Items where Author is "Шейко, С.О."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 40.

Article

Шейко, С.О. (2022) Порушення серцевого ритму та провідності у хворих похилого віку з ізольованою систолічною артеріальною гіпертензією. Здобутки клінічної і експериментальної медицини (№ 2). pp. 166-172. ISSN 1811–2471

Шейко, С.О. and Колб, Н.О. (2021) Ремоделювання серця у хворих похилого віку з ізольованою систолічною артеріальною гіпертензією та хронічною серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка. Запорожский медицинский журнал = Zaporozhye medical journal, Т. 23 (№ 3). pp. 331-337. ISSN 2306-4145 (print), 2310-1210 (online)

Шейко, С.О. and Колб, Н.О. (2021) Хронічна серцева недостатність у хворих похилого віку з ізольованою систолічною артеріальною гіпертензією. Здобутки клінічної і експериментальної медицини (№ 1). pp. 132-138. ISSN 1811–2471

Шейко, С.О. and Василенко, А.М. and Василенко, В.А. (2021) Особливості поширеності ізольованої систолічної артеріальної гіпертензії на Криворіжжі. Матеріали XXII Національного конгресу кардіологів України (Київ, 21—24 вересня 2021 р.) // Український кардіологічний журнал = Ukrainian Journal of Cardiology, Т. 28 (Дод. 1). pp. 89-90. ISSN 1608-635Х (Print), 2664-4479 (Online)

Шейко, С.О. and Василенко, А.М. (2021) Критерії діагностики ХСН у хворих похилого віку з ізольованою систолічною артеріальною гіпертензією. Матеріали XXII Національного конгресу кардіологів України (Київ, 21—24 вересня 2021 р.) // Український кардіологічний журнал = Ukrainian Journal of Cardiology, Т. 28 (Дод. 1). pp. 114-115. ISSN 1608-635Х (Print), 2664-4479 (Online)

Шейко, С.О. and Василенко, А.М. (2021) Формування гіпертензивного серця у пацієнтів з ізольованою систолічною артеріальною гіпертензією. Матеріали XXII Національного конгресу кардіологів України (Київ, 21—24 вересня 2021 р.) // Український кардіологічний журнал = Ukrainian Journal of Cardiology, Т. 28 (Дод. 1). p. 115. ISSN 1608-635Х (Print), 2664-4479 (Online)

Шейко, С.О. and Колб, Н.О. (2020) Функціональний стан нирок у хворих з артеріальною гіпертензією у віковому аспекті. Materiály XVI Mezinárodní vĕdecko - praktická konference «Věda a technologie: krok do budoucnosti», Volume 7 : Biologické vědy. Ekologie. Medicína. Tělesné kultury a sport. pp. 45-49.

Шейко, С.О. and Колб, Н.О. (2020) Когнітивні порушення у хворих з ізольованою систолічною артеріальною гіпертензією. Materials of the XVI International scientific and practical Conference Modern scientific potential - 2020 , February 28 - March 7, 2020 Biological sciences. Medicine. Agriculture. Physical culture and sport. Chemistry and chemical technology. pp. 25-30.

Шейко, С.О. (2020) Діагностика залізодефіциту у хворих з кардіоренальним синдромом. Materials of the XVI International scientific and practical Conference Science without borders - 2020 , March 30 - April 7, 2020 : Sheffield. Science and education LTD. pp. 24-29.

Шейко, С.О. and Колб, Н.О. (2019) Комплексне лікування артеріальної гіпертензії у поєднанні з ішемічною хворобою та порушеннями серцевого ритму. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, № 1. pp. 182-189. ISSN 1811–2471

Шейко, С.О. and Василенко, В.А. and Колб, Н.О. (2019) Залізодефіцит у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю ішемічного генезу без анемії. Матеріали XX Національного конгресу кардіологів України (Київ, 25–27 вересня 2019 р.) // Український кардіологічний журнал = Ukrainian Journal of Cardiology, Т. 26 (Дод. 1). p. 169. ISSN 1608-635Х (Print), 2664-4479 (Online)

Василенко, А.М. and Шейко, С.О. (2019) Порушення ритму серця та провідності в пацієнтів, які перенесли інфекційний міокардит. Матеріали XX Національного конгресу кардіологів України (Київ, 25–27 вересня 2019 р.) // Український кардіологічний журнал = Ukrainian Journal of Cardiology, Т. 26 (Дод. 1). pp. 140-141. ISSN 1608-635Х (Print), 2664-4479 (Online)

