Items where Author is "Дука, Р.В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 44.

Article

Дука, Р.В. and Бєлослудцев, О.Д. and Савенков, Д.Ю. (2022) Оцінки функціональних результатів лікування у хворих на рак прямої кишки у залежності від методу оперативного втручання. Клінічна хірургія = Klinichna khirurhiia, 89 (9-10д.). pp. 19-20. ISSN 0023-2130 (Print), 2522-1396 (Online)

Дука, Р.В. and Бєлослудцев, О.Д. and Савенков, Д.Ю. (2022) Післяопераційні порушення функції тазових органів при лікуванні раку прямої кишки. Клінічна хірургія = Klinichna khirurhiia, 89 (9-10д.). p. 21. ISSN 0023-2130 (Print), 2522-1396 (Online)

Дука, Р.В. and Маліновський, С.Л. and Ярошенко, К.О. and Сулима, В.П. and Ющенко, І.В. (2022) Досвід лікування гострих товстокишкових кровотеч. Клінічна хірургія = Klinichna khirurhiia, 89 (9-10д.). p. 48. ISSN 0023-2130 (Print), 2522-1396 (Online)

Колесник, Т.В. and Березницкий, Я.С. and Дука, Р.В. and Надюк, А.В. and Косова, А.А. and Колесник, Э.Л. (2019) Влияние терапии на показатели гемодинамики у больных с артериальной гипертензией и морбидным ожирением после бариатрического лечения. Міжнародний медичний журнал, № 2. pp. 5-8. ISSN 2308-5274 (print)

Дука, Р.В. (2019) Аналіз ефективності застосування баріатричного лікування у хворих із морбідним ожирінням залежно від виду оперативного втручання та показників вихідної маси тіла. Sciences of Europe, Vol. 1 (No 41). pp. 30-39. ISSN 3162-2364

Дука, Р.В. (2019) Характеристика генетичної детермінованості розвитку артеріальної гіпертензії та метаболічного синдрому у пацієнтів із морбідним ожирінням. Sciences of Europe, Vol. 1 (No 40). pp. 13-18. ISSN 3162-2364

Березницький, Я.С. and Дука, Р.В. (2019) Повздожня резекція шлунку та біліопанкреатичне шунтування: вплив на метаболічний синдром. Метаболічний синдром в міждисциплінарному аспекті: конкуренція чи взаємодія : науково-практична конференція з міжнародною участю, 4-5 жовтня 2019 року, м. Київ. pp. 6-7.

Колеснік, Т.В. and Дука, Р.В. and Надюк, А.В. and Косова, А.А. (2019) Особливості контролю артеріального тиску в пацієнтів з артеріальною гіпертензією та морбідним ожирінням під впливом баріатричного лікування і антигіпертензивної терапії. Матеріали XX Національного конгресу кардіологів України (Київ, 25–27 вересня 2019 р.) // Український кардіологічний журнал = Ukrainian Journal of Cardiology, Т. 26 (Дод. 1). pp. 71-72. ISSN 1608-635Х (Print), 2664-4479 (Online)

Дука, Р.В. (2018) Принципи ведення хворих на морбідне ожиріння після різних методів хірургічного лікування у післяопераційному періоді та характеристика його перебігу. Sciences of Europe, Vol. 1 (№ 24). pp. 22-27. ISSN 3162-2364

Колесник, Т.В. and Березницкий, Я.С. and Дука, Р.В. and Колесник, Э.Л. and Косова, А.А. and Надюк, А.В. (2018) Динамика показателей упруго-эластических свойств артериальной стенки у пациентов с морбидным ожирением после проведения бариатрического лечения. Медичні перспективи, Т. 23 (№ 1). pp. 76-81. ISSN 2307-0404

Дука, Р.В. (2018) Характеристика закономірностей змін показників протеїнового обміну у пацієнтів з морбідним ожирінням після оперативного лікування на тлі зниження маси тіла. Актуальні проблеми клінічної та профілактичної медицини, Т. 2 (№ 1). pp. 11-22. ISSN 2312-1025

Березницький, Я.С. and Дука, Р.В. (2018) Характеристика змін показників ліпідного  та вуглеводного обмінів у хворих на морбідне  ожиріння до та після оперативного лікування  залежно від виду хірургічного втручання. Гастроентерологія, Т. 52 (№ 1). pp. 30-40. ISSN 2308-2097

