Items where Subject is "Pathological physiology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (4147)
    • Pathological physiology (29)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: G | K | M | O | Є | Б | Г | Д | К | М | Р | С | Т
Number of items at this level: 28.

G

Gozhenko, A.I. and Bibikova, V.N. (2018) Morphological changes in the kidneys of rats with experimental hemoraghical stroke (itracerebral hemorrhage). Journal of Education, Health and Sport, Vol. 8 (No 1). pp. 254-262.

K

Kharaponova, EB. and Drozdov, A.L. and Silkina, Yu.V. (2015) Structural and functional changes of mitochondria in rat cardiomyocytes in subacute administration of sydnocarb. European journal of biomedical and life sciences, № 3. pp. 97-100.

M

Makarenko, A. and Koldunov, V. and Bibikova, V. (2015) Cognitive impairment in primary and repeated hemorrhagic stroke and their correction with verapamil. Modern Science, № 5. pp. 97-103.

O

Oliynik, T.M. and Savosko, S.I. and Bibikova, V.M. (2014) Rats cortex of brain injury after experimental modeling of intracerebral hemorrhage. Повреждение коры большого мозга крыс после экспериментального моделирования интрацеребральной гематомы. Український науково-медичний молодіжний журнал, № 4. pp. 13-17.

Є

Єфіменко, К.В. and Трясак, Н.С. (2018) Сучасний погляд на роль імунокомпетентних клітин в атерогенезі. Матеріали XVIII наукової конференції студентів та молодих вчених «Новини і перспективи медичної науки», збірник наукових робіт, секція морфології та експериментальної медицини, м. Дніпро, 2018. p. 68.

Б

Бібікова, В.М. (2014) Особливості геморагічного інсульту у щурів різних вікових груп. Features of hemorrhagic stroke in rats of different age groups. Вісник проблем біології та медицини, Вип. 4 (Т. 3). pp. 87-91.

Бібікова, В.М. (2014) Морфологічна характеристика нейродегенеративних змін у тканинах мозку за умов повторного інтрацеребрального крововиливу в експерименті. Morphological characteristics of neurodegenerative changes in the brain tissue by experimental repeated intracerebral hemorrhage. Вісник Вінницького національного медичного університету, Т. 18 (№ 2). pp. 353-355.

Бібікова, В.М. (2013) Структурні зміни кори великого мозку щурів при експериментальному геморагічному інсульті за умов застосування антагоністів кальцієвих каналів Structural changes of rat cerebral cortex at experimental hemorrhagic stroke and application of calcium channel antagonists. Український науково-медичний молодіжний журнал, № 2 (73). pp. 5-7.

Бібікова, В.М. (2014) Зміни неврологічних функцій щурів при моделюванні геморагічного інсульту. The changes of neurologic functions of rats while modeling hemorrhagic stroke. Патологія, №3 (32). pp. 46-50.

Г

Гузь, В.А. (2012) Нейрофізіологічні механізми інтегративної діяльності нервової системи за умов експериментального цукрового діабету у щурів різного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / В. А. Гузь. - Луганськ, 2012. - 18 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДЗ «Луганський державний медичний університет».

Д

Дроздов, А.Л. and Харапонова, Е.Б. and Алнукари, Абдул Карим and Силкина, Ю.В. (2014) Кардиотропный эффект ноотропных препаратов в условиях экспериментального сиднокарб-индуцированного психоза. Cardiotropic effects of nootropics in experimental sydnocarb-induced psychosis. Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Медицина. Фармация, № 24 (195). pp. 211-215.

К

Клопоцький, Г.А. and Постриган, В.С. and Козлова, Ю.В. (2018) Зміни вмісту залізу в тканинах головного мозку при експериментальній міокардіальній дисфункції. Матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». - 7 червня 2018 р. pp. 228-229.

Ковтун, А.М. and Макаренко, О.М. and Бібікова, В.М. (2015) Вплив засобу мітохондрину (м2) на гліальну систему сенсомоторного цереброкортексу дослідних щурів із експериментально відтворенним гострим геморагічним інсультом. Influence of mitochondrin (m2) on glial system of sensorimotor cerebral cortex in rats with modelled acute hemorrhagic stroke. Актуальні проблеми сучасної медицини, Т. 15 (В.2(50). pp. 176-187.

