Особливості ураження нирок у пацієнтів з вперше виявленим цукровим діабетом 2-го типу та абдомінальним ожирінням

Перцева, Н.О. and Рокутова, М.К. and Тищенко, І.В. (2017) Особливості ураження нирок у пацієнтів з вперше виявленим цукровим діабетом 2-го типу та абдомінальним ожирінням. Урологія, Т. 21 (4 (83)). pp. 66-69. ISSN 2307-5279

[img]
Preview
Text
12.pdf

Download (198kB) | Preview

Abstract

The article presents the results of assessing the main kidney markers in patients with newly diagnosed type 2 diabetes mellitus (DM) and abdominal obesity. 20 patients (group 1) with first-established diabetes mellitus type 2, abdominal obesity I-III degree and arterial hypertension (AH) stage I-II, 1 degree, high risk, were examined. The average age was 47.0 (42.0, 52.0) years, among the patients of men - 8 (40.0%) patients, women - 12 (60.0%). The mean BMI was 35.7 (32.4, 40.6) kg/m2. The 2 (control) group included 12 practically healthy people: the median age was 29.0 (24.0, 33.5) years, among them men - 6 (50.0%), women - 6 (50.0%), median BMI was 22.3 (21.0, 23.0) kg/m2. In the group of people with newly diagnosed type 2 diabetes and abdominal obesity increased anthropometric parameters, which characterize metabolic changes (waist circumference, BMI, body surface area) were identified. Statistical analysis showed that patients with newly diagnosed type 2 diabetes had the following changes in renal function: albuminuria (in 70.0% of cases), β2-microglobulinuria (in 90.0% of individuals), increased urine albumin / creatinine ratio and β2-microglobulin urine / creatinine urine ratio (in 50.0% and 90.0% of cases, respectively); and hyperfiltration (in half of patients). Thus, in the group of people with newly diagnosed type 2 diabetes, both components of renal dysfunction are involved, as evidenced by changes in the main markers of the functional state of the kidneys, which is the result of pronounced, clinically manifested insulin resistance. These facts demonstrate the need for early diagnosis, both diabetes mellitus and kidney damage, as well as timely treatment of the underlying disease and its complications. РІННЯМ. Н.О. Перцева, М.К. Рокутова, І.В. Тищенко. У статті представлені результати оцінки основних показників функціонального стану нирок у хворих з вперше виявленим цукровим діабетом (ЦД) 2-го типу та абдомінальним ожирінням. Обстежено 20 пацієнтів (1 група) з вперше встановленим ЦД 2-го типу, абдомінальним ожирінням, I-III ступеня та АГ I-II стадії, 1 ступеня, високого ризику. Середній вік склав – 47,0 (42,0; 52,0) років, серед пацієнтів чоловіків – 8 (40,0%) хворих, жінок – 12 (60,0%) осіб. Середній ІМТ склав 35,7 (32,4; 40,6) кг/м2. У 2 (контрольну) групу увійшли 12 практично здорових осіб: медіана віку – 29,0 (24,0; 33,5) років, серед них чоловіків – 6 (50,0%), жінок – 6 (50,0%), медіана ІМТ – 22,3 (21,0; 23,0) кг/м2. В групі осіб з вперше виявленим ЦД 2-го типу і абдомінальним ожирінням констатували збільшені величини антропометричних показників, які характеризують метаболічні зміни (ОТ, ІМТ, площа поверхні тіла). Статистичний аналіз показав, що для пацієнтів з вперше виявленим ЦД 2-го типу характерні наступні зміни ренальної функції: збільшені величини альбуміну сечі, β2-мікроглобуліну та співвідношень альбумін сечі/креатинін сечі і β2-мікроглобулін сечі/креатинін сечі, а також в 50% випадків визначається гіперфільтрація. Таким чином, в групі осіб із вперше виявленим ЦД 2-го типу задіяні обидва компоненти ренальної дисфункції, про що свідчать зміни основних показників функціонального стану нирок, що є результатом вираженої, клінічно маніфестованої інсулінорезистентності. Наведені вище факти демонструють необхідність ранньої діагностики, як цукрового діабету, так і ураження нирок, а також своєчасного лікування основного захворювання та його ускладнень.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: цукровий діабет, хронічна хвороба нирок, швидкість клубочкової фільтрації, функціональний стан нирок, абдомінальне ожиріння, артеріальна гіпертензія, гломерулярна гіперфільтрація, альбумінурія, β2-мікроглобулінурія; сахарный диабет, хроническая болезнь почек, скорость клубочковой фильтрации, функциональное состояние почек, абдоминальное ожирение, артериальная гипертензия, гломерулярная гиперфильтрация, альбуминурия, β2-микроглобулинурия; diabetes mellitus, chronic kidney disease, glomerular filtration rate, renal functional status, abdominal obesity, arterial hypertension, glomerular hyperfiltration, albuminuria, β2-microglobulinuria.
Subjects: Internal diseases
Nephrology
Endocrinology
Divisions: Departments > Department of Endocrinology
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 12 Mar 2018 11:20
Last Modified: 12 Apr 2018 07:25
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/2478

Actions (login required)

View Item View Item