Items where Author is "Дзяк, Л.А."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 63.

Article

Дзяк, Л.А. and Зорін, М.О. and Казанцева, В.А. (2022) Значення ангіоспазму серед основних негативних прогностичних факторів мікрохірургічного лікування крововиливів церебральних артеріальних аневризм. Журнал Неврології ім. Б.М. Маньковського = The Journal of Neuroscience of B.M. Mankovskyi, 10 (1-2). pp. 24-29. ISSN 2524-0420 (Online), 2524-0412 (Print)

Дзяк, Л.А. and Зорін, М.О. and Шульга, О.О. and Сук, В.М. (2022) Особливості сенсорних порушень при компресійній попереково-крижовій радикулопатії. Журнал Неврології ім. Б.М. Маньковського = The Journal of Neuroscience of B.M. Mankovskyi, 10 (1-2). pp. 59-62. ISSN 2524-0420 (Online), 2524-0412 (Print)

Сірко, А.Г. and Дзяк, Л.А. and Перепелиця, В.А. and Чередниченко, Ю.В. (2022) Шляхи компенсації венозного відтоку від головного мозку при оклюзії верхнього сагітального синуса парасагітальною менінгіомою. Медичні перспективи = Medicni perspektivi (Medical perspectives), 27 (4). pp. 87-94. ISSN 2307-0404 (print), 2786-4804 (online)

Дзяк, Л.А. and Єхалов, В.В. and Сірко, А.Г. and Мізякіна, К.В. (2021) Комунікативна та конфліктна компетентність лікарів-інтернів за фахом "Нервові хвороби". Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Т. 21 (Вип. 2). pp. 182-185. ISSN 2077-1096 (print), 2077-1126 (online)

Дзяк, Л.А. and Шульга, О.О. (2021) Динаміка перебігу больового синдрому у хворих із гострими попереково-крижовими радикулопатіями. Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського = The Journal of Neuroscience of B.M. Mankovsk, 9 (4). pp. 41-47. ISSN 2524-0412 (print), 2524-0420 (online)

Дзяк, Л.А. and Цуркаленко, О.С. and Чеха, К.В. and Сук, В.М. (2021) Сучасні аспекти нейропатогенезу й неврологічних проявів COVID-19. Міжнародний неврологічний журнал = International neurological journal = Международный неврологический журнал, Т. 17 (№ 2). pp. 6-15. ISSN 2224-0713 (print), 2307-1419 (online)

Дзяк, Л.А. and Шульга, О.О. (2020) Концепція комплексної терапії у відновному лікуванні дискогенних попереково-крижових радикулопатій. Медичні перспективи = Medicni perspektivi, Т. 25 (№ 1). pp. 32-44. ISSN 2307-0404

Зорин, Н.А. and Дзяк, Л.А. and Казанцева, В.А. (2020) Влияние ангиоспазма на результаты микрохирургического выключения артериальных аневризм головного мозга в острый период разрыва. Український нейрохірургічний журнал, Т. 26 (№ 3). pp. 51-56. ISSN 1810-3154

Чередниченко, Ю.В. and Мирошниченко, А.Ю. and Зорин, Н.А. and Дзяк, Л.А. and Цуркаленко, А.С. (2020) Методика оптимизации стентирования устьевых стенозов позвоночных артерий. Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія, № 4 (34). pp. 34-44. ISSN 2304-9359 (print), 2663-6964 (online)

Дзяк, Л.А. and Цуркаленко, Е.С. (2019) Роль холинергического дефицита в патогенезе психоневрологических заболеваний. Міжнародний неврологічний журнал, № 3 (105). pp. 68-76. ISSN 2224-0713 (print), 2307-1419 (online)

Дзяк, Л.А. and Шульга, А.А. and Шульга, А.Н. and Чеха, Е.В. (2019) Роль урогенитальных инфекций в этиопатогенезе острых пояснично-крестцовых радикулопатий. Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського = The Journal of Neuroscience of B.M. Mankovsk, Т. 7 (№ 1). pp. 55-63. ISSN 2524-0412 (print), 2524-0420 (online)

Дзяк, Л.А. and Чеха, Е.В. and Шульга, А.Н. (2019) Шум в ушах: мультидисциплинарная проблема (обзор литературы). Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського = The Journal of Neuroscience of B.M. Mankovsk, Т. 7 (№ 1). pp. 68-72. ISSN 2524-0412 (print), 2524-0420 (online)