Колесник, Т.В. and Березницкий, Я.С. and Дука, Р.В. and Колесник, Э.Л. and Косова, А.А. and Надюк, А.В. (2018) Изменение показателей офисного и центрального артериального давления у пациентов с морбидным ожирением после проведения бариатрического лечения. Modern Scientific Researches, № 4 (Vol. 3). pp. 99-108. ISSN 2523-4692

Березницкий, Я.С. and Дука, Р.В. and Ярошенко, К.О. (2018) Вплив різних методик баріатричного лікування на кислотоутворюючу функцію шлунка. Sciences of Europe, Vol. 2 (No 27). pp. 30-35. ISSN 3162-2364

Березницький, Я.С. and Гапонов, В.В. and Молчанов, Р.М. and Сулима, В.П. and Дука, Р.В. and Маліновський, С.Л. and Верхолаз, І.Л. and Ярошенко, Е.О. and Білов, О.В. and Полулях-Черновол, І.Ф. (2018) Викладання модуля «Невідкладна абдомінальна хірургія та проктологія». Медичні перспективи, Т. 23 (№4 ч.1). pp. 137-138. ISSN 2307-0404

Колесник, Т.В. and Березницкий, Я.С. and Дука, Р.В. and Надюк, А.В. and Косова, А.А. and Колесник, Э.Л. (2018) Влияние антигипертензивной терапии и бариатрического хирургического лечения на упруго-эластические свойства артериальной стенки у больных с артериальной гипертензией и морбидным ожирением. Міжнародний медичний журнал, № 4. pp. 5-10. ISSN 2308-5274 (print)

Дука, Р.В. and Кошарний, В.В. and Абдул-Огли, Л.В. and Кушнарьова, К.А. (2018) Морфометричні зміни серця при ожирінні та після його хірургічного лікування. Вісник проблем біології і медицини=Bulletin of problems biology and medicine, В. 3 (145). pp. 282-284. ISSN 2077-4214 (Print), 2523-4110 (Online)

Дука, Р.В. and Кошарний, В.В. and Абдул-Огли, Л.В. and Алексюк, Л.О. and Соболева, Т.О. (2018) Зміни біофізичних та морфологічних властивостей міокарда при ожирінні. Клінічна анатомія та оперативна хірургія (1). pp. 67-71. ISSN 1727-0847 (print), 1993-5897 (online)

Дука, Р.В. and Поступинский, С.С. and Резник, В.В. (2018) Результаты использования лапароскопической оперативной техники в лечении пациентов с острым аппендицитом и острым холециститом в условиях городской клинической больницы. Медичні перспективи = Medicni perspektivi, 23 (4 ч.1). pp. 147-148. ISSN 2307-0404

Березницький, Я.С. and Дука, Р.В. and Лисунець, П.Б. (2018) Особливості виконання повздовжної резекції шлунка та біліопанкретичного шунтування в модифікації Нess-Marceau при лікувані хворих на морбідне ожиріння та іх вплив на прояви метаболічного синдрому. Харківська хірургічна школа, № 1 (88). pp. 7-12. ISSN 2308-7005

Березницкий, Я.С. and Дука, Р.В. and Ярошенко, Е.А. (2018) Определение функционального состояния желудка с помощью внутрижелудочной pH-метрии у пациентов с морбидным ожирением. Международный научно-исследовательский журнал = International Research Journal, № 3 (69). pp. 101-104. ISSN 2303-9868 print, 2227-6017 online

Березницкий, Я.С. and Дука, Р.В. and Ярошенко, Е.А. (2018) Определение функционального состояния желудка с помощью внутрижелудочной pH-метрии у пациентов с морбидным ожирением. Международный научно-исследовательский журнал= International Research Journal, № 3 (69). pp. 101-104. ISSN 2303-9868 (print), 2227-6017 (online)

Дука, Р.В. (2017) Вплив різних методів хірургічного лікування морбідного ожиріння на показник сироваткового заліза та методи корекції його дефіциту у віддаленому післяопераційному періоді. Sciences of Europe, VOL 1 (#22(22). pp. 41-48. ISSN 3162-2364

