Items where Subject is "Family Medicine"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (2174)
    • Family Medicine (32)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: K | P | S | Є | А | Б | В | Г | К | Н | П | Р | Ч | Ш
Number of items at this level: 32.

K

Kuzmina, A.P. and Lazarenko, O.M. (2017) Role laboratory markers of endothelial dysfunction in patients with hypertension in conjunction with gout. International Scientific and Practical Conference “World Science”, Vol. 5 (№5(21). pp. 29-30. ISSN 2413-1032

Kuzmina, A.P. and Lazarenko, O.M. and Arapu, М.І. (2017) The role of blood coagulation factors and hyperuricemia in the development of cardiovascular events in patients with osteoartritis. Web of Scholar, № 7 (16). pp. 94-96. ISSN 2518-167X (print), 2518-1688 (Online)

P

Peshkova, V.A. and Chernilovskiy, A.V. and Rositskaya, A.A. (2015) Differentiating diagnostics of symptoms of headaches in family doctor's practice. Biomedical series, № 5-6. pp. 215-220.

S

Sheyko, S. and Kolb, N. (2017) Teaching of Pneumonia on a Cycle of Specialization “General Practice – Family Medicine”. Galician medical journal, Vol. 2 (Iss. 1).

Є

Єфимова, Н.А. (2016) Сучасний погляд на причини та механізми розвитку ендотеліальної дисфункції. Медичні перспективи, Т. ХХI. pp. 53-56. ISSN 2307-0404

А

Агарков, С.Ф. and Толстикова, Е.А. (2015) Сравнительная оценка липидограммы, лептин- и адипонектинемии у подростков и лиц молодого возраста с метаболическим синдромом. Здоровье ребенка, № 7 (67). pp. 93-96. ISSN 2224-0551

Агарков, С.Ф. and Толстикова, Е.А. (2015) Терапія метаболічного синдрому у підлітків. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю ”Актуалні питання фізіології, патології та органцзації медичного забезпечення дітей школьного віку та підлітків. Проблема реабілітації дітей з хронічною патологією”. p. 3.

Агарков, С.Ф. and Толстикова, Е.А. (2016) Вопросы немедикаментозного лечения и реабилитации подростков и лиц молодого возраста с метаболическим синдромом. Формы и методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности : Материалы V Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию социальной работы в России, 8-9 декабря 2016 г. , Улан-Удэ. pp. 8-9.

Б

Башкірова, Н.С. (2006) Функціональна характеристика бронхіальної прохідності у дітей, що зазнають негативного впливу тютюнопаління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Н. С. Башкірова. - Дніпропетровськ, 2006. - 21 с. Pre-Doctoral thesis, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, Інститут гастроентерології АМН України.

Башкірова, Н.С. and Чергінець, В.І. (2017) Неспецифічна бронхіальна гіперчутливість та статеві гормони у дітей, що страждають на бронхіальну астму. Південноукраїнський медичний науковий журнал, № 16 (16). pp. 18-20. ISSN 2306-7772

В

Височина, І.Л. and Башкірова, Н.С. (2017) Ведення пацієнтів із закрепом на амбулаторному етапі. Медичні перспективи, Т. 22 (№2 ч.1). pp. 16-20. ISSN 2307-0404

Височина, І.Л. and Василевська, І.В. and Краснікова, К.Ю. (2016) Вивчення рівня обізнанності про систему сімейної медицини за результатами соціологічного опитування мешканців Дніпропетровська. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали всеукраїнської наукової конференції, Ч. 1. pp. 84-86.

Височина, І.Л. and Крамарчук, В.В. and Башкірова, Н.С. and Гайдук, О.І. (2017) Самооцінка та референтне оцінювання рівня оволодіння практичними навичками у лікарів-інтернів за фахом «Загальна практика – сімейна медицина» як шлях удосконалення методики викладання. Медичні перспективи, Т. 22 (№2 ч.1). pp. 89-93. ISSN 2307-0404

Г

Гайдук, О.И. and Дегтярь, С.П. and Иванусь, С.Г. and Крамаренко, Л.Н. and Баралей, Т.В. and Швирид, И.И. (2016) Боль в груди у детей диагностика и тактика врача общей практики. Медичні перспективи, Т. ХХI. pp. 40-44. ISSN 2307-0404

К

Кузьміна, А.П. and Лазаренко, О.М. (2017) Артеріальна гіпертензія та подагра: сучасний стан проблеми (огляд літератури). Медичні перспективи, Т. 22 (№ 4). pp. 19-24. ISSN 2307-0404

Кузьміна, А.П. and Лазаренко, О.М. and Маркова, О.Я. (2017) Взаємозв’язок між факторами згортання крові та гіперурикемією у пацієнтів з остеоартритом. Південноукраїнський медичний науковий журнал, № 18 (18). pp. 49-51. ISSN 2306-7772

