Items where Subject is "Internal diseases"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (2174)
    • Internal diseases (62)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: C | K | P | R | T | Б | К | Л | М | П | Р | Т | Ф | Х | Ч | Ш | Щ
Number of items at this level: 62.

C

Cherkasova, Olga and Danylova, Hanna (2015) Elderly patient with community-acquired pneumonia. Does the problem exist? The Pharma Innovation Journal, 4 (2). pp. 36-40.

K

Kuzmіna, G.P. (2016) Main clinical syndromes and diagnostic procedures in rheumatology. Materials of the XII International scientific and practical conference, «Science without borders», Volume 15. Medicine. Sheffield. Science and education LTD. pp. 19-29.

Kuzmіna, G.P. and Kniazieva, O.V. (2016) The clinician about Multiple myeloma. Materiály XII mezinárodní vědecko - praktická konference « Aplikované vědecké novinky– 2016», Díl 3. pp. 45-64.

Kuzmіna, G.P. and Kniazieva, O.V. (2016) The issue of iron deficiency. Materiály XII mezinárodní vědecko - praktická konference «Dny vědy – 2016». - Díl 16. Lékařství.Biologické vědy. pp. 6-11.

Kuzmіna, G.P. and Lazarenko, O.M. and Kniazieva, O.V. (2016) The current issues in the diagnosis and treatment of gout. Materials of the XII International scientific and practical сonference “Conduct of modern science- 2016”. Medicine. Biological sciences. Ecology. Veterinary, Vol.15. pp. 6-14.

Kuzmіna, G.P. and Slaba, U.S. and Kniazieva, O.V. (2015) The stage at diagnosis can help doctors choose appropriate treatments and predict how someone with lymphoma will do in the long term. Materials of the XI International scientific and practical conference, «Prospects of world science», Volume 7. Medicine. Biological sciences, Vol. 7. pp. 45-53.

P

Pavlenko, O.B. (2017) Condition of proteinase-inhibitory system in smoking patients with chronic obstructive pulmonary disease. The Pharma Innovation Journal, 6 (3). pp. 44-46. ISSN 2349-8242 (print), 2277- 7695 (online)

Pertseva, T.O. and Konopkina, L.І. and Shchudro, O.O. (2017) Adherence to continuous inhalation therapy in patient with chronic obstructive pulmonary disease, living in the Dnieper region. The Pharma Innovation Journal, 6 (4). pp. 33-35. ISSN 2349-8242 (print), 2277- 7695 (online)

Pertseva, Tetyana and Kirieieva, Tetiana and Bielosludtseva, Kseniia (2017) Features of severe AECOPD during the influenza a (h1n1) epidemic period in 2016-2017. The Pharma Innovation Journal, 6 (4). pp. 36-38. ISSN 2349-8242 (print), 2277- 7695 (online)

Pertseva, Т.О. and Konopkina, L.І. and Basina, B.О. (2015) Diagnostic and Prognostic value of Hyaluronic acid at patients with COPD. The Pharma Innovation Journal, № 4 (2). pp. 25-27. ISSN 2349-8242 (print), 2277- 7695 (online)

R

Rokutova, M.K. (2015) Clinical efficiency of diet and physical exercises in patients with abdominal obesity and renal dysfunction. The Pharma Innovation Journal, № 4 (4). pp. 73-76.

T

Turlyun, Tamara and Pertseva, Natalya (2016) Clinical laboratory features of arterial hypertension in patients with different cardiovascular risk at the beginning of the research. The Pharma Innovation Journal, 5 (7). pp. 118-121. ISSN 2349-8242 (print), 2277- 7695 (online)

Б

Басіна, Б.О. (2014) Прогнозування перебігу хронічного обструктивного захворювання легень на етапах спостереження хворих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Б. О. Басіна. - Ялта-Сімферополь, 2014. - 25 с. Masters thesis, ДУ «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» МОЗ України.

Борисова, І.С. (2016) Вплив анемії на перебіг пневмонії та прогноз летального ісходу захворювання у онкогематологічних хворих. Еаst European Scientic Journal, № 6. pp. 21-24.

Ботвінікова, Л.А. (2016) Інтерактивна форма проведення семінарських занять зі студентами 4 курсу за фахом «Внутрішні хвороби». Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 28-29 жовтня 2016 р., м.Дніпро, Ч. 1. pp. 31-32.

Бєлослудцева, К.О. (2014) Тяжкі негоспітальні пневмонії різної етіології: клінічні, диференціально-діагностичні та прогностичні критерії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / К. О. Бєлослудцева. - Київ, 2014. - 21 с. Masters thesis, UNSPECIFIED.

