Items where Subject is "Endocrinology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (2318)
    • Endocrinology (11)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | Д | П | Т
Number of items at this level: 11.

А

Агарков, С.Ф. and Толстикова, Е.А. (2017) Эффективность терапии метаболического синдрома у детей и лиц молодого возраста. Формы и методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности : материалы VI Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 55-летию Восточно-Сибирского гос. ун-та технологий и управления (7-8 декабря 2017 г.). pp. 6-7.

Б

Бондарева, О.О. and Тищенко, І.В. (2016) Студентський науковий гурток як форма самостійної роботи студентів: власний досвід. Збірник наукових праць науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища медична освіта: сучасні виклики та перспективи» 3-4 березня 2016 р., м. Київ. pp. 27-32.

Д

Дубоссарская, З.М. (2015) Проблема лептинемии в гинекологической эндокринологии. Медицинские аспекты здоровья женщины, № 6 (92). pp. 15-22. ISSN 2311-5335

П

Перцева, Н.О. (2016) Выбор сахароснижающей терапии на разных стадиях диабетической нефропатии. Діабет-Ожиріння-Метаболічний Синдром, № 2 (V). pp. 76-80.

Перцева, Н.О. (2015) Диабетическая нефропатия. Особенности контроля гликемии. Выбор антигипертензивной терапи. Діабет-Ожиріння-Метаболічний синдром, № 2 (IV). pp. 82-83.

Перцева, Н.О. (2015) Морфологический субстрат повреждения тромбоцитарного гемостаза у больных сахарным диабетом 2 типа с артериальной гипертензией. Morphologia, Т. 9 (№ 4). pp. 57-65.

Перцева, Н.О. (2016) Зв’язок морфологічних змін формених елементів крові з ендотеліальною функцією, функцією нирок і ліпідемічним профілем у хворих на цукровий діабет 2 типу з субоптимальним глікемічним контролем і артеріальною гіпертензією. Morphologia, Т. 10 (№ 1). pp. 62-71.

Перцева, Н.О. and Мошенець, К.І. (2017) Діагностика змін серцево-судинної діяльності під впливом гіпоглікемії в пацієнтів із цукровим діабетом 1-го типу. Ендокринологія, Т. 22 (№ 1). pp. 18-24. ISSN 1680-1466

Перцева, Н.О. and Мошенець, К.І. (2017) «Double» діабет. Актуальність питання корекції інсулінорезистентності у хворих на цукровий діабет 1 типу. Актуальні питання внутрішньої медицини. Від клінічних досліджень до клінічної практики : тези наукових доповідей наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті акад. НАМН України Г.В. Дзяка, 17–18 травня 2017 р., м. Дніпро. pp. 27-28.

Т

Толстикова, Е.А. and Ковтуненко, Р.В. (2015) Терапия метаболического синдрома у детей. Здоровье Таджикистана. – Душанбе, 2015, № 1. pp. 128-131.

Толстикова, Е.А. and Чубенко, С.В. and Сегеда, Л.С. (2015) Аутоиммунный тиреоидит у детей и подростков. SWorld – 15-17 December 2015 : Scientific researches and their practical application. Modern state and ways of development ‘2015, Т. 13 (В.4(41). pp. 38-43.

This list was generated on Wed Feb 21 02:13:44 2018 EET.