Чередниченко, Ю.В. and Мирошниченко, А.Ю. and Дзяк, Л.А. and Зорин, Н.А. and Чередниченко, Н.А. (2019) Эндоваскулярное лечение пациента с мультифокальным окклюзионностенотическим поражением магистральных артерий головы с использованием модифицированной якорной методики стентирования и подтверждением эффективности и достаточности лечения посредством контроля изменения церебральной гемоперфузии. Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія, № 1 (27). pp. 67-75. ISSN 2304-9359

Сірко, А.Г. and Дзяк, Л.А. and Зорін, М.О. (2019) Бігемісферні бойові вогнепальні черепно-мозкові поранення: аналіз літератури та власних спостережень. Науково-практична конференція нейрохірургів України з міжнародною участю “Високі технології в підвищенні якості життя нейрохірургічних хворих”. p. 15.

Дзяк, Л.А. and Шульга, А.А. and Шульга, А.Н. (2019) Особенности электрофизиологического мониторинга у больных с дискогенными острыми пояснично-крестцовыми радикулопатиями. Український неврологічний журнал (№ 4). pp. 47-54. ISSN 1998-4235 (Print) 2522-1183 (Online)

Дзяк, Л.А. and Шульга, А.А. (2019) Прогнозирование исходов течения хронической пояснично-крестцовой радикулопатии в стадии обострения. Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського = The Journal of Neuroscience of B.M. Mankovsk, Т. 7 (№ 3-4). pp. 29-38. ISSN 2524-0412 (print), 2524-0420 (online)

Сірко, А.Г. and Дзяк, Л.А. and Зорін, М.О. and Романуха, Д.М. (2019) Cучасні підходи до комплексної оцінки результатів хірургічного лікування вестибулярних шваном: огляд літератури та власні пропозиції для вирішення проблеми. Науково-практична конференція нейрохірургів України з міжнародною участю “Високі технології в підвищенні якості життя нейрохірургічних хворих”. p. 64.

Дзяк, Л.А. and Цуркаленко, Е.С. (2018) Тактика ведения обострений рассеянного склероза. Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського = The Journal of Neuroscience of B.M. Mankovsk, Т. 6 (№ 1). pp. 88-97. ISSN 2524-0412 (print), 2524-0420 (online)

Дзяк, Л.А. and Сірко, А.Г. and Романуха, Д.М. (2018) Шванома трійчастого нерва: особливості діагностики та лікування (клінічний випадок і огляд літератури). Міжнародний неврологічний журнал, № 3 (97). pp. 87-92. ISSN 2224-0713 (print), 2307-1419 (online)

Педаченко, Є.Г. and Дзяк, Л.А. and Сірко, А.Г. and Каджая, М.В. and Білошицький, В.В. and Дядечко, А.А. (2018) Пластика кісткових дефектів черепа після бойових вогнепальних черепно-мозкових поранень. Військова медицина України = Military medicine of Ukraine, Т. 18 (№ 3). pp. 66-72.

Чередниченко, Ю.В. and Зорин, Н.А. and Мирошниченко, А.Ю. and Дзяк, Л.А. and Чередниченко, Н.О. (2018) Мониторинг гемоперфузии головного мозга и контроль отсутствия эмболических ишемических очагов по данным КТ-перфузиографии и МРТ при эндоваскулярном лечении пациентов с мультифокальными окклюзионно-стенотическими поражениями магистральных артерий головы. Науково-практична конференція нейрохірургів України з міжнародною участю “Організація та сучасні принципи надання спеціалізованої нейрохірургічної допомоги хворим на мозковий інсульт”, м. Вінниця, 5–7 вересня 2018 року. p. 53.

Зорин, Н.А. and Чередниченко, Ю.В. and Мирошниченко, А.Ю. and Дзяк, Л.А. and Григорук, С.П. and Медведик, А.Я. and Юрченко, Т.Д. (2018) Эндоваскулярное лечение при ишемическом инсульте в острейшем периоде. Науково-практична конференція нейрохірургів України з міжнародною участю “Організація та сучасні принципи надання спеціалізованої нейрохірургічної допомоги хворим на мозковий інсульт”, м. Вінниця, 5–7 вересня 2018 року. p. 59.

