Items where Subject is "Medical psychology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (5595)
    • Medical psychology (25)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | D | Б | Д | К | М | Н | П | С | У | Ю
Number of items at this level: 25.

B

Berezutsky, V.I. (2020) Medication non-adherence in elderly patients. In: Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 березня 2019 року, м.Харків.

Berezutsky, V.I. and Berezutskaya, M.S. (2020) Case of Frederic Chopin: could music be a symptom? Журнал Гродненского государственного медицинского университета, 2. pp. 211-216. ISSN 2221-8785 (Print), 2413-0109 (Online)

Berezutskyy, V.I. and Berezutska, M.S. (2019) Spes phthisica: the case of Frederic Chopin. Український неврологічний журнал, 4. pp. 67-71. ISSN 1998-4235 (Print), 2522-1183 (Online)

Bilous’ko, S. and Kuz’menko, A.O. (2017) Psychological features of physicians professional disease. Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика : Збірник наукових робіт учасників науково-практичної конференції. - Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2017. pp. 10-13.

D

Drozdova, I.V. and Nagachevska, O.O. and Drozdov, A.L. and Lomakovska, H.V. (2019) Problems of neuropsychology as a methodological approach to the higher mental functions studies. Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія: «Психологічні науки: проблеми і здобутки», В. 1-2 (13-14). pp. 61-83. ISSN 2522-4093

Б

Баранник, С.І. and Єхалов, В.В. and Романюта, І.А. and Лященко, П.В. (2018) Інтеграція кліпового мислення в сучасну вищу медичну освіту. Південноукраїнський медичний науковий журнал, № 19. pp. 8-12. ISSN 2306-7772

Белогорцева, О.И. and Бобро, М.Г. and Мотрич, И.В. and Ковалева, Е.Л. (2017) Клинико-психопатологические, психологические особенности и качество жизни у пациентов с впервые диагностированным туберкулезом легких. Актуальные проблемы медицины: сборник научных статей Республиканской научно-практической конференции и 27-й итоговой научной сессии Гомельского государственного медицинского университета (Гомель, 2–3 ноября 2017 года). pp. 80-82. ISSN 2224-6959

Березуцкий, В.И. (2017) Музыкальная терапия в коррекции психологического состояния беременных. Актуальные проблемы медицины: сборник научных статей Республиканской научно-практической конференции и 27-й итоговой научной сессии Гомельского государственного медицинского университета (Гомель, 2–3 ноября 2017 года). pp. 88-90. ISSN 2224-6959

Д

Дроздов, В.О. (2019) Інтелектуальні, емоційно-вольові та комунікативні особливості пацієнтів із діабетичною ретинопатією. Медична психологія, Т. 14 (№ 4). pp. 75-79. ISSN 2308-6319 (Online), 2308-6300 (Print)

К

Кандиба, Є. and Кузьменко, А.О. (2017) Professional doctor’s burnout. Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика : Збірник наукових робіт учасників науково-практичної конференції. - Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2017. pp. 16-19.

Колдунов, В.В. and Клопоцький, Г.А. and Козлова, Ю.В. and Канюка, Г.С. and Старушкевич, Г.Ф. (2019) Дослідження впливу психофізіологічних особливостей на успішність навчання на кафедрі патологічної фізіології ДЗ «ДМА» студентів ІІІ курсу. Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 29-30 березня 2019 р., м.Дніпро, Ч. І. pp. 166-167.