К

Каплан, П.О. and Ханюков, О.О. and Останіна, Т.Г. (2015) Ведення хворого з гострим коронарним синдромом. Самостійна аудиторна та позааудиторна робота для студентів VI курсу та лікарів-інтернів за спеціальністю «Внутрішня медицина» вищих навчальних закладів ІІІ-IVрівнів акредитації. ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", Дніпропетровськ.

Киреева, Т.В. and Шевченко, Ю.А. (2017) Анализ обоснованности госпитализации пациентов с внегоспитальной пневмонией. Актуальні питання внутрішньої медицини. Від клінічних досліджень до клінічної практики : тези наукових доповідей наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті акад. НАМН України Г.В. Дзяка, 17–18 травня 2017 р., м. Дніпро. pp. 39-40.

Коваленко, О.М. and Родіонова, В.В. Корекція ендотеліальної дисфункції в терапевтичній стратегії серцево-судинної патології. Кардиология: от науки к практике, № 2 (21). pp. 31-38. ISSN 2312-7015

Кузьміна, А.П. (2015) Випадок діагностики ендоваскулярного синдрому обкрадання підключично-каротидних та вертебральних судин у пацієнтки з неспецифічним аортоартеріїтом. Український ревматологічний журнал, № 2 (60). pp. 70-77.

Кузьміна, А.П. (2016) Фактори ризику кардіоваскулярної патології у пацієнтів з подагрою. Південноукраїнський медичний науковий журнал, № 14. pp. 77-83.

Кузьміна, А.П. and Гапон, О.В. (2015) Функціональний стан серцево-судинної системи у пацієнтів на системний червоний вовчак. Південноукраїнський медичний науковий журнал, № 11. pp. 88-90.

Кузьміна, А.П. and Лазаренко, О.М. (2015) Фактори ризику та лабораторні маркери кардіоваскулярної патології у хворих на подагру в поєднанні з метаболічним синдромом. Південноукраїнський медичний науковий журнал, № 11. pp. 85-87.

Кузьміна, Г.П. and Лазаренко, О.М. and Маркова, О.Я. (2017) Терапевтична тактика сімейного лікаря щодо вибору терапії у пацієнтів з артеріальною гіпертензією в поєднанні з гіперурикемією. Медичні перспективи, Т. 22 (№2 ч.1). pp. 50-53. ISSN 2307-0404

Курята, А.В. and Черкасова, А.В. (2015) Клиническая эффективность и динамика системного воспаления при использовании диацереина у пациентов с остеоартрозом; влияние ожирения. Семейная медицина, № 5 (61). pp. 171-180. ISSN 2307 5112

Курята, О.В. and Фролова, Є.А. (2012) Аторвастатин в корекції дисліпідемії у пацієнтів із хронічною хворобою нирок ІІ і ІІІ стадії, зумовленою цукровим діабетом 2-го типу у поєднанні з ішемічною хворобою серця. Український медичний часопис, № 2 (88). pp. 105-107. ISSN 1562-1146

Курята, О.В. and Черкасова, Г.В. (2016) Больовий синдром, маркери кісткового метаболізму у хворих на остеоартроз, підходи до медикаментозної терапії та вплив ожиріння. Сімейна медицина, № 5 (67). pp. 26-35. ISSN 2307-5112

Кіреєва, Т.В. (2013) Обґрунтування тривалості антибактеріальної терапії хворих на тяжкі негоспітальні пневмонії. Український пульмонолоргічний журнал (№ 3). pp. 68-72.

Л

Лоскутов, О.Є. and Курята, О.В. and Черкасова, Г.В. (2017) Вплив ожиріння на структуру остеоартрозу великих суглобів нижньої кінцівки. Медичні перспективи, Т. 22 (№ 2). pp. 52-59. ISSN 2307-0404

М

Марциник, Е.Н. and Чурсинова, Т.В. and Сердюк, В.Н. and Пастарус, Л.Н. and Крайняк, Т.Л. (2014) Клинический случай сочетанного течения диффузного токсического зоба и аутоиммунной офтальмопатии. Міжнародний ендокринологічний журнал (№ 2). pp. 60-64.

Мироненко, О.В. (2015) Хронічне обструктивне захворювання легень з частими загостреннями: новий клінічний фенотип. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Т. 15 (В. 4). pp. 91-95. ISSN 2077-1096

Мироненко, О.В. (2016) Що таке фенотипування? Актуальні питання медичної науки і практики. Збірник наукових праць, В. 83 (т. 1). pp. 20-28.

