Items where Author is "Ханюков, О.О."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 61.

Article

Ханюков, О.О. and Пісоцька, Л.А. and Сапожниченко, Л.В. and Пампуха, О.О. (2023) Діагностика анемії та дефіциту заліза в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю. Медичні перспективи = Medicni perspektivi (Medical perspectives) (1). pp. 77-82. ISSN 2307-0404 (print), 2786-4804 (online)

Ханюков, О.О. and Сапожниченко, Л.В. and Смольянова, О.В. (2023) Віртуальний кейс як вид симуляційного навчання в умовах воєнного конфлікту. Забезпечення якості освіти у вищій медичній школі наук.-метод. міжуніверситет. конф. з міжнар. участю. Одеса, 18–20 січня 2023 року. pp. 387-389.

Ханюков, О.О. and Смольянова, О.В. (2023) Шляхи підвищення мотивації до навчання в іноземних здобувачів вищої медичної освіти на клінічній кафедрі. Art of Medicine = Мистецтво медицини, № 2 (26). pp. 186-192. ISSN 2521-1455 (print), 2523-4250 (online)

Ханюков, О.О. and Пісоцька, Л.А. and Сапожниченко, Л.В. and Смольянова, О.В. and Калашникова, О.С. (2023) Онлайн навчання студентів-медиків 6 курсу в умовах військового конфлікту. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, Т. 91 (№ 2(1)). pp. 208-2016. ISSN 2959-1953 (print), 2959-1961 (online)

Ханюков, О.О. and Пісоцька, Л.А. and Короленко, А.С. and Щукіна, О.С. (2023) Тhe method of assessing the psycho-functional status of students using the method of gas discharge photography of the fingers of the hands. SWorldJournal, 18 (3). pp. 37-43. ISSN 2663-5712 (Print), 2410-6615 (Online)

Ханюков, О.О. and Смольянова, О.В. (2022) Симуляційний пацієнт як засіб закріплення фахових компетентностей у студентів медиків. Матеріали з наук.-практ. конф. з міжнародною участю "Медична симуляція – погляд у майбутнє (впровадження інноваційних технологій у вищу медичну освіту України)". pp. 308-309.

Ханюков, О.О. and Смольянова, О.В. (2022) Якість життя у пацієнтів похилого віку з хронічною серцевою недостатністю на фоні артеріальної гіпертензії та хронічної хвороби нирок в залежності від прихильності до лікування. Всеукраїнська науково-практична конференція з сімейної медицини «ВІД НАУКИ ДО ПРАКТИКИ». (9 – 10 лютого 2022 року).

Ханюков, О.О. and Смольянова, О.В. (2022) Якість життя у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю на фоні артеріальної гіпертензії та зниженої функції нирок в залежності від прихильності до лікування і швидкості клубочкової фільтрації. Modern science: innovations and prospects. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. pp. 54-58.

Ханюков, О.О. and Смольянова, О.В. (2022) Фібриляція передсердь та прихильність до лікування як предиктори погіршення швидкості клубочкової фільтрації у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю на фоні артеріальної гіпертензії та хронічної хвороби нирок. Аритмологія, 41-42 (1–2). pp. 60-61. ISSN 2309-8872

Ханюков, О.О. and Калашникова, О.С. and Сапожниченко, Л.В. and Смольянова, О.В. (2022) Полікультурна компетентність викладача та реалізація полікультурної освіти у Дніпровському державному медичному університеті. SWorldJournal, 2 (15-02). pp. 52-61. ISSN 2663-5712 (Online)

Ханюков, О.О. and Сапожниченко, Л.В. and Смольянова, О.В. (2022) Опитування викладачів відносно рівню сформованості фахової компетентності щодо спроможності збирати медичну інформацію про пацієнта у студентів-медиків 6 курсу. Innovations and prospects of world science. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference.. pp. 560-563.

Ханюков, О.О. and Смольянова, О.В. (2021) Відпрацювання фахових компетентностей з ведення кардіологічного хворого із застосуванням симуляційного навчання: власний досвід. Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. 26-27 березня 2021 р., м.Дніпро (ч. 1). pp. 204-206.

