного стандарту читання лекції в підготовці лікарів загальної практики з питань невідкладної допомоги. Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні». pp. 344-345.

Гайдук, О.И. and Башкирова, Н.С. and Ехалов, В.В. (2016) Повышение мотивации к самостоятельной подготовке врачей-интернов по специальности «общая практика – семейная медицина». Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали всеукраїнської наукової конференції, Ч. 1. pp. 51-53.

Е

Ельчанинова, Т.И. (2016) Повышение активности врачей-интернов в усвоении знаний при изучении вопросов клинической лабораторной диагностики. Материали за 12-а международна научна практична конференция, «Бъдещите изследвания», - 2016. Лекарство. Биологии. Химия и химически технологии, Т. 8. pp. 32-35.

Ельчанинова, Т.И. and Радченко, В.В. (2016) Применение кейс-метода как интерактивной формы обучения при последипломном обучении врачей. Nauka i studia, 24-6 (160). pp. 73-76.

Ж

Жержова, Т.А. (2016) Сравнительная оценка потенциала клинических знаний врачей-интернов акушеров-гинекологов, освоенных с помощью интерактивных форм обучения. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 28-29 жовтня 2016 р., м.Дніпро, Ч. 1. pp. 48-50.

Жержова, Т.А. (2016) Учебные видеофильмы как компонент технологии проблемного обучения на кафедре акушерства, гинекологии и перинатологии ФПО. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 28-29 жовтня 2016 р., м.Дніпро, Ч. 1. pp. 56-57.

К

Клигуненко, Е.Н. and Ехалов, В.В. and Кравец, О.В. and Кущ, Е.А. and Сединкин, В.А. (2018) Клиническое и клиповое мышление в процессе обучения врачей-интернов. Газета «Новости медицины и фармации», № 16 (677). pp. 16-19.

Клигуненко, Е.Н. and Ехалов, В.В. and Станин, Д.М. and Кравець, О.В. and Кущ, Е.А. (2019) Обновленные принципы обучения врачей-интернов разных специальностей по модулю «Неотложные состояния». Медицина невідкладних станів, № 3 (98). pp. 173-178. ISSN 2224-0586 (print), 2307-1230 (online)

Клигуненко, Е.Н. and Кравец, О.В. and Площенко, Ю.А. and Сединкин, В.А. and Халимончик, В.В. (2018) Современный подход к образованию врачей: концепция непрерывного медицинского образования и непрерывного профессионального развития. Медицина невідкладних станів, № 5 (92). pp. 169-172. ISSN 2224-0586 (print), 2307-1230 (online)

Клигуненко, О.М. and Єхалов, В.В. and Дюдюн, А.Д. and Горбунцов, В.В. and Святенко, Т.В. (2015) Адаптовані принципи підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «Дерматовенерологія» до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-3». Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 3-4. pp. 168-173. ISSN 1561-3607

Клигуненко, О.М. and Єхалов, В.В. and Кравець, О.В. and Седінкін, В.А. and Барков, Г.С. (2013) Роль медичних стандартів у післядипломному навчанні за фахом "Медицина невідкладних станів". Медицина неотложных состояний, № 6 (53). pp. 188-190. ISSN 2224-0586

Клигуненко, О.М. and Єхалов, В.В. and Седінкін, В.А. and Халімончик, В.В. (2016) Впровадження об’єктивного структурованого клінічного іспиту для проміжної атестації лікарів-інтернів I року навчання за фахом «Анестезіологія та інтенсивна терапія». Південноукраїнський медичний науковий журнал, № 14. pp. 54-57. ISSN 2306-7772

Конопкіна, Л.І. and Мироненко, О.В. (2017) Шляхи удосконалення засвоєння теоретичного матеріалу лікарями-інтернами. Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 20-21 квітня 2017 р., м.Дніпро, Ч. 1. pp. 72-73.