Кузьміна, Г.П. and Азаренко, В.Є. and Князєва, О.В. and Василенко, А.М. (2017) Актуальні проблеми викладання нервових хвороб на циклі вторинної спеціалізації «Загальна практика – сімейна медицина». Медичні перспективи, Т. 22 (№2 ч.1). pp. 99-101. ISSN 2307-0404

Кузьміна, Г.П. and Лазаренко, О.М. and Маркова, О.Я. (2017) Терапевтична тактика сімейного лікаря щодо вибору терапії у пацієнтів з артеріальною гіпертензією в поєднанні з гіперурикемією. Медичні перспективи, Т. 22 (№2 ч.1). pp. 53-56. ISSN 2307-0404

Кузьміна, Г.П. and Лазаренко, О.М. and Маркова, О.Я. (2017) Терапевтична тактика сімейного лікаря щодо вибору терапії у пацієнтів з артеріальною гіпертензією в поєднанні з гіперурикемією. Медичні перспективи, Т. 22 (№2 ч.1). pp. 50-53. ISSN 2307-0404

Куюмчян, М.С. and Юр'єва, Л.М. and Дукельський, О.О. and Максименко, О.П. (2017) Про спільну роботу Дніпропетровської обласної ради та ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» з дистанційного навчання сімейних лікарів. Медичні перспективи, 22 (№2 ч.1). pp. 9-11. ISSN 2307-0404

Н

Науменко, Л.Ю. and Борисова, І.С. and Березовський, В.М. (2016) Післядипломна підготовка лікарів загальної практики: нагальні питання експертизи стійкої працездатності. Семейная медицина, № 1 (63). pp. 33-35. ISSN 2307 5112

Науменко, Л.Ю. and Борисова, І.С. and Березовський, В.М. and Чемирисов, В.В. and Фесенко, Г.Д. (2015) Експертні питання післядипломної підготовки лікарів загальної практики: направлення хворих на МСЕК. Семейная медицина, № 5 (61). pp. 28-29.

П

Потабашній, В.А. and Фесенко, В.І. and Буртняк, Т.З. (2017) Проблеми діагностики і лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією у поєднанні з ХОЗЛ на первинному рівні медичної допомоги за даними ретроспективного аналізу. Медичні перспективи, Т. 22 (№2 ч.1). pp. 58-61. ISSN 2307-0404

Р

Радченко, В.В. (2017) Удосконалення практичної підготовки сімейних лікарів з акушерства та гінекології. Innovative Educational Technologies: Experience of the European Union. pp. 90-94.

Росицька, О.А. (2017) Синдром деменції - підходи до діагностики в загальнолікарській практиці. Медичні перспективи, Т. 22 (№2 ч.1). pp. 64-67. ISSN 2307-0404

Росицька, О.А. (2017) Аналіз клінічних випадків пацієнтів із синдромом когнітивних порушень в амбулаторній практиці лікаря. Медичні перспективи, Т. 22 (№2 ч.1). pp. 61-64. ISSN 2307-0404

Ч

Черниловский, А.В. and Яшкина, Т.О. and Бут, Н.А. and Туренко, Е.А. and Черниловская, С.В. (2017) Дифференцированный подход к коррекции повышенного артериального давления у пациентов с хроническим гломерулонефритом. Медичні перспективи, Т. 22 (№2 ч.1). pp. 72-75. ISSN 2307-0404

Чухрієнко, Н.Д. and Василевська, І.В. (2016) «Сходи в майбутнє» в дії на кафедрі сімейної медицини. Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах»29-30 квітня 2016, Ч. 1. pp. 233-234.

Чухрієнко, Н.Д. and Височина, І.Л. (2017) Від терапії до сімейної медицини – тридцятирічний шлях кафедри. Медичні перспективи, Т. 22 (№2 ч.1). pp. 5-8. ISSN 2307-0404

Чухрієнко, Н.Д. and Височина, І.Л. and Пучкова, Н.В. (2016) Антологія розвитку сімейної медицини в Дніпропетровській області за 20 років. Медичні перспективи, Т. ХХI. pp. 5-9. ISSN 2307-0404

Ш

Шейко, С.О. (2015) Фібриляція передсердь у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю і анемічним синдромом. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Т. 15 (№ 4). pp. 130-133. ISSN 2077-1096

Шейко, С.О. and Колб, Н.О (2015) Викладання хронічного обструктивного захворювання легені на циклі спеціалізація «Загальна практика-сімейна медицина». Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Т. 15 (Вип. 4). pp. 305-308. ISSN 2077-1096

This list was generated on Tue Jan 16 02:13:37 2018 EET.