Ханюков, О.О. and Смольянова, О.В. (2021) Сучасні світові тенденції лікування хронічної серцевої недостатності: фокус на валсартан. Практикуючий лікар (№ 1). pp. 57-61. ISSN 2518-105X (Online), 2413-5461 (Print)

Ханюков, О.О. and Смольянова, О.В. (2021) Сучасні можливості застосування валсартану в лікуванні пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Здоров'я України. Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» (2). pp. 39-40.

Ханюков, О.О. and Смольянова, О.В. (2021) Антикоагулянтна терапія у хворих з неклапанною фібриляцією передсердь у реальній клінічній практиці: проблема безпечності терапії та прихильності до лікування. Буковинський медичний вісник = Bukovinian Medical Herald, Т. 25 (№ 2). pp. 146-152. ISSN 1684-7903 (print), 2413-0737 (online)

Ханюков, О.О. and Смольянова, О.В. (2021) Річна динаміка змін функції нирок у пацієнтів похилого віку із хронічною серцевою недостатністю на фоні артеріальної гіпертензії під впливом лікування. Матеріали XXII Національного конгресу кардіологів України (Київ, 21—24 вересня 2021 р.) // Український кардіологічний журнал = Ukrainian Journal of Cardiology, Т. 28 (Дод. 1). pp. 112-113. ISSN 1608-635Х (Print), 2664-4479 (Online)

Ханюков, О.О. and Пісоцька, Л.А. and Сапожниченко, Л.В. and Пампуха, О.О. and Вальчук, Д.С. (2021) Напрямки лікування анемії та дефіциту заліза у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю. Вісник проблем біології і медицини = Bulletin of problems biology and medicine, Вип. 4 (162). pp. 70-76. ISSN 2077-4214 (Print), 2523-4110 (Online)

Ханюков, О.О. and Смольянова, О.В. (2021) Якість життя та прихильність до лікування у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю на фоні артеріальної гіпертензії та хронічної хвороби нирок. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Медицина», В. 43. pp. 40-48.

Ханюков, О.О. and Смольянова, О.В. (2021) Предиктори погіршення функції нирок у хворих з хронічною серцевою недостатністю на фоні артеріальної гіпертензії. Вісник проблем біології і медицини = Bulletin of problems biology and medicine, В. 4 (162). pp. 204-208. ISSN 2077-4214 (Print), 2523-4110 (Online)

Ханюков, О.О. and Смольянова, О.В. (2021) Фактори, що обумовлюють зв’язок між прихильністю до лікування та якістю життя у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю на фоні артеріальної гіпертензії та хронічної хвороби нирок: кореляційний аналіз. Буковинський медичний вісник = Bukovinian Medical Herald, T. 25 (№ 3). pp. 138-143. ISSN 1684-7903 (print), 2413-0737 (online)

Ханюков, О.О. and Сапожниченко, Л.В. and Калашникова, О.С. and Смольянова, О.В. (2021) Дистанційне навчання на кафедрі внутрішньої медицини 3 ДДМУ: досвід другої хвилі. Актуальні питання вищої медичної (фармацевтичної) освіти: виклики сьогодення та перспективи їх вирішення : матеріали XVIIІ Всеукр.наук.-практ. конф. (Тернопіль, 20–21 трав. 2021 р.). pp. 490-491.

Ханюков, О.О. and Смольянова, О.В. and Галущенко, К.В. (2021) Самооцінка стану здоров'я студентів-медиків 6 курсу під час другої хвилі дистанційного навчання. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання внутрішньої медицини» (Дніпро, 19–20 трав. 2021 р.).

Ханюков, О.О. and Смольянова, О.В. (2021) Прогностична модель передбачення госпіталізацій протягом 6 місяців у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю: розробка, обґрунтування, оцінка. Вісник проблем біології і медицини = Bulletin of problems biology and medicine, Вип. 3 (161). pp. 149-153. ISSN 2077-4214 (Print), 2523-4110 (Online)

Ханюков, О.О. and Сапожниченко, Л.В. and Гетман, М.Г. and Івчина, Н.А. and Бульба, П.А. (2021) Особливості ведення вагітності та проведення скринінгу гіперглікемії у вагітних під час пандемії COVID-19. Вісник проблем біології і медицини = Bulletin of problems biology and medicine, Вип. 2 (160). pp. 55-63. ISSN 2077-4214 (Print), 2523-4110 (Online)

