Items where Subject is "Otorinolaringology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (5595)
    • Otorinolaringology (22)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: K | M | Є | А | Б | Г | Д | З | К | Л | М | Х | Ч
Number of items at this level: 22.

K

Kovtunenko, Alexandr and Tymchuk, Serhij and Shportko, Bohdan (2017) Diagnostic ability of cyclin D1 and pro-apoptotic markers caspase 3 and p21 for detection of regional metastases in laryngeal cancer patients. Modern Science — Moderní věda, № 2. pp. 134-145. ISSN 2336-498X

M

Masheiko, Alona and Makarenko, Olga (2017) The decision-tree model in pharmacoeconomic analysis of short-term antibiotics versus standard course of oral penicillin in treating children with acute streptococcal pharyngitis. Modern Science — Moderní věda, № 2. pp. 120-128. ISSN 2336-498X

Є

Єхалов, В.В. and Святенко, Т.В. and Хоботова, Н.В. (2015) Адаптовані педагогічні принципи в процесі навчання лікарів-інтернів різних спеціальностей. Південноукраїнський медичний науковий журнал, № 12. pp. 137-139.

А

Айваражи, A.A. and Ковырев, В.Н. and Бородуля, В.А. and Бондарь, Н.В. and Кобеляцкий, Ю.Ю. (2015) Декомедетомидин как компонент анестезиологического обеспечения в хирургии ЛОР-органов. Медицина неотложных состояний, № 7 (70). pp. 57-61. ISSN 2224-0586

Б

Березнюк, В.В. and Ковтуненко, А.В. and Зайцев, А.В. and Чернокур, А.А. (2011) Наш опыт внедрения кредитно-модульной системы оценки знаний студентов на кафедре оториноларингологии. Журн. вушних, носових і горлових хвороб, 2011 (6). pp. 66-68.

Березнюк, В.В. and Ковтуненко, О.В. and Зайцев, А.В. and Чорнокур, О.А. (2016) Викладання оториноларингології в сучасних умовах. Журнал вушних, носових і горлових хвороб, № 1. pp. 89-91. ISSN 0044-4650

Г

Гриценко, П.О. (2007) Діагностика та прогноз перебігу плоскоклітинних раків гортані: імуноморфологічні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / П. О. Гриценко. - Дніпропетровськ, 2007. - 22 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України.

Д

Десятерик, В.І. and Міхно, С.П. and Поліщук, Л.М. and Балута, Ю.М. (2012) Пухлини шиї: клінічні проблеми, діагностика і лікувальна тактика. Український журнал хірургії, 2012 (4(19)). pp. 49-51.

З

Задорожна, А.Г. and Макаренко, О.В. (2018) Фармакоекономічна оцінка представників сучасних назальних кортикостероїдів у лікуванні алергічного риніту. Медичні перспективи, 23(1). pp. 107-112. ISSN 2307-0404

Зайцев, А.В. (2002) Профілактика нозокоміальних синуїтів у хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / А. В. Зайцев. - Київ, 2002. - 19 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Науково-дослідний інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка Академії медичних наук України.

К

Ковтуненко, О.В. (2010) Клініко-морфологічне обґрунтування прогнозування, діагностики та лікування хворих на рак гортані ІІІ-IV стадії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук / О. В. Ковтуненко. - Київ, 2010. - 38 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_engd" not defined] thesis, "Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України".

Ковтуненко, О.В. and Хворостенко, М.І. and Шпонька, І.С. and Тимчук, С.М. (2013) Аналіз показників експресії маркеру фактору росту ендотелію судин (VEGF) у хворих на рак ротової частини глотки при хемопроменевому лікуванні. Український радіологічний журнал, 2013 (2). pp. 195-199.

Кравченко, В.Г. and Кравченко, А.В. (2018) Дослідження місцево-подразнювальної дії Цидиполу у вигляді вушних крапель. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 78-80. ISSN 1561-3607

Л

Ламза, Н.В. (1999) Хирургическая реабилитация больных рецидивирующим секреторным средним отитом : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук / Н. В. Ламза. - Киев, 1999. - 23 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Днепропетровская государственная медицинская академия МЗ Украины.

Ламза, Н.В. and Хоботова, Н.В. (2015) Особенности лечения гнойно-воспалительных осложнений у больных после ларингэктомии при раке гортани. XІІ З’ЇЗД оториноларингологів України. - 18-20 травня 2015 р., Львів. p. 274.

М

Машейко, А.М. and Макаренко, О.В. and Маврутенков, В.В. and Слатвицький, В.Г. (2016) Огляд сучасних аспектів ведення дітей та підлітків хворих на стрептококовий тонзилофарингіт. Дитячий лікар, № 1 (46). pp. 41-48.

Моргачова, Г.К. (2000) Ефективність закритих варіантів тимпанопластики з облітерацією антромастоїдальної порожнини у хворих хронічним середнім отитом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Г. К. Моргачова. - Київ, 2000. - 15 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Інститут отоларингології ім. проф. А. І. Коломійченка АМН України.

Х

Хоботова, Н.В. (2018) Низкоэнергетическое лазерное излучение в комплексной терапии больных с хроническим полипозным риносинуситом. Журнал вушних, носових і горлових хвороб, № 3-c. p. 129. ISSN 0044-4650

Хоботова, Н.В. (2018) Лечение гнойно-воспалительных осложнений у больных после ларингэктомии при раке гортани. Перспективні напрямки розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 09-10 лютого 2018 р., м. Дніпро. pp. 102-103.

Хоботова, Н.В. and Березнюк, В.В. and Тымчук, С.Н. and Ковтуненко, А.В. (2019) Особенности психоэмоционального состояния у ЛОР-онкологических больных на этапах лечения. Оториноларингологія, № 1-с (2). pp. 98-99. ISSN 2528-8253

Хоботова Н.В., Сквирская А.А., Катечев Д.І. (1996) Спосіб лікування поліпозних ріносинуітів. 10232.

Ч

Чорнокур, О.А. (2001) Хірургічне лікування хворих на рак гортанної частини глотки із застосуванням ауто- та алотрансплантатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. А. Чорнокур. - Київ, 2001. - 22 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України.

This list was generated on Tue Oct 27 02:09:14 2020 EET.