Items where Author is "Хмельникова, Л.І."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 62.

Article

Крилкіна, А.І. and Хмельникова, Л.І. (2023) Впровадження методів аналізу при визначенні йонів кальцію в фармакопейних препаратах у викладанні дисципліни «Аналітична хімія". «XXI Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань сучасної хімії» Дніпро, 2023. pp. 28-30.

Маслак, Г.М. and Хмельникова, Л.І. and Більчук, В.С. (2021) Непреревна освіта у навчанні франкомовних студентів. Неперервна освіта для сталого розвитку: філософсько-теоретичні контексти та педагогічна практика. pp. 173-175.

Більчук, В.С. and Хмельникова, Л.І. and Лившин, В.В. (2020) Реакція фотосинтетичного апарату деревних рослин дубу на аеротехногенне забруднення. Молодь:наука та інновації. Матеріали УІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. Секція 10-Екологічні проблеми регіонів. Дніпро. 27 листопада. pp. 94-96.

Маслак, Г.М. and Хмельникова, Л.І. (2020) Інновації як складова європейських стандартів при навчанні провізорів. NEW TRENDS AND UNRESOLVED ISSUES OF PREVENTIVE AND CLINICAL MEDICINE, 2. pp. 104-109.

Маслак, Г.С. and Хмельникова, Л.І. (2020) Інновації при навчанні іноземних студентів-провізорів. Актуальні питання вищої медичної (фармацевтичної) освіти. p. 174.

Хмельникова, Л.І. and Більчук, В.С. and Сіренко, Д.О. (2020) Стан зелених пігментів в листках клену ясенолистного за умови техногенного забруднення. Молодь: наука та інновації. Матеріали УІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. Секція 10-Екологічні проблеми регіонів. Дніпро. 27 листопада-26-27 листопада. pp. 92-94.

Хмельникова, Л.І. and Маслак, Г.С. and Більчук, В.С. (2019) Інноваційні технології при вивченні хімічних дисциплін при підготовці провізорів. Інновації у вищій медичній та фармацевтичній освіті України (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XVІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 16–17 трав. 2019 р.). pp. 230-231.

Маслак, Г.С. and Хмельникова, Л.І. (2019) Формування екологічної компетентності майбутнього фармацевта. Південноукраїнський медичний науковий журнал, № 24. pp. 44-46. ISSN 2306-7772

Хмельникова, Л.І. and Маслак, Г.С. and Більчук, В.С. (2019) Професійна спрямованість змісту навчання хімічним дисциплінам у системі підготовки провізора. Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 29-30 березня 2019 р., м.Дніпро, Ч. І. pp. 75-76.

Маслак, Г.С. and Хмельникова, Л.І. and Більчук, В.С. (2019) Особливості навчання хімічними дисциплінами студентів-іноземців при підготовці провізорів. Медичний форум, № 18 (18). pp. 48-50.

Хмельникова, Л.І. and Більчук, В.С. (2019) Підвищення якості навчання майбутніх провізорів. CONFERENCE PROCEEDINGS DEVELOPMENT OF NATURAL SCIENCES AS A BASIS OF NEW ACHIEVEMENTS IN MEDICINE. - Chernivtsi, Ukraine November 27, 2019. pp. 333-336.

Хмельникова, Л.І. and Більчук, В.С. (2019) Фітоіндикація забруднення навколишнього середовища деревними породами Acer L. Development of Natural Sciences as a Basis of New Achievements in Medicine: Conference Proceedings, November, 27, 2019, Chernivtsi, Ukraine. pp. 60-63.

Більчук, В.С. and Хмельникова, Л.І. (2019) Видові особливості змін вмісту зелених пігментів у вегетативних органах деревних порід Acer L. за умови промислового міста. CONFERENCE PROCEEDINGS DEVELOPMENT OF NATURAL SCIENCES AS A BASIS OF NEW ACHIEVEMENTS IN MEDICINE. - Chernivtsi, Ukraine November 27, 2019. pp. 110-113.

Удда, Ях'я and Більчук, В.С. and Хмельникова, Л.І. (2019) Особливості стану насіння різних видів роду Acer L. за умови техногенного забруднення. Наукова весна – 2019: Матеріали Х Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 25- 26 квітня 2019 року). Секція 10 – «Екологічні проблеми регіонів», Т. 10. pp. 100-101.

