Items where Subject is "Otorinolaringology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (5728)
    • Otorinolaringology (22)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Article | Thesis | Patent
Number of items at this level: 22.

Article

Kovtunenko, Alexandr and Tymchuk, Serhij and Shportko, Bohdan (2017) Diagnostic ability of cyclin D1 and pro-apoptotic markers caspase 3 and p21 for detection of regional metastases in laryngeal cancer patients. Modern Science — Moderní věda, № 2. pp. 134-145. ISSN 2336-498X

Masheiko, Alona and Makarenko, Olga (2017) The decision-tree model in pharmacoeconomic analysis of short-term antibiotics versus standard course of oral penicillin in treating children with acute streptococcal pharyngitis. Modern Science — Moderní věda, № 2. pp. 120-128. ISSN 2336-498X

Єхалов, В.В. and Святенко, Т.В. and Хоботова, Н.В. (2015) Адаптовані педагогічні принципи в процесі навчання лікарів-інтернів різних спеціальностей. Південноукраїнський медичний науковий журнал, № 12. pp. 137-139.

Айваражи, A.A. and Ковырев, В.Н. and Бородуля, В.А. and Бондарь, Н.В. and Кобеляцкий, Ю.Ю. (2015) Декомедетомидин как компонент анестезиологического обеспечения в хирургии ЛОР-органов. Медицина неотложных состояний, № 7 (70). pp. 57-61. ISSN 2224-0586

Березнюк, В.В. and Ковтуненко, А.В. and Зайцев, А.В. and Чернокур, А.А. (2011) Наш опыт внедрения кредитно-модульной системы оценки знаний студентов на кафедре оториноларингологии. Журн. вушних, носових і горлових хвороб, 2011 (6). pp. 66-68.

Березнюк, В.В. and Ковтуненко, О.В. and Зайцев, А.В. and Чорнокур, О.А. (2016) Викладання оториноларингології в сучасних умовах. Журнал вушних, носових і горлових хвороб, № 1. pp. 89-91. ISSN 0044-4650

Десятерик, В.І. and Міхно, С.П. and Поліщук, Л.М. and Балута, Ю.М. (2012) Пухлини шиї: клінічні проблеми, діагностика і лікувальна тактика. Український журнал хірургії, 2012 (4(19)). pp. 49-51.

Задорожна, А.Г. and Макаренко, О.В. (2018) Фармакоекономічна оцінка представників сучасних назальних кортикостероїдів у лікуванні алергічного риніту. Медичні перспективи, 23(1). pp. 107-112. ISSN 2307-0404

Ковтуненко, О.В. and Хворостенко, М.І. and Шпонька, І.С. and Тимчук, С.М. (2013) Аналіз показників експресії маркеру фактору росту ендотелію судин (VEGF) у хворих на рак ротової частини глотки при хемопроменевому лікуванні. Український радіологічний журнал, 2013 (2). pp. 195-199.

Кравченко, В.Г. and Кравченко, А.В. (2018) Дослідження місцево-подразнювальної дії Цидиполу у вигляді вушних крапель. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 78-80. ISSN 1561-3607

Ламза, Н.В. and Хоботова, Н.В. (2015) Особенности лечения гнойно-воспалительных осложнений у больных после ларингэктомии при раке гортани. XІІ З’ЇЗД оториноларингологів України. - 18-20 травня 2015 р., Львів. p. 274.

Машейко, А.М. and Макаренко, О.В. and Маврутенков, В.В. and Слатвицький, В.Г. (2016) Огляд сучасних аспектів ведення дітей та підлітків хворих на стрептококовий тонзилофарингіт. Дитячий лікар, № 1 (46). pp. 41-48.

Хоботова, Н.В. (2018) Низкоэнергетическое лазерное излучение в комплексной терапии больных с хроническим полипозным риносинуситом. Журнал вушних, носових і горлових хвороб, № 3-c. p. 129. ISSN 0044-4650

Хоботова, Н.В. (2018) Лечение гнойно-воспалительных осложнений у больных после ларингэктомии при раке гортани. Перспективні напрямки розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 09-10 лютого 2018 р., м. Дніпро. pp. 102-103.

Хоботова, Н.В. and Березнюк, В.В. and Тымчук, С.Н. and Ковтуненко, А.В. (2019) Особенности психоэмоционального состояния у ЛОР-онкологических больных на этапах лечения. Оториноларингологія, № 1-с (2). pp. 98-99. ISSN 2528-8253

Thesis

Гриценко, П.О. (2007) Діагностика та прогноз перебігу плоскоклітинних раків гортані: імуноморфологічні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / П. О. Гриценко. - Дніпропетровськ, 2007. - 22 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України.

Зайцев, А.В. (2002) Профілактика нозокоміальних синуїтів у хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / А. В. Зайцев. - Київ, 2002. - 19 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Науково-дослідний інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка Академії медичних наук України.

Ковтуненко, О.В. (2010) Клініко-морфологічне обґрунтування прогнозування, діагностики та лікування хворих на рак гортані ІІІ-IV стадії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук / О. В. Ковтуненко. - Київ, 2010. - 38 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_engd" not defined] thesis, "Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України".

Ламза, Н.В. (1999) Хирургическая реабилитация больных рецидивирующим секреторным средним отитом : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук / Н. В. Ламза. - Киев, 1999. - 23 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Днепропетровская государственная медицинская академия МЗ Украины.

Моргачова, Г.К. (2000) Ефективність закритих варіантів тимпанопластики з облітерацією антромастоїдальної порожнини у хворих хронічним середнім отитом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Г. К. Моргачова. - Київ, 2000. - 15 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Інститут отоларингології ім. проф. А. І. Коломійченка АМН України.

Чорнокур, О.А. (2001) Хірургічне лікування хворих на рак гортанної частини глотки із застосуванням ауто- та алотрансплантатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. А. Чорнокур. - Київ, 2001. - 22 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України.

Patent

Хоботова Н.В., Сквирская А.А., Катечев Д.І. (1996) Спосіб лікування поліпозних ріносинуітів. 10232.

This list was generated on Tue Dec 1 02:13:26 2020 EET.