Items where Subject is "Emergency Medicine"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (6686)
    • Emergency Medicine (8)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: N | К | Н | О | Ш
Number of items at this level: 8.

N

Naumenko, L.Y. and Lepsky, V.V. and Makarenko, S.V. and Borysova, I.S. and Semenenko, O.V. and Zubrilo, A.Y. (2015) Post-traumatic stress disorder - a new medical and social problem in Ukraine. In: 14th European Congress of Internal Medicine, 14-16 October 2015, Moscow.

К

Ковтун, А.М. and Макаренко, О.М. and Бібікова, В.М. (2015) Вплив засобу мітохондрину (м2) на гліальну систему сенсомоторного цереброкортексу дослідних щурів із експериментально відтворенним гострим геморагічним інсультом. Influence of mitochondrin (m2) on glial system of sensorimotor cerebral cortex in rats with modelled acute hemorrhagic stroke. Актуальні проблеми сучасної медицини, Т. 15 (В.2(50). pp. 176-187.

Колдунов, В.В. and Бібікова, В.М. (2013) Морфологічні зміни кори великих півкуль головного мозку щурів при первинному та повторному геморагічному інсульті. Morphological changes of the cortex of rats with primary and repeated stroke. Світ медицини та біології, Т. 9 (№ 3). pp. 81-84.

Кошарний, В.В. (2005) Закономірності зміни серця щурів при дії НВЧ-випромінювання в нормі і при коарктації аорти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / В. В. Кошарний. - Харкыв, 2005. - 18 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Харківський державний медичний університет МОЗ України.

Кошарный, В.В. and Абдул-Оглы, Л.В. and Демьяненко, И.А. and Царёв, А.А. (2013) Изменения в конечностях крыс и сосудах гемомикроциркуляторного русла при повреждении спинномозговых нервов. Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка, № 19 (278). pp. 17-24.

Н

Науменко, Л.Ю. and Панасюк, А.Ф. and Кострица, К.Ю. and Горегляд, А.М. and Бондаренко, А.А. and Хороших, В.В. (2014) Влияние биокомпозитного материала Остеоматрикс на процессы регенерации костной ткани в условиях эксперимента (иммуногистохимическое исследование). Травма = Trauma, Т. 15 (№4). pp. 66-72. ISSN 1608-1706 (print), 2307-1397 (online)

О

Островська, С.С. (2011) Ефекти іонізуючого випромінення та солей важких металів у серцево-судинній системі (експериментальне дослідження): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора біол. наук / С. С. Островська. - Київ, 2011. - 40 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_engd" not defined] thesis, ГУ «Научный центр радиационной медицины НАМН Украины».

Ш

Шевченко, О.П. (2015) Патоморфологічні зміни у щурів при експериментальній моделі хронічного вірусного гепатиту. Морфологія, Т. 9 (№ 3). pp. 111-116. ISSN 1997-9665

This list was generated on Tue Oct 26 02:11:29 2021 EEST.