Дука, Р.В. (2017) Характеристика показателей углеводного обмена у больных с морбидным ожирением до и после оперативного лечения в зависимости от вида оперативного вмешательства. European Journal of Technical and Natural Sciences, № 6. pp. 45-51. ISSN 2414-2352

Березницкий, Я.С. and Дука, Р.В. and Колеснік, Т.В. and Колеснік, Е.Л. and Надюк, А.В. and Косова, Г.А. (2017) Принципи обстеження хворих на морбідне ожиріння і метаболічний синдром, які є кандидатами для виконання баріатричного оперативного втручання. Sciences of Europe, Vol. 1 (No 21). pp. 5-11. ISSN 3162-2364

Дука, Р.В. (2017) Характеристика общих закономерностей изменений маркеров метаболического синдрома у пациентов с морбидным ожирением после оперативного лечения на фоне снижения массы тела. Sciences of Europe, Vol. 1 (No 20). pp. 50-55. ISSN 3162-2364

Дука, Р.В. (2017) Динаміка змін показників маси тіла у пацієнтів з ожирінням після виконання баріатричних оперативних втручань. Sciences of Europe, Vol. 1 (No 18). pp. 19-26. ISSN 3162-2364

Дука, Р.В. (2017) Характеристика ліпідного профілю у хворих з морбідним ожирінням до та після оперативного лікування залежно від виду оперативного втручання. Медичні перспективи, Т. 22 (№ 4). pp. 87-92. ISSN 2307-0404

Колесник, Т.В. and Березницкий, Я.С. and Дука, Р.В. and Колесник, Э.Л. and Косова, А.А. and Надюк, А.В. (2017) Динамика показателей суточного мониторирования артериального давления у пациентов с морбидным ожирением после проведения бариатрического лечения. Український журнал хірургії, № 3 (34). pp. 20-21. ISSN 1997-2938 print, 1999-1649 online

Дука, Р.В. and Кошарний, В.В. and Соболева, Т.О. and Багрін, І.В. (2017) Морфологічні зміни серця та судин передньобокової стінки живота та брижі тонкої кишки при ожирінні. Вісник проблем біології і медицини, Вип. 4 (т. 2). pp. 88-91. ISSN 2077-4214

Березницький, Я.С. and Дука, Р.В. (2017) Вміст кальцію та вітаміну D3 у хворих на морбідне ожиріння до та після оперативного лікування залежно від виду хірургічного втручання. Гастроентерологія, Т. 51 (№ 4). pp. 272-280. ISSN 2308-2097

Березницкий, Я.С. and Молчанов, Р.Н. and Дука, Р.В. (2016) Этапы освоения новых операций с использованием лапароскопической технологии в хирургии и урологии. Материалы научно-практической конференции "Урология, андрология, нефрология - 2016", 26-27 мая 2016 г., г. Харьков. pp. 168-170.

Березницький, Я.С. and Дука, Р.В. and Маліновський, С.Л. and Гриб, Е.В. and Гринюк, С.В. and Матещук, Н.В. and Левченко, Т.В. (2014) Результати лікування пацієнтів з гострим панкреатитом в умовах багатопрофільного хірургічного стаціонару. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика, Вип.23 (2). pp. 54-61. ISSN 2227-7404

Березницкий, Я.С. and Дука, Р.В. (2013) Технические особенности и результаты выполнения видеоэндоскопической продольной резекции желудка в лечении пациентов с морбидным ожирением. Вестник неотложной и восстановительной медицины, Т. 14 (№ 4). pp. 522-523. ISSN 2304-4110

Березницкий, Я.С. and Дука, Р.В. (2013) Технические особенности и результаты выполнения видеоэндоскопической продольной резекции желудка в лечении пациентов с морбидным ожирением. Вестник неотложной и восстановительной медицины, Т. 14 (№ 4). pp. 522-523. ISSN 2519-8203

Березницкий, Я.С. and Дука, Р.В. (2011) Отдаленные результаты и технические особенности выполнения продольной резекции желудка и билиопанкреатического шунтирования в лечении пациентов с ожирением. Сучасні медичні технології (№ 3-4). pp. 33-35. ISSN 2072-9367

Березницкий, Я.С. and Дука, Р.В. (2011) Отдаленные результаты и технические особенности выполнения продольной резекции желудка и билиопанкреатического шунтирования в лечении пациентов с ожирением. Сучасні медичні технології, № 3-4 (11-12). pp. 33-35. ISSN 2072-9367