Тігхігхт, Юнесс and Хмельникова, Л.І. and Більчук, В.С. (2019) Вплив техногенного забруднення на якість репродуктивних органів деревних рослин Acer Negundo L. Наукова весна – 2019: Матеріали Х Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 25- 26 квітня 2019 року). Секція 10 – «Екологічні проблеми регіонів», Т. 10. pp. 98-99.

Лисенко, Д.О. and Хмельникова, Л.І. and Більчук, В.С. (2019) Динаміка накопичення хлорофілу у листках клену ясенелистого Acer negundo L. за умови техногенного забруднення. Молодь: наука та інновації. Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. Секція 10-Екологічні проблеми регіонів. - Дніпро, 27 листопада-03 грудня, 2019. pp. 75-77.

Дядічко, У.В. and Більчук, В.С. and Хмельникова, Л.І. (2019) Вплив техногенного забруднення на вміст зелених пігментів у листках клену гостролистого (Acer platanoides L.). Молодь: наука та інновації. Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. Секція 10-Екологічні проблеми регіонів. Дніпро. 27 листопада-03 грудня, 2019. pp. 71-73.

Хмельникова, Л.І. and Подплетня, О.А. (2018) Використання комп’ютерних технологій на практичних заняттях із фізколоїдної хімії. Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 17–18 трав. 2018 р.). pp. 300-301.

Хмельникова, Л.І. and Подплетня, О.А. (2018) Інформаційні технології у фармації як засіб інтердисциплінарного навчання. Всеукраїнська науково-методична відеоконференція «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2018», (25-26 квітня 2018 року, м. Запоріжжя). pp. 74-75.

Подплетня, О.А. and Хмельникова, Л.І. (2018) Впровадження здоров’язбережувальних технологій у навчальний процес як засобу формування майбутніх провізорів. Матеріали другого міжнародного симпозіуму «Освіта і здоров’я підростаючого покоління»: Зб. наук. праць в 2-х частинах / За ред. Страшка С.В. – Київ: Алатон, 2018, Вип. 2 (Ч. 2). pp. 100-102.

Хмельникова, Л.І. and Більчук, В.С. and Збаранський, П.Ю. (2018) Технології навчання основ екології на підставі формування здоров’язбережувальних компетенцій. Матеріали другого міжнародного симпозіуму «Освіта і здоров’я підростаючого покоління»: Зб. наук. праць в 2-х частинах / За ред. Страшка С.В. – Київ: Алатон, 2018, Вип. 2 (Ч. 2). pp. 131-132.

Збаранський, П.Ю. and Більчук, В.С. and Хмельникова, Л.І. (2018) Взаємозв'язок накопичення важких металів зі функціональним станом робинії псевдоакації. Молодь: наука та інновації – 2018: Матеріали VІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 15-16 листопада 2018 року). Секція 10 Екологічні проблеми регіону, Т. 10. p. 38.

Усов, І.І. and Хмельникова, Л.І. and Більчук, В.С. (2018) Вплив техногенного забруднення на функціональний стан глядичії трьохколючкової. Молодь: наука та інновації – 2018: Матеріали VІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 15-16 листопада 2018 року). Секція 10 Екологічні проблеми регіону, Т. 10. p. 43.

Хмельникова, Л.І. (2018) Інновації в самостійній роботі студентів - провізорів при вивченні хімічних дисциплін. All Ukrainian Scientific- Practical Magazine "Principal of School Liceum Gymnasium" – Special Thematic issue "Higher Education of Ukraine in the Context of integration to European Educational Space", 1(79). pp. 200-206. ISSN 2309-7744

Хмельникова, Л.І. and Подплетня, О.А. (2017) Інтегративні проблеми у розвитку компетенцій студентів – провізорів при навчанні аналітичної хімії. European Humanities Studies: State and Society, 4 (3). pp. 126-139. ISSN 2450-6486

Хмельникова, Л.І. and Подплетня, О.А. (2017) Інтегративні проблеми у розвитку компетенцій студентів – провізорів при навчанні аналітичної хімії. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : Збірник міжнародної науково-практичної конференції, Київ, Україна, 23-25 листопада 2017 року. pp. 5-6.