Дзяк, Л.А. and Цуркаленко, Е.С. (2018) Тревожные расстройства в общеврачебной практике. Семейная медицина= Сімейна медицина, № 4 (78). pp. 50-54. ISSN 2307-5112

Дзяк, Л.А. and Цуркаленко, Е.С. (2018) Особенности клинической манифестации артериовенозных мальформаций головного мозга в различных возрастных группах. Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського = The Journal of Neuroscience of B.M. Mankovsk, Т. 6 (№ 3-4). pp. 12-17. ISSN 2524-0412 (print), 2524-0420 (online)

Дзяк, Л.А. and Цуркаленко, Е.С. (2018) Актуальные вопросы диагностики и лечения энцефалопатии Хашимото (клинический случай). Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського = The Journal of Neuroscience of B.M. Mankovsk, Т. 6 (№ 2). pp. 73-79. ISSN 2524-0412 (print), 2524-0420 (online)

Чередниченко, Ю.В. and Мирошниченко, А.Ю. and Медведик, А.Я. and Зорин, Н.А. and Дзяк, Л.А. (2018) Эндоваскулярное лечение пациентов с ишемическим инсультом в острейший период с тандемными окклюзиями церебральных артерий. Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія, № 3 (25). pp. 60-75. ISSN 2304-9359

Чередниченко, Ю.В. and Мирошниченко, А.Ю. and Дзяк, Л.А. and Зорин, Н.А. and Григорук, С.П. and Гавва, Е.А. and Толубаев, А.Н. (2018) Эндоваскулярное лечение пациента с травматическими диссекционными поражениями обеих позвоночных артерий, полученными в ходе выполнения хиропрактических манипуляций. Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія, № 2 (24). pp. 77-86. ISSN 2304-9359

Чередниченко, Ю.В. and Мирошниченко, А.Ю. and Зорин, Н.А. and Дзяк, Л.А. (2018) Использование устройства для Re-entry при субинтимальной реканализации хронической окклюзии начального сегмента подключичной артерии. Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія, № 1 (23). pp. 42-51. ISSN 2304-9359

Чередниченко, Ю.В. and Мирошниченко, А.Ю. and Дзяк, Л.А. and Зорин, Н.А. and Григорук, С.П. and Гавва, Е.А. and Толубаев, А.Н. (2018) Эндоваскулярное лечение пациента с синдромом Элерса–Данлоса сосудистого типа с двусторонними диссекционными стенозами и аневризмами в V3- и V4-сегментах позвоночных артерий. Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія, № 2 (24). pp. 87-96. ISSN 2304-9359

Дзяк, Л.А. and Цуркаленко, Е.С. (2017) Клинические характеристики головной боли у пациентов с артериовенозными мальформациями головного мозга. Український вісник психоневрології, Т. 25 (вип. 1). pp. 80-81. ISSN 2079-0325

Дзяк, Л.А. and Мизякина, Е.В. (2017) Посттравматические психоневрологические нарушения. Український вісник психоневрології, Т. 25 (вип. 1). p. 80. ISSN 2079-0325

Дзяк, Л.А. and Мизякина, Е.В. and Сук, В.М. (2017) Новые возможности коррекции когнитивного дефицита при атеросклеротической дисциркуляторной энцефалопатии. Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського, Т. 5 (№ 1). pp. 34-40. ISSN 2524-0412 (print), 2524-0420 (online)

Дзяк, Л.А. and Мизякина, Е.В. and Сук, В.М. (2017) Новые возможности коррекции когнитивного дефицита при дисциркуляторной энцефалопатии, обусловленной атеросклеротическим поражением сосудов головного мозга. XIX Міжнародна конференція "Вікова стратегія профілактики, терапії та реабілітації в неврології", 25-27 квітня 2017 року, м. Трускавець. pp. 28-41.

Дзяк, Л.А. and Цуркаленко, Е.С. (2017) Реорганизация церебральной и системной гемодинамики у пациентов с артериовенозными мальформациями головного мозга. Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського, Т. 5 (№ 2). pp. 5-10. ISSN 2524-0412 (print), 2524-0420 (online)

Дзяк, Л.А. and Цуркаленко, Е.С. (2017) Оценка возможностей фармакологической коррекции оксидантного стресса как фактора риска развития сосудистых коморбидных заболеваний. Семейная медицина, № 3 (71). pp. 56-64. ISSN 2307-5112

Сірко, А.Г. and Дзяк, Л.А. and Балашова, О.І. and Бердова, Т.Л. and Донченко, Г.М. and Скляр, Н.В. and Шестакова, Н.М. and Романуха, Д.М. (2017) Прогнозування результатів лікування низькодиференційованих гліом півкуль великого мозку. Медичні перспективи, Т. 22 (№ 3). pp. 52-59. ISSN 2307-0404

Дзяк, Л.А. and Цуркаленко, Е.С. (2016) Головокружение в клинической практике: общность методологии и патогенетически обоснованные дифференцированные подходы к лечению. Международный неврологический журнал, № 1 (79). pp. 11-19. ISSN 2224-0713

Сірко, А.Г. and Дзяк, Л.А. and Мізякіна, К.В. (2016) Шляхи оптимізації надання медичної допомоги при черепно-мозкових пораненнях в умовах гібридної війни. Медицина неотложных состояний, № 4 (75). ISSN 2224-0586

Дзяк, Л.А. and Сірко, А.Г. (2016) Зміни у підходах до хірургічного лікування цивільної та бойової тяжкої черепно-мозкової травми. Матеріали науково-практичної конференції нейрохірургів з міжнародною участю "Травматичні ушкодження центральної та периферичної нервової системи". p. 29.