Ханюков, О.О. and Яловенко, М.І. and Калашникова, О.С. and Кравченко, О.І. (2020) Клінічний перебіг та прогнозування ризику розвитку постійної форми фібриляції передсердь у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю та помірно зниженою фракцією викиду лівого шлуночка. Медичні перспективи=Medicni perspektivi, Т. 25 (№ 2). pp. 78-85. ISSN 2307-0404

Ханюков, О.О. and Сапожниченко, Л.В. and Смольянова, О.В. (2020) Особливості формування дослідницької компетентності у студентів-медиків у рамках роботи студентського наукового товариства. Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. 27-28 березня 2020 р., м.Дніпро, Ч. І. pp. 260-261.

Ханюков, О.О. and Смольянова, О.В. (2020) Роль карнітину в регуляції енергетичного обміну й модулюванні перебігу серцево-судинних захворювань і цукрового діабету. Артеріальна гіпертензія, 2-3. pp. 11-20. ISSN 2224-1485 (print), 2307-1095 (online)

Ханюков, О.О. and Сапожниченко, Л.В. and Смольянова, О.В. and Ковтун, О.В. and Дорошенко, А.М. (2020) Ураження нирок у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного генезу та стеатоз печінки. Вісник проблем біології і медицини, 2. pp. 174-178. ISSN 2077-4214

Ханюков, О.О. and Смольянова, О.В. (2020) Симуляційне навчання як засіб оволодіння фаховими компетентностями студентами 6 курсу (обґрунтування, методика проведення заняття, аналіз). SWorldJournal, Is 6 (Part 4). pp. 78-85. ISSN 2663-5712

Яловенко, М.І. and Ханюков, О.О. (2019) Прогностичне значення показників високочутливого С-реактивного білка плазми крові та системи цитокінів для оцінки ризику розвитку фібриляції передсердь у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, ішемічною хворобою серця та хронічною серцевою недостатністю. Вісник проблем біології і медицини=Bulletin of problems biology and medicine, Вип. 1 (т. 2). pp. 215-220. ISSN 2077-4214 (Print), 2523-4110 (Online)

Перцева, Т.О. and Шпонька, І.С. and Захаров, С.В. and Ханюков, О.О. and Кравченко, О.І. (2019) Застосування об’єктивного структурованого клінічного іспиту як етапу проведення атестації випускників Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України». Інновації у вищій медичній та фармацевтичній освіті України (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XVІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 16–17 трав. 2019 р.). pp. 28-30.

Перцева, Т.О. and Шпонька, І.С. and Захаров, С.В. and Ханюков, О.О. and Кравченко, О.І. (2019) Застосування об’єктивного структурованого клінічного іспиту як етапу проведення атестації випускників Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України». Інновації у вищій медичній та фармацевтичній освіті України (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XVІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 16–17 трав. 2019 р.). pp. 123-125.

Ханюков, О.О. and Смольянова, О.В. (2019) Використання методу логічних ігор при викладанні невідкладних станів у структурі дисципліни “сімейна медицина”. Медична освіта, № 1. pp. 131-134. ISSN 2414-5998 (Online), 1681-2751(Print)

Ханюков, О.О. and Єгудіна, Є.Д. and Сапожниченко, Л.В. and Калашникова, О.С. and Бублій, Р.В. (2019) Досвід використання дабігатрану у пацієнтів із фібриляцією передсердь, тромбозом вушок передсердь та високим ризиком геморагічних ускладнень. Вісник проблем біології і медицини=Bulletin of problems biology and medicine, № 1. pp. 193-199. ISSN 2077-4214 (Print), 2523-4110 (Online)

Ханюков, О.О. and Єгудіна, Є.Д. and Сапожниченко, Л.В. and Калашникова, О.С. and Кравченко, О.І. (2019) Навчання студентів медичних вузів на клінічних кафедрах з використанням методики «Стандартизований пацієнт». Вісник проблем біології і медицини=Bulletin of problems biology and medicine, № 1. pp. 241-245. ISSN 2077-4214 (Print), 2523-4110 (Online)

Перцева, Т.О. and Шпонька, І.С. and Захаров, С.В. and Ханюков, О.О. and Кравченко, О.І. (2019) Застосування об'єктивного структурованого клінічного іспиту як єтапу проведення атестації випускників державного закладу Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України. Медична освіта, №3(84) (додат.). pp. 45-47. ISSN 2414-5998 (Online), 1681-2751(Print)

Ханюков, О.О. and Кравченко, О.І. and Єгудіна, Є.Д. and Писаревська, К.О. (2019) Перший досвід проведення випускного іспиту студентів медичного вищого навчального закладу з використанням методики ОСКІ (об’єктивного структурованого клінічного іспиту). Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 29-30 березня 2019 р., м.Дніпро, Ч. І. pp. 79-81.

