Items where Subject is "Therapeutic dentistry"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (4573)
    • Therapeutic dentistry (39)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: K | R | А | Б | Г | Д | К | Л | Н | С | Т
Number of items at this level: 39.

K

Kotelevskyi, R.A. and Mamedov, R.V. and Kobyliak, S.S. and Guriev, Ju.S. (2018) Condition of periapical tissues in endodonically treated teeth. Вісник стоматології, Т. 28 (№ 2). pp. 28-32. ISSN 2078-8916

Kotelevskyi, R.A. and Mamedov, R.V. and Kobyliak, S.S. and Gurjev, Ju.S. (2018) Condition of periapical tissues in endodonically treated teeth. Вісник стоматології, Т. 28 (№ 2). pp. 28-32. ISSN 2078-8916

Kovac, I.V. and Kravchenko, L.I. and Gargin, V.V. (2016) Morphofunctional peculiarities of tissue of oral cavity in chronic recurrent aphthous stomatitis with therapeutical correction. Inter Collegas, Vol. 3 (No. 3). pp. 146-148. ISSN 2409-9988

R

Romaniuta, I.A. and Samoilenko, I.I. and Nazarova, D.I. and Hryhorenko, L.V. and Shevchenko, I.V. (2017) Organization of Intern-Doctors’ Training in the Therapeutic Dentistry Department. Український журнал медицини, біології та спорту, № 6 (8). pp. 175-177. ISSN 2415-3060 (Print), 2522-4972 (Online)

А

Анисимова, Л.А. (2014) Опыт применения остеотропных комплексов при лечении перелома нижней челости. Материали за Х междунар. науч.-практ. конф. "Найновите постижения на европейската наука - 2014", Т. 17. pp. 75-79.

Б

Бунатян, К.А. (2018) Современные аспекты лечения обратимых форм пульпита в постоянных зубах с несформированными корнями. Современная стоматология=Сучасна стоматологія, № 1 (90). pp. 54-56. ISSN 1992-576-X

Г

Глазунов, О.А. and Деньга, Є.М. (2012) Зміна функціональних реакцій у порожнині рота в гірників у процесі профілактики й лікування основних стоматологічних захворювань. Медичні перспективи, XVII (2). pp. 97-101.

Глазунов, О.А. and Меладзе, І.Н. (2017) Оцінка ефективності заходів щодо профілактики захворювань пародонта у хворих на аліментарно-конституційне ожиріння. Вісник морської медицини, № 1 (74). pp. 72-77. ISSN 0049-6804

Глазунов, О.А. and Рабовил, М.И. and Дрок, В.А. (2016) Особенности формирования постоянного прикуса при рецидивах сагиттальных деформаций зубочелюстной системы. Інновації в стоматології, № 4. pp. 15-18.

Глазунов, О.А. and Чеботарь, О.А. and Кравченко, Л.І. (2019) Динаміка основних біохімічних показників ротової рідини у пацієнтів із сіалозом на тлі нетоксичного зобу після застосування розробленого методу лікування. Вісник стоматології, № 1 (Т. 31). pp. 28-31. ISSN 2078-8916

Горб-Гаврильченко, И.В. (2016) Организация самостоятельной работы студентов IV курса на кафедре терапевтической стоматологии. Современная стоматология, № 2. pp. 68-70. ISSN 1992-576-X

Горб-Гаврильченко, И.В. and Стрельченя, Т.Н. (2014) Роль производственной практики в подготовке специалистов по терапевтической стоматологии. Український стоматологічний альманах, № 1. pp. 93-95. ISSN 2409-0255 (Print), ISSN 2410-1427 (Online)

Горб-Гаврильченко, И.В. and Стрельченя, Т.Н. (2013) Опыт лечения генерализованного пародонтита на фоне овариоэктомии остеотропными препаратами. Український стоматологічний альманах, № 3. pp. 16-19. ISSN 2409-0255 (Print), ISSN 2410-1427 (Online)

Груздева, А.А. and Глазунов, О.А. (2016) Состояние тканей пародонта у рабочих железорудного производства (обзор литературы). Український стоматологічний альманах (№ 4). pp. 99-103. ISSN 2409-0255 (Print), ISSN 2410-1427 (Online)

Д

Дичко, Є.Н. and Ковач, І.В. and Самойленко, А.В. and Срібник, П.Л. and Романюта, І.А. (2009) Характеристика стану гемодинаміки та чутливості при глосалгії. Український стоматологічний альманах, № 6. pp. 15-16. ISSN 2409-0255 (Print), ISSN 2410-1427 (Online)

Дичко, Є.Н. and Самойленко, А.В. (2013) Термінологія больового та парестетичного синдрому слизової оболонки порожнини рота. Медичні перспективи, Т. 18 (№ 1).

Дичко, Є.Н. and Хотімська, Ю.В. and Романюта, І.А. and Демішева, Т.М. (2012) Особливості церебральної гемодинаміки при глосалгії та глосодинії. Медичні перспективи, Т. 17 (№ 3). pp. 128-131. ISSN 2307-0404

Дичко, Е.Н. and Ковач, І.В. and Романюта, І.А. and Срібник, П.Л. and Штомпель, А.В. (2012) Значення калікреїн-кінінової системи в патогенезі глосалгії. Медичні перспективи, Т 17 (№ 1). pp. 110-113. ISSN 2307-0404

Дичко, Е.Н. and Ковач, І.В. and Хотімська, Ю.В. and Федоряк, Н.В. (2012) Частота стоматологічних захворювань у дітей. Медичні перспективи, XVII (2). pp. 114-116.