Козлова, Ю.В. (2015) Когнітивні та поведінкові зміни за умов ураження серця в експерименті. Вісник проблем біології і медицини, Т. 3 (№ 2). pp. 140-143.

Козлова, Ю.В. (2016) Морфо-функціональний стан гіпокампу в динаміці розвитку експериментальної кардіоміопатії. Masters thesis, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Козлова, Ю.В. (2016) Морфо-функціональний стан гіпокампу в динаміці розвитку експериментальної кардіоміопатії. Masters thesis, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Козлова, Ю.В. and Постриган, В.С. (2018) Зміни вмісту кальцію в тканинах головного мозку при експериментальній міокардіальній дисфункції. Бюлетень XVII чтений им.В.В.Подвысоцкого, Одесса, 24-25 мая 2018 г. pp. 102-104.

Колдунов, В.В. and Бібікова, В.М. (2013) Морфологічні зміни кори великих півкуль головного мозку щурів при первинному та повторному геморагічному інсульті. Morphological changes of the cortex of rats with primary and repeated stroke. Світ медицини та біології, Т. 9 (№ 3). pp. 81-84.

Колдунов, В.В. and Постриган, В.С. (2018) Вплив експериментальної міокардіальної дисфункції на тканини головного мозку та обмін магнію. Бюлетень XVII чтений им.В.В.Подвысоцкого, Одесса, 24-25 мая 2018 г. pp. 104-106.

М

Макаренко, А.Н. and Бибикова, В.Н. and Терещенко, Н.Н. and Савосько, С.И. (2014) Изучение нейроно- и глиоглиальных преобразований в клеточных системах головного мозга в норме и при моделировании цереброваскулярной патологии. Актуальні проблеми сучасної медицини, Т. 14 (В.1(45). pp. 100-106.

Р

Родинський, О.Г. and Козлова, Ю.В. (2015) Динаміка змін структури гіпокампу в умовах міокардіальної дисфункції. Морфологія, Т. 9 (№ 2). pp. 62-68.

Родинський, О.Г. and Козлова, Ю.В. (2014) Зміни мікроелементного складу головного мозку в умовах експериментальної міокардіальної дисфункції. Патологія, № 3. pp. 39-41.

Родинський, О.Г. and Козлова, Ю.В. (2014) Поведінкові розлади у щурів на фоні експериментальної хронічної міокардіальної дисфункції. Медичні перспективи, Т. 19 (№ 3). pp. 10-14.

Родинський, О.Г. and Козлова, Ю.В. and Гузь, Л.В. (2015) Динаміка патологічних змін структури міокарда щурів за умов введення доксорубіцина. Патологія, № 1 (3). pp. 8-11.

С

Сілкіна, Ю.В. (2005) Морфогенез просторової організації міокарду в філогенетичному аспекті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Ю. В. Сілкіна. - Сімферополь, 2005. - 11 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Кримський державний медичний університет ім. С.І.Георгієвського.

Сілкіна, Ю.В. and Колдунов, В.В. and Клопоцький, Г.А. and Хмель, С.І. and Гузь, В.А. and Бібікова, В.М. and Черкашин, А.Г. (2013) Методичний посібник для практичних занять з патофізіології для вітчизняних студентів. Модуль 2. [Teaching Resource]

Т

Трясак, Н.С. (2018) Аналіз динаміки кількісниї змін дендритних клітин стінки вінцевих артерій в експерименті. Матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 7 червня 2018 р. - Тернопіль. pp. 272-273.

Трясак, Н.С. and Силкина, Ю.В. (2016) Морфологические особенности антиген-индуцированного развития атеросклероза венечных сосудов у лабораторных крыс. Експериментальна і клінічна медицина, № 2 (71). pp. 215-217.

This list was generated on Tue Oct 15 02:24:35 2019 EEST.