Ханюков, О.О. and Єгудіна, Є.Д. and Сапожниченко, Л.В. and Козлова, Ю.В. and Калашникова, О.С. and Яловенко, М.І. (2019) Формування професійної компетентності студентів 6 курсу медичного факультету. Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 24-25 травня 2019 р., м.Дніпро. pp. 476-477.

Ханюков, О.О. and Єгудіна, Є.Д. and Гетман, М.Г. and Калашникова, О.С. (2019) Імплементація симуляційного тренінгу надання невідкладної допомоги для студентів 6 курсу при вивченні дисципліни “внутрішня медицина” (огляд літератури та власний досвід). Медична освіта, № 1. pp. 124-130. ISSN 2414-5998 (Online), 1681-2751(Print)

Ханюков, О.О. and Сапожниченко, Л.В. and Єгудіна, Є.Д. and Калашникова, О.С. and Яловенко, М.І. (2019) Оцінка часу в терапевтичному діапазоні (TTR) у пацієнтів із неклапанною фібриляцією передсердь, які отримують варфарин. Матеріали XX Національного конгресу кардіологів України (Київ, 25–27 вересня 2019 р.) // Український кардіологічний журнал = Ukrainian Journal of Cardiology, Т. 26 (Дод. 1). pp. 155-156. ISSN 1608-635Х (Print), 2664-4479 (Online)

Ханюков, О.О. and Сапожниченко, Л.В. (2018) Місце біомаркерів у діагностиці, стратифікації ризику та прогнозуванні серцевої недостатності. Медичні перспективи, Т. 23 (№2 ч.1). pp. 56-63. ISSN 2307-0404

Яловенко, М.І. and Ханюков, О.О. (2018) Особливості перебігу інфаркту міокарда в пацієнтів з постійною формою фібриляції передсердь. Медичні перспективи, Т. 23 (№2 ч.1). pp. 64-68. ISSN 2307-0404

Ханюков, О.О. and Сапожниченко, Л.В. and Андрющенко, А.С. (2018) Предиктори розвитку та рецидиву тромбоемболії легеневої артерії. Медичні перспективи, Т. 23 (№2 ч.1). p. 127. ISSN 2307-0404

Яловенко, М.І. and Ханюков, О.О. (2018) Вибір оптимальної медикаментозної терапії у хворих з фібриляцією передсердь та коморбідною палогією. Morphologia = Морфологія, Т. 12 (№ 4). pp. 104-115. ISSN 1997-9665 (online)

Ханюков, О.О. and Єгудіна, Є.Д. and Калашнікова, О.С. (2018) Артеріальна гіпертензія у пацієнтів з гіперурикемією основи патогенезу, клінічне значення, діагностика. Артеріальна гіпертензія (№ 3). pp. 37-49. ISSN 2224-1485 (print), 2307-1095 (online)

Ханюков, О.О. and Єгудіна, Є.Д. and Чорний, В.І. and Осіпчук, І.М. (2018) Ведение пациенток с системной красной волчанкой послеродовой периоды проблемы и их решения. Web of Scholar, Vol.1 (N 10). pp. 32-36. ISSN 2518-167X (print), 2518-1688 (Online)

Єгудіна, Є.Д. and Ханюков, О.О. and Головач, І.Ю. and Калашникова, О.С. (2018) Легенева гіпертензія, асоційована із системними захворюваннями сполучної тканини: огляд літератури з акцентом на діагностичні аспекти. Артеріальна гіпертензія = Hypertension, N 6 (62). pp. 30-42. ISSN 2224-1485 (print), 2307-1095 (online)

Ханюков, О.О. and Кротова, В.Ю. (2017) Оцінка якості життя студентів з міопією. Ліки України плюс = Medicine of Ukraine plus, № 3 (32). pp. 17-18. ISSN 1997-9894

Ханюкова, І.Я. and Ханюков, О.О. (2015) Огляд Українського законодавства щодо дотримання в Україні статей Конвенції ООН про права інвалідів: рівність та недискримінація і доступ до правосуддя. Український вісник медико-соціальної експертизи, № 2 (16). pp. 49-55. ISSN 2224-0454

Ханюков, О.О. (2012) Вплив комплексного медикаментозного лікування на якість життя хворих з мультифокальним атеросклерозом. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 52-59.

