Items where Subject is "Pharmaceutical Chemistry"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (8598)
    • Pharmaceutical Chemistry (20)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: K | Б | Д | З | М | П | У | Х
Number of items at this level: 20.

K

Khmelnikova, L.I. and Babina, E. (2024) STEM – an effective approach to the educational and research work of pharmacist students. In: Proceedings of VIII International Scientific and Practical Conference Vancouver, Canada, 2024. Vancouver, Canada. 2024, Vancouver, pp. 189-192. ISBN 978-1-4879-3792-8

Khmelnikova, L.I. and Ivanova, N. (2024) Creation of an elective Courese for pharmacists as an element of STEM education. In: The 10th International scientific and practical conference “Modern research in science and education”, 2024. Chicago, USA, 2024, Chicago, pp. 183-188. ISBN 978-1-73981-123-5

Khmelnikova, L.I. and Maslak, A.S. (2021) Improving the chemical knowledge of students of pharmaceutical profile during preparation for exams «Krok-1. Pharmaceuticals». In: Topical issues of modern science, society and education. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. SPC “Sci-conf.com.ua”, Kharkiv, Ukraine, 2021., pp. 91-97. ISBN 978-966-8219-85-6

Khmelnikova, L.I. and Maslak, A.S. (2021) Training of students for the Krok 1. Pharmacy licensed. In: Scientific Collection «InterConf», (74): with the Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference «Recent Scientific Investigation» (September 16-18, 2021). Dagens næringsliv forlag, Oslo, Norway, 2021, pp. 242-245. ISBN 978-82-7346-353-1

Kopylchuk, H.P. and Nykolaichuk, I.M. (2022) Вlood erythrocyte indices in rats under conditions of acetaminophen-induced toxic injury against the background of alimentary protein deficiency. Медичні перспективи = Medicni perspektivi (Medical perspectives), 27 (2). pp. 22-28. ISSN 2307-0404 (print), 2786-4804 (online)

Б

Більчук, В. and Хмельникова, Л. and Слєсарчук, В. (2021) Вплив техногенного забруднення на вміст фотосинтезуючих пігментів в листках деревних рослин. In: Traditional medicine and pharmacology. Аchievements, innovations, and alternatives: collective monograph. Іnternational Science Group, Boston : Primedia eLaunch, 2021, pp. 43-49. ISBN 978-1-63848-665-7

Д

Дарзулі Наталя Петрівна (UA), Грошовий Тарас Андрійович (UA), Вронська Людмила Вікторівна (UA), Покришко Олена Володимирівна (UA), Соколова Катерина Віталіївна (UA), Подплетня Олена Анатоліївна (UA), Залигіна Євгенія Володимирівна (UA) (2018) Спосіб одержання рослинної субстанції з діуретичною та антимікробною активністю. u 2017 10031.

З

Залигіна, Є.В. and Подплетня, О.А. and Соколова, К.В. (2018) Хромато-мас-спектометричне визначення компонентів у густих екстрактах із незрілих плодів горіха волоського. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики, Т. 11 (№2(27)). pp. 163-171. ISSN 2306-8094

Залигіна, Е.В. and Слєсарчук, В.Ю. and Подплетня, О.А. (2018) Визначення вмісту юглону в екстрактах волоського горіха. The Second International scientific congress of scientists of Europe. Proceedings of the II International Scientific Forum of Scientists "East–West" (10-11 May 2018), Vienna, Austria. pp. 263-269.

Збаранський, П.Ю. and Більчук, В.С. and Хмельникова, Л.І. (2018) Взаємозв'язок накопичення важких металів зі функціональним станом робинії псевдоакації. Молодь: наука та інновації – 2018: Матеріали VІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 15-16 листопада 2018 року). Секція 10 Екологічні проблеми регіону, Т. 10. p. 38.

М

Макаренко, О.В. (2011) Фармакологія знеболення за умов експериментального паркінсонізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук / О. В. Макаренко. - Київ, 2011. - 39 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДУ «Інститут фармакології та токсикології АМН України».

П

Паронік, В.А. and Теребова, А.О. (2015) O-N-Ацетилглюкозамін-глікозилювання білків при експериментальній ішемії міокарда. Матеріали XV наукової конференції студентів та молодих учених "Новини і перспективи медичної науки" , 15-17 квітня 2015 р. м. Дніпропетровськ : зб. наук. робіт. p. 41.

Письменецкая, И.Ю. and Баттерс, Т.Д. (2013) Динамика изменений нейтральной и заряженной фракций свободных олигосахаридов плазмы крови при сублейкемическом миелозе. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Биология, химия», Том 26 (65 № 2). pp. 159-167.

У

Усов, І.І. and Хмельникова, Л.І. and Більчук, В.С. (2018) Вплив техногенного забруднення на функціональний стан глядичії трьохколючкової. Молодь: наука та інновації – 2018: Матеріали VІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 15-16 листопада 2018 року). Секція 10 Екологічні проблеми регіону, Т. 10. p. 43.

Х

Хмельникова, Л. and Маслак, Г. and Слєсарчук, В. (2021) Досвід та перспективи викладання хімічних дисциплін в умовах дистанційного навчання. In: Theoretical foundations of the functioning of Education. Ways to improve the effectiveness of educational activities: collective monograph. Іnternational Science Group, Boston : Primedia eLaunch, 2021, pp. 359-365. ISBN 978-1-63848-668-8

Хмельникова, Л.І. and Більчук, В.С. (2018) Підготовка студентів-провізорів до складання ліцензійного тестового іспиту (Крок-1) в контексті модернізації структури і змісту хімічних дисциплін. In: Нові досягнення у галузі медичних та фармацевтичних наук: матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( м. Одеса, 16-17 листопада, 2018 року). Південна фундація медицини, Одеса, pp. 11-15.

Хмельникова, Л.І. and Клебанський, Є.О. (2017) Застосування модульних технологій при вивченні фармацевтичної хімії. Актуальні питання сучасної медицини: наукові дискусії : Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 27–28 жовтня 2017 року). pp. 94-97.

Хмельникова, Л.І. and Маслак, Г.С. (2021) Підвищення якості вивчення хімічних дисциплін для підготовки до «Крок-1. Фармація». In: Topical issues of modern science, society and education. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. SPC "Sci-conf.com.ua", Kharkiv, Ukraine, pp. 244-249. ISBN 978-966-8219-85-6

Хмельникова, Л.І. and Маслак, Г.С. and Більчук, В.С. (2019) Професійна спрямованість змісту навчання хімічним дисциплінам у системі підготовки провізора. Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 29-30 березня 2019 р., м.Дніпро, Ч. І. pp. 75-76.

Хмельникова, Л.И. and Бильчук, В.С. (2017) Проблемы и перспективы обучения иностранных студентов-провизоров. Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 24-25 листопада 2017 р., м. Дніпро, Ч. 1. pp. 92-94.

This list was generated on Tue Jun 25 02:06:16 2024 EEST.