Items where Subject is "Other"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | F | Є | А | Б | В | Д | И | К | Л | М | Н | П | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш
Number of items at this level: 51.

B

Berezutsky, V.I. (2022) The Mozart Effect and academic achievement. "Актуальні питання сучасної науки"Серія «Історія», Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія Економіка», Серія «Державне управління», Серія «Техніка»)Випуск N 2(2) 2022, Київ (2(2)). ISSN ISSN 2786-6300 Print

F

Filonenko, N.Yu. and Bereza, O.Yu. and Pilyaeva, S. B. (2015) Effect of plastic prestraining of 25 steel on the diffusion saturation of its surface with Boron and Carbon. Materials Science, Vol.51 (No 2). pp. 28-35.

Filonenko, N.Yu. and Galdina, A. N. (2015) Investigation for the phase thansformations and phase composition of Fe-B-C system alloys. IMMEA – 2015. International Meeting on Materials for Electronic Applications (09-12 September 2015, Marrakech – MOROCCO). p. 98.

Є

Єгорова, І.В. (2016) Змій як зооморфний символ, відображений в українській народній мудрості. Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej " Filologia, literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka. " (30.03.2016 - 31.03.2016 ) - Warszawa. pp. 42-44.

А

Абатуров, О.Є. and Нікуліна, А.О. (2023) Європейська конференція з рідкісних захворювань та орфанних препаратів 2022: місія можлива. Українські медичні вісті, Т. 15 (№ 1). pp. 5-9. ISSN 2709-6432 (Online); 2709-4456 (Print)

Апоненко, І.М. (2010) Еволюція власного імені в жанрі російської казки (від народної до літературної) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / І. М. Апоненко. - Дніпропетровськ, 2010. - 23 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

Апоненко, И.Н. (2013) Наименования персонажей в сказках В. Ф. Одоевского. Вісник Дніпропетровського університету. Серія Мовознавство, Вип.19 (т. 1). pp. 25-30.

Апоненко, И.Н. (2007) Онимия как признак жанра сказки. Восточноукраинский лингвистический сборник, Вып.11. pp. 7-20.

Б

Березуцкий, В.И. (2021) Пути повышения приверженности лечению в гериатрии. Академические геронтологические чтения 2021 : электронный сборник статей по материалам Междунар. науч.-практ. конф., Гомель, 16–17 сент. 2021 г.. pp. 7-11.

Бондаренко, И.Н. and Чебанов, К.О. and Завизион, В.Ф. and Балакин, И.А. and Уржумова, Н.Г. and Эль-Хажж, Мохамед and Бондаренко, Ю.Н. and Степанов, Д.С. and Михеенко, Ю.А. (2015) Принципы обеспечения эффективной работы исседоваельского центра. Клінічні випробування лікарських засобів В Україні : Матеріали роботи п'ятої наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Київ, Україна, 19-20 лстопада 2015 рік. p. 28.

Бєлоконь, В.М. (2011) Електрофізіологічна характеристика активності структур рефлекторної дуги сегментарних рефлексів за умов експериментального гіпотиреозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук / В. М. Бєлоконь. - Херсон, 2011. - 24 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Херсонський державний університет.

В

Возіанов, С.О. and Старцева, Л.М. and Сайдакова, Н.О. and Єфімова, Ю. and Немирович, Л. and Шуляк, О.В. (2022) Щорічний звіт про діяльність Державної установи "Інститут урології імені академіка О.Ф.Возіанова Національної академії медичних наук України" за 2021 рік. Урологія, 26 (1). pp. 51-77. ISSN 2307-5279

Д

ДДМУ, бібліотека (2014) Як оформити твір, що передається до Репозитарію університета. Дніпровський державний медичний університет. (Unpublished)

ДДМУ, бібліотека (2014) Положення про Репозитарій Дніпровського державного медичного університету. Дніпровський державний медичний університет. (Unpublished)

ДДМУ, бібліотека (2014) Наукова бібліотека Дніпровського державного медичного університета. О Репозитарії. Дніпровський державний медичний університет. (Unpublished)

ДДМУ, бібліотека (2014) Бланк (метадані документа). ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». (Unpublished)

ДДМУ, бібілотека (2014) Авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору. Дніпровський державний медичний університет. (Unpublished)

Дехтяр, Ю.М. and Богацький, С.В. and Шаталюк, С.С (2019) Особливості інфікування нижніх сечових шляхів при нейрогенних розладах сечовипускання. Урологія, 23 (3(90)). p. 327. ISSN 2307-5279

Дубинский, А.Г. (2009) Шляхи застосування сучасних інтернет-технологій для інноваційних підприємств. III Міжнародний форум "Сучасна інноваційна політика: стан, проблеми та перспективи розвитку". pp. 18-22.

