Items where Division is "Faculty of Postgraduate Education > Department of Obstetrics, Gynecology and Perinatology FPE" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Г | Д | Е | Ж | К | Т
Number of items: 30.

Г

Грек, Л.П. (2016) Интегрированный способ лечения синдрома хронической тазовой боли у женщин с воспалительными заболеваниями органов малого таза. Здоровье женщины, № 10 (116). pp. 104-106. ISSN 1992-5921

Д

Дубоссарская, З.М. (2016) Современные режимы менопаузальной гормональной терапии. Здоров'я України. - тематичний номер. березень. pp. 16-18.

Дубоссарская, З.М. (2016) Возможности гестагенной терапии в современной репродуктивной медицине и гинекологии. Здоров'я України. - тематичний номер. березень. pp. 22-24.

Дубоссарская, З.М. (2016) Ароматазы (роль в патогенезе заболеваний репродуктивной системы и возможности терапии ингибиторами ароматаз). Жіночий лікар, № 4 (66). pp. 63-67.

Дубоссарская, З.М. (2016) Пути оптимизации лечения ранних перименопаузальных нарушений. Здоров'я України, №15-16. pp. 26-27.

Дубоссарская, З.М. (2016) Оптимизация лечебной тактики и профилактика рецидивов бактериального вагиноза и урогенитальных расстройств у женщин в перименопаузальный период. Здоровье женщины, № 4 (110). pp. 112-116. ISSN 1992-5921

Дубоссарская, З.М. (2016) Оптимизация лечения гормональных нарушений у женщин в перименопаузе как профилактика сердечно-сосудистой патологии. Український кардіологічний журнал, Дод. 3. p. 95. ISSN 1608-635Х

Дубоссарская, З.М. and Грек, Л.П. (2016) Роль про- и противовоспалительных цитокинов в возникновении синдрома хронической тазовой боли у пациенток с воспалительными процессами органов малого таза. Репродуктивное здоровье. Восточная Европа, Т. 6 (№ 3). pp. 322-330. ISSN print 2226-3276; online 2414-3634

Дубоссарская, З.М. and Дука, Ю.М. (2016) Опыт ведения беременности при сенсибилизации к хорионическому гонадотропину человека. Акушерство, гинекология и репродукция, Т. 10 (№ 3). pp. 18-23. ISSN 2313-7347

Дубоссарская, З.М. and Нагорнюк, В.Т. (2016) Вегетативные и нейроэндокринные нарушения у женщин с патологией перименопаузального периода. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України, Вип. 2 (38). pp. 177-182.

Дубоссарская, Ю.А. (2016) Йододефицит: глобальный вызов, на который мы можем и должны ответить. Здоров'я України, Тем. н. pp. 12-13.

Дубоссарская, Ю.А. and Дубоссарская, З.М. (2016) Применение микронизированного прогестерона при невынашивании беременности. Дискуссионные вопросы клинических исследований. Репродуктивна ендокринологія, № 4 (30). pp. 36-39. ISSN 2309-4117

Дубоссарская, Ю.А. and Лебедюк, В.В. (2016) Оптимизация тактики ведения беременности с целью профилактики преждевременных родов. Здоровье женщины, № 2 (108). pp. 20-27. ISSN 1992-5921

Дубоссарская, Ю.А. and Падалко, Л.И. and Захарченко, Л.Г. and Савельева, Е.А. (2016) Задержка рождения второго и третьего плодов при многоплодной беременности тройней (Клинический случай). Здоровье женщины, № 5 (111). pp. 150-154. ISSN 1992-5921

Дубоссарська, З.М. and Грек, Л.П. and Скорик, В.Р. (2016) Морфологічні особливості еутопічного ендометрію у пацієнток з аденоміозом та синдромом хронічного тазового болю. Морфологія, Т. 10 (№ 3). pp. 129-134. ISSN 1997-9665

Дубоссарська, Ю.О. and Золотаренко, Т.П. (2016) Акушерські та перинатальні наслідки у жінок з гіпертонічною хворобою. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України, Вип. 1 (37). pp. 76-79.

Дубоссарська, Ю.О. and Падалко, Л.І. and Захарченко, Л.Г. and Савельєва, О.А. (2016) Клінічний випадок при багатоплідній вагітності трійнею: затримка народження другого і третього плодів. Жіночий лікар, № 3 (65). pp. 56-60.

Дубоссарська, Ю.О. and Пузій, О.М. and Губар, І.О. (2016) Клініко-гормональні особливості та оваріальний резерв у жінок з доброякісними утвореннями яєчників. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України, Вип. 2 (38). pp. 183-188.

