Items where Subject is "Nephrology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: P | S | V | А | Б | В | Г | Д | Е | И | К | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ш | Щ | Я
Number of items at this level: 50.

P

Pertseva, N.O. and Rokutova, M.K. (2019) Early Renal Dysfunction in Obese Patients with Insulin Resistance. Romanian Journal of Diabetes, Nutrition and Metabolic Diseases, № 26 (3). pp. 261-265.

Plimack, Elizabeth R. and Rini, Brian I. and Stus, Viktor and Gafanov, Rustem and Waddell, Tom and Nosov, Dmitry and Pouliot, Frédéric and Soulieres, Denis and Melichar, Bohuslav and Vynnychenko, Ihor and Azevedo, Sergio Jobim and Borchiellini, Delphine and McDermott, Raymond S. and Bedke, Jens and Tamada, Satoshi and Yin, Lina and Chen, Mei and Molife, L. Rhoda and Atkins, Michael B. and Powles, Thomas (2020) Pembrolizumab plus axitinib versus sunitinib as first-line therapy for advanced renal cell carcinoma (RCC): Updated analysis of KEYNOTE-426. Journal of Clinical Oncology, Vol.38 (15supp). p. 5001. ISSN 1527-7755 (online, version of record) and 0732-183X (print)

S

Stus, Viktor and Barannik, Konstantin (2019) The state of circulation of the parenchyma of the kidney with unilateral lesion and its correction in the perioperative period. In: New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries. “Baltija Publishing”, Riga, Latvia, pp. 123-141. ISBN 978-9934-588-15-0

V

Vakulenko, L.I. (2019) 24-hour blood pressure profile in children with chronic pyelonephritis and chronic kidney disease stages I–III. Нирки = Почки = Kidneys, Vol. 8 (№ 3). pp. 11-17. ISSN 2307-1257 (print), 2307-1265 (online)

Vakulenko, L.I. (2019) Heart rate variability in children with chronic pyelonephritis and I–III stages of chronic kidney disease. Нирки = Почки = Kidneys, Vol. 8 (No. 2). pp. 88-93. ISSN 2307-1257 (print), 2307-1265 (online)

А

Алифанова, С.В. (2013) Прогнозирование исходов перинатального повреждения нервной системы у недоношенных новорожденных. Здоровье ребенка (№8 (51).

Б

Бойко, М.В. and Харитонюк, Л.Н. and Островская, О.А. and Обертинский, А.В. and Шевченко, К.В. (2018) Наш опыт лечения детей раннего возраста с гидронефрозом. Урологія, андрологія, нефрологія – досягнення, проблеми, шляхи вирішення : Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, Харків, 24-25 травня 2018 року. – Харків, 2018. pp. 200-203.

В

Вакуленко, Л.І. (2019) Добовий профіль артеріального тиску в дітей із хронічним пієлонефритом та хронічною хворобою нирок I–III стадій. Нирки = Почки = Kidneys, Т. 8 (№ 3). pp. 18-24. ISSN 2307-1257 (print), 2307-1265 (online)

Г

Гарміш, І.П. and Курята, О.В. (2017) Ефективність комбінованої антигіпертензивної терапії у пацієнтів з хронічною хворобою нирок у поєднанні з субклінічним гіпотиреозом. Сімейна медицина, № 3 (71). pp. 22-27. ISSN 2307-5112

Гузь, В.А. (2012) Нейрофізіологічні механізми інтегративної діяльності нервової системи за умов експериментального цукрового діабету у щурів різного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / В. А. Гузь. - Луганськ, 2012. - 18 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДЗ «Луганський державний медичний університет».

Гузь, Л.В. (2008) Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Л. В. Гузь. - Харків, 2008. - 22 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Харкiвський нацiональний унiверситет iменi В.Н. Каразiна.

Д

Демченко, О.М. (2009) Роль тиреоїдних гормонів в реалізації фізіологічних механізмів вроджених та набутих форм поведінки у щурів різного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора біол. наук / О. М. Демченко. - Київ, 2009. - 40 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_engd" not defined] thesis, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.

Демченко, Т.В. (2013) Особливості відновлення довільних м`язових зусиль згиначів та розгиначів після пошкодження периферичних нервів задніх кінцівок у щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук / Т. В. Демченко. - Сімферополь, 2013. - 23 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського МОН України.

Дичко, Є.Н. and Вербицька, А.В. and Карнаух, С.О. (2013) Больовий та парестетичний феномен слизової оболонки порожнини рота. Клінічна медицина, 18 (1). pp. 51-54.

Бевзенко Тетяна Борисівна (UA), Синяченко Олег Володимирович (UA), Думанський Юрій Васильович (UA), Столярова Оксана Юріївна (UA), Єгудіна Єлизавета Давидівна (UA) (2016) Спосіб прогнозування токсичної променевої нефропатії у хворих на рак легені. u 2016 05490.