Ханюков, О.О. and Писаревська, О.В. and Люлька, Ю.П. (2012) Зменшення вираженості системного запалення як одна з основних цілей медикаментозного лікування пацієнтів з мультифокальним атеросклерозом в перед- і післяопераційний періоди реконструктивних оперативних втручань на судинах нижніх кінцівок. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 33-41.

Book Section

Ханюков, О.О. and Смольянова, О.В. (2022) Перешкоди ефективного проведення дистанційного навчання студентів-медиків під час війни в Україні. In: V Міжнародна конференція «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід»: Матеріали. Електронне видання. Журфонд, Дніпро, pp. 102-104.

Смольянова, О.В. and Ханюков, О.О. (2021) Швидкість клубочкової фільтрації як предиктор госпіталізацій з приводу хронічної серцевої недостатності у хворих з артеріальною гіпертензією та хронічною хворобою нирок. In: Тези за матеріалами: ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної медицини» (19 листопада 2021 р., м. Запоріжжя). Державний заклад „Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України”, Запоріжжя, 2021, pp. 283-285.

Ханюков, О.О. and Смольянова, О.В. (2021) Форми фідбеку в умовах дистанційного навчання на кафедрі внутрішньої медицини 3 ДДМУ. In: Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу. Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 30-річчю Незалежності України : Матеріали конференції (м. Яремче, 24 вересня 2021 р.). Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківськ, p. 54.

Ханюков, О.О. (2018) Аритмологический пациент с сопутствующей патологией. In: Новітні досягнення в аритмології. МОЗ України, Національна академія медичних наук України, ДУ НЦЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України, Київ, pp. 57-86.

Ханюков, О.О. (2018) Тактика ведення пацієнтів з постійной формою фібриляції передсердь. In: Серцево-судинні захворювання: від профілактики до сучасних технологій лікування. МОЗ України, Національна академія медичних наук України, ДУ ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України, Київ, pp. 118-130.

Conference or Workshop Item

Ханюков, О.О. and Смольянова, О.В. (2020) Оцінка доступності та задоволеності якістю дистанційним навчанням іноземними студентами-медиками під час вивчення дисципліни «внутрішні хвороби». In: Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність. Матеріали II Міжнародної наукової конференції, 26-27 червня 2020 р., м.Дніпро.

Ханюков, О.О. and Сапожниченко, Л.В. and Смольянова, О.В. (2020) Розширений клінічний кейс та відеоконференція з екзаменаційною комісією як варіант проведення підсумкової атестації здобувачів медичної освіти в умовах пандемії COVID 19. In: Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції, 26-27 червня 2020 р., м. Дніпро.

Book

Ханюков, О.О. and Гашинова, К.Ю. and Євстігнєєв, І.В. and Дитятковська, Є.М. and Єгудіна, Є.Д. and Кравченко, О.І. and Хмель, О.С. (2019) Імунодефіцитні стани у клінічній практиці. ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", м.Дніпро.

Дзяк, Г.В. and Перцева, Т.О. and Курята, О.В. and Потабашній, В.А. and Ханюков, О.О. (2016) Актуальні питання внутрішньої медицини : тези наукових доповідей науково-практичної конференції. Дніпропетровськ : Герда, 2016, Україна. ISBN 978-617-7097-53-1

Каплан, П.О. and Ханюков, О.О. and Останіна, Т.Г. (2015) Ведення хворого з гострим коронарним синдромом. Самостійна аудиторна та позааудиторна робота для студентів VI курсу та лікарів-інтернів за спеціальністю «Внутрішня медицина» вищих навчальних закладів ІІІ-IVрівнів акредитації. ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", Дніпропетровськ.

This list was generated on Sat Feb 24 02:10:41 2024 EET.