Хмельникова, Л.І. and Клебанський, Є.О. (2017) Застосування модульних технологій при вивченні фармацевтичної хімії. Актуальні питання сучасної медицини: наукові дискусії : Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 27–28 жовтня 2017 року). pp. 94-97.

Хмельникова, Л.І. and Подплетня, О.А. (2017) Інноваційні та традиційні методи при викладанні хімічних дисциплін студентам–провізорам. Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, (14 грудня 2017 р., Черкаси, Україна), Ч. 1. pp. 101-103.

Хмельникова, Л.І. and Клебанський, Є.О. (2016) Взаємозв’язок розвитку професійних компетентностей фармацевта з його хімічною підготовкою. Філософсько-гуманітарні читання : зб. наук. праць, Вип. 3. pp. 246-250.

Подплетня, О.А. and Хмельникова, Л.І. (2016) Основні напрямки формування хімічних компетентностей у студентів – фармацевтів. Зб. наук. праць «Філосовсько-гуманітарні читання» за темою «Людина, суспільство і наука в умовах сучасних цивілізаційних змін», Вип. 3. pp. 255-259.

Більчук, В.С. and Хмельникова, Л.І. and Соколова, К.В. (2016) Використання тестового контролю для оцінки виживаності знань з хімічних дисциплін у провізорів. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 28-29 жовтня 2016 р., м.Дніпро, Ч. 1. pp. 169-170.

Хмельникова, Л.І. and Клебанський, Є.О. (2015) Досвід дистанційного викладання хімічних дисциплін. Впровадження інноваційних технологій в медичну освіту: проблемно-орієнтоване навчання та віртуальні пацієнти: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю (12-13 листопада 2015 року, м.Запоріжжя). pp. 195-196.

Хмельникова, Л.І. and Клебанський, Є.О. (2015) Методологічні основи реалізації спадкоємності міжпредметних зв’язків при підготовці провізорів. Філософсько-гуманітарні читання : Зб. наук. праць, Вип. 2. pp. 221-224.

Book Section

Хмельникова, Л.І. and Танжі-Шеркауі, Х. (2023) Впровадження фармакопейних реакцій при визначенні хімічного складу біологічно-активних речовин у викладанні дисципліни «Аналітична хімія». In: Збірник наукових праць всеукраїнської науково-практичної конференції «XVI Менделєєвські читання» 14 – 15 березня 2023 року Полтава 2023. Редакційно-видавничий відділ ПНПУ імені В. Г. Короленка, Полтава, pp. 68-69. ISBN 978-966-2538-82-3 (Unpublished)

Хмельникова, Л.І. and Маслак, Г.С. (2023) Підготовка майбутніх фармацевтів зі впровадженням Stem–компетенцій. In: Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції «ХVI Менделєєвські читання" , 14-15 березня 2023 р. Редакційно-видавничий відділ ПНПУ імені В. Г. Короленка, Полтава, pp. 149-151. ISBN 978-966-2538-82-3

Елагіна, А.О. and Хмельникова, Л.І. and Більчук, В.С. (2022) Вплив важких металів на функціональний стан лікарьских деревних рослин. In: XX Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань сучасної хімії, Дніпро, 16-19 травня 2022. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, 2022, pp. 14-15.

Хмельникова, Л.І. and Маслак, Г.С. (2021) Проблеми структурованого представлення навчальної інформації франкомовним студентам - провізорам на прикладі вивчення фізичної і колоїдної хімії. In: Scientific Collection «InterConf», (64): with the Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference «Science, Education, Innovation: Topical Issues and Modern Aspects» (June 25-26, 2021). Ühingu Teadus juhatus, Tallinn, Estonia, 2021, pp. 122-126. ISBN 978-5-7983-4322-5

Хмельникова, Л.І. and Більчук, В.С. and Слєсарчук, В.Ю. (2021) Екологічне навчання і виховання як складова європейських стандартів при навчанні провізорів. In: International scientific and practical conference «Challenges, threats and developments in biology, agriculture, ecology, geography, geology and chemistry» : conference proceedings, July 2–3, 2021. «Baltija Publishing», Lublin, 2021, pp. 107-111.