Василенко, А.М. and Шейко, С.О. and Колб, Н.О. (2019) Безбольова ішемія міокарда в людей похилого віку з ізольованою систолічною АГ, ускладненою хронічною серцевою недостатністю. Матеріали XX Національного конгресу кардіологів України (Київ, 25–27 вересня 2019 р.) // Український кардіологічний журнал = Ukrainian Journal of Cardiology, Т. 26 (Дод. 1). p. 42. ISSN 1608-635Х (Print), 2664-4479 (Online)

Шейко, С.О. and Юркова, С.В. (2019) Поширеність артеріальної гіпертензії у дітей підліткового віку промислового регіону Криворіжжя. Матеріали XX Національного конгресу кардіологів України (Київ, 25–27 вересня 2019 р.) // Український кардіологічний журнал = Ukrainian Journal of Cardiology, Т. 26 (Дод. 1). p. 181. ISSN 1608-635Х (Print), 2664-4479 (Online)

Шейко, С.О. and Колб, Н.О. (2018) Оптимізація лікування хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ішемічною хворобою серця. Медичні перспективи, Т. 23 (№ 2). pp. 119-125. ISSN 2307-0404

Шейко, С.О. and Василенко, А.М. and Колб, Н.О. (2018) Особливості структурно-функціонального стану серця в гірників з артеріальною гіпертензією. Медичні перспективи = Medicni perspektivi, Т. 23 (№3 ч.1). pp. 258-259. ISSN 2307-0404

Шейко, С.О. and Колб, Н.О. (2017) Викладання пневмонії на циклі спеціалізація «Загальна практика-сімейна медицина». Галицький лікарський вісник, Т. 24 (№ 1). pp. 46-48. ISSN 2306-4285 print, 2414-1518 online

Шейко, С.О. and Колб, Н.О. (2017) Предиктори порушення функціонального стану нирок у хворих на гіпертонічну хворобу та цукровий діабет. Материали за XIII международна научна практична конференция, «Ключови въпроси в съвременната наука - 2017», 15 - 22 април 2017 г. на Mедицина. Екология. Биологични науки, Vol.10. pp. 20-24.

Шейко, С.О. and Колб, Н.О. (2017) Клінічний перебіг ізольованої систолічної артеріальної гіпертензії у хворих похилого віку. Materiály XIII Mezinárodní vĕdecko - praktická konference, «Efektivní nástroje moderních vĕd - 2017», 22 - 30 kvĕtna 2017 г. on Zemĕdĕlství. Medicína. Ekologie. Biologické vĕdy, Vol.11. pp. 26-30.

Десятерик, В.І. and Васильченко, Д.С. and Шейко, С.О. (2016) Ризики лапароскопічної холецистектомії у хворих на жовчнокам’яну хворобу на тлі ішемічної хвороби серця. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука, № 2. pp. 112-113. ISSN 1681-2778

Шейко, С.О. and Василенко, А.М. and Глінка, О.Л. and Шейко, В.Л. (2016) Стан ендотеліальної функції у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю і анемічним синдромом. Український кардіологічний журнал, Дод. 3. p. 204. ISSN 1608-635Х

Шейко, С.О. and Василенко, А.М. and Глінка, О.Л. and Шейко, В.Л. (2016) Діагностична інформативність рівня мозкового натрійуретичного пептиду як індикатора тяжкості хронічної серцевої недостатності ішемічного генезу в пацієнтів з анемічним синдромом. Український кардіологічний журнал, Дод.3. pp. 203-204. ISSN 1608-635Х

Васильченко, Д.С. and Десятерик, В.І. and Шейко, С.О. and Звєрєвич, І.І. (2016) Профілактика ускладнень лапароскопічної холецистектомії у пацієнтів при ішемічній хворобі серця. Клінічна хірургія, № 3. pp. 23-25. ISSN 0023-2130

Шейко, С.О. and Василенко, В.А. (2015) Особливості лікування життєво небезпечних шлуночкових порушень ритму у хворих з хронічною серцевою недостатністю ішемічного генезу і безбольовою ішемією міокарда. Сімейна медицина, № 3 (59). pp. 174-177. ISSN 2307-5112

Шейко, С.О. (2015) Корекція ендотеліальної дисфункції у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю і кардіоренальним анемічним синдромом. Лікі України, № 9/10. pp. 44-48. ISSN 1997-9894