Сірко, А.Г. and Дзяк, Л.А. and Кобеляцький, Ю.Ю. and Гришин, В.І. and Йовенко, І.О. and Дубина, В.М. and Машин, О.М. (2016) Досвід надання нейрохірургічної допомоги при сучасній бойовій травмі. Медицина неотложных состояний, № 4 (75). p. 223. ISSN 2224-0586

Дзяк, Л.А. and Сірко, А.Г. (2016) Нові та удосконалені підходи до класифікації та побудови клінічного діагнозу при вогнепальних черепно-мозкових пораненнях. Науково-практична конференція нейрохірургів з міжнародною участю "Травматичні ушкодження центральної та периферичної нервової системи", м.Кам'янець-Подільский. p. 61.

Педаченко, Е.Г. and Дзяк, Л.А. and Сирко, А.Г. (2016) Факторы прогноза развития внутричерепной гипертензии в остром периоде тяжелой черепно-мозговой травмы. Ukrainian Neurosurgical Journal, 2016, Special edition= Украинский нейрохирургический журнал, 2016, Спецвыпуск. pp. 36-40. ISSN 1810-3154 (Print)

Дзяк, Л.А. and Цуркаленко, Е.С. (2016) Актуальные проблемы в лечении пациентов с рецидивирующе-ремиттирующим рассеянным склерозом. Український неврологічний журнал, № 2. pp. 17-26. ISSN 1998-4235

Дзяк, Л.А. and Цуркаленко, Е.С. (2016) Головокружение в клинической практике - общность методологии и патогенетически обоснованные дифференциальные подходы к лечению. Семейная медицина, № 1 (63). pp. 113-120. ISSN 2307-5112

Дзяк, Л.А. and Цуркаленко, Е.С. and Терещенко, Л.А. and Сысенко, И.В. (2016) Современные подходы к диагностике и лечению синдрома малой грудной мышцы. Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського, Т. 4 (№ 3). pp. 34-42. ISSN 2524-0412 (print), 2524-0420 (online)

Дзяк, Л.А. and Цуркаленко, Е.С. (2016) Тревожные расстройства в общей медицинской практике. Семейная медицина, № 5 (67). pp. 55-59. ISSN 2307-5112

Дзяк, Л.А. and Цуркаленко, Е.С. (2016) Церебральная гемодинамика у пациентов с артериовенозными мальформациями. Міжнародний неврологічний журнал, № 3 (81). pp. 144-145. ISSN 2224-0713 (print), 2307-1419 (online)

Дзяк, Л.А. and Сальков, Н.Н. and Цуркаленко, Е.С. (2016) Особенности нарушений кровообращения при травме шейного отдела спинного мозга. Міжнародний неврологічний журнал, № 3 (81). p. 144. ISSN 2224-0713 (print), 2307-1419 (online)

Дзяк, Л.А. and Зозуля, О.А. (2016) Поэтапная модель прогноза исходов тяжелой черепно-мозговой травмы. Медицина неотложных состояний, № 4 (75). pp. 79-83. ISSN 2224-0586 (print), 2307-1230 (online)

Дзяк, Л.А. and Зозуля, О.А. and Клигуненко, Е.Н. and Кущ, Е.А. (2015) Новые возможности мультимодальной фармакотерапии острого периода ишемического инсульта. Міжнародний неврологічний журнал, № 5 (75). pp. 39-44.