Дігтяр, В.А. and Бойко, М.В. and Харитонюк, Л.М. and Хитрик, О.Л. and Обертинський, А.В. and Островська, О.А. and Варун, С.Є. (2017) Деякі аспекти діагностики та лікування гідронефрозу у дітей. Хірургія дитячого віку = Pediatric Surgery, № 3 (56). pp. 89-93. ISSN 2304-0041

Е

Ехалов, В.В. and Стусь, В.П. and Моисеенко, H.H. (2020) Синдром Байуотерса. Острое повреждение почек. Урологія = Urology, Т. 24 (№ 1). pp. 68-93. ISSN 2307-5279

И

Иванов, Д.Д. and Курята, А.В. and Гармиш, И.П. (2018) Блокаторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы: хроническая болезнь почек и сердечно-сосудистый риск. Почки, № 7 (2). pp. 13-22. ISSN 2307-1257 (print) 2307-1265 (online)

К

Кальбус, О.І. (2012) Особливості нейродинамічних та структурних змін головного мозку при формуванні когнітивних порушень у хворих на цукровий діабет 2 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. І. Кальбус. - Київ, 2012. - 23 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України.

Каспiржний, А.В. (2012) Бiофiзичний механiзм та параметрична чутливiсть електричної передачi у дендритах нейронiв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук / А. В. Каспіржний. - Харків, 2012. - 27 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Харкiвський нацiональний унiверситет iменi В.Н. Каразiна.

Кошарный, В.В. and Абдул-Оглы, Л.В. and Демьяненко, И.А. and Царёв, А.А. (2013) Изменения в конечностях крыс и сосудах гемомикроциркуляторного русла при повреждении спинномозговых нервов. Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка, № 19 (278). pp. 17-24.

Кошарный, В.В. and Абдул-Оглы, Л.В. and Демьяненко, И.А. and Царёв, А.А. and Губаренко, О.В. (2013) Макро- и микроскопические структурные изменения в конечностях крыс и сосудах гемомикроциркуляторного русла при повреждении спинно-мозговых нервов. Вісник проблем біології і медицини, Т. 2 (№ 2). pp. 198-202.

Курята, О.В. and Мухаммад, Мухаммад and Митрохіна, О.С. (2018) Ендотеліальна дисфункція та функціональний стан нирок у хворих на хронічну серцеву недостатність з фібриляцією передсердь. Семейная медицина, 3. pp. 45-48. ISSN 2307-5112

Курята, О.В. and Фролова, Є.О. (2018) Застосування інфузійної форми L-карнітину в комплексному лікуванні хворих на хронічну хворобу нирок ІІІ стадії. Врачебное дело, 1-2. pp. 117-124. ISSN 1019-5297 (Print)

Курята, О.В. and Фролова, Є.О. and Ященко, Т.Д. (2019) Клінічна ефективність та безпека препарату фурамаг у комбінованій антибактеріальній терапії хронічного пієлонефриту. Профіль чутливості збудників ІСС до антибактеріальних препаратів різних класів. Урологія, 23 (1). pp. 66-71. ISSN 2307-5279

Курята, О.В. and Фролова, Є.О. and Ященко, Т.Д. (2018) Аналіз факторів дожиття до замісної ниркової терапії пацієнтів з хронічною хворобою нирок. Почки, 3. pp. 150-157. ISSN 2307-1257 (print) 2307-1265 (online)

П

Перцева, Н.О. and Рокутова, М.К. and Тищенко, І.В. (2017) Особливості ураження нирок у пацієнтів з вперше виявленим цукровим діабетом 2-го типу та абдомінальним ожирінням. Урологія, Т. 21 (4 (83)). pp. 66-69. ISSN 2307-5279

Петров, О.С. (2007) Особливості неврологічної патології та взаємовідносини з біоелектричними патернами головного мозку і церебральною гемодинамікою при гіпотиреозі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. С. Петров. - Київ, 2007. - 23 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України.

Пешкова, В.А. and Височина, И.Л. and Черниловский, А.В. (2016) Особенности структуры и этиологии инфекций мочеполовой системы у детей в возрасте от 2 до 17 лет (по данным нефрологического стационара). Новини та перспективи медичної науки. pp. 106-107.

Погорєлов, О.В. (2012) Клініко-нейрофізіологічні особливості перебігу гострих ішемічних порушень мозкового кровообігу (діагностика, прогноз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук / О. В. Погорєлов. - Харків, 2012. - 43 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_engd" not defined] thesis, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України».

Р

Рогуцька, Н.І. and Чемирисов, В.В. and Малий, М.Ю. and Смірнов, В.С. and Жолоб, З.А. (2015) Діагностичні помилки при корінцевому синдромі грудного відділу хребта. Актуальні питання медико-соціальної експертизи і реабілітації хворих та інвалідів : зб. наук.-практ. праць, Вип. 3. pp. 131-133.

Родинський, А.Г. and Зінов’єва, О.Г. and Мозгунов, О.В. (2012) Електрофізіологічний аналіз збудливості нервово-м’язового комплексу за умов експериментального цукрового діабету. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія (№ 3). pp. 7-12.

Родинський, А.Г. and Зінов’єва, О.Г. and Мозгунов, О.В. and Трушенко, А.С. (2013) Активність інтернейронних пулів спинного мозку за умов експериментального цукрового діабету. Фізіологічний журнал, Т. 59 (№ 5). pp. 50-56.