Дмитриева, Э.А. (2015) Обезболивание в терапевтической стоматологии: методические топографические аспекты проведения практикума. Морфологія, Т. 9 (№ 3). pp. 130-134. ISSN 1997-9665

Дмитриева, Э.А. (2016) Анатомические аспекты в проведении практического занятия «Девитальные методы лечения пульпитов». Морфологія, Т. 10 (№ 1). pp. 102-106. ISSN 1997-9665

Дрок, В.А. (2018) Методика лікування захворювань пародонту, залежно від стану кісткової тканини у хворих на сколіоз. Modern Scientific Researches, № 4 (Vol. 3). pp. 120-123. ISSN 2523-4692

Дычко, Е.Н. and Ковач, И.В. and Срибник, П.Л. and Вовк, В.А. (2015) Комплексное лечение парестетически-болевого синдрома СОПР с применением физиотерапии. Український стоматологічний альманах, № 1. pp. 25-28. ISSN 2409-0255 (Print), ISSN 2410-1427 (Online)

К

Каюкова, В.Д. (2015) Шляхи інтеграції базових знань та формування клінічного мислення у студентів під час вивчення терапевтичної стоматології. Світ медицини та біології, № 4 (54). pp. 148-150. ISSN 2079-8334

Каюкова, В.Д. (2015) Усунення міофункціональних порушень при комплексному лікуванні дистального прикусу. Современная стоматология, № 3 (77). pp. 107-109. ISSN 1992-576-X

Каюкова, В.Д. (2015) Шляхи інтеграції базових знань та формування клінічного мислення у студентів під час вивчення терапевтичної стоматології. Світ медицини та біології, № 4 (54). pp. 148-150. ISSN 2079-8334

Климентьев, В.Г. and Дюдюн, А.Д. and Гладышев, В.В. and Полион, Н.Н. and Куренной, А.В. (2010) Комплексное лечение больных с воспалительными заболеваниями пародонта, вызванными микст-инфекцией. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-2. pp. 284-289. ISSN 1561-3607

Ковач, І.В. and Дичко, Є.Н. and Хотімська, Ю.В. and Бунятян, Х.А. and Кравченко, Л.І. (2019) Ліпідний обмін в патогенезі парестетично-больового синдрому. Вісник стоматології, № 1 (Т 31). pp. 43-46. ISSN 2078-8916

Ковач, І.В. and Дичко, Є.Н. and Хотімська, Ю.В. and Срібник, Т.В. (2012) Оцінка ролі симпато – адреналової системи в патогенезі глосалгії. Медичні перспективи, Т. 17 (№ 3). pp. 124-127. ISSN 2307-0404

Л

Лепский, В.В. and Деньга, О.В. and Макаренко, О.А. (2012) Эффективность применения комплексной терапии на модели кариеса и гингивита у животных. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 8-11.

Н

Нідзельський, М.Я. and Савченко, В.В. and Дудченко, М.О. and Король, М.Д. (2018) Реакція слизової оболонки ясенного краю щелеп на ротовий запобіжник. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 74-77. ISSN 1561-3607

С

Самойленко, А.В. and Горшкова, А.Є. (2018) Імуногістохімічне дослідження маркерів апоптозу та запалення в тканинах пародонту хворих на генералізований пародонтит. ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 6 April 2018. pp. 73-81.

Семенов, К.А. (2017) Алгоритм ведения пациентов при хроническом травматическом артрите височно-нижнечелюстного сустава. Клінічна хірургія, № 5. pp. 52-55. ISSN р - 0023-2130, е - 2522-1396

Семенов, Константин (2016) Техника приема пищи при заболеваниях височно-нижнечелюстного сустава. Modern Science — Moderní věda, № 2. pp. 165-170. ISSN 2336-498X

Степанова, С.В. and Груздева, А.О. and Фесенко, В.І. and Чепурна, Н.Г. and Тюлюпа, Н.І. (2014) Стоматологічні адгезиви і адгезивні системи (огляд літератури). MODERN EUROPEAN SCIENCE - 2014: materials of the X international scientific and practical conference, Vol.11. pp. 60-66.

Ступак, О.П. and Левицький, А.П. and Скрипников, П.М. and Нідзельський, М.Я. and Дудченко, М.О. (2017) Мукозопротекторна дія пасти чорниці при алоксановому діабеті у щурів. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 23-26. ISSN 1561-3607

Ступак, О.П. and Скрипников, П.М. and Нідзельський, М.Я. and Дудченко, М.А. (2016) Особливості салівації у хворих з кандидозом слизової оболонки порожнини рота на тлі цукрового діабету. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 284-286. ISSN 1561-3607

Ступак, О.П. and Скрипников, П.М. and Нідзельський, М.Я. and Дудченко, М.О. (2017) Особливості клінічного перебігу кандидозу слизової оболонки порожнини рота у хворих на цукровий діабет типу 1. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 46-49. ISSN 1561-3607

Т

Ткаченко, І.М. and Нідзельський, М.Я. and Дудченко, М.О. and Писаренко, О.А. and Цветкова, Н.В. (2018) Показники локального імунітету слизової оболонки у ортопедичних хворих при хронічному генералізованому пародонтиті. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 70-73. ISSN 1561-3607

This list was generated on Sat Jan 18 02:28:21 2020 EET.