Мироненко, О.В. (2016) Проблемна лекція як засіб первинного засвоєння інформації. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали ІІ всеукраїнської наукової конференції. 28-29 жовтня 2016 р., м.Дніпро, Ч. 1. pp. 71-72.

Мироненко, О.В. and Ботвінікова, Л.А. and Плеханова, О.В. (2016) Досвід проведення інтерактивної клінічної конференції серед студентів-медиків, що навчаються рідною та іноземною (англійською) мовою. Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 листопада 2016 р., м.Дніпро, ДОІППО, Ч. 1. pp. 78-80.

Мироненко, О.В. and Конопкіна, Л.І. (2017) Сучасні інформаційно-комунікативні технології у навчальному процесі студентів вищих медичних навчальних закладів. Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 20-21 квітня 2017 р., м.Дніпро, Ч. 2. pp. 13-14.

Мироненко, О.В. and Кіреєва, Т.В. and Плєханова, О.В. (2016) Зворотній зв'язок із студентами як засіб покращення педагогічного процесу. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації . Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції, 28-29 жовтня 2016 р., м.Дніпро, Ч. 1. pp. 76-77.

П

Перцева, Н.О. and Гуржий, О.В. and Чуб, Д.І. (2017) Використання особистісно-орієнтованого навчання у процесі професійної підготовки майбутніх лікарів. Проблема современного педагогического образования. Серия: Педагогика и психология. Сборник научных трудов. Ялта, 2017, Вып.54 (Ч. 1). pp. 163-169. ISSN 2311-1305

Перцева, Т.А. (2015) Новые перспективные возможности лечения от крайне тяжелой до легкой бронхиальной астмы (материалы доклада). Український пульмонологічний журнал, № 4. pp. 47-49.

Перцева, Т.А. (2015) Современный взгляд на лечение больных с обострением бронхиальной астмы. Український пульмонологічний журнал, № 2. p. 10.

Перцева, Т.А. and Авраменко, И.В. (2015) Гендерные и возрастные особенности течения тяжелой негоспитальной пневмонии у больных с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией. Український пульмонологічний журнал, № 1. pp. 35-39.

Перцева, Т.А. and Киреева, Т.В. and Белослудцева, К.О. (2015) Иммунопрофилактика инфекционных обострений бронхиальной астмы с использованием бактериальных лизатов системного действия. АСТМА ТА АЛЕРГІЯ, № 1. pp. 56-60.

Т.О. Перцева, Л.І. Конопкіна, Б.О. Басіна (2013) Спосіб прогнозування обтяження перебігу хронічного обструктивного захворювання легенів. 83856.

Перцева, Т.О. and Конопкіна, Л.І. and Басіна, Б.О. and Гордієнко, Ю.А. (2012) Роль матриксних металопротеїназ у визначенні особливостей системного запалення при хронічному обструктивному захворюванні легень. Медичні перспективи, Т. 17 (№ 2). pp. 45-49.

Перцева, Т.О. and Конопкіна, Л.І. and Ботвінікова, Л.А. and Мироненко, О.В. (2016) Ефективність та безпечність застосування аіртеку у лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень. Актуальні питання медичної науки і практики. Збірник наукових праць., В. 83 (т. 1). pp. 137-143.

Перцева, Т.О. and Кіреєва, Т.В. and Бєлослудцева, К.О. (2014) Маски тяжких пневмоній: алгоритми діагностики та лікування. Дніпропетровськ: Герда, 2014. - 64 с..

Перцева, Т.О. and Кіреєва, Т.В. and Бєлослудцева, К.О. (2016) Етіологічні, клінічні та патологоанатомічні особливості негоспітальної пневмонії в епідемічний період. Український пульмонологічний журнал=Ukr. Pulmonol. J., № 3. pp. 15-20. ISSN 2306-4927

Перцева, Т.О. and Кірєєва, Т.В. and Бєлослудцева, К.О. and Болтянський, С.В. and Назаренко, О.П. (2016) Тяжкі вірус-асоційовані негоспітальні пневмонії: предиктори летальності. Запорожский медицинский журнал, № 3 (96). pp. 38-45. ISSN 2306-4145

Перцева, Т.О. and Кірєєва, Т.В. and Бєлослудцева, К.О. and Черкасова, О.Г. (2017) Фенотипи пневмоній: сучасний погляд на особливості етіології, діагностики та лікування хворих на негоспітальну пневмонію за наявності факторів ризику. Герда, Дніпро. ISBN 978-617-7097-71-5