Шейко, С.О. and Колб, Н.О. (2015) Викладання хронічного обструктивного захворювання легені на циклі спеціалізація «Загальна практика-сімейна медицина». Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Т. 15 (Вип. 4). pp. 305-308. ISSN 2077-1096

Шейко, С.О. (2015) Фібриляція передсердь у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю і анемічним синдромом. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Т. 15 (№ 4). pp. 130-133. ISSN 2077-1096

Шейко, С.О. (2015) Спектр аритмій серця у хворих похилого віку з кардіоренальним синдромом. Materialy XI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Wyksztalcenie і nauka bez granic - 2015» Volume 12. Medycyna. Nauk biologicznych. Ekologia. Geografia і geologia. pp. 34-37.

Шейко, С.О. and Колб, Н.О. (2015) Респіраторні порушення у хворих з гіпертонічною хворобою. Материали за 11-а международна научна практична конференция, «Achievement of high school», - 2015. Лекарство. Биологии. Физическа култура и спорт, Т. 12. pp. 32-35.

Шейко, С.О. (2015) Діагностика гемодинамічних порушень у хворих похилого віку з кардіоренальним синдромом. Materiały XI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami - 2015» Volume 9. Medycyna. Nauk biologicznych. Fizyczna kultura i sport, Vol. 9. pp. 25-29.

Book Section

Шейко, С.О. (2015) Патологічне ремоделювання лівого шлуночка у хворих похилого віку з кардіоренальним синдромом. In: Materials of the XI International scientific and practical conference, «Conduct of modern science», - 2015. Volume 20. Medicine. Biological sciences. Chemistry and chemical technology. Science and education LTD, Sheffield, pp. 34-37. ISBN 978-966-8736-05-6

Васильченко, Д.С. and Шейко, С.О. (2014) Особливості ЕКГ-змін у хворих на жовчнокам’яну хворобу на тлі ішемічної хвороби серця. In: Проблеми атеросклерозу як системної патології : Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 20 березня 2014 р. ДУ “Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України”, Харків, p. 25.

Шейко, С.О. (2014) Резервуарна функція лівого передсердя у хворих похилого віку з кардіоренальним синдромом. In: Проблеми атеросклерозу як системної патології : Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 20 березня 2014 р. ДУ “Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України”, Харків, p. 157.

Василенко, А.М. and Шейко, С.О. and Василенко, В.А. (2014) Особливості порушень ритму у хворих з дифузним міокардитом. In: Проблеми атеросклерозу як системної патології : Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 20 березня 2014 р. ДУ “Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України”, Харків, p. 22.

Шейко, С.О. (2014) Кондуїтна функція лівого передсердя у хворих з кардіоренальним синдромом. In: Проблеми атеросклерозу як системної патології : Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 20 березня 2014 р. ДУ “Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України”, Харків, p. 159.

Василенко, А.М. and Шейко, С.О. and Василенко, В.А. (2014) Особливості лікування хворих з дифузним міокардитом. In: Проблеми атеросклерозу як системної патології : Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 20 березня 2014 р. ДУ “Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України”, Харків, p. 23.

Шейко, С.О. (2014) Спектр анемічного синдрому у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю. In: Проблеми атеросклерозу як системної патології : Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 20 березня 2014 р. ДУ “Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України”, Харків, p. 158.

Conference or Workshop Item

Шейко, С.О. and Колб, Н.О. (2020) Оцінка когнітивних функцій у хворих з ізольованою систолічною артеріальною гіпертензією в практиці сімейного лікаря. In: Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів : зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф., 18 червня 2020 року, м. Івано-Франківськ.

Василенко, А.М. and Шейко, С.О. and Василенко, В.А. and Буртняк, Т.З. (2019) Порушення діастолічної функції правого шлуночка у гірників з артеріальною гіпертензією та ХОЗЛ. In: Актуальні питання професійних захворювань в Україні : матеріали науково-практичної конференції, 17-18 вересня 2019, м. Дніпро, м. Кривий Ріг, Україна.

Шейко, С.О. and Василенко, А.М. and Василенко, В.А. (2019) Структурно-функціональний стан правого шлуночка у гірників з артеріальною гіпертензією та ХОЗЛ. In: Актуальні питання професійних захворювань в Україні : матеріали науково-практичної конференції, 17-18 вересня 2019, м. Дніпро, м. Кривий Ріг, Україна.

This list was generated on Tue Oct 3 02:08:03 2023 EEST.