Items where Subject is "Biophysics"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: D | F | K | Г | К | М | П | С | Т | Ф | Х | Я
Number of items at this level: 34.

D

Demianenko, L.E. and Korogod, S.M. and Zholos, A.V. (2017) Molecular and cellular mechanisms of temperature reception by primary afferents. Матеріали VIІ Конгресу Українського товариства нейронаук, 7 – 11 червня 2017 р. - Київ. pp. 28-29.

F

Filonenko, N.Yu. (2015) Phase transformations in Fе-B system alloys. Вісник Харківського національного університету, імені В.Н. Каразіна, серія «Фізика», Вип.23. pp. 49-51. ISSN 2222-5617

Filonenko, N.Yu. (2015) Phase transformations in Fе-B system alloys. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Cерія «Фізика», № 23. pp. 49-51. ISSN 2222-5617

Filonenko, N.Yu. (2018) Thermodynamics and structural condition of PB-SB alloys. East European Journal of Physics, Vol.5 (No.1). pp. 55-60. ISSN 2312-4539 (Online), 2312-4334 (Print)

Filonenko, N.Yu. and Bereza, O.Yu. and Pilyaeva, S. B. (2015) Effect of plastic prestraining of 25 steel on the diffusion saturation of its surface with Boron and Carbon. Materials Science, Vol.51 (No 2). pp. 28-35.

Filonenko, N.Yu. and Galdina, A. N. (2015) Investigation for the phase thansformations and phase composition of Fe-B-C system alloys. IMMEA – 2015. International Meeting on Materials for Electronic Applications (09-12 September 2015, Marrakech – MOROCCO). p. 98.

K

Kaspirzhnyi, A.V. (2017) Temperature-dependent effects of TRP-type conductivity on oscillatory electrical processes in isolated dendritic compartment of hippocampalCA3 pyramidal neuron. Матеріали VIІ Конгресу Українського товариства нейронаук, 7 – 11 червня 2017 р. - Київ. pp. 36-37.

Kochenov, A.V. and Korogod, S.M. (2016) Impact of the Ratio of Metabotropic and Ionotropic Components of Parasympathetic Action on the Excitability of a Urinary Bladder Smooth Muscle Cell: a Simulation Study. Neurophysiology, Vol.48 (No 1). pp. 2-10.

Kochenov, А.V. and Poddubnaya, E.P. and Makedonsky, I.A. and Korogod, S.М (2015) Biophysical Processes in a Urinary Bladder Detrusor Smooth Muscle Cell during Rehabilitation Electrostimulation: a Simulation Study. Neurophysiology. - June, 2015, Vol.47 (No. 3). pp. 174-184. ISSN Print 0090-2977, Online 1573-9007

Korogod, S.M. and Kochenov, A.V. and Makedonsky, I.A. (2014) Biophysical Mechanism of Parasympathetic Excitation of Urinary Bladder Smooth Muscle Cells: a Simulation Study. Neurophysiology. - August, 2014, Vol.46 (No. 4). pp. 293-299. ISSN Print 0090-2977, Online 1573-9007

Korogod, S.M. and Kochenov, А.V. (2013) Mathematical Model of the Calcium-Dependent Chloride Current in a Smooth Muscle Cell. Neurophysiology. - November, 2013, Vol.45 (No 5/6). pp. 369-378. ISSN Print 0090-2977, Online 1573-9007

Г

Глухова, Н.В. and Пісоцька, Л.А. (2020) Інформаційно-вимірювальна технологія для визначення токсичного типу газорозрядного випромінювання. In: Матеріали 7-ї Міжнародної науково-технічної конференції "Метрологія, інформаційно-вимірювальні технології та системи" (МІВТС-2020), 18-19 лютого 2020, Харків.

К

Каспiржний, А.В. (2012) Бiофiзичний механiзм та параметрична чутливiсть електричної передачi у дендритах нейронiв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук / А. В. Каспіржний. - Харків, 2012. - 27 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Харкiвський нацiональний унiверситет iменi В.Н. Каразiна.

Каспиржный, А.В. (2009) Влияние случайного характера длины ветвей дендритов на пассивную электрическую структуру нейронов: модельное исследование. Біофізичний вісник, Вип.22 (1). pp. 68-79.

Каспиржный, А.В. (2013) Математическое моделирование передачи электрических сигналов в нейронах. Біофізичний вісник, Вип.29 (1). pp. 51-62.

Каспиржный, А.В. (2007) Особенности электрической структуры нейронов выявлены методом цифровой обработки изображений. Біофізичний вісник, Вип.19 (2). pp. 80-86.

Кулагіна, І. Б. (2013) Структурозалежні особливості просторово-часової картини авторитмічної активності нейронів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора біол. наук / І. Б. Кулагіна. - Київ, 2013. - 41 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця.