Хмельникова, Л.І. and Маслак, Г.С. (2021) Підвищення якості вивчення хімічних дисциплін для підготовки до «Крок-1. Фармація». In: Topical issues of modern science, society and education. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. SPC "Sci-conf.com.ua", Kharkiv, Ukraine, pp. 244-249. ISBN 978-966-8219-85-6

Хмельникова, Л.І. and Більчук, В.С. (2019) Застосування мультімедіа-технологій при навчанні провізорів. In: Чорноморські наукові студії : матеріали П’ятої всеукраїнської мультидисциплінарної конференції, м. Одеса, 17 травня 2019 року. Міжнародний гуманітарний університет, Одеса, pp. 141-143. ISBN 978-966-916-805-4

Хмельникова, Л.І. and Маслак, Г.С. and Більчук, В.С. (2019) Професійна підготовка майбутніх провізорів на основі формування хімічних компетенцій. In: International scientific conference «Medicine under the modern conditions of integration development of European countries» : Conference proceedings, May 10–11, 2019. Izdevnieciba «Baltija Publishing», Lublin, pp. 274-277. ISBN 978-9934-571-95-4

Маслак, Г.С. and Хмельникова, Л.І. (2019) Формування концепції навчання студентів-провізорів хімічним дисциплінам на основі хімічної термодинаміки як системоутворюючого фактора. In: International scientific and practical conference «Natural sciences: history, the present time, the future, EU experience» Wloclawek, Republic of Poland, September 27–28, 2019. Izdevnieciba «Baltija Publishing», Wloclawek, pp. 151-154. ISBN 978-9934-588-07-5

Хмельникова, Л.І. and Більчук, В.С. (2018) Підготовка студентів-провізорів до складання ліцензійного тестового іспиту (Крок-1) в контексті модернізації структури і змісту хімічних дисциплін. In: Нові досягнення у галузі медичних та фармацевтичних наук: матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( м. Одеса, 16-17 листопада, 2018 року). Південна фундація медицини, Одеса, pp. 11-15.

Подплетня, О.А. and Хмельникова, Л.І. and Клєбанський, Є.О. and Слесарчук, В.Ю. (2013) Методичне забезпечення процесу навчання студентів-фармацевтів як чинник підвищення якості освіти. In: Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості : зб. праць Х всеукр. наук.-метод. конф., 28–29 листоп. 2013 р., Київ. НТУУ «КПІ», 2013, Київ, pp. 511-513. ISBN 978-966-622-604-7

Conference or Workshop Item

Маслак, Г.С. and Хмельникова, Л.І. (2020) Інновації при навчанні іноземних студентів – провізорів. In: Матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції. Актуальні питання вищої медичної (фармацевтичної) освіти., 5-6 листопада 2020, м. Тернопіль, Україна.

Хмельникова, Л.І. and Більчук, В.С. (2019) Роль інтеграції хімічних дисциплін у формуванні екологічної компетентності майбутніх фармацевтів. In: Неперервна освіта для сталого розвитку: філософсько-теоретичні контексти та педагогічна практика. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 6 грудня 2018 р., м. Дніпро.

Хмельникова, Л.І. (2019) Впровадження інформаційно-комп'ютерних технологій в навчальний процес при підготовці провізорів. In: Фармацевтичні та медичні науки:актуальні питання.Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 квітня 2019 р., м.Дніпро.

Хмельникова, Л.І. and Маслак, Г.С. and Більчук, В.С. (2019) Застосування інформаційно-комунікативних технологій при формуванні фармацевтичної спрямованості змісту хімічних дисциплін. In: Сучасні наукові дослідження представників медичної науки-прогрес медицини майбутнього.Зб. тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 квітня 2019 р., м.Київ.

Хмельникова, Л.І. and Більчук, В.С. (2019) Роль проблемного хімічного експерименту при навчанні провізорів. In: Ключові питання наукових досліджень у сфері медицини у ХХІ ст..: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 квітня 2019 р., м.Одеса.