Дзяк, Л.А. and Кобеляцкий, Ю.Ю. and Йовенко, И.А. and Царев, А.В. (2015) Интенсивная терапия повреждений мозга и ранняя нейрореабилитация при политравме с превалированием тяжелой черепно-мозговой травмы. Опыт применения оригинального АМАНТАДИНА СУЛЬФАТА (ПК-МЕРЦ®, «Мерц Фарма ГмбХ и Ко»). Медицина неотложных состояний, № 8 (71). pp. 57-65. ISSN 2224-0586

Дзяк, Л.А. and Цуркаленко, Е.С. and Мизякина, Е.В. and Диброва, М.С. (2015) Острый вестибулярный нейронит. Український неврологічний журнал, № 3. pp. 49-53. ISSN 1998-4235

Дзяк, Л.А. and Цуркаленко, Е.С. and Сальков, Н.Н. (2015) Возможности комплексной реабилитации пациентов, перенесших позвоночно-спинномозговую травму. Міжнародний неврологічний журнал, № 6 (76). pp. 120-126. ISSN 2224-0713

Сірко, А.Г. and Дзяк, Л.А. (2015) Оптимізація надання нейрохірургічної допомоги при вогнепальних пораненнях черепа та головного мозку. Острые и неотложные состояния в практике врача, № 5 (47). pp. 19-24. ISSN 2311-8652

Педаченко, Є.Г. and Дзяк, Л.А. and Сірко, А.Г. (2015) Тяжкі дифузні ушкодження головного мозку. Обгрунтованість декомпресивної краніектомії. Український нейрохірургічний журнал, № 4. pp. 22-32. ISSN 1810-3154

Сальков, Н.Н. and Дзяк, Л.А. and Царев, А.В. and Йовенко, И.А. (2015) Применение рилузола в комплексном лечении осложненной позвоночно-спинномозговой травмы шейного отдела спинного мозга в остром и раннем периодах. Актуальные проблемы медицины в России и за рубежом : Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. - Новосибирск, 2015., Вып. 2. pp. 87-90.

Дзяк, Л.А. and Сальков, М.М. and Зорін, М.О. and Тітов, Г.І. (2015) Актуальні питання організації надання медичної допомоги, діагностики та лікування бойової хребетної та хребетно-спинномозкової травми. Український нейрохірургічний журнал, № 1. pp. 30-34. ISSN 1810-3154

Дзяк, Л.А. and Сирко, А.Г. (2015) Метаанализ результатов клинических исследований эффективности и переносимости L-лизина эсцината при лечении черепно-мозговой травмы и острых нарушений мозгового крообращения. Международный неврологический журнал, № 6 (76). pp. 29-39. ISSN 2224-0713

Цимбалюк, В.І. and Дзяк, Л.А. and Сальков, М.М. and Родинський, О.Г. and Ткаченко, С.С. (2014) Нові можливості лікування гострого періоду спінальної травми (експериментальне дослідження). Медичні перспективи, Т. 19 (№ 3). pp. 51-56. ISSN 2307-0404

Пархоменко, А.Н. and Амосова, Е.Н. and Дзяк, Г.В. and Нетяженко, В.З. and Иркин, О.И. and Голобородько, Б.И. and Коваль, О.А. and Копица, Н.П. and Шумаков, В.А. and Тащук, В.К. and Лутай, Я.М. and Коваленко, В.Н. and Сиренко, Ю.Н. and Свищенко, Е.П. and Мищенко, Т.С. and Дзяк, Л.А. and Полищук, Н.Е. and Волошин, П.В. and Шлапак, И.П. and Черний, В.И. and Титов, И.И. and Ткаченко, Р.А. and Малыш, И.Р. and Лоскутов, О.А. and Згржебловская, Л.В. and Смирнова, Н.М. and Городник, Г.А. (2013) Гипертензивные кризы: диагностика и лечение. Консенсус Ассоциации кардиологов Украины и Украинской ассоциации по борьбе с инсультом (Часть 2). Особенности коррекции артериального давления при осложненных гипертензивных кризах в зависимости от поражения органа-­мишени. Медицина невідкладних станів = Медицина неотложных состояний = Emergency Medicine, № 2 (49). pp. 198-208. ISSN 2224-0586 (print), 2307-1230 (online)

Book Section

Сірко, А.Г. and Дзяк, Л.А. (2017) Зміст. In: Бойові вогнепальні черепно-мозкові поранення. ТОВ "Пергам", Київ, Україна, pp. 1-5. ISBN 978-617-696-590-9

Book

Волков, О.О. and Дзяк, Л.А. and Єхалов, В.В. and Зозуля, О.О. and Клигуненко, О.М. and Лященко, О.В. and Седінкін, В.А. and Станін, Д.М. (2019) Механічна асфіксія. ЛІРА, Дніпро. ISBN 978-966-981-166-0

Дроздов, А.Л. and Дзяк, Л.А. and Козлов, В.А. and Маковецкий, В.Д. (2003) Анатомия памяти: атлас схем и рисунков проводящих путей и структур нервной системы, участвующих в процессах памяти. Днепропетровск : "Пороги", 2003, Днепропетровск.

This list was generated on Mon Mar 27 15:47:55 2023 EEST.