Items where Subject is "Pathological anatomy"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (4147)
    • Pathological anatomy (34)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: S | Z | А | Б | Г | Д | Л | П | С | Ф | Ц | Ш
Number of items at this level: 34.

S

Shpon’ka, I.S. and Shynkarenko, T.V. (2017) Diagnostic value of microvessel structure in brain glial tumors. Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова, Т. 25 (№ 3). pp. 357-361. ISSN 0204-3475 (Print), 2500-2546 (Online)

Z

Zastavnyy, Igor and Yashchenko, Antonina and Shponka, Igor and Tkach, Iryna (2017) Changes in the Expression of Immunohistochemical Markers of Angiogenesis and Apoptosis in Chorionic Villi during Early Pregnancy Miscarriage. Cell Biology: Research & Therapy, Vol. 6 (Iss.2). p. 1000135. ISSN 2324-9293

А

Алєксєєнко, О.А. and Мальцев, І.О. and Чекан, С.М. and Бондаренко, Н.С. and Бондаренко, О.О. (2018) Навчальна демонстрація автопсії як метод проведення практичного заняття з патоморфології. Медична освіта, № 1. pp. 5-7. ISSN 2414-5998 (Online), 1681-2751 (Print)

Б

Бондаренко, О.О. and Петрук, Н.С. and Шпонька, І.С. (2017) Досвід впровадження методу навчання на кафедрі патологічної анатомії, основаного на принципі розбору клінічних випадків (case-based learning). Частина 1: опис методу. Медична освіта, № 2. pp. 102-106. ISSN 2414-5998 (Online), 1681-2751 (Print)

Бондаренко, О.О. and Петрук, Н.С. and Шпонька, І.С. (2017) Досвід впровадження методу навчання на кафедрі патологічної анатомії, основаного на принципі розбору клінічних випадків (case-based learning). Частина 2: аналіз результатів впровадження. Медична освіта, № 4. pp. 74-76. ISSN 1681-2751

Бондарєва, В.О. (2008) Діагностика і прогноз перебігу рака молочної залози: імуноморфологічні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / В. О. Бондарєва. - Дніпропетровськ, 2008. - 24 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДЗ Дніпропетровська медична академія МОЗ України.

Бєсєдін, О.М. and Циганков, К.В. and Кужевський, І.В. and Гриценко, П.О. (2015) Клітинні перетворення в ранах у хворих із синдромом діабетичної стопи на фоні вакуум-терапії. Морфологія = Morphologia, Т. 9 (№ 2). pp. 18-23. ISSN 1997-9665

Г

Глушок, В.С. and Святенко, Т.В. and Шпонька, І.С. and Пославська, О.В. (2017) Оцінка стану проліферативної активності та експресії онкомаркеру p53 в зразках актинічного кератозу. Morphologia = Морфологія, Т 11 (№ 3). pp. 6-12. ISSN 1997-9665 (online)

Гончарова, Г.С. (2011) Імуноморфологічна діагностика мезенхімальних пухлин тіла матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Г. С. Гончарова. - Запоріжжя, 2011. - 22 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Запорізький державний медичний університет МОЗ України.

Гриценко, П.О. (2007) Діагностика та прогноз перебігу плоскоклітинних раків гортані: імуноморфологічні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / П. О. Гриценко. - Дніпропетровськ, 2007. - 22 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України.

Д

Дорохова, О.В. (2007) Діагностичне та прогностичне значення експресії маркерів при диспластичних та неопластичних процесах шийки матки (імуноморфологічні аспекти) : автореф. дис. на збодуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. В. Дорохова. - Дніпропетровськ, 2007. - 23 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України.

Л

Лоскутов, О.Є. and Горегляд, О.М. and Бондаренко, О.О. and Бондаренко, Н.С. (2018) Морфологічні особливості репаративних процесів у ранах бойового характеру під впливом вакуум-асистованої терапії. Morphologia = Морфологія, Т. 12 (№ 1). pp. 20-28. ISSN 1997-9665 (online)

П

Повстяний, В.А. and Песоцька, Л. А. and Євдокименко, Н.М. and Вастьянова, О.В. and Остапенко, І.О. (2017) Особливості змін окремих компонентів рідини із ахіллового сухожилля, які визначаються біохімічним методом. Journal of Education, Health and Sport, 7 (6). pp. 1084-1092. ISSN 2391-8306

Пославська, О.В. (2015) Методологія використання програмного забезпечення для аналізу цифрових мікрофотографій на базі курсу патоморфології з метою підвищення професійного рівня студентів і науковців. Морфологія = Morphologia, Т. 9 (№ 3). pp. 122-126. ISSN 1997-9665

Пославська, О.В. (2015) Особливості імуногістохімічної діагностики нейроендокринних пухлин. Морфологія = Morphologia, Т. 9 (№ 4). pp. 66-71. ISSN 1997-9665

Пославська, О.В. (2012) Плоскоклітинні раки орофарінгеальної області: особливості імунофенотипу та інвазії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. В. Пославська. - Запоріжжя, 2012. - 25 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Запорізький державний медичний університет.