Крячкова, Л.В. (2015) Застосування компетентнісного підходу для післядипломного навчання керівників медичних закладів шляхам забезпечення чутливості охорони здоров’я. Український журнал медицини, біології та спорту, № 2 (2). pp. 112-116. ISSN 2415-3060

Крячкова, Л.В. (2017) Компетентностный подход в последипломном образовании руководителей медицинских учреждений (на примере изучения отзывчивости системы здравоохранения). Медицинское образование XXI века: компетентностный подход и его реализация в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования. pp. 67-71. ISSN 978-985-466-916-8

Кузьміна, Г.П. and Азаренко, В.Є. and Князєва, О.В. and Василенко, А.М. (2017) Актуальні проблеми викладання нервових хвороб на циклі вторинної спеціалізації «Загальна практика – сімейна медицина». Медичні перспективи, Т. 22 (№2 ч.1). pp. 99-101. ISSN 2307-0404

Куюмчян, М.С. and Юр'єва, Л.М. and Дукельський, О.О. and Максименко, О.П. (2017) Про спільну роботу Дніпропетровської обласної ради та ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» з дистанційного навчання сімейних лікарів. Медичні перспективи, Т. 22 (№2 ч.1). pp. 102-104. ISSN 2307-0404

Куюмчян, М.С. and Юр'єва, Л.М. and Дукельський, О.О. and Максименко, О.П. (2017) Про спільну роботу Дніпропетровської обласної ради та ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» з дистанційного навчання сімейних лікарів. Медичні перспективи, 22 (№2 ч.1). pp. 9-11. ISSN 2307-0404

М

Мавропуло, Т.К. and Плеханова, Т.М. (2017) Акценти в післядипломній підготовці лікарів з питань неонатології. Медичні перспективи, Т. 22 (№2 ч.1). pp. 104-108. ISSN 2307-0404

Мавропуло, Т.К. and Плеханова, Т.М. (2017) Питання безпеки пацієнтів в навчанні інтернів-неонатологів. Science without borders - 2017 : Materials of the XIII international scientific and practical conference, 30 March - 07 April 2017, Т. 4. pp. 81-86.

Мокия-Сербина, С.А. and Литвинова, Т.В. and Чечель, В.В. (2015) Пути совершенствования подготовки врачей-интернов педиатров и общей практики - семейной медицины по разделу «Педиатрия». Здоровье ребенка, № 6 (66). pp. 142-144. ISSN 2224-0551-p, 2307-1168-e

Мокия-Сербина, С.А. and Литвинова, Т.В. and Чечель, В.В. (2015) Пути совершенствования подготовки врачей-интернов общей практики–семейной медицины по разделу «Педиатрия». Сімейна медицина, № 6 (62). pp. 136-137. ISSN 2307-5112

Муризіна, О.Ю. (2017) Професійна рефлексія як механізм практичної діяльності у сімейних лікарів під час проходження фахового удосконалення з реаніматології. Медичний форум, № 11 (11). pp. 73-75.

Н

Науменко, Л.Ю. and Борисова, І.С. and Березовський, В.М. (2016) Післядипломна підготовка лікарів загальної практики: нагальні питання експертизи стійкої працездатності. Семейная медицина, № 1 (63). pp. 32-34. ISSN 2307-5112

Науменко, Л.Ю. and Борисова, І.С. and Березовський, В.М. (2015) Cучасні напрямки та філософія післядипломної освіти лікарів в умовах реформування медичної галузі. Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження». pp. 73-75.

П

Перцева, Т.О. and Височина, І.Л. and Башкірова, Н.С. and Крамарчук, В.В. and Яшкіна, Т.О. (2017) Аналіз рівня домагань і професійної самооцінки лікарів-інтернів першого року навчання як інструмент удосконалення практичних навичок на кафедрі сімейної медицини. Медична освіта, № 3. pp. 65-67. ISSN 1681-2751

Перцева, Т.О. and Снісарь, В.І. and Височина, І.Л. and Гайдук, О.І. and Чухрієнко, Н.Д. (2018) Досвід упровадження об’єктивного структурованого клінічного іспиту в ДЗ «ДМА» на післядипломному рівні для лікарів-інтернів за напрямом підготовки «загальна практика – сімейна медицина». Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні». pp. 426-427.

Плеханова, Т.Н. and Пятилетова, Е.В. (2015) К вопросу подготовки медицинских кадров в условиях реформирования системы здравоохранения. Материали за 11-а международна научна практична конференция, «Новината за напреднали наука», 17-25 май, 2015. Лекарство. Биологии, Т. 14. pp. 28-31.