И

Ильвицкая, А.М. (2015) Антропоморфная метафора в рок-поэзии Д. Арбениной (на материале сборника «Сталкер»). Вісник Дніпропетровського університету, № 11. pp. 41-47.

К

Карабет, А.А. (2006) Компаративный анализ поэтики Кибирова и других поэтов “новой волны” (концептуалистов, иронистов и “бытописателей”). Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, Вип. 3 (47). pp. 119-124.

Хацко Володимир Власович (2020) Кровоспинний затискач. u 2019 04227.

Кузьменко, А.О. (2015) English for law enforcement : навч.-метод. посібник / А. О. Кузьменко. - Дніпропетровськ: Середняк Т. К., 2015. — 183 с. Середняк Т. К.. ISBN 978-617-7257-26-3

Л

Локтіонова, Л.К. and Мазниця, В.В. (2018) Перлини людської спадщини. Відкриваємо для себе світ старовинних книг. [Show/Exhibition]

Лощинова, І.С. (2014) Оказіональні натурфактоніми у творчості дніпропетровських письменників. Дослідження з лексикології і граматики української мови, № 15. pp. 202-2012.

Лощинова, І.С. (2014) Оказіональні прислівники у творчості письменників Дніпропетровщини. Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету, № 11. pp. 240-247.

Лощинова, І.С. (2014) Оказіональна номінація осіб у творчості письменників Дніпропетровщини. Український смисл: зб. наук. пр., № 4. pp. 150-164.

Лощинова, І.С. (2015) Кольоративи у творчості письменників Дніпропетровщини. Український смисл: зб. наук. праць. pp. 196-208.

Лівенко, А.І. (2015) Знання як фактор становлення та розвитку інноваційної економіки. Інституціональний вектор економічного розвитку, Вип. 8 (№ 2). pp. 139-148.

М

Магрламова, К.Г. (2015) Академічна мобільність – невіддільний складник освіти впродовж життя. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, № 14. pp. 230-234.

Н

Нашиванько, О.В. (2012) Російськомовна термінологія медичної косметології в системному та функціональному аспектах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / О. В. Нашиванько. - Дніпропетровськ, 2012. - 21 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

П

Павленко, А.А. and Гаврилюк, Ю.В. and Євдокименко, Н.М. and Пісоцька, Л.А. (2021) Дослідження шинних гум, наповнених алюмосилікатними порожнистими мікросферами. In: Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти, м. Рівне, 13-14 травня 2021 року. Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне, 2021, pp. 67-69.

Перинець, К.Ю. (2015) «Московський текст» у романній творчості В. С. Маканіна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.01.12 / К. Ю. Перинець. - Дніпропетровськ, 2015. - 20 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДЗ "Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара" МОЗ України.

Песоцкая, Л.А. (2018) Невидимое искусство живого сияния. XXI Международная научно-практическая конференция: «ИСКУССТВО И ЖИЗНЬ» (г. Одесса, 16 — 17 ноября 2018 г. ). (Unpublished)

Пісоцька, Л.А. and Глухова, Н.В. (2015) Дослідження впливу зовнішніх факторів на біологічну активність води. Клиническая информатика и Телемедицина, T.11 (Вып.12). pp. 80-84.

Пісоцька, Л.А. and Глухова, Н.В. and Повстяний, В.А. and Євдокименко, Н.М. and Черненко, Г.П. (2015) Порівняльний аналіз кірліанографічного світіння біологічної тканини з біохімічними процесами. Медична інформатика та інженерія, №4. pp. 48-53.

Пічкур, І.М. (2015) Трансформація державного регулювання діяльності підприємств у забезпеченні їх економічної безпеки в системі євроінтеграційного розвитку. Удосконалення механізмів регулювання фінансово-економічного забезпечення сталого розвитку підприємств і регіонів : Матеріали VІІI Симпозіуму (19 листопада 2015 р.) – Харків : ХІФ УДУФМТ, 2015. pp. 428-430.