Родинський, О.Г. (2007) Нейрофізіологічний аналіз функціонування спинного мозку в умовах особливо високої збудливості та можливості її корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук / О. Г. Родинський. - Донецьк, 2007. - 38 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_engd" not defined] thesis, Донецький національний медичний університет ім.М.Горького.

Родинський, О.Г. and Гутнік, І.О. and Чобіток, Л.А. and Романенко, Л.А. (2015) Активність інтернейронних пулів спинного мозку на ранніх етапах експериментальної компресійної нейропатії. Одеський медичний журнал, № 6 (152). pp. 83-88.

Рокутов, С.В. (2007) Пограничні психічні розлади у осіб з нейросенсорною приглухуватістю (клініка, діагностика, терапія) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / С. В. Рокутов. - Харків, 2007. - 23 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Державна установа “Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України”.

С

Соколов, А.Б. (2014) Методическая разработка к практическому занятию для студентов. [Teaching Resource] (Unpublished)

Стусь, В.П. and Бараннік, К.С. (2016) Вивчення стану кровотоку нирок за створеною новим способом експериментальної моделі тривалої ішемії нирки. Материалы научно-практической конференции "Урология, андрология, нефрология - 2016", 26-27 мая 2016 г., г. Харьков. pp. 305-306.

Стусь, В.П. and Бараннік, К.С. (2017) Вплив однобічного гострого ураження нирок на характер пристосовних судинних реакцій їх паренхіми. Урологія, андрологія, нефрологія – 2017 : Матеріали ювілейної науково-практичної конференції, Харків, 5–6 жовтня 2017 року / під ред. : В. М. Лісового [та ін.]. – Харків, 2017. pp. 241-243.

Стусь, В.П. and Бараннік, К.С. (2018) Медикаментозна реабілітація порушень кровотоку нирок з однобічним їх ураженням. Урологія = Urology, Т. 22 (№ 3). pp. 156-158. ISSN 2307-5279

Стусь, В.П. and Бараннік, К.С. and Єхалов, В.В. and Українець, Є.П. and Гарміш, О.С. (2016) Спосіб періопераційної корекції порушень кровотоку у пацієнтів з однобічним патологічним ураженням нирок. Материалы научно-практической конференции "Урология, андрология, нефрология - 2016", 26-27 мая 2016 г., г. Харьков. pp. 211-212.

Стусь, В.П. and Русинко, И.М. and Русинко, Н.М. and Квятковский, Е.А. and Квятковская, Т.А. and Украинец, Е.П. and Краснов, В.Н. and Полион, Н.Ю. (2017) Об особенностях диагностики нефроптоза в условиях реформирования системы здравоохранения. Урологія, Т. 21 (№ 4). pp. 85-87. ISSN 2307-5279

Т

Тарасенко, Т.С. and Моисеенко, H.H. (2017) Уромодулин – новый биомаркер почечной дисфункции. Новини і перспективи медичної науки : зб. мат. XVІІ конф. студ. та мол. учених : [під ред. проф. І. В. Твердохліба]. – Дніпропетровськ, 2017. p. 128.

Толстикова, Е.А. (2018) Диабетическая нефропатия у детей. З турботою про дитину, 1(63). pp. 12-17.

Ф

Фролова, Е.А. (2019) Антибиотик-ассоциированный нефролитиаз: как избежать неизбежного? Участковый врач (2). pp. 44-45.

Х

Харитонюк, Л.М. and Хитрик, О.Л. and Бойко, М.В. and Островська, О.А. and Обертинский, А.В. and Шевченко, К.В. and Фролова, Є.А. and Шевченко, О.А. (2016) Сучасні підходи у діагностиці та тактика ведення хворих з кістозними захворюваннями нирок. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика, Вип.25. pp. 63-69. ISSN 2227-7404

Ш

Шастун, Н.П. (2013) Вплив карбазепіну та вальпроату натрію на поведінкові реакції у щурів. Запорожский медицинский журнал, Т. 80 (№ 5). pp. 64-66.

Шпекторовский, И.Я. and Моисеенко, H.H. (2017) Идиопатический ретроперитонеальный фиброз (болезнь Ормонда). Новини і перспективи медичної науки : зб. мат. XVІІ конф. студ. та мол. учених : [під ред. проф. І. В. Твердохліба]. – Дніпропетровськ, 2017. pp. 128-129.

Щ

Щудро, С.А. (2011) Критеріальне значення соціально−гігієнічних чинників та умов навчання у формуванні здоров’я підлітків загальноосвітніх закладів у сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук / С. А. Щудро. - Київ, 2011. - 39 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_engd" not defined] thesis, ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України».

Я

Яшкина, Т.О. and Высочина, И.Л. and Росицкая, А.А. and Черниловский, А.В. (2016) Исследование кардиоваскулярного риска у пациентов с хронической болезнью почек І—ІІІ стадии. Новини і перспективи медичної науки. Матеріали XVI наукової конференції студентів та молодих учених. pp. 107-109.

This list was generated on Wed Sep 23 02:07:46 2020 EEST.