Досвід впровадження прогресивних педагогічних технологій при підготовці лікарів-профілактиків на етапі післядипломного навчання

Шевченко, О.А. and Рублевська, Н.І. and Штепа, О.П. and Щудро, С.А. and Крамарьова, Ю.С. and Григоренко, Л.В. and Дзяк, М.В. (2013) Досвід впровадження прогресивних педагогічних технологій при підготовці лікарів-профілактиків на етапі післядипломного навчання. In: Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості : зб. праць Х всеукр. наук.-метод. конф., 28–29 листоп. 2013 р., Київ. НТУУ «КПІ», 2013, pp. 499-500. ISBN 978-966-622-604-7

[img] Text
ЗбірникПЕДАГОГІКА-2013_С. 499-500.pdf

Download (262kB)

Abstract

Основним завданням інтернатури як етапу післядипломного навчання є підвищення рівня практичної підготовки випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, їх професійної готовності до самостійної лікарської діяльності [1]. Для реалізації цього завдання професорсько-викладацький склад кафедри гігієни та екології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» при підготовці лікарів зі спеціальності «Загальна гігієна» забезпечує навчання інтернів згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих закладах освіти; залучає лікарів-інтернів до різних форм роботи на кафедрі; здійснює регулярний контроль за роботою баз стажування лікарів-інтернів; систематично інформує деканат післядипломної освіти про організацію та якість практичної підготовки інтернів; розробляє навчальні посібники для лікарів-інтернів та їх керівників на базах стажування, а також проводить контроль рівня підготовки лікарів-інтернів у кінці циклу навчання та бере участь у проведенні їх атестації. Однією з форм роботи лікарів-інтернів на кафедрі гігієни та екології ДЗ «ДМА МОЗ України» є виконання науково-дослідної роботи (НДРІ). Виконання науководослідної роботи є важливим етапом професійного становлення лікаряпрофілактика, оскільки забезпечує набуття навиків самостійної роботи з науковою літературою; формує здатність до аналізу та узагальнення матеріалу; сприяє розвитку гігієнічного мислення; вчить вільно викладати свої думки, критично осмислювати дані літератури; прищеплює навички оформлення результатів роботи у вигляді статей, тез.

Item Type: Book Section
Additional Information: Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості : зб. праць Х всеукр. наук.-метод. конф., 28–29 листоп. 2013 р., Київ / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Електрон. дані. – К. : НТУУ «КПІ», 2013. – 1 електрон. опт. диск (CDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана
Subjects: Medicine. Education
Postgraduate education
Divisions: Departments > Department of hygiene, ecology and occupational safety
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 13 Oct 2020 11:22
Last Modified: 13 Oct 2020 11:22
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/5850

Actions (login required)

View Item View Item