Items where Subject is "Endocrinology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (4917)
    • Endocrinology (36)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: M | P | А | Б | Д | К | Л | М | П | Р | С | Т
Number of items at this level: 36.

M

Moshenets, Kateryna (2018) Predictive value of blood glucose range for onset of complications in patients with diabetes mellitus type 1. Romanian Journal of Diabetes Nutrition and Metabolic Diseases, 4. pp. 389-397.

P

Pertseva, N.O. and Rokutova, M.K. (2019) Early Renal Dysfunction in Obese Patients with Insulin Resistance. Romanian Journal of Diabetes, Nutrition and Metabolic Diseases, № 26 (3). pp. 261-265.

Pertseva, N.O. and Rokutova, M.K. and Tyshchenko, I.V. (2018) Особливості та значимість самостійної роботи студентів за період навчального процесу з дисципліни «ендокринологія». Modern Scientific Researches, 5. pp. 89-92. ISSN 2523-4692

Pertseva, N.O. and Tyshchenko, I.V. and Moshenets, K.I. (2018) The Influence of Glycemic Control on Heart Rate Variability and Blood Pressure in Adult Patients with the Type 1 Diabetes. Romanian Journal of Diabetes Nutrition and Metabolic Diseases, V. 25 (N 1). pp. 67-75.

Pertseva, Natalia (2018) Albiglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes and cardiovascular disease (Harmony Outcomes): a double-blind, randomised placebo-controlled trial. Lancet, 392. pp. 1519-1529.

А

Агарков, С.Ф. and Толстикова, Е.А. (2017) Эффективность терапии метаболического синдрома у детей и лиц молодого возраста. Формы и методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности : материалы VI Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 55-летию Восточно-Сибирского гос. ун-та технологий и управления (7-8 декабря 2017 г.). pp. 6-7.

Б

Бондарева, О.О. and Тищенко, І.В. (2016) Студентський науковий гурток як форма самостійної роботи студентів: власний досвід. Збірник наукових праць науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища медична освіта: сучасні виклики та перспективи» 3-4 березня 2016 р., м. Київ. pp. 27-32.

Д

Дубоссарская, З.М. (2015) Проблема лептинемии в гинекологической эндокринологии. Медицинские аспекты здоровья женщины, № 6 (92). pp. 15-22. ISSN 2311-5335

К

Качук, Ю.В. (2013) Поражение кожи при нарушениях функции щитовидной железы. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 228-232. ISSN 1561-3607

Колесник, Т.В. and Березницкий, Я.С. and Дука, Р.В. and Колесник, Э.Л. and Косова, А.А. and Надюк, А.В. (2017) Динамика показателей суточного мониторирования артериального давления у пациентов с морбидным ожирением после проведения бариатрического лечения. Український журнал хірургії, № 3 (34). pp. 20-21. ISSN 1997-2938 print, 1999-1649 online

Л

Лавриненко, М.В. (2013) Адаптаційно-компенсаторні можливості організму людини при демодикозі. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 96-101. ISSN 1561-3607

Лебедюк, М.М. and Грехова, О.В. and Прокоф’єва, Н.Б. (2016) Етіологічні аспекти вульвовагінітів у хворих на цукровий діабет. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 265-269. ISSN 1561-3607

М

Мошенець, К.І. (2018) Вплив перебігу цукрового діабету 1 типу на геометрію міокарда лівого шлуночка та внутрішньосерцеву гемодинаміку. Медичні перспективи, 4. pp. 31-40. ISSN 2307-0404

Мошенець, К.І. and Перцева, Н.О. (2018) Особливості внутрішньосерцевої гемодинаміки в пацієнтів із цукровим діабетом 1 типу залежно від глікемічного контролю. Медичні перспективи, Т. 23 (№2 ч.1). p. 105. ISSN 2307-0404

П

Перцева, Н.О. (2016) Выбор сахароснижающей терапии на разных стадиях диабетической нефропатии. Діабет-Ожиріння-Метаболічний Синдром, № 2 (V). pp. 76-80.

Перцева, Н.О. (2015) Диабетическая нефропатия. Особенности контроля гликемии. Выбор антигипертензивной терапи. Діабет-Ожиріння-Метаболічний синдром, № 2 (IV). pp. 82-83.

Перцева, Н.О. (2015) Морфологический субстрат повреждения тромбоцитарного гемостаза у больных сахарным диабетом 2 типа с артериальной гипертензией. Morphologia, Т. 9 (№ 4). pp. 57-65.

Перцева, Н.О. (2016) Зв’язок морфологічних змін формених елементів крові з ендотеліальною функцією, функцією нирок і ліпідемічним профілем у хворих на цукровий діабет 2 типу з субоптимальним глікемічним контролем і артеріальною гіпертензією. Morphologia, Т. 10 (№ 1). pp. 62-71.

