Items where Division is "Departments > Department of Obstetrics and Gynecology" and Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: V | В | Д | Л | М | П | Т | Х
Number of items: 16.

V

Vasylenko, T. and Vasylenko, A. (2021) Chronic Fatigue Syndrome in Medical Students. In: Неперервна освіта для сталого розвитку: філософсько-теоретичні контексти та педагогічна практика: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. 03-04 грудня 2021 р., м. Дніпро, КЗВО «ДАНО» ДОР». СПД «Охотнік», Дніпро, 2021, pp. 79-81.

В

Василенко, Т.В. and Василенко, А.А. (2021) Навчання студентів ефективній комунікації. In: Неперервна освіта для сталого розвитку: філософсько-теоретичні контексти та педагогічна практика: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. 03-04 грудня 2021 р., м. Дніпро, КЗВО «ДАНО» ДОР». СПД «Охотнік», Дніпро, 2021, pp. 77-79.

Василенко, Т.В. and Василенко, А.А. (2021) Синдром емоційного вигорання серед студентів медиків. In: Scientific Collection «InterConf», (74): with the Proceedings of the 3 rd International Scientific and Practical Conference «Recent Scientific Investigation» (September 16-18, 2021). Dagens næringsliv forlag, Oslo, Norway, 2021, pp. 290-293. ISBN 978-82-7346-353-1

Василенко, Т.В. and Давиденко, І.В. (2021) Синдром емоційного вигорання серед студентів медиків. In: Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. 26-27 березня 2021 р., м.Дніпро. Частина І. СПД «Охотнік», Дніпро, 2021, pp. 55-57.

Д

Демченко, Т.В. and Гарагуля, І.С. and Василенко, Т.В. (2021) Використання у навчанні кейс-методик під час пандемії COVID-19. In: Неперервна освіта для сталого розвитку: філософсько-теоретичні контексти та педагогічна практика: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. 03-04 грудня 2021 р., м. Дніпро, КЗВО «ДАНО» ДОР». СПД «Охотнік», Дніпро, 2021, pp. 81-83.

Л

Лоскутова, Т.О. and Давиденко, Н.В. and Чулков, О.С. (2021) Прогноз звичного невиношування вагітності. International scientific and practical conference «Medicine and health care in modern society: topical issues and current aspects» : Conference proceedings, February 26–27, 2021. Lublin, Republic of Poland. pp. 93-98.

Лоскутова, Т.О. and Давиденко, Н.В. and Чулков, О.С. (2021) Прогнозування звичного невиношування вагітності. Sciences of Europe, 2 (63). pp. 25-31. ISSN 3162-2364

Лоскутова, Т.О. and Демченко, Т.В. (2021) Проблеми дистанційного навчання при вивченні дисципліни «Акушерство та Гінекологія». Актуальні питання вищої медичної (фармацевтичної) освіти: виклики сьогодення та перспективи їх вирішення : матеріали XVIIІ Всеукр.наук.-практ. конф. в онлайн-режимі за допомогою системи microsoft teams (Тернопіль, 20–21 трав. 2021 р.). pp. 314-317.

Лоскутова, Т.О. and Демченко, Т.В. and Бредихіна, О.А. (2021) Оксидативний стрес та антиоксидантний захист при ранній та пізній прееклампсії вагітних. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології (№ 1). pp. 93-99. ISSN 2411-4944

М

Муризіна, О.Ю. (2021) Педагогічні умови формування універсальної ключової компетентності в інтенсивній терапії на першому етапі післядипломного навчання закладу вищої медичної освіти. International Journal of Education and Science = Міжнародний журнал освіти і науки, Vol. 4 (2). pp. 67-71. ISSN 2618-0553 (print), 2618-0561 (online)

П

Петрашенко, І.І. and Лоскутова, Т.О. and Завізіон, Є.М. (2021) Аналіз ефективності відеолапароскопії при гострому апендициті у вагітних. Український журнал медицини, біології та спорту, Т. 6 (№ 1). pp. 113-118. ISSN 2415-3060 (Print), 2522-4972 (Online)

Петрашенко, І.І. and Лоскутова, Т.О. and Завізіон, Є.М. (2021) Аналіз ефективності відеолапароскопії при гострому апендициті у вагітних. Український журнал медицини, біології та спорту = Ukrainian Journal of Medicine, Biology and Sport, 6 (1). pp. 113-118. ISSN 2415-3060 (Print), 2522-4972 (Online)

Петулько, А.П. and Лоскутова, Т.О. and Медведєв, М.В. and Донська, Ю.В. and Сімонова, Н.В. (2021) Діджиталізація освітнього процесу в умовах епідемії Covid-19 на кафедрі акушерства та гінекології. Професійна підготовка майбутніх фахівців медичної галузі на засадах міждисциплінарної інтеграції .Матеріали регіональної науково-практичної конференції. Тернопіль-2021. pp. 49-51.

Т

Твердохліба, І.В. and Бондаренко, Н.С. (2021) Новини і перспективи медичної науки : зб. мат. XХІ конф. студ. та мол. учених. Дніпровський державний медичний університет; МОЗ України, 2021, м. Дніпро, Україна, 2021.

Х

Хасхачих, Д.А. (2021) Особливості екстреного переходу на дистанційну форму навчання в період пандемії. In: Неперервна освіта для сталого розвитку: філософсько-теоретичні контексти та педагогічна практика: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. 03-04 грудня 2021 р., м. Дніпро, КЗВО «ДАНО» ДОР». СПД «Охотнік», Дніпро, 2021, pp. 142-144.

Хасхачих, Д.А. and Гарагуля, І.С. and Демченко, Т.В. (2021) Метод дистанційної комунікації викладача зі студентами при вивчені дисіціплини «Акушерство та гінекологія» в період пандемії COVID-19. In: Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. 26-27 березня 2021 р., м.Дніпро. Частина І. СПД «Охотнік», Дніпро, 2021, pp. 133-137.

This list was generated on Mon May 20 02:07:00 2024 EEST.