Хмельникова, Л.І. (2018) Проблеми поліпшення якості навчання студентів-провізорів. In: Вплив науково-технічного прогресу на розвиток медичної науки та практики: реалії сьогодення: Зб.тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 липня 2018 р., м.Київ.

Хмельникова, Л.І. (2018) Місце дистаційного навчання природничим дисциплінам при підготовці провізорів. In: Miedzynarodowa konferencja multidyscyplinama «Kluczowe hroblemy tdukacja I nauka persektywy rozwoju dla Ukrainy I Рolski», 20-21 lipca, 2018, Stalowa Wola, Polska.

Хмельникова, Л.І. and Більчук, В.С. (2018) Оптимізація підготовки майбутніх фармацевтів до складання ліцензійного іспиту «Крок-1». In: Нове у медицині сучасного світу: Зб.тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції, 23-23 листопада 2018 р., м.Львів.

Хмельникова, Л.І. and Більчук, В.С. (2018) Особливості адаптації різних видів роду Acer L. за умови техногенного забруднення. In: Internationalscientific and practical conference «Prospects for the development of natural sciences in EU countries and Ukraine», December 21-22, 2018, Wloclawek, Republic of Poland.

Book

Подплетня, О.А. and Хмельникова, Л.І. (2020) Аналітична, фізколоїдна хімія та метрологія. Дніпро-VAL, Дніпро. ISBN 978-966-8704-91-8

Подплетня, О.А. and Хмельникова, Л.І. (2020) Аналітична, фізколоїдна хімія та метрологія: навчальний посібник. Дніпро-VAL, Дніпро, 2020. ISBN 978-966-8704-91-8

Маслак, Г.С. and Хмельникова, Л.І. (2020) Методичний посібник для студентів для підготовки до «Крок 1. Фармація» з дисципліни «Аналітична хімія» (галузь знань 22 охорона здоров’я спеціальність «Фармація, промислова фармація», другий магістерський рівень). Дніпро-VAL, Дніпро. ISBN 978-966-8704-88-8

Маслак, Г.С. and Хмельникова, Л.І. (2020) Методичний посібник для студентів для підготовки до «Крок 1. Фармація» з дисципліни «Фізична і колоїдна хімія» (галузь знань 22 охорона здоров’я спеціальність «Фармація, промислова фармація», другий магістерський рівень). Дніпро-VAL, Дніпро. ISBN 978-966-8704-89-5

Маслак, Г.С. and Хмельникова, Л.І. (2020) Методичний посібник для студентів для підготовки до «Крок-1. Фармація» з дисципліни «Фізична і колоїдна хімія» (галузь знань 22 охорона здоров’я спеціальність «Фармація, промислова фармація», другий магістерський рівень). Дніпро-VAL, Дніпро. ISBN 978-966-8704-89-5

Маслак, Г.С. and Хмельникова, Л.І. (2020) Методичний посібник для студентів для підготовки до «Крок-1.Фармація» з дисципліни «Аналітична хімія» (галузь знань 22 охорона здоров’я спеціальність «Фармація, промислова фармація», другий магістерський рівень). Дніпро-VAL, Дніпро, 2020. ISBN 978-966-8704-88-8

Маслак, Г.С. and Хмельникова, Л.І. (2020) Методичний посібник для студентів для підготовки до «Крок-1.Фармація» з дисципліни «Аналітична хімія» (галузь знань 22 охорона здоров’я спеціальність «Фармація, промислова фармація», другий магістерський рівень). Дніпро-VAL, Дніпро. ISBN 978-966-8704-88-8

Маслак, Г.С. and Хмельникова, Л.І. (2020) Методичний посібник для студентів для підготовки до «Крок-1.Фармація» з дисципліни «Фізична і колоїдна хімія» (галузь знань 22 охорона здоров’я спеціальність «Фармація, промислова фармація», другий магістерський рівень). Дніпро-VAL, Дніпро, 2020. ISBN 978-966-8704-89-5

Подплетня, О.А. and Хмельникова, Л.І. (2015) Аналітична, фізколоїдна хімія та метрологія: навчальний посібник. ТОВ «Роял Принт», Дніпропетровськ.

This list was generated on Tue Mar 5 02:12:30 2024 EET.