Перцева, Н.О. and Мошенець, К.І. (2018) Аналіз показників добового профілю артеріального тиску в пацієнтів із цукровим діабетом 1 - го типу залежно від перебігу захворювання. Ендокринологія, 4. pp. 301-308. ISSN 1680-1466

Перцева, Н.О. and Мошенець, К.І. (2018) Можливості прогнозування розвитку ускладнень цукрового діабету 1 типу за показниками глікемічного контролю. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 4. pp. 41-47. ISSN 2077-1096

Перцева, Н.О. and Мошенець, К.І. (2018) Аналіз показників добового профіля артеріального тиску у пацієнтів із цукровим діабетом 1 типу залежно від перебігу захворювання. Ендокринологія, 4. pp. 301-308. ISSN 1680-1466

Перцева, Н.О. and Мошенець, К.І. (2017) Діагностика змін серцево-судинної діяльності під впливом гіпоглікемії в пацієнтів із цукровим діабетом 1-го типу. Ендокринологія, Т. 22 (№ 1). pp. 18-24. ISSN 1680-1466

Перцева, Н.О. and Мошенець, К.І. (2018) Значення впливу контролю глікемії на варіабельність ритму серця та артеріального тиску в пацієнтів із цукровим діабетом 1-го типу. Міжнародний ендокринологічний журнал = International Journal of Endocrinology, Т. 14 (№ 4). pp. 328-333. ISSN 2224-0721 print, 2307-1427 online

Перцева, Н.О. and Мошенець, К.І. (2017) «Double» діабет. Актуальність питання корекції інсулінорезистентності у хворих на цукровий діабет 1 типу. Актуальні питання внутрішньої медицини. Від клінічних досліджень до клінічної практики : тези наукових доповідей наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті акад. НАМН України Г.В. Дзяка, 17–18 травня 2017 р., м. Дніпро. pp. 27-28.

Перцева, Н.О. and Рокутова, М.К. and Мельник, В.В. (2017) Скринінг абдомінального ожиріння та цукрового діабету при онкологічних захворюваннях у жінок. Міжнародний ендокринологічний журнал = International Journal of Endocrinology, Т. 13 (№ 8). pp. 586-590. ISSN 2224-0721 print, 2307-1427 online

Перцева, Н.О. and Рокутова, М.К. and Тищенко, І.В. (2017) Особливості ураження нирок у пацієнтів з вперше виявленим цукровим діабетом 2-го типу та абдомінальним ожирінням. Урологія, Т. 21 (4 (83)). pp. 66-69. ISSN 2307-5279

Перцева, Н.О. and Рокутова, М.К. and Тищенко, И.В. and Марциник, Е.Н. (2017) Самостоятельная работа – неотъемлемый компонент учебного процесса по дисциплине «Эндокринология». Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 24-25 листопада 2017 р., м. Дніпро, Ч. 1. pp. 77-78.

Перцева, Н.О. and Чуб, Д.І. and Гуржій, О.В. (2018) Показники добового моніторингу артеріального тиску та стан ліпідного профілю у хворих з цукровим діабетом 1 та 2 типу в залежності від швидкості клубочкової фільтрації. Світ медицини та біології, 3. pp. 103-110. ISSN 2079-8334

Перцева, Н.О. and Эйнер, К.Н. (2017) Особливості впливу субклінічного гіпотиреозу на серцево-судинну систему. Медичні перспективи, Т. 22 (№ 4). pp. 49-55. ISSN 2307-0404

Р

Резніченко, Н.Ю. and Дюдюн, А.Д. and Резніченко, Ю.Г. (2017) Результати дослідження функціонування симпато-адреналової та ваго-інсулярної систем у чоловіків у залежності від їх віку. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 27-32. ISSN 1561-3607

Рокутова, М.К. and Тищенко, І.В. and Бондарева, О.О. and Дольник, М.Ю. (2017) Ожиріння у пацієнтів з коморбідними станами: ставлення до факторів ризику. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії, Т. 17 (№4 ч.2). pp. 218-223. ISSN 2077-1096 print; 2077-1126 online

С

Сынах, О.К. and Федотов, В.П. (2017) Особенности клинико-морфологических и эндокринных сдвигов у больных климактерической кератодермией. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 79-83. ISSN 1561-3607

Т

Тищенко, І.В. and Бондарева, О.О. and Єсауленко, І.А. and Крайняк, Т.Л. and Волкова, А.Ю. (2018) Реалії поінформованості постійних мешканців промислового регіону про проблему остеопорозу. Медичні перспективи (3(1)). pp. 209-215. ISSN 2307-0404

Толстикова, Е.А. (2018) Диабетическая нефропатия у детей. З турботою про дитину, 1(63). pp. 12-17.

Толстикова, Е.А. and Ковтуненко, Р.В. (2015) Терапия метаболического синдрома у детей. Здоровье Таджикистана. – Душанбе, 2015, № 1. pp. 128-131.

Толстикова, Е.А. and Чубенко, С.В. and Сегеда, Л.С. (2015) Аутоиммунный тиреоидит у детей и подростков. SWorld – 15-17 December 2015 : Scientific researches and their practical application. Modern state and ways of development ‘2015, Т. 13 (В.4(41). pp. 38-43.

This list was generated on Tue Mar 31 02:29:31 2020 EEST.