Потабашній, В.А. and Степанов, Ю.М. and Шендрик, Л.М. and Косинська, С.В. and Будзак, І.Я. (2017) Використання інформаційних технологій у навчанні лікарів на етапі післядипломної освіти. Гастроентерологія, 4. pp. 82-85. ISSN 2308-2097

Потабашній, В.А. and Фесенко, В.І. and Маркова, О.Я. and Швець, С.В. (2017) Аналіз ефективності показників підготовчого процесу до іспиту «Крок-3. Загальна лікарська підготовка» лікарів-інтернів спеціальності «Внутрішні хвороби». Materiały XIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, «Europejska nauka XXI powieką-2017», 07 -15 maja 2017 roku po sekcjach: Gospodarka rolna. Medycyna. Ekologia. Biologiczne nauki, Vol.10. pp. 25-26.

Р

Резніченко, Н.Ю. (2015) Післядипломна освіта дерматовенерологів: викладання правових основ косметології. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 3-4. pp. 174-178. ISSN 1561-3607

С

Степанов, Ю.М. and Кононов, І.М. and Саленко, А.В. and Власова, О.М. and Шендрик, Л.М. and Косинська, С.В. and Будзак, І.Я. (2018) Вдосконалення форм і методів післядипломного навчання лікарів по модулю “Гастроентерологія”. Медична освіта, № 4. pp. 99-101. ISSN 2414-5998 (Online), 1681-2751(Print)

Т

Толстікова, О.О. and Агарков, С.Ф. (2017) Компетентнісний підхід у підготовці лікаря-інтерна на сучасному етапі. Матеріали Всеукр. наук. конф. «Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій». 24-25 листопада 2017 р., м. Дніпро, Ч. 1. pp. 91-92.

Х

Хоботова, Н.В. (2018) Самостійна підготовка лікарів-інтернів до ліцензійного іспиту. Challenges of modernization of medical education in Ukraine and EU countries, December, 2018, Lublin, Republic of Poland. pp. 101-104.

Ч

Чухрієнко, Н.Д. and Василевська, І.В. (2016) Освітньо-виховні проблеми в підготовці лікаря загальної практики-сімейного лікаря. Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти», Т. 2. pp. 330-331.

Чухрієнко, Н.Д. and Василевська, І.В. (2016) Психолого-педагогічні аспекти підготовки сімейного лікаря. Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти», Т. 2. pp. 331-332.

Чухрієнко, Н.Д. and Кацитадзе, І.Ю. (2018) Перший досвід проведення навчального тренінгу для лікарів, які працюють в умовах обмеженого доступу. Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні». p. 453.

Ш

Шейко, С.О. and Колб, Н.О. (2015) Викладання хронічного обструктивного захворювання легені на циклі спеціалізація «Загальна практика-сімейна медицина». Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Т. 15 (Вип. 4). pp. 305-308. ISSN 2077-1096

Шейко, С.О. and Колб, Н.О. (2017) Викладання пневмонії на циклі спеціалізація «Загальна практика-сімейна медицина». Галицький лікарський вісник, Т. 24 (№ 1). pp. 46-48. ISSN 2306-4285 print, 2414-1518 online

Шпонька, І.С. and Снісарь, В.І. and Клигуненко, О.М. and Єхалов, В.В. and Седінкін, В.А. and Халімончик, В.В. and Кравець, О.В. (2018) Трирічний досвід впровадження іспиту OSCE для проміжної атестації лікарів-інтернів за спеціальністю «анестезіологія та інтенсивна терапія». Медицина невідкладних станів, № 6 (93). pp. 24-27. ISSN 2224-0586 (print), 2307-1230 (online)

Ю

Юрьева, Л.Н. and Носов, С.Г. (2015) Смешанное обучение врачей-интернов по психиатрии в медицинском вузе. Высшая школа России перед вызовами современности: перспективы развития. Материалы VII Международной учебно-методической конференции. pp. 194-198.

Юр’єва, Л.М. and Носов, С.Г. and Ніколенко, А.Є. (2018) Післядипломна підготовка з фаху “Психіатрія” у профілактиці синдрому емоційного вигоряння серед лікарів-психіатрів. Медична освіта, № 3. pp. 82-84. ISSN 1681-2751

This list was generated on Tue Oct 15 02:24:15 2019 EEST.