Потабашний, В.А. and Маркова, Е.Я. and Швец, С.В. (2016) Состояние поджелудочной железы по данным лучевых методов диагностики у пациентов с хроническим панкреатитом, ассоциированном с метаболическим синдромом. Південноукраїнський медичний науковий журнал, № 13 (13). pp. 119-122. ISSN 2306-7772

Потабашний, В.А. and Швец, С.В. and Маркова, Е.Я. (2015) Клинические особенности течения заболевания при хроническом панкреатите, ассоциированном с метаболическим синдромом. Materialy XI miedzynarodowej naucowi-praktycznej konferencji PERSPECTYWICZNE OPRACOWANIA SA NAUKA I TECHNIKAMI -2015, Т. 8. pp. 15-21.

Потабашній, В.А. and Фесенко, В.І. and Буртняк, Т.З. (2017) Проблеми діагностики і лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією у поєднанні з ХОЗЛ на первинному рівні медичної допомоги за даними ретроспективного аналізу. Медичні перспективи, Т. 22 (№2 ч.1). pp. 58-61. ISSN 2307-0404

Потабашній, В.А. and Швець, С.В. and Маркова, О.Я. (2016) Застосування методу «наукового пошуку» при вивченні теми практичного заняття «Серцево-судинні захворювання: фактори ризику, профілактика та реабілітація» лікарями-інтернами загальної практики-сімейної медицини. Медичний форум, № 7. pp. 210-213.

Р

Риженко, С.А. and Кирпа, Ю.І. and Овчаренко, Д.В. and Сальков, М.М. and Борисова, І.С. (2015) Сучасні можливості надання медичної нейрореабілітації хворим та учасникам і потерпілим АТО: Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І.Мечнікова. Актуальні питання медико-соціальної експертизи і реабілітації хворих та інвалідів.

Рокутова, М.К. (2015) Корекція ренальної дисфункції під впливом дієтотерапії, дозованих фізичних навантажень та диротону в осіб з абдомінальним ожирінням та артеріальною гіпертензією. Медичні перспективи, Т. XX (№4). pp. 23-29.

Т

Турлюн, Т.С. (2016) Динаміка порушення ендотеліальної функції у хворих на артеріальну гіпертензію з помірним кардіоваскулярним ризиком за умов антигіпертензивної терапії. Запорожский медицинский журнал, № 4 (97). pp. 29-33. ISSN 2306-4145

ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" (2015) Спосіб лікування ендотеліальної дисфункції у хворих на артеріальну гіпертензію. u 2014 13961.

Ф

Фесенко, В.І. and Потабашній, В.А. (2016) Вплив комплексного лікування на ліпідний спектр крові та клінічний перебіг ішемічної хвороби серця у працівників гірничорудного виробництва. Медичні перспективи, Т. ХХI (№ 1). pp. 46-51.

Х

Харитонюк, Л.М. and Хитрик, О.Л. and Бойко, М.В. and Островська, О.А. and Обертинский, А.В. and Шевченко, К.В. and Фролова, Є.А. and Шевченко, О.А. (2016) Сучасні підходи у діагностиці та тактика ведення хворих з кістозними захворюваннями нирок. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика, Вип.25. pp. 63-69. ISSN 2227-7404

Ч

Черкасова, Г.В. and Курята, О.В. (2016) Розповсюдженість факторів кардіоваскулярного ризику серед хворих на остеоартрит у поєднанні з ожирінням. Український кардіологічний журнал, Дод. 3. pp. 107-108. ISSN 1608-635Х

Черниловский, А.В. and Яшкина, Т.О. and Бут, Н.А. and Туренко, Е.А. and Черниловская, С.В. (2017) Дифференцированный подход к коррекции повышенного артериального давления у пациентов с хроническим гломерулонефритом. Медичні перспективи, Т. 22 (№2 ч.1). pp. 72-75. ISSN 2307-0404

Ш

Швец, С.В. and Маркова, Е.Я. (2015) Хронічний панкреатит асоційований з метаболічним синдромом. Materialy 11 Mezinarodni vedecko-prakticka conference «DNY VEDY – 2015» 27.03.–05.04.2015 р., Praha, Т. 15. pp. 14-16.

Щ

Щербинина, М.Б. and Швец, С.В. and Маркова, Е.Я. (2015) Состояние внешнесекреторной функции поджелудочной железы при хроническом панкреатите, ассоциированном с метаболическим синдромом. Materials of the XI international scientific and practical conference TRENDS OF MODERN SCIENCE -2015, Т. 18. pp. 80-86.

This list was generated on Tue Jan 16 02:13:39 2018 EET.