Дука, Ю.М. (2016) Патогенетичне обгрунтування діагностики, лікувальної тактики та профілактики виникнення системних порушень у вагітних жінок з надмірною масою тіла. Masters thesis, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, Київ.

Дука, Ю.М. (2016) Оцінка причин аномального розташування плаценти залежно від маси тіла вагітної. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, № 2. pp. 119-121. ISSN 2411-4944

де Вільєрс, Тобі and Татарчук, Т.Ф. and Авраменко, Н.В. and Булавенко, О.В. and Габаль, В.А. and Бурлака, О.В. and Ганжий, І.Ю. and Геник, Н.І. and Грищенко, О.В. and Громова, А.М. and Головач, І.Ю. and Гюльмамедова, І.Д. and Дубоссарська, З.М. and Дубоссарська, Ю.О. and Ісламова, Г.О. and Ісаєва, Г.С. and Єфименко, О.О. and Квашенко, В.П. and Косей, Н.В. and Неспрядько, С.В. and Мазур, І.П. and Марічереда, В.Г. and Маркін, Л.Б. and Мітченко, Є.І. and Педаченко, Н.Ю. and Попович, А.І. and Рожковська, Н.М. and Свінцицький, В.С. and Семенина, Г.Б. and Смоланка, І.І. and Тутченко, Т.М. (2016) Національний консенсус щодо ведення пацієнток у клімактерії. Репродуктивна ендокринологія, № 1 (27). pp. 8-25. ISSN 2309-4117

Е

Ельчанинова, Т.И. and Радченко, В.В. (2016) Применение кейс-метода как интерактивной формы обучения при последипломном обучении врачей. Nauka i studia, 24-6 (160). pp. 73-76.

Ельчанинова, Т.И. and Радченко, В.В. (2016) Применение кейс-метода как интерактивной формы обучения при последипломном обучении врачей. Nauka i studia, 24-6 (160). pp. 73-76. ISSN 1561-6894

Ельчанинова, Т.И. and Ситало, С.Г. and Чуваков, А.Н. and Ельчанинова, Н.С. and Радченко, В.В. (2016) Диагностика герпесвирусной и цитомегаловирусной инфекции женских половых путей. Materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji « Wschodnie partnerstwo - 2016», Т. 5. pp. 14-17.

Ельчанинова, Т.И. and Ситало, С.Г. and Чуваков, А.Н. and Ельчанинова, Н.С. and Радченко, В.В. (2016) Диагностика герпесвирусной и цитомегаловирусной инфекции женских половых путей. Materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji « Wschodnie partnerstwo - 2016» , 07 - 15 września 2016 roku, Vol. 5. pp. 14-16.

Ж

Жержова, Т.А. (2016) Сравнительная оценка потенциала клинических знаний врачей-интернов акушеров-гинекологов, освоенных с помощью интерактивных форм обучения. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 28-29 жовтня 2016 р., м.Дніпро, Ч. 1. pp. 48-50.

Жержова, Т.А. (2016) Учебные видеофильмы как компонент технологии проблемного обучения на кафедре акушерства, гинекологии и перинатологии ФПО. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 28-29 жовтня 2016 р., м.Дніпро, Ч. 1. pp. 56-57.

К

Камінський, В.В. and Татарчук, Т.Ф. and Дубоссарська, Ю.О. and Дубоссарська, З.М. (2016) Національний консенсус щодо ведення пацієнток із гіперандрогенією (2016). Репродуктивна ендокринологія, № 4 (30). pp. 19-31. ISSN 2309-4117

Т

Татарчук, Т.Ф. and де Виллерс, Тоби and Стивенсон, Джон and Дубоссарская, З.М. and Смоланка, И.И. and Ефименко, О.А. (2016) Инновационные подходы к диагностике, профилактике и лечению климактерических нарушений. Медицинские аспекты здоровья женщины, № 1 (97). pp. 47-55. ISSN 2311-5335

Тронько, М.Д. and Антипкін, Ю.Г. and Камінський, В.В. and Татарчук, Т.Ф. and Колеснік, О.О. and Смоланка, І.І. and Грищенко, О.В. and Булавенко, О.В. and Дубоссарська, Ю.О. and Дубоссарська, З.М. and Чабан, О.С. and Бурлака, О.В. and Гук, М.О. and Орленко, В.Л. and Ефименко, О.О. (2016) Національний консенсус щодо ведення пацієнтів із гіперпролактинемією (2016). Репродуктивна ендокринологія, № 4 (30). pp. 8-18. ISSN 2309-4117

This list was generated on Sat Jun 22 02:07:08 2024 EEST.