М

Македонский, И.А. and Коченов, А.В. and Поддубная, И.А. and Моренец, В.А. and Кулагина, И.Б. and Новородоская, Т.С. and Македонская, О.И. and Корогод, С.М. (2015) На пути к трансляционной медицине: использование биофизических моделей для совершенствования реабилитационной электростимуляции в детской урологии. Урологія, Т. 19 (№ 3). pp. 259-262. ISSN 2307-5279

П

Панченко, С.П. and Зуб, Т.А. (2019) Особенности преподавания биомеханики у студентов технических и медицинских вузов. In: Теорія та практика сучасної науки та освіти. Матеріали Міжнародної наукової конференції. Частина ІІ, 29-30 листопада 2019 р., м. Дніпро.

Песоцкая, Л.А. and Глухова, Н.В. and Третяк, Т.О. and Евдокименко, Н.М. (2017) Особенности газоразрядного свечения пальцев рук студентов при различных типах мышления и психоэмоциональной активности. Human health: realities and prospects. Monographic series. Volume 2. «Health and Environment», Т. 2. pp. 178-187. ISSN 2519-4100

С

Стадніченко, C.M. (2015) Міжпредметні зв’язки як дидактична основа розвитку природничо-наукової освіти майбутніх учителів фізики. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю, Вип.21. pp. 89-92. ISSN 2307-4507

Стадніченко, С.М. (2015) Формування системи знань про ультразвук у студентів вищих медичних закладів. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка., Вип. 8 (ч. 1). pp. 134-139.

Стадніченко, С.М. (2019) Формування фахової компетентності при вивченні теми "Рівновага тіл". Наукові записки. Сер. "Педагогічні науки", В. 177 (ч. 2). pp. 109-113. ISSN 2415-7988 (р), 2521-1919 (о)

Стадніченко, С.М. (2017) Методичні аспекти формування системи фізичних задач професійно зорієнтованого змісту з медичної біофізики. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, В. 12 (ч. 2). pp. 110-116. ISSN 2519-254X (Print), ISSN 2521-6791 (Online)

Стадніченко, С.М. (2018) Інтеграція природничих і медичних дисциплін як засіб формування професійної компетентності студентів. Наукові записки. Сер. "Педагогічні науки", 173. pp. 195-200. ISSN 2415-7988 (р), 2521-1919 (о)

Стадніченко, С.М. (2018) Розвиток пізнавального інтересу студентів під час розв’язування практико-орієнтованих завдань. Наукові записки. Сер. "Педагогічні науки", 173. pp. 127-130. ISSN 2415-7988 (р), 2521-1919 (о)

Т

Ткаченко, В.И. and Иванов, В.А. and Хворостенко, М.И. (2013) Механизм ослабления интенсивности потока квантово- ионизирующего излучения квантовыми ловушками. К основам физического взаимодействия : Материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. междунар. академии биоэнерготехнологий "От атома к двухядерно-физическим субстанциям и живым волнам", 04-06 октября 2013 г., Днепропетровск. pp. 94-100.

Ткаченко, В.И. and Хворостенко, М.И. and Иванов, В.А. (2012) Теории и механизмы формирования полидисперсных систем для рентгенозащитных пленок. Наукові праці. Серія Техногенна безпека, Т.187 (В. 175). pp. 106-109.

Трифонова, О.М. and Садовий, М.І. and Стадніченко, С.М. (2015) Формування узагальнених знань з молекулярної фізики студентів ВНЗ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка., Вип141 (ч. 1). pp. 83-87.

Ф

Филоненко, Н.Ю. and Баскевич, А.С. (2016) Исследование структуры и фазового состава диффузионного слоя в зависимости от условий обработки. Строительство, материаловедение, машиностроение : Стародубовские чтения - 2016 : Сборник научних трудов, Вып.89. pp. 184-189.

Філоненко, Н.Ю. (2015) Фазові перетворення у сплавах Fe-B. XII Міжнародна наукова конференція «Фізичні явища в твердих тілах» (Харків, 1-4 грудня 2015 року). p. 15.

Філоненко, Н.Ю. and Піляєва, С.Б. (2015) Дослідження фазового складу сплавів системи Fe-B. Сучасні проблеми фізики конденсованого стану: Праці IV-ї міжнародної конференції (7–10 жовтня 2015 р., м. Київ). pp. 131-132.

Х

Хворостенко, М.И. and Кихтенко, И.Н. and Иванов, В.А. and Хворостенко, Ю.М. and Ткаченко, В.И. (2013) Роль эффективной тканевой очаговой дозы ЭМИ СНЧ в определении критериев проектирования медицинской техники. К основам физического взаимодействия : научные труды действительных членов и членов-корреспондентов. Под научн. ред. проф. В.А.Ткаченко : Междунар. Академия биоэнерготехнологий (МАБЭТ), Днепропетровск, 2013. pp. 223-226.

Я

Якимюк, О.Л. (2015) Наукова програма гідрохімічних досліджень Є. С. Бурксера: етап становлення. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «ІФНІТ», Вип.23. pp. 71-81. ISSN 9152-0912

This list was generated on Mon Oct 26 02:09:34 2020 EET.