Пославська, О.В. and Шпонька, І.С. (2018) Плоскоклітинний рак невідомої первинної локалізації: ізольоване ураження лімфатичних вузлів шиї. Медичні перспективи, Т. 23 (№ 2). pp. 13-20. ISSN 2307-0404

Пославська, О.В. and Шпонька, І.С. and Гриценко, П.О. and Алєксєєнко, О.А. (2017) Морфометричний аналіз «панцитокератин-позитивних» неопластичних уражень лімфатичних вузлів шиї. Патологія = Pathologia, Т. 14 (№ 3). pp. 287-292. ISSN 2306-8027 (print), 2310-1237 (online)

Пославська, О.В. and Шпонька, І.С. and Гриценко, П.О. and Алєксєєнко, О.А. (2018) Морфометричний аналіз панцитокератин-негативних неопластичних уражень лімфатичних вузлів шиї. Медичні перспективи, Т. 23 (№ 1). pp. 30-37. ISSN 2307-0404

С

Савченко, О.А. and Шпонька, І.С. (2018) Аналіз рівня експресії панцитокератинів в епітеліальних та гранульозоклітинних пухлинах яєчників. Медичні перспективи, Т. 23 (№ 2). pp. 21-25. ISSN 2307-0404

Савченко, О.А. and Шпонька, І.С. and Пославська, О.В. and Савченко, П.В. (2017) Аналіз проліферативної активності та рівнів експресії діагностичних цитокератинів в епітеліальних пухлинах яєчників з різним потенціалом злоякісності. Morphologia = Морфологія, Т. 11 (№ 4). pp. 48-52. ISSN 1997-9665 (online)

Скорик, В.Р. (2015) Визначення діагностичного та прогностичного значення пухлиноспецифічних маркерів (CD117, DOG1, CD34, PDGFR-Α), показників м’язової (SMA, MSA, десмін) та ліпогенної (S100) диференціації, експресії Кі-67, р16, р21 у гастроінтестинальних стромальних пухлинах. Морфологія = Morphologia, Т. 9 (№ 3). pp. 74-82. ISSN 1997-9665

Старостіна, О.А. and Святенко, Т.В. and Шпонька, І.С. and Пославська, О.В. (2017) Морфологічні критерії перебігу судинних форм розацеа. Morphologia = Морфологія, Т. 11 (№ 2). pp. 40-45. ISSN 1997-9665 (online)

Ф

Федченко, М.М. (2010) Комплексна патоморфологічна діагностика неопластичних процесів щитоподібної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / М. М. Федченко. - Сімферополь, 2010. - 24 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України.

Ц

Царьов, О.О. (2013) Закономірності змін ГМЦР м’язів задніх кінцівок щурів при пошкодженні стегнового і сідничного нервів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. О. Царьов. - Харків, 2013. - 19 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Харківський національний медичний університет МОЗ України.

Ш

Шинкаренко, Т.В. (2017) Імуногістохімічна експресія проміжних філаментів у діагностиці дифузних гліом. Медичні перспективи, Т. 22 (№ 3). pp. 93-98. ISSN 2307-0404

Шинкаренко, Т.В. (2018) Патоморфологічна характеристика та оптимізація діагностики дифузних гліом головного мозку (імуногістохімічні аспекти). Masters thesis, ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України».

Шинкаренко, Т.В. (2017) Експресія матриксних металопротеїназ у дифузних гліомах: діагностична роль. Патологія = Pathologia, Т. 14 (№ 2). pp. 167-171. ISSN 2306-8027 (print), 2310-1237 (online)

Шинкаренко, Т.В. and Шпонька, І.С. (2016) Аналіз p53-імунореактивності в астроцитарних пухлинах головного мозку. Медичні перспективи, Т. 21 (№ 4). pp. 72-77. ISSN 2307-0404

Шинкаренко, Т.В. and Шпонька, І.С. and Корнілов, Б.Ю. (2016) Алгоритми діагностики астроцитарних пухлин головного мозку у дорослих з урахуванням перегляду класифікації пухлин центральної нервової системи. Morphologia = Морфологія, Т. 10 (№ 3). pp. 46-52. ISSN 1997-9665 (online)

Шпонька, І.С. and Гриценко, П.О. and Шинкаренко, Т.В. (2016) Морфологічна характеристика первинної дифузної крупноклітинної В-клітинної лімфоми ЦНС. Morphologia = Морфологія, Т. 10 (№ 3). pp. 330-335. ISSN 1997-9665 (online)

Шпонька, І.С. and Короленко, Г.С. and Легеза, О.А. (2002) Альтерація (патологія клітини, дистрофія, некроз, апоптоз). ДДМА, Дніпропетровськ.

Шпонька, І.С. and Шинкаренко, Т.В. (2017) Комплексний імуногістохімічний аналіз дифузних гліом головного мозку. Morphologia = Морфологія, Т. 11 (№ 3). pp. 39-46. ISSN 1997-9665 (online)

Шпонька, І.С. and Шинкаренко, Т.В. and Пославська, О.В. (2016) Характеристика та аналіз Ki-67-імунореактивності в астроцитомах головного мозку. Морфологія = Morphologia, Т. 10 (№ 1). pp. 96-101. ISSN 1997-9665

This list was generated on Tue Oct 15 02:24:41 2019 EEST.