Book Section

Березницький, Я.С. and Дука, Р.В. and Ярошенко, К.О. (2021) Впровадження інноваційних технологій в організацію післядипломної підготовки лікарів-інтернів. In: Актуальні питання вищої медичної (фармацевтичної) освіти: виклики сьогодення та перспективи їх вирішення : матеріали XVIIІ Всеукр. наук.-практ. конф. в онлайн-режимі за допомогою системи microsoft teams (Тернопіль, 20–21 трав. 2021 р.). ТНМУ, «Укрмедкнига», 2021, Тернопіль, pp. 57-59.

Book

Дука, Р.В. and Березницький, Я.С. and Гапонов, В.В. and Сулима, В.П. and Молчанов, Р.М. and Маліновський, С.Л. and Ярошенко, К.О. and Бадюл, П.О. and Верхолаз, І.Л. and Білов, О.В. and Полулях-Чорновол, І.Ф. and Бараннік, К.С. (2022) Навчальний посібник до модулю № 1 «Невідкладна абдомінальна хірургія та проктологія (з електронним контролем засвоєння практичних навичок)». Навчальний посібник для студентів 4-х курсів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації, що навчаються за кредитно-модульною системою – магістр медицини . Дніпровський державний медичний університет, кафедра хірургії № 1 та урології, Дніпро.

Гапонов, В.В. and Сулима, В.П. and Дука, Р.В. and Молчанов, Р.М. and Бадюл, П.О. and Верхолаз, І.Л. and Маліновський, С.Л. and Білов, О.В. and Ярошенко, К.О. and Полулях-Чорновол, І.Ф. (2019) Навчально-методичний посібник для самостійної підготовки студентів до практичних занять з хірургії. Модуль 1 “Невідкладна абдомінальна хірургія та проктологія”. 2019-2020 навчальний рік. ДЗ «ДМА МОЗ України», Дніпро.

Гапонов, В.В. and Сулима, В.П. and Дука, Р.В. and Молчанов, Р.М. and Верхолаз, І.Л. and Маліновський, С.Л. and Білов, О.В. and Ярошенко, К.О. and Полулях-Чорновол, І.Ф. (2017) Навчально-методичний посібник для самостійної підготовки студентів до практичних занять з хірургії (з доповненнями до семінару та задачами) Модуль 1 “Невідкладна абдомінальна хірургія та проктологія”. Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» кафедра хірургії № 1, Дніпропетровськ.

Науменко, Л.Ю. and Іпатов, А.В. and Березницький, Я.С. and Лепський, В.В. and Лоскутов, О.Є. and Кльованик, В.А. and Кутовий, О.Б. and Гапонов, В.В. and Стусь, В.П. and Дука, Р.В. and Сулима, В.П. and Молчанов, Р.М. and Білов, О.В. and Верхолаз, І.Л. and Чемирисов, В.В. and Носова, Н.В. and Борисова, І.С. and Родінська, Г.О. and Ярошенко, К.О. and Шкура, М.М. and Чайка, В.О. and Березовський, В.М. and Карпенко, С.І. and Концур, В.М. and Сулима, В.П. and Страфун, С.С. and Черняк, С.І. and Борзих, О.В. and Варін, В.В. and Маліновський, С.Л. (2015) Довідник з медико-соціальної експертизи і реабілітації у 3-х томах. Т. 2. Патологія опорно-рухового апарату, хірургічні захворювання і ускладнення, хвороби сечо-статевих органів. Андрощук П.С., Черкаси. ISBN 978-966-2092-21-9

Thesis

Дука, Р.В. (2004) Особливості вибору способу операції у хворих з ускладненими формами хронічного панкреатиту та оцінка його результатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Р. В. Дука. - Дніпропетровськ, 2004. - 23 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДЗ Дніпропетровська медична академія МОЗ України.

Other

Березницький, Я.С. and Скрипченко, Н.М. and Ксікевич, Л.М. and Маліновський, С.Л. and Дука, Р.В. (2020) Комп’ютерна програма «Управління навчальним процесом в інтернатурі». Державний реєстр патентів України на корисну модель № 97882 від 05.06.2020., Київ, Україна.

This list was generated on Mon Mar 20 02:14:43 2023 EET.