Items where Subject is "Health Organization"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (8583)
    • Health Organization (24)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: L | S | Z | А | Б | Г | З | К | Л | М | Н | С
Number of items at this level: 23.

L

Lekhan, V.M. and Kriachkova, L.V. and Doroshenko, O.О. and Gritsenko, L.O. (2020) Estimates of Potentiallypreventable Hospitalizationsin Diseases Ambulatory Caresubjected to in Ukraine. Медичні перспективи=Medicni perspektivi, Т. 25 (№ 4). pp. 189-198. ISSN 2307-0404

S

Shuranova, L. and Vacková, J. and Hellerová, K. and Faltová, B. and Vistořín, R. and Švestková, R. and Prokešová, R. (2024) Healthcare support for ukrainian refugees in the Czech Republic: a literature review. Медичні перспективи = Medicni perspektivi (Medical perspectives) (1). pp. 34-43. ISSN 2307-0404 (print), 2786-4804 (online) (In Press)

Z

Zaitsev, V.V. (2023) Implementation of state social and hygiene monitoring - the main task of the centers for disease control and prevention. In: The decision of the Organizing Committee of the conference "Global science and education in the modern realities '2023"No 18 on May 10, 2023. KindleDPSeattle, Washington, USA, Seattle, Washington, USA, pp. 50-52. ISBN 979-8-3986978-6-5

Zaitsev, V.V. (2023) Some indicators of public health when performing social and hygienic monitoring. SWorldJournal, 20 (1). pp. 108-111. ISSN 2410-6615 (Online), 2663-5712 (Print)

А

Антипкін, Ю.Г. and Волосовець, О.П. and Майданник, В.Г. and Березенко, В.С. and Моісеєнко, Р.О. and Виговська, О.В. and Кривопустов, С.П. and Заболотько, В.М. and Аряєв, М.Л. and Абатуров, О.Є. and Крючко, Т.О. and Бекетова, Г.В. and Охотнікова, О.М. and Крамарьов, С.О. and Петренко, В.І. and Левицький, А.Ф. and Марушко, Ю.В. and Марушко, Т.В. and П’ятницький, Ю.С. and Шадрін, О.Г. and Муквіч, О.М. and Микичак, І.В. and Косовська, Т.П. and Лисак, В.П. and Сороколат, Ю.В. and Терещенко, А.В. and Банадига, Н.В. and Беш, Л.В. and Больбот, Ю.К. and Боярська, Л.М. and Волосянко, А.Б. and Гончарь, М.О. and Дудник, В.М. and Зубаренко, О.В. and Клименко, Т.М. and Колоскова, О.К. and Леженко, Г.О. and Овчаренко, Л.С. and Сенаторова, А.С. and Сміян, О.І. and Сорокман, Т.В. and Стоєва, Т.В. and Чернишова, О.Є. and Цодікова, О.А. and Бондаренко, Т.В. and Голяк, М.В. and Знак, О.Р. and Єфремова, Н.М. and Карчевич, Т.Є. and Лук’яненко, О.В. and Луньова, А.В. and Марченко, Н.М and Михно, С.Л. and Писаренко, С.Г. and Покотілова, Т.М. and Рубанова, Є.І. and Сташко, О.В. and Шмалько, Н.О. and Щербинська, К.М. and Мозирська, О.В. (2018) Стан здоров’я дитячого населення — майбутнє країни (частина 2). Здоровье ребенка, Т. 13 (№ 2). pp. 13-23. ISSN 2224-0551 (print), 2307-1168 (online)

Антипкін, Ю.Г. and Камінський, В.В. and Татарчук, Т.Ф. and Боднарук, Н.М. and Булавенко, О.В. and Бурлака, О.В. and Дубенко, О.Д. and Дубоссарська, З.М. and Дубоссарська, Ю.О. and Дубчак, А.Є. and Жилка, Н.Я. and Квашенко, В.П. and Кондратюк, В.К. and Косей, Н.В. and Потапов, В.О. and Ревенко, О.О. and Рєзніков, О.Г. and Силіна, Н.К. and Трохимович, О.В. and Хаджинова, Н.А. (2017) Резолюція експертної ради «Оптимізація служби планування сім’ї в Україні в реалізації сучасної стратегії збереження здоров’я жінки» (24 лютого 2017 року, Київ). Репродуктивна ендокринологія, № 3 (35). pp. 7-10. ISSN 2309-4117

Б

Бердник, О.В. and Антомонов, М.Ю. and Полька, Н.С. and Рудницька, О.П. (2022) Методологічні підходи до епідемологічного нагляду за хронічними неінфекційними захворюваннями. Медичні перспективи = Medicni perspektivi (Medical perspectives), 27 (1). pp. 160-165. ISSN 2307-0404 (print), 2786-4804 (online)

Борвінко, Е.В. (2021) Удосконалення організаційної структури управління міського центру зайнятості. Економіка та суспільство = Economy and Society (34). ISSN 2524-0072 (Online)

Буянова, О.В. and Чмут, В.Г. and Ткач, В.Є. and Александрук, О.Д. and Цідило, І.Г. (2009) Дискусійні питання нової навчальної програми «Дерматовенерологія», розробленої згідно з міжнародними вимогами до кредитно-модульної системи та положеннями Болонської декларації. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-2 (12). pp. 242-244. ISSN 1561-3607