Колдунов, В.В. and Клопоцький, Г.А. and Козлова, Ю.В. and Канюка, Г.С. and Старушкевич, Г.Ф. (2018) Вплив психофізіологічних особливостей студентів III курсу на їх навчанння на кафедрі патологічної фізіології ДЗ "ДМА". Медичні перспективи, Т. 23 (№ 4). pp. 11-15. ISSN 2307-0404

М

Мальцева, Л.А. and Москалец, С.М. and Саланжий, А.Н. (2015) Гормональные аспекты формирования стресса у врачей-анестезиологов. Медицина неотложных состояний, № 4 (67). pp. 35-38. ISSN 2224-0586

Мальцева, Л.А. and Саланжий, А.Н. and Москалец, С.М. (2015) Психологические аспекты формирования стресса у врачей-анестезиологов. Медицина неотложных состояний, № 4 (67). pp. 32-34. ISSN 2224-0586

Н

Науменко, Л.Ю. and Аршава, І.Ф. and Борисова, І.С. and Березовський, В.М. and Лепський, В.В. (2017) Дистанційна освіта для професійного росту лікарів в питаннях медичної етики і психології хворих та людей з інвалідністю. Семейная медицина, 1. pp. 158-160. ISSN 2307-5112

Новоженина, Л.И. and Павлюченко, Т.Э. and Заяц, В.А. (2019) Анализ уровня стрессоустойчивости студентов медицинского ВУЗа. Молодий вчений, № 7.1 (71.1). pp. 48-53. ISSN 2304-5809 (Print), 2313-2167 (Online)

П

Песоцкая, Л.А. and Демченко, Т.Д. (2020) Применение кирлианографии для экспресс-оценки психоэмоционального состояния человека. In: Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2020, pp. 815-819. ISBN 978-1-4879-3791-1

Песоцкая, Л.А. and Евдокименко, Н.М. and Фадеева, Л.В. and Кочкарова, Я.Д. (2020) Основа гуманизации образования в его индивидуализации. In: Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. 27-28 березня 2020 р., м.Дніпро. Частина І. СПД «Охотнік», 2020., Дніпро, pp. 323-325.

Пісоцька, Л.А. and Глухова, Н.В. and Третяк, Т.О. and Пісаревська, О.В. and Гетман, М.Г. and Симонова, Т.А. (2017) Особливості газорозрядного світіння пальців рук людини при різних типах енергетичної активності. Медична інформатика та інженерія, № 3. pp. 59-68. ISSN 1996-1960

С

Спіріна, І.Д. and Шевякова, Є.В. (2016) Особенности использования проективных методик как качественного метода исследования при освоении психологических категорий студентами в условиях глобализации. Філософсько-гуманітарні читання: Збірка наукових праць, Вип. 3. pp. 229-232.

Спіріна, І.Д. and Шевякова, О.В. and Рокутов, С.В. and Шустерман, Т.Й. (2016) Щодо проблеми формування комунікативної компетентності при опануванні психологічних знань студентами-медиками. Медична освіта, № 1. pp. 103-105. ISSN 1681-2751

Строчка, Е.Б. and Эйнер, К.Н. (2019) Особенности эмпатических способностей и выраженность генерализованного тревожного расстройства у студентов медиков ГУ «ДМА». Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 29-30 березня 2019 р., м.Дніпро, Ч. І. pp. 372-373.

У

Усенко, Л.В. and Канюка, Г.С. and Оленюк, Д.В. and Усенко, A.A. and Силкина, Ю.В. (2017) Влияние занятий в познавательно-оздоровительном университете для людей пожилого возраста на сохранение когнитивных функций. Медичні перспективи, Т. 22 (№ 1). pp. 115-123. ISSN 2307-0404

Ю

Юрьева, Л.Н. and Шустерман, Т.И. (2020) Пандемия COVID-19: риски для психологического благополучия и психического здоровья. Український вісник психоневрології, Т. 28 (Вип. 2). pp. 5-10. ISSN 2079-0325

Юр’єва, Л.М. and Шустерман, Т.Й. and Ліхолетов, Є.О. (2019) Непсихотичні психічні розлади в осіб, що зазнали психосоціального стресу в умовах військового конфлікту. Медичні перспективи, Т. 24 (№ 4). pp. 112-120. ISSN 2307-0404

This list was generated on Tue Oct 27 02:09:06 2020 EET.