С

Садов’як, І.Д. and Татарчук, Т.Ф. and Ідоятова, Є.Ж. and Булавенко, О.В. and Володько, Н.А. and Горбань, Н.Є. and Дубоссарська, Ю.О. and Жилка, Н.Я. and Калугіна, Л.В. and Камінський, В.В. and Косей, Н.В. and Малишевська, Ю.Є. and Медведь, В.І. and Педаченко, Н.Ю. and Регеда, С.І. and Ткаля, Ю.Г. and Тутченко, Т.М. (2021) Гіперплазія ендометрія клінічна настанова, заснована на доказах. МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» ДУ «ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ ІМЕНІ АКАДЕМІКА О.М. ЛУК'ЯНОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ» НА.

Салова, О.В. (2013) Мотив долання геокультурних бар’єрів героями романів Олеся Досвітнього «Американці» та Бориса Пильняка «Корені японського сонця». Науковий вісник Східноєвропейського нац. ун-ту імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство, № 3 (252). pp. 118-121. ISSN 1729-360Х

Салова, О.В. (2015) Проблема літературної орієнтації у романі Олеся Досвітнього "Кварцит". Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки, Вип. 8. pp. 200-207. ISSN 2412-933X

Слюсар, Н.О. (2004) Структурно-функціональні особливості драматургійних текстів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / Н. О. Слюсар. - Дніпропетровск, 2004. - 23 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Дніпропетровський національний університет.

Т

Твердохліба, І.В. and Бондаренко, Н.С. (2021) Новини і перспективи медичної науки : зб. мат. XХІ конф. студ. та мол. учених. Дніпровський державний медичний університет; МОЗ України, 2021, м. Дніпро, Україна, 2021.

Ткаченко, В.И. and Хворостенко, М.И. and Кихтенко, И.Н. and Дорофеева, Н.А. (2013) Радиационно-защитные материалы на основе полидисперсных модификаторов. Ольвійський форум - 2013 : стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі : міжнар. наук.-практ. конф.,тези, 5-9 червня 2013 р., Ялта, Крим, Україна. pp. 69-70.

Ф

Федотов, В.П. (2010) Об этике и долге врача, врачебной деонтологии и врачевании. Дерматовенерология. Косметология.Сексопатология. (№ 1-2). pp. 88-113.

Филат, Т.В. (2012) Своеобразие пространственно-временного континуума рассказа И.С. Шмелева «По приходу» (к проблеме соотнесённости поэтики времени и пространства рассказа с темпоральностью и пространственностью «Лета Господнего»). Вісник Дніпропетропетровського університету економіки та права ім. Альфреда Нобеля": Серія "Філологічні науки"., 2012. pp. 99-114.

Філоненко, Н.Ю. (2015) Фазові перетворення у сплавах Fe-B. XII Міжнародна наукова конференція «Фізичні явища в твердих тілах» (Харків, 1-4 грудня 2015 року). p. 15.

Філоненко, Н.Ю. and Береза, О.Ю. and Піляєва, С.Б. (2015) Дослідження термодинамічних функцій бориду заліза Fе2B. Наукові вісті НТУУ "КПІ" Теоретичні та прикладні проблеми фізики, № 4. pp. 102-109.

Філоненко Н.Ю., Піляєва С.Б. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (2015) Спосіб насичення сталевих виробів бором та вуглецем. № 110304.

Х

Хацко Володимир Власович (2019) Спосіб накладання арефлюксного біліодигестивного анастомозу. u 2018 11610.

Ч

Чайковський, Ю.Б. and Сілкіна, Ю.В. and Потоцька, О.Ю. (2014) Бібліометрика. Нові стандарти наукових публікацій. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ш

Шаталов Олександр Дмитрович, UA, Кузьменко Олександр Євгенович, UA, Шаталов Сергій Олександрович, UA, Полулях-Чорновіл Ірина Федорівна, UA, Мамісашвілі Зура Сулханович, UA, Коссе Дмитро Михайлович, UA (2020) Спосіб визначення локалізації і протяжності блока жовчовідтоку у загальній печінковій або жовчній протоці. u 2020 00393.

This list was generated on Sat Jun 22 02:07:00 2024 EEST.