Г

Грузєва, Т.С. and Крячкова, Л.В. and Гречишкіна, Н.В. and Іншакова, Г.В. (2023) Обґрунтування складової об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту випускників за спеціальностями «медицина», «педіатрія» з організації охорони здоров’я. Клінічна та профілактична медицина = Clinical and preventive medicine (2(24)). pp. 75-80. ISSN 2616-4868

З

Зайцев, В.В. and Бондаренко, В.Р. and Чащіна, М.Ф. (2023) Україна та Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ): до 75-річчя заснування. In: Новини і перспективи медичної науки : зб. мат. XХІІ конф. студ. та мол. учених : [під ред. Твердохліба І.В., Бондаренко Н.С.]. ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", Дніпро, pp. 129-130.

К

Кий-Кокарева, В.Г. (2023) Деякі аспекти електронної охорони здоров’я. Клінічна та профілактична медицина = Clinical and preventive medicine (2(24)). ISSN 2616-4868

Кий-Кокарєва, В.Г. (2023) Сучасні тенденції розвитку страхової медицини. In: «Scientific research in the modern world». Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. Toronto, Canada, July 26 – 28. Perfect Publishing, Toronto, Canada, pp. 19-23. ISBN 978-1-4879-3795-9

Крячкова, Л.В. and Коробко, М.Ю. and Заярский, М.І. (2022) Обґрунтування доцільності використання стандартизованих підходів самооцінки стоматологічної якості життя у дітей. Громадське здоров'я в Україні: проблеми та способи їх вирішення: матеріали V науково-практичної конференції з міжнародною участю на вшанування пам'яті М.Г. Гуревича (1891–1937), засновника та керівника першої в Україні кафедри соціальної гігієни при Харкі. pp. 39-40.

Крячкова, Л.В. and Степанський, Д.О. and Кротова, Л.О. and Кротова, В.Ю. (2023) Епідеміологічні особливості артеріальної гіпертензії (на прикладі крос-секційного дослідження осіб з артеріальною гіпертензією у м. Дніпро. In: Новини і перспективи медичної науки : зб. мат. XХІІ конф. студ. та мол. учених : [під ред. Твердохліба І.В., Бондаренко Н.С.]. ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", Дніпро, pp. 131-132.

Л

Лехан, В.М. (2023) Провідні причини смертності та втрат років життя через передчасну смерть в Україні. International scientific journal «Grail of Science» (30). pp. 376-377. ISSN 2710-3056 (online)

Лехан, В.М. and Гриценко, Л. О. (2022) Підходи до обґрунтування інтегрованої моделі надання первинної медичної допомоги хворим із захворюваннями, що піддаються амбулаторному лікуванню. Клінічна та профілактична медицина (2). p. 99. ISSN 2616-4868

Лехан, В.М. and Гриценко, Л.О. (2023) Підходи до обґрунтування інтегрованої моделі надання первинної медичної допомоги хворим із захворюваннями, що піддаються амбулаторному лікуванню. Клінічна та профілактична медицина (2). p. 103. ISSN 2616-4868

Лехан, В.М. and Онул, Н.М. and Крячкова, Л.В. (2023) Засади міжнародної та національної політики і стратегій у сфері громадського здоров’я. In: Public health system in Ukraine and EU countries: realities, transformation, development vectors, perspectives : Scientific monograph. 1st ed. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. “Baltija Publishing”, Riga, Latvia, pp. 61-98. ISBN 978-9934-26-330-9

М

Микичак, І.В. and Перепелична, Р.Я. and Борисова, І.С. (2022) Дорожна карта реформування системи медико-соціальної експертизи України. Медичні перспективи = Medicni perspektivi (Medical perspectives), 27 (1). pp. 193-198. ISSN 2307-0404 (print), 2786-4804 (online)

Н

Ніколаєнко-Камишова, Т.П. (2022) Проблеми медсестринства в структурі сучасної системи охорони здоров’я. Мотивації та оптимізація підходів до вирішення. Медсестринство = Nursing (1). pp. 51-53. ISSN 2415-3028 (Online), 2411-1597 (Print)

Ніколаєнко-Камишова, Т.П. (2022) Проблеми медсестринства в структурі сучасної охорони здоровя. Мотивація та оптимізація підходів до вирішення. Медсестринство = Nursing (1). pp. 51-53. ISSN 2415-3028 (Online), 2411-1597 (Print)

С

Сакович, В.М. and Томашевська, Ю.О. and Макаренко, О.В. and Кривов'яз, О.В. and Гарник, М.С. (2022) Рівень і динаміка кількісних показників ринку засобів замісної терапії синдрому сухого ока в Україні в 2016-2019 рр. Офтальмологічний журнал = Journal of Ophthalmology (Ukraine) (№ 1). pp. 58-62. ISSN 0030-0675 (Ukrainian ed. Print), 2413-8746 (Ukrainian ed. Online), 2412-8740 (English ed. Online)

This list was generated on Fri Jun 14 02:06:31 2024 EEST.